Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

852 Місцезнаходження та шифр зберігання

(Перенаправлено з 852)

852 Місцезнаходження та шифр зберігання

Тег: 852

Назва поля: Місцезнаходження та шифр зберігання

Інші назви: Location and Call Number (англ.), Местонахождение и шифр хранения (рос.), Localisation et cote (фр.), Collocazione e segnatura (італ.), Vieta ir šifras (литов.)

Визначення поля

Поле використовується для ідентифікації організації, в якій зберігається примірник документа або з якої він може бути отриманий. Крім того, поле може містити докладну інформацію про розміщення екземпляра у фонді.

Наявність

Обов’язкове за наявності даних.

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1 – Система розстановки

Значення вказує використовувану систему розстановки книг на полицях у сховищі (у тому числі систему класифікації).
#“ – Інформація відсутня
Інформація про систему розстановки відсутня.
0 – Система класифікації
(система вказана у підполі ^2)
1 – Кріпосна (фіксована) розстановка
Фіксоване положення документа у сховищі, без використання каталожних індексів рухомої розстановки (relative location class marks). ::Це значення повинне використовуватися також у тому випадку, якщо зібрання проіндексоване широкими класифікаційним індексами. Поличний індекс повністю вводиться у підполе ^f.
2 – Порядковий номер
Це значення повинне використовуватися, якщо в організації використовується система послідовної нумерації екземплярів у порядку надходження до фонду, або в будь-якому іншому порядку, або ж використовуються власні системи нумерації видавців чи розповсюджувачів для певних класів матеріалів, наприклад, для мікроформ, звукозаписів, стандартів. Номер повністю вводиться у підполе ^f.
3 – Автор, назва чи автор/заголовок
Документи у сховищі організовані в алфавітному порядку імен авторів, заголовків документів або комбінації автор/заголовок.
4 – Частини/випуски зберігаються окремо
Це значення повинне використовуватися у записі монографічної серії для вказівки, що окремі випуски систематизуються і зберігаються у фонді незалежно від інших випусків серії. Запис кожного випуску містить власну інформацію про місцезнаходження. Бібліографічний запис серії в цілому може містити загальний класифікаційний індекс для бібліотек, які хочуть зберігати всю серію разом, але цей індекс не надає інформацію про місцезнаходження кожного окремого комплекту (set in hand).
5 – Інше
Принцип розстановки відомий, але у записі не вказаний.

Індикатор 2 – Порядок розстановки

Значення вказує, основна чи альтернативна система нумерації використовується для розстановки примірника у сховищі.
#“ – Інформація відсутня
0 – Нумерація відсутня
При розстановці примірника нумерація не використовується.
1 – Основна нумерація
Це значення вказується також у тому випадку, якщо використовується тільки одна система нумерації.
2 – Альтернативна нумерація
На примірнику вказана нумерація двох різних систем; для розстановки використовується не основна система.

Підполя

$a Ідентифікатор організації

Використовується для ідентифікації організації чи особи, яка є власником примірника, або надає доступ до примірника. Підполе містить код чи найменування організації, або ім’я особи. Слід використовувати коди з ISO 15511. Можливе використання національних кодів організації або кодів із MARC Code list for Organizations. Організації, що використовують національний код, повинні вказати це у супровідній документації до використання комунікативного формату.

Обов’язкове.

Не повторюється.

$b Найменування підрозділу, фонду чи колекції

Sub-Location Identifier (англ.).

Найменування відділу, колекції, вказівка ​​полки (сховища) в організації зберігання, де знаходиться екземпляр або звідки можливе отримання примірника. Може вказуватися фізичне місце розташування в колекції або відділі фонду, наприклад, довідковий фонд, сховище для великоформатних видань; ця інформація може вказуватися в повній формі або з використанням стандартних кодів і абревіатур, наприклад, Справ. (Ref).

Обов’язкове, при наявності даних

Повторюється тільки у випадку ієрархічного запису одного місцезнаходження у межах однієї організації.

$c Адреса

Вулиця, місто, область і т.д., поштовий індекс і т.д., країна, що визначають поточне фізичне місцезнаходження примірника. Якщо адреса відділення фонду (ідентифікованого у підполі ^b) відрізняється від адреси головного фонду, вказується адреса відділення.

Факультативне

Не повторюється

$d Визначник місцезнаходження (в кодований формі)

Дво- чи трьох-символьний код, який ідентифікує окремі випуски примірника, які зберігаються окремо від основної частини цього примірника. Підполе $d вказується безпосередньо після підполів $a або $b, до яких воно відноситься.

Факультативне

Не повторюється

Тип визначника:

a = попередній
Попередня, не включаючи поточну, частина (по часу чи номеру) має інше місцезнаходження.
b = останній
Остання, включаючи поточну, частина (по часу чи номеру) має інше місцезнаходження.

Кількість одиниць:

1-9 — кількість одиниць
Якщо кількість не потрібна для ідентифікації окремих одиниць, кількість одиниць може не вказуватися. Якщо Тип визначника дорівнює b (останній), вказується кількість, включаючи поточну частину. Якщо Тип визначника дорівнює a (попередній), поточна частина до вказаної кількості не включається.

Тип одиниці:

Час
a = тиждень (тижні)
b = місяць (місяці)
c = рік (роки)
Частина
d = видання
e = випуск (випуски)
f = додаток (додатки)

$e Визначник місцезнаходження (не в кодований формі)

Текст, який використовується у випадку, якщо кодів у підполі $d недостатньо для адекватного опису одиниці, що зберігається окремо від основної частини цього ж примірника. Підполе $e наводиться безпосередньо після підполів $a чи $b, до яких воно відноситься.

Факультативне.

Не повторюється.

$g Префікс шифру зберігання

Рядок символів, що передує шифру зберігання.

Факультативне.

Не повторюється.

$j Шифр зберігання

Call Number (англ.).

Підполе містить шифр зберігання у формі, визначеній організацією зберігання, включаючи пунктуацію, пробіли та прописні літери. Шифр зберігання може також у експліцітній або імпліцітній формі включати ідентифікатор екземпляра (Copy Identifier), або номер примірника (Copy number), або номер тому, або зазначення полиці чи сховища. Якщо ці дані приймають форму окремих елементів, вони записуються у відповідні підполя.

Факультативне.

Не повторюється.

$k Форма заголовку/імені автора, що використовуються для організації фонду

Частина заголовку, імені автора або комбінації автор/назва, використовувані для екземпляра, що не має систематичного шифру зберігання (Індикатор 1 = 3).

Факультативне

Не повторюється

$l Суфікс шифру зберігання

Рядок символів, наступний за шифром зберігання.

Факультативне

Не повторюється

$m Ідентифікатор одиниці

Підполе містить інформацію про окрему фізичну одиницю документа. Це може бути ідентифікаційний номер, наприклад, штрихкод або інвентарний номер (accession number).

Факультативне

Не повторюється

$n Ідентифікатор екземпляра

Номер примірника або діапазон номерів примірників з однаковим місцезнаходженням. У разі використання ідентифікатора примірника він повинен вказуватися в поєднанні з ідентифікатором відділення фонду або ідентифікатором організації, або з обома названими ідентифікаторами. У деяких випадках ідентифікатор екземпляра може експліцитно або імпліцитно входити в шифр зберігання. Якщо ідентифікатор екземпляра має вигляд окремого елемента, він записується в підполі $n; в таких випадках не потрібно повторювати елемент в підполі $j. Для запису інформації про двох або більше примірників бібліографічної одиниці, що мають однакове місцезнаходження або відділення фонду, може створюватися єдиний запис на кілька примірників.

Факультативне

Не повторюється. Для запису холдингових даних кожного окремого примірника можуть створюватися окремі записи.

$p Код країни основного місцезнаходження

Підполе містить код країни основного місцезнаходження, зазначеного в підполі $a. Використовуються коди ДСТУ ISO 3166-1:2009 (див. Додаток B).

Факультативне

Не повторюється

$t Номер примірника

Номер примірника або діапазон номерів примірників, що мають одне місцезнаходження. У деяких випадках номер примірника може входити в шифр зберігання в експліцитному вигляді. Якщо номер примірника можна виділити з шифру в якості окремого елемента, він записується в підполі $t; при цьому повторювати цей елемент в підполі $j не слід. Для запису холдингових даних про двох або більше примірників бібліографічної одиниці, що зберігаються в одному місці (що мають однакове місцезнаходження), може створюватися єдиний запис на кілька примірників.

Факультативне.

Не повторюється. Для запису холдингових даних кожного окремого примірника можуть створюватися окремі записи.

$x Службова примітка

Не публікована примітка.

Інформація представлена у вигляді, не призначеному безпосередньо для користувача.

Факультативне

Повторюється

$y Загальнодоступна примітка

Публікована примітка.

Факультативне

Повторюється

$2 Код системи класифікації для розстановки фонду

Система класифікації або інша система та видання, що використовується для розстановки фонду. Це підполе може використовуватися, якщо індикатор 1 має значення 0. Коди систем наведено у Додатку G.

Факультативне.

Не повторюється.

Приклади

Приклад 1

852 41$a идентификатор местонахождения $bОсновное хранилище, мезонин

Приклад 2

852 ##$aDLC$bManuscript Division$cJames Madison Memorial Building, 1st &; Independence Ave., S.E., Washington, DC USA$f4016

Приклад 3

852 41$a идентификатор местонахождения $bRef$eголографический выпуск

Приклад 4

852 1#$aDLC$bMicRR$jMicrofilm 82/528 MicRR

Приклад 5

852 41$aFrPALP$bAnnex, center shelves$c10, rue du General Camou,75007 Paris

Приклад 6

852 ##$a идентификатор местонахождения $bMain, oversize shelving

Приклад 7

852 11$pPT$aBN$bReservados$jRES 4562

Приклад 8

852 01$pPT$aBN$bAcesso$j330 LAN*RIQ$2UDC

Приклад 9

852 11$pPT$aBN$bReservados$jRES 2678 A

Приклад 10

Два экземпляра имеют одинаковое местонахождение, каждый экземпляр имеет собственный идентификатор экземпляра ($n). Кроме того, каждый экземпляр имеет номер экземпляра, который входит в шифр хранения в качестве отдельного элемента.
      2003-8
-------- /1
2905
           2003-8
-------- /2
2905
852 51$aNLR$j2003-8/2905$t1$n560203
852 51$aNLR$j2003-8/2905$t2$n578374

Див. також