318 Примітки щодо поводження з примірником

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 318)
Перейти до: навігація, пошук

318 Примітки щодо поводження з примірником

Тег: 318

Назва поля: Примітки щодо поводження з примірником

Інші назви: Action Note (англ.), Примечания о действии (над экземпляром) (рос.), Примечание о действиях, связанных с экземпляром (рос.), Забележка за действия, предприети с цел опазване на екземпляра (болг.), Note sur les actions de préservation (фр.), Opomba o postopku (словен.), Nota su trattamenti di conservazione (італ.), Priežiūros pastaba (литов.)

Визначення поля

Поле застосовується для запису інформації щодо збереження та поводження. Загалом, використовується для монографічних стародруків.

Наявність

Факультативне

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Поводження

Не повторюється

$b Ідентифікація поводження

Код чи визначення, призначені ідентифікувати специфічне поводження або ідентифікувати його у зв’язку з часом поводження, наприклад, код проекту.

Повторюється

$c Час поводження

Код поводження в ISO форматі (рік, місяць (коли це можливо), день (коли це можливо)).

Повторюється

$d Інтервал поводження

Підполе використовується, коли час не може бути вираженим у вигляді дати, приміром, закінчення академічного терміну чи кожних п’яти років.

Повторюється

$e Робота з непередбачуваними обставинами

Підполе використовується, коли час пов’язано з непередбачуваною подією, наприклад, після отримання.

Повторюється

$f Авторизація

Підполе містить текст або посилання до правила тощо, котре керує роботою.

Повторюється

$h Повноваження

Підполе містить ім’я особи, установи чи посаду або посадові обов’язки в установі, на котру або в яку переходить відповідальність за роботу.

Повторюється

$i Метод роботи

Підполе описує технологію виконання роботи.

Повторюється

$j Місце роботи

Підполе описує місце проведення роботи.

Повторюється

$k Виконавець роботи

Підполе містить ім’я особи чи установи, котра виконує роботу.

Повторюється

$l Статус

Підполе містить умови чи стан описуваних матеріалів, які деколи, проте не завжди є результатом роботи.

ПОвторюється

$n Межі роботи

Підполе використовується, коли робота торкалася тільки частини документа.

Повторюється

$o Тип одиниці

Підполе використовується, коли робота торкалася тільки частини документа.

Повторюється

$p Примітка, не призначена для друку

Підполе містить примітки щодо роботи чи документа, які передбачається не відображати на дисплеї для широкого загалу.

Повторюється

$r Примітка, призначена для друку

Підполе містить примітки щодо роботи чи документа, які передбачається відображати на дисплеї для широкого загалу.

Повторюється

$u Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI)

Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI), наприклад, URL або URN, який представляє собою дані для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного ресурсу через один з протоколів мережі INTERNET. Підполе $u може використовуватися у випадку, якщо є електронна версія зображення або сторінки (сторінок), пов'язаних з інформацією про збереження документа або про дії з ним (наприклад, оцифрований фрагмент документа або частина електронного документа).

Факультативне.

Повторюється.

$5 Організація, до якої додається поле

Кодована форма назви організації, до якої додається поле. Оскільки не існує міжнародно узгоджених кодів для назв організацій, рекомендуються до використання коди з USMARC Code List for Organizations, які містять коди багатьох неамериканських бібліотечних агентств. В інших випадках, може бути застосованим повна назва агентства чи національний код. Якщо в установі зберігається більше одного примірника, підполе $5 може також містити розстановочний шифр після двокрапки.

Обов’язкове, якщо поле 318 наявне в записі за винятком випадків, коли примірник було ліквідовано.

Не повторюється

$9 Інвентарний номер примірника

Факультативне.

Не повторюється.

Примітки

Передбачено, коли запис створено для ідеальної копії. Тим не менш, у цьому полі приміток наводиться інформація щодо збереження та поводження з реальним каталогізованим примірником. Код організації, до якої додається поле примітки щодо поводження з примірником, записується до підполя $5.

Дані, наведені в підполях $5 і $9, повинні забезпечити однозначну ідентифікацію екземпляра, до якого відноситься поле.

Співвіднесені п/пп

  • 141 Поле кодованих даних: монографічні стародруки — специфічні характеристики примірника.
Поле містить кодовані дані фіксованої довжини, пов’язані зі специфічними властивостями примірника монографічного стародруку.

Приклади

приклад 1

318##$aСтан екземпляра перевірено$c19991130$lЕкземпляр повний, титульний лист дефектний: були затерті окремі слова, букви, папір в потьоках. Палітурка потерта, корінець пошкоджений жучком, збереження задовільна$5NLB:09/3471

приклад 2

318##$aСтан екземпляра перевірено$c19991215$lЕкземпляр повний. Папір з російським текстом відрізняється за якістю та кольором від паперу з латинським текстом. Збереження паперу задовільне. Палітурка потерта, пошкоджений жучком$5NLB:09/3471

Приклад 1

318 ##$aСостояние проверено$c19911121$lтекст запачкан, переплет неповрежден, экземпляр поврежден водой$5QL/P18

Приклад 2

318 ##$aВосстановлено$c1991$lвозвращенный оригинал, повторно переплетен$5CA/U-1

Приклад 3

318 ##$aПроверка состояния$eкогда хранилище укомплектуется$5CA/U66

Приклад 4

318 ##$aСостояние проверено$c19911121$lпереплет неповрежден$fSCAN$kCCM$5Uk
Состояние проверено представителем персонала с инициалами CCM. Проверка произведена как часть проекта под названием SCAN.

Приклад 5

318 ##$aДезинфицировать$n12$oархивные ящики$c19861010$5LO/N-1

Приклад 6

318 ##$aЛиквидировать$eчерез пять лет после закрытия архивного дела$iсжигание$5CaQQCT

Приклад 7

318 ##$aПроверка$dКаждые пять лет$hАрхивный отдел

Приклад 8

318 ##$aЭкспонирование$c19980401-19981231$jМузей Victoria & Albert $kJStC$rЭтот экземпляр до конца года предоставлен во временное пользование музею Victoria and Albert

Приклад 9

318 ## $aPregledano$c19941031$lPojedini listovi izjedeni od crva$nRestaurirati
$uhttp://www.nsk.hr/judita/primj-a/list28.html
$uhttp://www.nsk.hr/judita/primj-a/list29.html
$uhttp://www.nsk.hr/judita/primj-a/list30.html$5CiZaNSK:RIIC-8o-100 primj. a
Три листа документа повреждены. Для того, чтобы документально зафиксировать процесс реставрации, примечание о действии над экземпляром содержит ссылки на оцифрованные изображения поврежденных страниц.

Див. також