Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

711 Найменування колективу — альтернативна інтелектуальна відповідальність

(Перенаправлено з 711)

711 Найменування колективу — альтернативна інтелектуальна відповідальність

Тег: 711

Назва поля: Найменування колективу — альтернативна інтелектуальна відповідальність

Інші назви: Найменування організації — альтернативна інтелектуальна відповідальність (укр.), Corporate Body Name – Alternative Responsibility (англ.), Наименование организации – альтернативная ответственность (рос.), Наименование на колективен орган - Алтернативна интелектуална отговорност (болг.), Nom de collectivité – Autre responsabilité principale (фр.), Ime korporacije - alternativna odgovornost (словен.), Ente collettivo - responsabilità alternativa (італ.), Kolektyvo vardas – alternatyvi atsakomybė (литов.)

Визначення поля

Це поле містить найменування колективу з альтернативною інтелектуальною відповідальностю за твір (колективний автор) у формі точки доступу. Поле заповнюється водночас з полем 720.

Поле містить найменування організації, що має альтернативну інтелектуальну відповідальність, тобто те найменування, під яким формується заголовок додаткового опису на колектив. Якщо в створенні документа бере участь декілька організацій, то найменування першої організації приводиться в полі 710, найменування другої (і подальших) в полі 711. Якщо бібліографічний опис складений під заголовком або під заголовком індивідуального автора, то всі організації, несучі інтелектуальну відповідальність, для яких потрібне створення точок доступу, записуються в полі 712.

Якщо основна точка доступу в бібліографічному записі створюється на найменування організації, то статус альтернативної відповідальності визначається для другої і наступних організацій, які є авторами каталогізованого документа, найменування яких використовуються як точки доступу. Наприклад: спільне видання двох організацій (при складанні бібліографічного запису під найменуванням однієї з них); виставка 2-х або більше художників.

Якщо основна точка доступу в бібліографічному записі створюється на назву, то статус альтернативної відповідальності визначається для всіх організацій-авторів каталогізованого документа, найменування яких використовуються як точки доступу.

Якщо основна точка доступу в бібліографічному записі створюється на ім'я особи, то всі організації, що несуть відповідальність, для яких потрібне створення точок доступу, записуються в поле 712.

Наявність

Факультативне. Використовується для створення точки доступу найменування колективу з альтернативною інтелектуальною відповідальністю.

Обов’язкове, якщо повинна бути створений точка доступу на найменування організації, несучої альтернативну інтелектуальну відповідальність.

Повторюється для кожного з найменувань з альтернативною інтелектуальною відповідальністю.

Індикатори

Індикатори такі ж як і для поля 710.

Підполя

Підполя такі ж як і в полі 710.

$a Початковий елемент заголовку

Не повторюється.

$b Структурний підрозділ

Повторюється для кожного найменування нижчого рівня в ієрархії .

$c Ідентифікаційні ознаки

Повторюється для кожної з ідентифікуючих ознак.

$d Порядковий номер заходу або його частини

Не повторюється.

$e Місце проведення заходу

Не повторюється.

$f Дата проведення заходу

Не повторюється.

$g Інверсований елемент

Не повторюється.

$h Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини

Не повторюється.

$o Міжнародний стандартний ідентифікатор імені/найменування

Повторюється.

$p Адреса

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$4 Код відношення

Повторюється.

$j Термін відношення

Повторюється.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Не повторюється.

Примітки

Примітки такі ж як і в полі 710.

Співвіднесені п/пп

Дані в поле 200 записуються, як на документі. Коли наявні два або три найменування у перших відомостях про відповідальність, то наступні після першого найменування є найменування колективів з альтернативною інтелектуальною відповідальністю, які заносяться до полів 711 у формі точки доступу.
Коли поле 711 використовується тільки для найменувань колективів, що мають альтернативну інтелектуальну відповідальність, поле 710, або зрідка 700, повинні бути присутні. Якщо поле 711 використовується тому, що правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, то поле 710 не використовується.
Колективи, що мають інтелектуальну відповідальність за твір, але не є колективними авторами, занесеними до полів 710 та 711, записуються до поля 712.

Блок взаємопов’язаних полів — Колективний автор та тимчасовий колективний автор:

Поле містить варіантну або паралельну форму найменування організації, для якої встановлена та чи інша ступінь відповідальності по відношенню до каталогізованого документа. Поле використовується до введення загальної системи авторитетних файлів для створення додаткових точок доступу і організації системи посилань.

Приклади

The form of the data in the examples under field 710 applies equally here.

EX 1

710 01$aPennsylvania.$bState University.$bDept. of Agricultural Economics and Rural Sociology
711 01$aPennsylvania.$bAgricultural Experiment Station, University Park
The corporate bodies have joint responsibility for a serial. The name appearing second is coded as alternative.

приклад 1

710 12$aПроблемы енергоресурсозберігання — нові решения$cМеждународный семинар$f1995$eМинск

приклад 2

711 12 $aЭнергоресурсосбережение ' 95$cМеждународная выставка$d1$f1995$eМинск

приклад 3

Ваграмова Ірина і ін. Виставка творів (1982; Москва).
Ірина Ваграмова, Леонід Кузьмов, Марина Лісицина : Графіка, декор.-прикл. мистецтво. Кат. выст. / [Предісл. Ю. Малецкого].
200 1#$aИрина Ваграмова, Леонід Кузьмов, Марина Лисицина$eГрафика, декор.-прикл. мистецтво. Кат. выст.$f[Предісл. Ю. Малецкого]
710 10$aВаграмова$gИрина$hи др.$cВыставка произведений$f(1982;$eМосква)
711 10$aКузьмов$gЛеонид$cВыставка произведений$f(1982;$eМосква)
711 10$aЛисицина$gМарина$cВыставка произведений$f(1982;$eМосква)
Приклад бібліографічного запису каталога виставки трьох художників. Заголовком основного запису (поле 710) є найменування організації, записаної в инверсированной формі (перший індикатор — 1) під прізвищем першого з них. Точки доступу (поле 711) створюються також на найменування цієї ж виставки, що починається з прізвищ решти авторів.
(див. також приклади до 710 поля)

Приклад 1

Валентин и Валентина : выставка произведений Валентины Филипповны Козловой-Степановой и заслуженного художника Мордовии Валентина Николаевича Козлова (1933-1998) : графика : каталог выставки / М-во культуры Респ. Мордовия, Мордов. респ. музей изобразит. искусств им. С. Д. Эрьзи ; [сост.: Т. В. Елисеева и др.]. - Саранск, 2004 (Саранск : ГП Республиканская типография Красный Октябрь). - 38, [2] с. : ил., портр., цв. ил.
200 1# $aВалентин и Валентина$eвыставка произведений Валентины Филипповны Козловой-Степановой и заслуженного художника Мордовии Валентина Николаевича Козлова (1933-1998) : графика : каталог выставки$fМ-во культуры Респ. Мордовия, Мордов. респ. музей изобразит. искусств им. С. Д. Эрьзи$g[сост.: Т. В. Елисеева и др.]
210 ##$aСаранск$d2004$eСаранск : ГП Республиканская типография Красный Октябрь
215 ##$a38, [2] с.$cил., портр., цв. ил.
711 10 $3RU\NLR\AUTH\8810060129$aКозлова-Степанова,$gВалентина Филипповна$hВыставка произведений$f2004$eСаранск
711 10 $3RU\NLR\AUTH\8810060129$aКозлов,$gВалентин Николаевич$c(1933-1998)$hВыставка произведений$f2004$eСаранск
Пример библиографической записи каталога персональной тематической выставки двух художников. Основной точкой доступа является заглавие. Точки доступа (поле 711) создаются также на наименование этой персональной выставки, содержащее имя каждого из художников.

Приклад 2

Якутск: история и современность (к 370-летию города) : [сборник материалов конференции "Якутск в XXI веке",
26 апреля 2002 г., г. Якутск / отв. ред.: д.ист.н. В. Н. Иванов, д.социол.н. У. А. Винокурова]. - Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН, 2002. - 364 с.
200 1# $aЯкутск: история и современность (к 370-летию города)$e[сборник материалов конференции "Якутск в XXI веке",
26 апреля 2002 г., г. Якутск$fотв. ред.: д.ист.н. В. Н. Иванов, д.социол.н. У. А. Винокурова]
210 ##$aЯкутск$cЯФ Изд-ва СО РАН$d2002
215 ##$a364 с.
711 12$3RU\NLR\AUTH\8810041963$a"Якутск в XXI веке", конференция$f2002
Пример библиографической записи сборника материалов конференции, имеющего тематическое заглавие. Основной точкой доступа является заглавие. Точка доступа (поле 711) создается также на наименование конференции – автора сборника.
(див. також приклади до поля 710)

Приклад 1:

Экономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси = Economical questions of Belarus agriculture development : межведомственный тематический сборник / Белорусский научно-исследовательский институт экономики и информации агропромышленного комплекса. – Вып. 1 (1969) – . – Минск : БелНИИЭИАПК, 1969.
200 1#$aЭкономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси$dEconomical questions of Belarus agriculture development$eмежведомственный тематический сборник$fБелорусский научно-исследовательский институт экономики и информации агропромышленного комплекса$zeng
711 02$3BY-NLB-ar2163296$aБелорусский научно-исследовательский институт экономики и информации агропромышленного комплекса$cМинск

Приклад 2:

Актуальные проблемы экологии, охраны и изучения животного мира юго-запада Беларуси : отчет о НИР / Брестский государственный университет. – № ГР 19962817. – Брест, 1997. – 40 с. : ил.
Библиография : 16 назв.
Реферируется в сборнике: Реферативный сборник непубликуемых работ : отчеты НИР, ОКР, ОТР, депонированные научные рукописи / Белорусский институт системного анализа и информационного обучения научно-технической сферы (БелИСА). – Минск, 1999. – Вып. 1(12). – С. 25–26.
200 1#$aАктуальные проблемы экологии, охраны и изучения животного мира юго-запада Беларуси$eотчет о НИР$fБрестский государственный университет
711 02$3BY-NLB-ar2104026$aБрестский государственный университет имени А. С. Пушкина

Приклад 3:

200 1#$aОбщее библиотечное пространство: культурно–исторический аспект и вызовы времени$eматериалы «круглого стола»$e(Румянцевские чтения – 2009)
711 10$a«Общее библиотечное пространство: культурно–исторический аспект и вызовы времени»$gкруглый стол$f2009$eМосква
712 10$a«Румянцевские чтения»$gмеждународная научная конфереция$f2009$eМосква
Поле 712 заполняется в данном примере, если библиографирующее учреждение не использует базу авторитетных данных. Если же такая база используется, то точка доступа на Румянцевские чтения, в рамках которых проводился круглый стол, обеспечивается соответствующей логической связью между данными временными организациями в базе авторитетных данных.

Приклад 4:

200 1#$aПрограмма маркетинга компании Wellness Style Inc.$fWellness Style International Company
711 02$aWellness Style Inc$cСША
Для постоянных организаций, в официальных названиях которых их правовая форма приводится в конце, поле 711 формируется без инверсии (значение второго индикатора равно «2»).

Див. також