Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

530 Ключова назва (серіальні видання)

(Перенаправлено з 530)

530 Ключова назва (серіальні видання)

Тег: 530

Назва поля: Ключова назва (серіальні видання)

Інші назви: Key-Title (англ.), Ключевое заглавие (продолжающиеся ресурсы) (рос.), Ключевое заглавие (сериальные ресурсы) (рос.), Ключово заглавие (Продължаващи издания) (болг.), Titre clé (фр.), Ključni naslov (словен.), Titolo Chiave ISDS (periodici) (італ.), Registracinė antraštė (tęsiamieji ištekliai) (литов.)

Визначення поля

Поле містить ключову назву - унікальну назву продовжуючого ресурсу, присвоєною мережею ISSN.

Хоча, з точки зору логіки, кожен запис повинен містити тільки одну ключову назву, розбіжності рішень мережі ISSN і організації, що готують запис, можуть привести до того, що в одному запису для продовжуючого ресурсу буде міститися два (або більше) ключових назв.

Наявність

Обов’язкове, якщо є зведення про ключовий заголовок.

Повторюється, так як розбіжність рішень мережі ISSN і організації, що готують запис, можуть привести до розміщення в одному записі двох і більше ключових назв.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор основної назви

Цей індикатор визначає, чи співпадає ключова назва із основною назвою у полі 200$a. (EX 2, 3, 4).
Таким чином, якщо поле ключового заголовка містить підполе $b, то значення першого індикатора буде «1».
0 Ключова назва співпадає з основною назвою
1 Ключова назва відрізняється від основної назви

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

Може використовуватись будь-яке підполе, що входить до поля 510.

$a Ключова назва

Ключова назва без додавання будь-якого уточнення. Для типових назв до неї включене ім’я організації з первинною інтелектуальною відповідальністю, яке відокремлюється пробілом – дефіс – пробілом (EX 3,4).

Не повторюється.

$b Уточнення

Будь-яке уточнення, додане до ключової назви, з метою відрізнення її від інших серіальних видань з однаковими назвами. (EX 2, 4). За практикою ISSN уточнення заключене у круглі дужки.

Не повторюється.

$h Номер частини

Нумерація розділу або частини для документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та відноситься до назви на додатковому титульному аркуші, що записана до $a.

Повторюється.

$i Найменування частини

Найменування частини документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та розташовуються на додатковому титульному аркуші.

Повторюється.

$j Том або дата, пов’язані з ключовою назвою

Поле використовується, коли запис містить більш ніж одну ключову назву, яка надавалась діапазонам томів та/або дат на протязі існування періодичного видання. Дані розрізнюють періоди, протягом яких застосовувалась відповідна ключова назва.

Не повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

Повторюється (500:EX 6, 9).

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється.

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Підполе використовується для визначення окремої частини документа (тому, випуску або сторінок, якщо це прийнято), яка відноситься до іншого документа. Підполе використовується тільки у випадках, коли воно є вставним до полів зв’язку блоку 4--. Воно в подальшому визначає частину пов’язаного документа, яка визначає характер зв’язку, зазначений міткою блоку 4--.

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова інших варіантів назв

Ідентифікує мову інших варіантів назв. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для інших варіантів назв мовами, які не бажані в базах даних приймачів.

Див. Додаток А Список кодів мов.

Не повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Примітки до змісту поля

Дані в підполях $a і $b записуються відповідно до положень «ISSN Manual». Ключова назва встановлюється Центром ISSN, який є відповідальним за реєстрування серіальних видань. Ключова назва виводиться з інформації в назві, що наявна в публікації на момент реєстрування. Оскільки лише Центр ISSN може встановити ключову назву, будь-яке інше агентство, що готує запис, може записувати ключову назву тільки в тому разі, коли вона наявна на документі, або якщо її перевірено у Центрі ISSN Будь-яка інша назва за визначенням не є ключовою. За подальшою інформацією щодо ключових назв звертайтеся до Центру ISSN.

Співвіднесені поля

Згідно правил ISSN ключова назва документа нерозривно пов’язана з його ISSN та обидва мають заноситися до запису, коли це можливо.
Назва як подано на документі заноситься до поля 200.
Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полів — Інші співвіднесені назви:

Приклади

Наступні приклади ключових назв у полі 530 супроводжуються їх представленням у дисплейній формі. У прикладах 2, 3, та 4 перший індикатор дорівнює 1 тому, що ключова назва відрізняється від основної назви.

EX 1

530 0#$aScientific American
Scientific American

EX 2

530 l#$a<NSB>La <NSE>Ciencia y la tecnica$b(Barcelona. 1936)
La Ciencia y la tecnica (Barcelona. 1936)
Ключовою назвою є "Ciencia y la tecnica...".

EX 3

530 l#$aAnnual accounts - Welsh Water Authority
Annual accounts - Welsh Water Authority

EX 4

530 1#$aBulletin - Canadian Association of Medical Records Librarians$b(1944)
Bulletin - Canadian Association of Medical Records Librarians (1944)

Приклад 1: (приклад з UNIMARC Manual)

530 1#$aBulletin$bCanadian Mediterranean Institute. 1983
Ключевое заглавие содержит уточнение, которое при выводе на экран или печать программно заключаются в круглые скобки: Bulletin (Canadian Mediterranean Institute. 1983).

Приклад 2:

011 ##$a1822-2285
106 ##$ar
200 1#$aDailės istorijos studijos
210 ##$aVilnius$cKultūros, filosofijos ir meno institutas$d2004
530 0#$aDailės istorijos studijos
531 ##$aDailės istor. stud.
Вывод ключевого заглавия вместе с ISSN на экран или печать: ISSN 1822-2285 = Dailės istorijos studijos.

Приклад 3:

011 ##$a1392-2521
200 1#$aAnnual report$fLithuanian Institute of Agricultural Engineering
530 1#$aAnnual report$bLithuanian Institute of Agriculture Engineering
531 ##$aAnnu. rep.$bLitu. Inst. Agric. Eng.
Вывод ключевого заглавия вместе с ISSN на экран или печать: ISSN 1392-2521 = Annual report (Lithuanian Institute of Agriculture Engineering).

Див. також