Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

102 Країна публікації/виробництва

102 Країна публікації/виробництва

Тег: 102

Назва поля: Країна публікації/виробництва

Інші назви: Country of Publication or Production (англ.), Страна публикации или производства (рос.), Страна на публикуване или на производство (болг.), Pays de publication ou de production (фр.), Država izida ali izdelave (словен.), Paese di pubblicazione o di produzione (італ.), Išleidimo arba pagaminimo šalis (литов.)

Визначення поля

Поле містить коди однієї чи кількох країн публікації або виробництва документа.

Наявність

Факультативне

Не повторюється

Співвіднесені п/пп

У цьому полі знаходиться інформація щодо публікації, розповсюдження документу тощо в текстовій формі.
У цьому полі знаходиться інформація щодо публікації, розповсюдження документу тощо в структурованій текстовій формі.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Країна публікації

Містить код країни, в якій каталогізований документ було надруковано чи вироблено з урахуванням сучасного стану політичної карти світу.

Обов’язкове

Повторюється, якщо документ опубліковано в більш як одній країні

Співвіднесені п/пп:

Примітки. До поля заносяться двосимвольні коди Альфа 2 ISO 3166 (ДСТУ ISO 3166-1:2009) (див. Додаток B).

$b Місце публікації

Код місця видання/виробництва документа.

Факультативне

Повторюється, якщо документ опубліковано/вироблено в більш як одному місці.

Примітки. ISO TC46 пропонує встановити міжнародну систему кодування регіонів. Доки існують такі стандарти, агентства можуть використовувати в цьому підполі будь-який з встановлених національних або інтернаціональних кодів.

$c Місце видання (ISO)

Код, який вказує на місце видання або виробництва документа. Повторюється, якщо в полі присутні більше одного підполя $a. У підполі вказуються коди, взяті з таблиці ISO 3166-2.

Факультативне.

Повторюється.

$2 Код системи (джерело коду, відмінного від ISO)

Джерело, з якого взято код в підполі $b. Список кодів див. у Додатку G.

Факультативне.

Повторюється.

Примітки

Кожен код місця повинен розташовуватися безпосередньо після коду країни, якої він стосується. У разі необхідності для записів, які містять декілька кодів регіонів, що відповідають одному коду країни, з метою спрощення обробки рекомендується у кожному випадку коду місця повторювати код країни, тобто кожному підполю $b повинно передувати підполе $a. Також рекомендується наявність у полі 210 кожної з закодованих у полі 102 країн публікації/виробництва.

Зважаючи на те, що при обробці стародавніх друкованих монографій найменування та розташування друкаря по статусу дорівнює відповідним відомостям щодо видавця та поширювача, у цьому полі наводяться дані щодо країни та місця знаходження друкаря, видавця, поширювача. Для монографічних стародруків країна чи місце публікації/виготовлення кодується відповідно до сучасного стану державних кордонів.

Приклади

приклад 1

105##$aRU
Коельо, Пауло. Алхімік: Роман / І. Старих, М. Неволін (ред.); А. Богдановский (пер. с порт.); В. Ерко (іл.). — К.: Софія; М.: Геліос, 2002. — 224 с.: іл..

приклад 2

105##$aUA
Манс, Визе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. з нім.) В. А. Вишняков (ред. пер.). — К.: Торг.-вид. бюро BNV; М.: Біном, 1995. — 192 с.: іл..

приклад 3

102##$aby$b(код Мінська)$aru$b(код Москви)
210##$aМн.$cООО „Харвест“$aМ.$cВагриус
Документ має два місця видання.

приклад 4

102 _ $aHU
Документ виданий в Угорщині.

Див. також