Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

899 Дані про місцезнаходження (застаріле)

(Перенаправлено з 899)

899 Дані про місцезнаходження (застаріле)

Тег: 899

Назва поля: Дані про місцезнаходження (застаріле)

Інші назви: Данные о местонахождении (устаревшее) (рос.)

Визначення поля

Поле містить дані про місцезнаходження примірників каталогізованого документа.

Наявність

Обов'язкове при наявності даних.

Повторюється за кількістю примірників.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Місцезнаходження

Підполе містить код або найменування організації, в якій зберігається даний екземпляр каталогізованого документа. Може використовуватися також для позначення фонду і/або місцезнаходження стелажа, якщо в початковому форматі ці дані не відокремлені від найменування (позначення) організації.

Обов'язкове, якщо поле 899 присутнє в записі.

Не повторюється.

$b Найменування фонду або колекції

Підполе містить найменування фонду або колекції в повній формі, або абревіатуру або код, прийняті організацією-власником примірника, для позначення фонду або колекції, до якої даний екземпляр відноситься.

Факультативне.

Повторюється.

$c Місцезнаходження стелажа

Підполе містить вказівку на місцезнаходження стелажа (наприклад, в фонді великоформатних видань, в сейфі і ін.).

Факультативне.

Повторюється.

$h Класифікаційна частина шифру

Підполе містить класифікаційну частина шифру зберігання, в тих випадках, коли шифр формується з класифікаційної частини і номера документа.

Факультативне.

Не повторюється.

$i Частина, що характеризує документ

Підполе містить частину шифру зберігання, що характеризує документ (авторський знак, дата і т. д.).

Факультативне.

Повторюється.

$j Шифр ​​зберігання

Підполе містить шифр документа, в тих випадках, коли він не поділяється на частини $h та $i.

Факультативне.

Не повторюється.

$k Префікс шифру зберігання

Факультативне.

Не повторюється.

$l Полична форма заголовка

Факультативне.

Не повторюється.

$m Суфікс шифру зберігання

Факультативне.

Не повторюється.

$p Позначення одиниці зберігання

Підполе містить індивідуальний номер одиниці зберігання, наприклад, штрихркод або інвентарний номер.

Факультативне.

Не повторюється.

$t Номер примірника

Підполе містить один номер або ряд номерів примірників, розміщених разом і інакше нерозпізнаних.

Увага! Не те ж саме, що кількість збережуваних примірників.

Факультативне.

Не повторюється.

$x Не публікована примітка

Підполе може містити, наприклад, інвентарний номер, коли $p містить штрихкод, значення якого відрізняється від інвентарного номера.

Факультативне.

Повторюється.

$z Публікована примітка

Факультативне.

Повторюється.

Примітки про зміст поля

Поле 899 відповідне даним поля 852 USMARC Format for Holdings Data і пропозицій CERL [1], використовувалося до розробки формату UNIMARC для холдингових даних.

В даний час замість поля 899 використовується поле 852; поле 899 вважається застарілим.

При використанні поля індивідуальний номер одиниці зберігання (штрихкод, інвентарний номер) може включатися в підполі $p і в тих випадках, коли цей номер не входить в шифр документа.

Приклади

Приклад 1

МК
899 ##$aNLR$bMK
МК - наименование фонда

Приклад 2

20
22 ------
18-0
899 ##$aSciLibr$b22$k20$m18-0
или
899 ##$aSciLibr$b22$c20$m18-0$t0
или
899 ##$aSciLibr$b22$j20/18-0$t0
22 - зал, 20 - номер шкафа, 18 - номер места, 0 - номер экземпляра

Приклад 3

882
П21
899 ##$aNLR$h882$iП21
или
899 ##$aNLR$k882$mП21
882 - классификационный индекс, П21 - авторский знак

Приклад 4

86-36
2 ---------
66-4
899 ##$aNLR$b2$k86-36$m66-4$p86-321475
или
899 ##$aNLR$b2$j86-36/66-4$p86-321475
2 - зал, 86 - год поступления в библиотеку, 36 - номер шкафа, 66 - номер места, 4 - контрольный разряд, 321475 - инвентарный номер экземпляра.

Приклад 1 (для серіального видання):

899 ##$aBSU$bкхн$hЧ426я52$iЛ642

Приклад 2 (для серіального видання):

899 ##$aBY-HM0000$p3Ок5942

Приклад 3 (для серіального видання):

899 ##$aBY-HM0005$bхр$jЛЗ52628$pЛЗ52628

Приклад 4 (для книги):

899 ##$aBY-HM0005$b3чз$h618$iН524$pЗ352980

Приклад 5 (для книги):

899 ##$aBY-HM0005$b5чз$h15$i568$pВЗ353414

Приклад 6 (для книги):

899 ##$aBPA$bкх$h681$iЛ59$p1568772

Приклад 7 (для книги):

899 ##$aBPA$bкх$h37$iК89$p1564342

Приклад 8 (для книги):

899 ##$aBPA$bкх$h621.1$iТ34$p1569567

Див. також