631 Професія / рід занять

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 631)
Перейти до: навігація, пошук

631 Професія / рід занять

Тег: 631

Назва поля: Професія / рід занять

Інші назви: Occupation (англ.), Профессия / Род занятий (рос.)

Визначення поля

Поле містить слово або словосполучення, що визначає професію, рід занять, професійні чи інші інтереси особи, відображені в матеріалах, описаних в записі.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Професія / рід занять

Слово або словосполучення, що визначає професію, рід занять, професійні чи інші інтереси особи.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 631 присутнє в записі.

Не повторюється.

$b Відомості про вид, жанр, характер матеріалів

Клас або категорія, до яких відносяться матеріали, що описуються в записі, і відомості про яких є суттєвими для розрізнення матеріалів відповідно до їх фізичними характеристиками, предметом або інтелектуальним змістом, порядком подання інформації в цих матеріалах (наприклад, щоденники, довідники, журнали, записки і т.д.).

Факультативне.

Не повторюється.

$j Формальний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення характеру або жанрів матеріалів в формі, яка визначається системою предметизації.

Факультативне.

Повторюється.

$x Тематичний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для уточнення терміну в підполі $a, в формі, яка визначається системою предметизації.

Факультативне.

Повторюється.

$y Географічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення географічного аспекту розгляду професії, в формі, яка визначається системою предметизації.

Факультативне.

Повторюється.

$z Хронологічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення хронологічного аспекту розгляду професії, в формі, яка визначається системою предметизації.

Факультативне.

Повторюється.

$2 Код системи

Код системи предметних рубрик або тезауруса, за правилами яких побудовані ПР/дескриптор. Список кодів наведено в Додатку G.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного/нормативного запису

Контрольний номер авторитетного/нормативного запису.

Обов'язкове, якщо існує авторитетний/нормативний запис.

Повторюється.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Матеріали, до яких відноситься інформація в полі, якщо ця інформація стосується лише частини одиниці опису.

Факультативне.

Не повторюється.

Примітки про зміст поля

Поле не використовується для вказівки професії / роду діяльності авторів матеріалів, описуваних в записі, за винятком випадків, коли ця інформація визначає зміст цих матеріалів.

Взаємопов'язані поля

  • 606 НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ ЯК ПРЕДМЕТ
    Поле містить слово або словосполучення, яке використовується для відображення предмета документа.

Приклади

Приклад 1

631 ##$aЖурналисты$yРоссия

Приклад 2

631 ##$aПолитические деятели$bДневники

Приклад 3

631 ##$aAuthors$2itoamc
631 ##$aEducators$2itoamc
631 ##$aLibrarians$2itoamc
Запись описывает архив Алексея Бабина, который включает переписку, лекции и статьи о большевиках, рукопись Бабина по истории Соединенных Штатов, заметки и машинописный экземпляр журнала (1917-1922), отражающие его деятельность во время Октябрьской революции 1917 г., в качестве инспектора народных училищ в Вологодской губернии), преподавателя Саратовского государственного университета и сотрудника Американской миссии в Москве; его переводы коротких рассказов; заметки и записные книжки; дипломы и другие сертификаты. В підполе $2 указан код словаря Index terms for occupations in archival and manuscript collections (itoamc), который ведет Библиотека Конгресса.

Див. також