Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

422 Видання, до якого належить додаток

Зміст

422 Видання, до якого належить додаток

Тег: 422

Назва поля: Видання, до якого належить додаток

Інші назви: Parent of Supplement (англ.), Издание, к которому относится приложение (рос.), Приложение към ... (болг.), Est un supplément de (фр.), Matična publikacija priloge (словен.), Collezioni, supplementi, etc. (італ.), Kieno priedas (литов.)

Наведені нижче специфікації є доповненням до відомостей, які є у блоці 4--, розділ „Структура зв’язку записів“.

Визначення поля

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим додатком та виданням, до якого він належить.

Константа виведення: „Додаток до:“.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

(А) Підполя: Техніка вставлених полів

$1 Дані, які пов’язуються

Повторюється.

(В) Підполя: Техніка стандартних підполів

$a Автор

Не повторюється.

$b Загальне позначення матеріалу

Не повторюється.

$c Місце публікації

Повторюється.

$d Дата публікації

Не повторюється.

$e Відомості про видання

Не повторюється.

$f Перші відомості про відповідальність

Повторюється

$g Наступні відомості про відповідальність

Повторюється.

$h Номер розділу або частини

Не повторюється.

$i Назва розділу або частини

Не повторюється.

$l Паралельна назва

Повторюється.

$m Міжнародний стандартний номер нотного видання

Повторюється.

$n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо

Повторюється.

$o Підзаголовок

Повторюється.

$p Фізичний опис

Не повторюється.

$q Міжнародний стандартний ідентифікатор для твору

Повторюється.

$r Міжнародний стандартний ідентифікатор для вираження

Повторюється.

$s Відомості про серію

Повторюється.

$t Назва

Обов’язкове.

Повторюється.

$u URL

Не повторюється. (488, ЕХ.4)

$v Номер тому

Повторюється.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN

Повторюється.

$y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN

Повторюється.

$z CODEN

Не повторюється.

$0 Ідентифікатор бібліографічного запису

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$5 Установа в якій поле застосовано

Не повторюється.

Співвіднесені п/пп

    Якщо відповідна примітка не може бути згенеровано з поля 422 у необхідній формі, воно поміщається в поле 300.
Поле 421 використовується для відображення відносин між документами, визначених у полі 422.

Приклади

EX 1A: Техніка вставлених полів

200 1#$aGirl annual ...
422 #1$15301#$aGirl$b(London)

EX 1B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aGirl annual ...
422 #1$tGirl (London)
Тижневий журнал Girl має додатковий щорічник Girl annual. Запис для Girl annual містить зв’язок до джерела додатку: Girl.
Примітка, згенерована з даних поля 422, повинна мати вигляд на дисплеї:
Додаток до: Girl (London)
Наступний приклад використання цього поля – EX 2 4-- Блоку пов’язаних полів

приклад 3

2001 $aWorld knowledge annual
422 _1$12001_$aWorld knowledge
Каталогізоване видання „World knowledge annual“ є щорічним додатком до серіального видання „World knowledge“

приклад 4

АбуГаліСина : Науч.-попул. журн. для молоді : Пріл. до журн. „Татарстан“. — Казань : Тат. газ.-журн. вид-во, 1995 -
Виходить в спіль. обкл. з журн. „Татарстан“.
200 1# $aАбуГалиСина$eНаук.-попул. журн. для молоді$eДодат. до журн. „Татарстан“
210 ##$aКазань$cТат. газ.-журн. вид-во$d1995 -
311 ##$aВиходить в спіль. обкл. з журн. „Татарстан“
422 #0$12001#$aТатарстан
Видання, що каталогізується, є додатком до іншого видання, заголовок якого вводиться в полі 422. Інформація про це міститься у відомостях, що відносяться до заголовка, записаних в полі 200. Примітка, що відноситься до видання, до якого відноситься додаток, введено в полі 311, тому другий індикатор поля 422 встановлений = 0.

приклад 5

Організаційно-технологічна карта системи стадного змісту північних оленів : Дод. до „Система ведення сільського господарства і промислового господарства на Енісейській Півночі“ (1980-1985 рр. ). — Якутськ : Кн. вид-во, 1986. — 132 с. : табл.
Запис 1 (опис основного документа):
nam0
001by-NLB-kn-9701025
2001#$aСистема ведення сільського і промислового господарства на Енісейській Півночі (1980-1985 рр.)
Запис 2 (опис додатку):
nam0
001by-NLB-kn-9701026
2001#$aОрганизационно-технологическая карта системи стадного змісту північних оленей$eДодаток до „Система ведення сільського господарства і промислового господарства на Енісейській Півночі“ (1980-1985 рр.)
210##$aЯкутск$cКижкове видавництво$d1986
215##$a132 с.$cтаблиці
422#0$1001by-NLB-kn-9701025
або (за відсутності окремого запису на документ, до якого відноситься додаток):
422#0$12001#$aСистема ведення сільського господарства і промислового господарства на Енісейській Півночі (1980-1985 рр.)
Видання, що каталогізується, є додатком до іншого видання, заголовок якого вводиться в полі 422. Поле 422 не генерує примітки, оскільки інформація про те, що дане видання є додатком, міститься у відомостях, що відносяться до заголовка, тому другий індикатор встановлений рівним 0.

приклад 6

2001#$aФінансовий ринок$eЩотижневий аналітичний бюлетень
300##$aДодаток до журналу 'Ринок цінних паперів'
422#1$1001номер запису на видання 'Ринок цінних паперів'

Приклад 2

Власть и бизнес : специальное приложение. – Владивосток : [б. и.], 2000– . Загл. обл. : Власть и бизнес в Приморье. Прил. к журн.: Умные вещи.
422 #0$12001#$aУмные вещи
Издание является приложением к журналу. Сведения о приложении взяты не из основного источника описания, поэтому они приведены в БО в области примечания и введены в поле 300. Для организации связи названия приложения с названием издания, к которому оно относится, используется поле 422 со встроенным полем 200, при этом индикатор примечания поля 422 имеет значение 0.

Приклад 3

Медицина катастроф = Disaster medicine : приложение к журналу. – Москва : ВЦМК «Защита», 1997– .
422 #0$12001#$aМедицина катастроф
Издание является периодическим приложением без самостоятельного заглавия, сохранившим заглавие основного сериального издания. БО составлено под заглавием основного издания с последующим приведением собственно названия приложения и введено в поле 200 підполе $a.
Для организации связи приложения с изданием, к которому оно относится, используется поле 422 со встроенным полем 200, при этом индикатор примечания поля 422 имеет значение равное 0.

Приклад 4

Лавка древностей : приложение для коллекционеров к журналу «Наша школа» – Москва : [б. и.], 2000– . Выходит в качестве прил. (вкладки).
422 #0$12001#$aНаша школа
В данном примере издание является нумерованным приложением к журналу "Наша школа". Информация об этом содержится в сведениях, относящихся к заглавию и введена в поле 200 підполе $e.
Для организации связи приложения с изданием, к которому оно относится, используется поле 422 со встроенным полем 200, при этом индикатор примечания поля 422 имеет значение 0.

Див. також