606 Найменування теми як предметна рубрика

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 606)
Перейти до: навігація, пошук

606 Найменування теми як предметна рубрика

Тег: 606

Назва поля: Найменування теми як предметна рубрика

Інші назви: Topical Name Used as Subject (англ.), Наименование темы как предмет (рос.), Наименование темы, используемое как предмет (рос.), Тематична рубрика, използвана като предмет (болг.), Vedette matière – Nom commun (фр.), Tema kot predmetna oznaka(словен.), Nome comune usato come soggetto (італ.), Temos pavadinimas, naudojamas kaip dalykas (литов.)

Визначення поля

Поле містить найменування теми, використовуване як предметна рубрика.

Поле містить слово або словосполучення, що відображає зміст документа, представлене у формі точки доступу. До найменуванню теми, використовуваному в якості предметної рубрики, факультативно можуть бути додані тематичні, географічні, хронологічні або формальні підзаголовки.

Поле містить в формі точки доступу тематичний, понятійний термін або тематичну предметну рубрику з контрольованого словника або переліку предметних рубрик, які у вигляді авторитетних/нормативних файлів відображають зміст документа. В полі записуються терміни, запозичені з зареєстрованих на міжнародному та/або національному рівні словників, тезаурусів, переліків предметних рубрик, представлених в структурі БД авторитетних/нормативних записів.

Наявність

Факультативне

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: індикатор рівня предмета документа

Перший індикатор використовується для відрізнення головних і другорядних рубрик. Рубрика розглядається як головна (значення «1»), якщо вона відповідає головному аспекту змісту документа. Рубрика, яка відповідає менш значущим аспектам, є другорядною (значення «2»). Значення «0» використовується, коли неможливо прийняти рішення, головною чи другорядною є рубрика.
1 Головна рубрика
2 Другорядна рубрика
0 Рівень рубрики не визначено
# (пробіл) Немає інформації

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Заголовок рубрики

Термін у формі, яку вимагає система предметних заголовків.

Обов’язкове за наявності поля 606 у записі

Не повторюється

$j Формальний підзаголовок

Термін, який додається до предметного заголовку в 606$a для визначення виду документа, жанру твору. (EX. 6, 7) Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x.

Повторюється (EX. 8)

$x Тематичний підзаголовок

Термін, що додається до предметного заголовку для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 2, 3)

Повторюється

$y Географічний підзаголовок

Термін, що додається до предметного заголовку для визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 2, 4)

Повторюється

$z Хронологічний підзаголовок

Термін, що додається до предметного заголовку для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 5)

Повторюється

$2 Код системи

Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.

Не повторюється

Примітки:

Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.

Обов’язкове за наявності відповідного авторитетного запису

Не повторюється

$5 Організація і екземпляр, до якого відноситься поле

Найменування (в кодованій або повній формі) організації-власника примірника, до якого відноситься поле. Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою.

Факультативне.

Не повторюється.

$9 Визначення локальної системи

Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.

Обов’язкове при використанні локальних систем.

Не повторюється

Примітки

Поле містить дані, що записуються згідно з правилами, прийнятими в застосованій системі предметизації.

Слід зазначити, що якщо організація, що бібліографує, використовує не мову предметних рубрик, а дескрипторну мову, то поле 606 дозволяє групувати терміни в полі не тільки по їх значущості, але і по тематичній зв’язаності за допомогою набору підполів $x $y $z $j співвіднесених з підполем, що не повторюється $a і дозволяючих зв’язано відобразити додаткові тематичні, географічні, хронологічні і формені ознаки того поняття або явища, яке було назване в підполі $a.

В поле можуть бути записані назви об'єктів, продуктів, рослин, тварин, абстрактні поняття, історичні події, періоди розвитку культури, назви рухів (літературних, художніх і т.п.), етнічних груп, мов і т.д.

Співвіднесені п/пп

Поле 607 використовується замість поля 606, коли предметним заголовком є географічна назва
Якщо терміни, що позначають форму (вид), жанр, фізичні характеристики, відображають не зміст документа, а його формальні ознаки, то використовується поле 608.
Застосовується як замість поля 606, так і паралельно з полем 606 в одному записі. Якщо бібліографуюча установа не використовує авторитетні файли, то усі тематичні терміни записуються в полі 610.

Блок взаємопов’язаних полів — Поля предметних даних:

Приклади

EX 1

606 ##$aPulmonary artery$xCatheterization$xHandbooks, manuals, etc$21c
606 ##$aHemodynamic monitoring$xHandbooks, manuals, etc$21c
606 ##$aHeart Catheterization$xinstrumentation$xhandbooks$2mesh
606 ##$aHeart Catheterization$xinstrumentation$xnurses' instructions$2mesh
606 ##$aMonitoring, Physiologic$xhandbooks$2mesh
606 ##$aMonitoring, Physiologic$xnurses' instructions$2mesh
Both Library of Congress and Medical subject headings have been assigned to the record for Memory bank for hemodynamic monitoring : the pulmonary artery catheter. The record predates the use of $j for form subdivisions.

EX 2

606 0#$aScaffolding$xSafety measures$21c
606 0#$aConstruction equipment$yGreat Britain$21c
Subject headings assigned to the record for Safety in construction work, scaffolding by the Health and Safety Executive.

EX 3

606 0#$aRadioactivity$xSafety measures$21c

EX 4

606 0#$aTrees$yUnited States$21c

EX 5

606 0#$aArts, Modern$z20th century$21c

EX 6

606 1#$aBiology$xPeriodicals$21c
The item is about periodicals on biology.

EX 7

606 1#$aBiology$jPeriodicals$21c
The item is a periodical on biology.

EX 8

606 0#$aVocal music$jBibliography$jUnion lists$21c

EX 9

606 0# $aХудожньо-ігрове кіно$xІсторія$yУкраїна$z60-70 рр. 20ст.$9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України
Тематична предметна рубрика для документа:
Капельгородська, Нонна Михайлівна.
Ренесанс вітчізняного кіно: Нотатки сучасниці.- К.: ТОВ "АВДІ", 2002.- 167с.: іл.
ISBN 966-7785-02-5 Щ373(4УКР)62

EX 10

606 0# $aНаукове пізнання$jНавчальні видання для вищої школи $xФілософія $9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України
Предметна рубрика для документа:
Білецький, Ігор Павлович.
Філософія і методологія наукового пізнання: Конспект лекцій/ Харківський держ. економічний ун-т.- Х.: ХДЕУ, 2001.-104с.
Ю225 я73-2

приклад 1

606 2#$aДвигуни внутрішнього згоряння$xРемонт

приклад 2

606 2#$aУнiяцкая царква$xГiсторыя$yБеларусь$z1596-1839

приклад 3

606 2#$aСельскогосподарські підприємства$xЕкономіка$yВітебська область$jДовідка

приклад 4

606 _$aFrench fiction

приклад 5

606 _$aScaffolding$xSafety measures

приклад 6

606 2#$360166$aДитячий театр$xРепертуар$yАлбанська Народна Республіка$2NLR_SH2

приклад 7

606 2#$316034$aPower Builder, система програмування$jКерівництво, допомога і т.п.$2NLR_SH2

приклад 8

Міхалков, Сергій Володимирович.
Особливе завдання : Комедія в 3-х д. — М. — Л. : Мистецтво, 1947. — 83 c. з нот.- — 1. Дитячий театр. — Репертуар
УДК 891.71-2
ББК М 692
200 1#$aОсобливе завдання$eКомедія в 3-х д
606 0#$aДитячий театр$xРепертуар$2NLR_SH2
700 #1$aМихалков$gСергій Володимирович

Приклад 1

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661420080$aLHC CERN, установка для ядерных исследований
$xРадиационная безопасность$2nlr_sh

Приклад 2

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661416778$aГазовая промышленность$xПредприятия
$xНалоговое обложение$yРоссийская Федерация$2nlr_sh

Приклад 3

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661419551$aАграрный вопрос$yСтавропольская губерния$z1917$2nlr_sh

Приклад 4

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661419523$aГорода$xИстория$yВеликобритания$z16 - 18 вв.$2nlr_sh

Приклад 5

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661433742$aАмурский мятеж$z1924$2nlr_sh

Приклад 6

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661433994$aИзобразительное искусство итальянское$z20 в.
$xВыставки$yСанкт-Петербург, город$z2005$2nlr_sh

Приклад 7

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661433782$aЛаминарии$xПромысел$yБаренцево море$2nlr_sh

Приклад 8

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661433969$aРусские$yЭстония$2nlr_sh

Приклад 9

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661433744$aНароды Ямала$xИсторико-этнографические исследования$2nlr_sh

Приклад 10

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661432927$aСвятые христианские$yАмерика$z16 - 17 вв. $2nlr_sh

Приклад 11

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661432674$aВремя$xВосприятие$xПсихофизиологические исследования$2nlr_sh

Приклад 12

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661376163$aСредние века$xИсториография
$yЕвропейские страны$2nlr_sh

Приклад 13

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661433879$aОбщественная мысль$yВеймарская республика
$z1919 – 1933$2nlr_sh

Приклад 14

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661432342$aПолитические партии$xКонцепции$yРоссия
$z1-я пол. 20 в. $2nlr_sh

Приклад 15

606 1# $3RU\NLR\AUTH\661287752$aОрганы государственного управления
$xДелопроизводство$yРоссийская Федерация$2nlr_sh

Приклад 16

Генри, М.
Армия США на Тихом океане, 1941–1945 : [перевод с английского] / М. Генри ; худож. М. Чеппел. – Москва : АСТ : Астрель, 2002. – 61, [1] с. : ил. ; 27 см. – (Военно–историческая серия «Солдатъ» : униформа. Вооружение. Организация). – На пер. авт.: М. Генри, М. Чаппел [т.е. Чеппел]. – 5000 экз. – ISBN 5–17–012787–1 (в пер.).
-- 1. Военное обмундирование -- Соединенные Штаты Америки -- 1941 – 1945 2. Вторая мировая война -- 1939 – 1945 -- Военные операции американские -- Тихий океан -- 1941 – 1945
122 2#$ad1941$ad1945
606 1#$aВоенное обмундирование$yСоединенные Штаты Америки$z1941 - 1945
606 2# $aВторая мировая война$z1939 - 1945$xВоенные операции американские
$yТихий океан$z1941 - 1945

Приклад 17

Русская и западно-европейская графика XVII - первой половины XX вв. из собрания Калужского областного художественного музея : [альбом] / Ком. по культуре Правительства г. Москвы [и др. ; авт. ст. Зверева М.В.]. - Москва : Изд-во Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2004. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Шедевры музейных коллекций). - В надзаг. также: М-во образования, культуры и спорта Калуж. обл., Калуж. обл. худож. музей, Моск. гос. специализир. шк. акварели Сергея Андрияки с музейн.-выст. комплексом. – На обл. только загл. сер. - 2000 экз. - ISBN 5-901772-16-4.
I. Шедевры музейных коллекций (загл. сер.) II. Калужский областной художественный музей -- 1. Калужский областной художественный музей -- Коллекция графики -- Альбомы 2. Графика русская -- 17 - 20 вв. -- Альбомы 3. Графика -- Европа Западная -- 17 - 20 вв. -- Альбомы
601 02 $3RU\NLR\AUTH\661420340$aКалужский областной художественный музей$xКоллекция графики
$jАльбомы$2nlr_sh
606 1# $3RU\NLR\AUTH\661420342$aГрафика русская$z17 - 20 вв.$jАльбомы$2nlr_sh
606 1# $3RU\NLR\AUTH\661420343$aГрафика$yЕвропа Западная$z17 - 20 вв.$jАльбомы$2nlr_sh

Приклад 18

606 1# $aМузейные экспонаты$xНаучные реконструкции$2rsla-sh

Приклад 19

606 1# $aКабинеты частные как музеи$2rsla-sh

Приклад 20

606 1# $aМузеи коллекционного типа$2rsla-sh

Приклад 21

606 1# $aМузеи современного искусства$xНаучно-исследовательская работа$2rsla-sh

Приклад 22

606 1# $aИскусствознание$xГерменевтический метод$2rsla-sh

Приклад 23

606 1# $aХудожественное образование$yРоссийская Федерация$zкон. 20 – нач. 21 вв.$2rsla-sh

Приклад 24

606 01# $aИконография христианская$xЛитургические и Гимнографические сюжеты
$z16 – 17 вв. $2rsla-sh

Приклад 25

606 0# $aИконопись$xМосковская школа$z17 в.$2rsla-sh

Приклад 26

606 0# $aСоциалистический реализм (иск.)$z1930-е$2rsla-sh

Приклад 27

606 0# $aФасады$xСкульптура$yРоссия$z18 в.$2rsla-sh

Приклад 28

606 0# $aЖилые дома$xФасады$xПроектирование$2rsla-sh

Приклад 29

606 0# $aТемы и образы$2rsla-sh

Приклад 30

606 0# $aКавказские темы и образы$2rsla-sh

Приклад 31

606 0# $aМузыкальные сюжеты (живоп.)$2rsla-sh

Приклад 32

606 0# $aТруд и быт (фот.)$2rsla-sh

Приклад 33

606 0# $aКостюм$xСпортивный стиль$2rsla-sh

Приклад 34

606 0# $aКостюм$xХудожественная деталь в живописи$2rsla-sh

Приклад 35

606 0# $aБиблиотеки$xФонды литературы на иностранных языках$xСписки новых поступлений$yИзраиль$2rkp-sh

Приклад 36

606 0# $aБиблиотечное дело$xИстория$yКиров. обл.$jСборники$2rkp-sh

Приклад 37

606 0# $aБиблиотечное дело$xИстория$yОренбургская губерния$z19 в.$2rkp-sh

Приклад 38

606 0# $aЖилищное строительство индивидуальное$yМосковская губерния$z18 в.$2rkp-sh

Приклад 39

606 0# $aМедведи бурые$yКамчатка, п-ов$jФотоальбомы$2rkp-sh

Приклад 40

606 0# $aМедико-стоматологические университеты$xПрофессорско-преподавательский состав$xБиографические словари$yМосква$2rkp-sh

Приклад 41

606 0# $aМедицина в Западной Европе$xИстория$z16 в.$2rkp-sh

Приклад 42

606 0# $aМедицина и религия$jСборники$2rkp-sh

Приклад 43

606 0# $aРисовые блюда$xРецептура$2rkp-sh

Приклад 44

606 ##$aОкружающая среда$xЗагрязнение и защита от него$2gpntbr-sh

Приклад 45

606 ##$aАлюминиевые заводы$xОкружающая среда$2gpntbr-sh

Приклад 46

606 ##$aАлюминий$xПроизводство электролитическое$2gpntbr-sh

Приклад 47

606 1# $3frBN002790930$aLittérature populaire française$3frBN002123838$z19e siècle$3frBN002118937$xThèmes, motifs$3frBN002264415$xRecueil d’articles$2rameau

Приклад 1:

606 2#$3BY-NLB-ar8605$aдвигатели внутреннего сгорания$2DVNLB

Приклад 2:

606 2#$3BY-NLB-ar29652$aсельскохозяйственные предприятия$2DVNLB

Приклад 3:

200 1#$aБылины$eисторический очерк, тексты и комментарии
606 0#$3BY-NLB-ar2660843$aбылины (лит.)$2DVNLB
608 ##$3BY-NLB-ar4726$aбылина (лит.)$2BYGNR

Див. також