Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 610 Неконтрольовані предметні терміни

(Перенаправлено з Auth/610)

610 Неконтрольовані предметні терміни

Тег: 610

Назва поля: Неконтрольовані предметні терміни

Інші назви: Subject Access Point – Uncontrolled Subject Terms (англ.), Неконтролируемые предметные термины (рос.), Неконтролируемые тематические термины (рос.), Dalyko kreipties elementas – nekontroliuojami dalyko terminai (литов.)

Визначення поля

Поле містить предметні терміни, що не були запозичені з контрольованих списків предметних рубрик або дескрипторних словників.

Поле містить в формі точки доступу деякі відомості, корисні для пошуку об'єкта, представленого в полі блоку 2ХХ АЗ, і які, можливо, в довільній текстовій формі також містяться в полях приміток 300, 340, 356, але недоступні для пошуку.

Поле може застосовуватися в авторитетних і довідкових записах на будь-які типи об'єктів, крім об'єкта „контрольоване найменування теми, використовуване як предмет“.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Рівень значущості предметного терміна

    0 — Рівень значущості не встановлюється
    1 — Первинний термін (відображає основний зміст або тему документа)
    2 — Вторинний термін (відображає менш суттєві деталі змісту)
# — Немає інформації

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Предметний термін

Найменування теми (укр.).

Обов'язкове, якщо поле 610 присутнє в записі.

Повторюється (при повторенні термінів однакового рівня значущості).

Примітки про зміст поля

Терміни, запозичені з тезаурусів / контрольованих списків предметних рубрик, повинні вноситися в поля 600-607 із зазначенням системи індексування в $2.

Поле 610 може використовуватися паралельно з полем 606 в одному авторитетному записі. В цьому випадку в полі 606 вносяться контрольовані за авторитетним файлом терміни, а в поле 610 — ті нові або що рідко зустрічаються терміни, для яких прийнято рішення не складати авторитетні записи.

Взаємопов'язані поля

Приклади

Приклад 1.

241 ## $1001RU\NLR\AUTH\772621$1200#1$aФрейд$bЗ.$f1856-1939$gЗигмунд
$1231##$aПо ту сторону принципа удовольствия
610 0# $aПсихология$aПсихика$aПсихические процессы$aУдовольствия (психол.)
$aМассовидные явления психики$aПсихоанализ

Приклад 2.

241 ## $1200#1$aПинкер$bС.$gСтивен$4070$1231##$aЯзык как инстинкт
610 1# $aанглийский язык$aязыковые системы$aкогнитивистика$aкоммуникация
$aповеденческая теория$aбихевиоризм$aХомский Ноам$aонтогенез речи$aязыковой механизм
$aпиджин$aпсихолингвистика$aлингвистическая прагматика
610 2# $aорфография$aграмматика$aчасти речи$aлексикология$aморфология$aсинтаксис$aфонетика

Приклад 1:

200 #1 $aПастернак$bБ. Л.$gБорис Леонидович$cписатель$f1890–1960
606 0# $2DVNLB$3BY-NLB-ar25020$aПОЭТЫ$mах1
606 0# $2DVNLB$3BY-NLB-ar. . . . .$aПРОЗАИКИ$mах1
606 0# $2DVNLB$3BY-NLB-ar23116$aПЕРЕВОДЧИКИ$mах1
606 0# $2DVNLB$3BY-NLB-ar23116$a20 ВЕК ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА$mнво1
606 0# $2DVNLB$3BY-NLB-ar90267$aЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ$mао5
610 0# $aлауреаты Нобелевской премии по литературе$aконфликт с властью$aжертвы политического давления власти$aнонконформизм в советской литературе

Див. також