Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 300 Довідкова примітка

(Перенаправлено з Auth/300)

300 Довідкова примітка

Тег: 300

Назва поля: Довідкова примітка

Інші назви: Information Note (англ.), Справочное примечание (рос.), Note d’information (франц.), Informativna opomba (словен.), Bendroji pastaba (литов.)

Визначення поля

Поле застосовується в авторитетному/нормативному або довідковому записі для пояснення зв'язків між точкою доступу в полі блоку 2-- та іншими об'єктами. Поле використовується також для історичної довідки про точку доступу та для інформації, що полегшує ідентифікацію точки доступу.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Визначає тип примітки

0 - Примітка про використання точки доступу в якості імені або заголовку (не в якості предметної рубрики)
1 - Примітка про використання точки доступу в якості предметної рубрики

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Текст примітки

Текст примітки в довільній формі.

Обов'язкове

Не повторюється.

Контрольні підполя

$6 Дані для зв'язку полів

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці запису пов'язувати одне поле з іншими полями.

Повторюється.

$7 Графіка

У підполі наводять код використовуваної графіки.

Не повторюється.

Детальніше про використання контрольних підполів див. $6 та $7.

Примітки про зміст поля

Для точок доступу-найменувань організації поле 300 може використовуватися для відомостей про заснування організації і т.п., а також відомостей про інші найменування даної організації при відсутності в бібліографуючій установі документів під цим найменуванням.

В авторитетних/нормативних і довідкових записах для предметних рубрик це поле може використовуватися, зокрема, для історичної довідки про предметну рубрику. Історичною довідкою про предметну рубрику пропонується вважати будь-яку пояснювальну інформацію (в тому числі і історичного характеру) про будь-яку точку доступу, яка використовуватиметься в якості заголовку предметної рубрики. Подібна інформація може бути корисна для користувача, тому довідкова примітка виводиться на екран. Інформація, наведена в полі 300 запису, не вимагає приведення відповідних посилань в полях блоку 5--.

Поле 300 наводиться в записі разом з полями 305 і 510, якщо необхідно з'єднати дві або більше прийнятих точок доступу довідкою, в якій містяться історичне обґрунтування зв'язку між точками доступу та інструктивні вказівки для пошуку необхідної точки доступу. Історичне обґрунтування при цьому може вводитися в 300 полі, командна частина - в 305 (див. приклади до 305 поля).

Для об'єктів „назва“, „ім'я/назва“, „ім'я/типова назва“, „найменування теми як предмет“, „місце і дата публікації, виконання, походження і т.д.“, „форма, жанр, фізичні характеристики“ поле приміток 300 є основною інформаційною приміткою.

При створенні записів на об'єкти „ім'я особи“, „найменування організації“, „родове ім'я“, „адміністративно-територіальна або географічна назва“, „торгова марка“, для яких є специфічні поля приміток 340, 341, 356, поле 300 слід використовувати для уточнюючих відомостей про походження і форму імені (наприклад, для відомостей про інші найменування даної організації, якщо вони представлені як варіантні форми в даному записі).

В авторитетних/нормативних і довідкових записах для предметних рубрик це поле може використовуватися, зокрема, для історичної довідки про предметну рубрику. Історичною довідкою про предметну рубрику пропонується вважати будь-яку пояснювальну інформацію (в тому числі і історичного характеру) про будь-яку точку доступу, що представляє предметну рубрику.

Довідкова інформація корисна для користувача, тому довідкова примітка виводиться на екран. Інформація, наведена в полі 300 запису, не вимагає наведення відповідних посилань в полях блоку 5хх.

Поле 300 може наводитися в записі разом з полями 305 і 310, якщо необхідно з'єднати більше двох прийнятих точок доступу довідкою, в якій містяться історичні обґрунтування зв'язку між точками доступу та інструктивні вказівки для пошуку необхідної точки доступу. Історичне обґрунтування при цьому може вводитися в полі 300, командна частина — в поле 305.

Взаємопов'язані поля і підполя

Приклади

Приклад 1.

Запись 1(тип запису - x)
210 01$aOntario$bOffice of Arbitration
300 0#$aReplaced Ontario Labour-Management Arbitration Commission on Sept. 1, 1979
510 02$5a$aOntario Labour-Management Arbitration Commission
Запись 2 (тип запису - x)
210 02$aOntario Labour-Management Arbitration Commission
300 0#$aReplaced by Ontario. Office of Arbitration on Sept.1, 1979
510 01$5b$aOntario$bOffice of Arbitration

Приклад 2.

Запись 1 (тип запису - x)
200 #1$aØrn$bB.
300 0#$aJoint pseudonym of Mette Bader, Hans Jorn Christensen, Jørgen Døør and others
500 #1$5f$aBader$bMette
500 #1$5f$aChristensen$bHans Jørn
500 #1$5f$aDøør$bJørgen$fl933-
Запись 2 (тип запису - x)
200 #1$aBader$bMette
500 #1$51$aØrn$bB.
Запись 3 (тип запису - x)
200 #1$aChristensen$bHans Jorn
500 #1$51$aØrn$bB.
Запись 4 (тип запису - x)
200 #1$aDoor$bJorgen$f1933
500 #1l$51$aØrn$bB.

Приклад 3.

210 01$aCanada$bRoyal Commission on Banking Finance
300 0#$aEstablished Oct. 18, 1961. Final report submitted Feb. 4, 1964. Chairman: Dana Harris Porter.
[Пример справочного примечания без приведения ссылок на связанные точки доступа]

Приклад 4.

210 02$7ba$8scr$aZavod za geoloska, hidrogeoloska, geofizicka i geotehnicka istrazivanja$cBeograd
300 0#$7ca$7ba$aОбразован в 1975 г. Zavod za geoloska i geofizicka istrazivanja

Приклад 5.

210 01$7ba$8eng$aUS$bAtomic energy commission
300 0# $7ca$7ba$a19/I-1975 г. разделена на 2 учреждения: Nuclear regulatory commission; Energy research and development administration

Приклад 6.

210 02$aЦНИИ морского флота$cЛенинград
300 0# $aОбразован в 1939 г. В 1953 г. институт был переименован, а с 1954 по 1987 гг. вновь существовал под прежним наименованием

Приклад 7.

200 #1$aБурбаки$bН.$gНикола
300 0#$aКоллективный псевдоним группы французских математиков

Приклад 8.

200 #1$aЯковлева$bГ. В.
300 0# $aЯвляется составителем вып.4 (1966) - 5 (1967) изд.: Радиоактивные загрязнения внешней среды продуктами ядерных взрывов. Библиографический указ.

Приклад 9.

200 #1$aНикандров$bВ. Я.$gВладислав Яковлевич
300 #1$aРедактор отдельных выпусков издания: Труды Гл. геофиз. обсерватории им. А.И. Воейкова

Приклад 10.

152 ##$bnlr_sh
210 02$a"ЛИБНЕТ", национальный информационно-библиотечный центр$cМосква, город
300 1# $aЦентр основан двумя национальными библиотеками России: Российской государственной библиотекой и Российской национальной библиотекой в марте 2001 года для реализации проектов сотрудничества российских библиотек в области создания, обмена и использования электронных ресурсов на базе современных технологий

Приклад 11.

250 ##$a"Праведник народов мира", звание
300 1# $aПрисуждается Мемориальным музеем памяти жертв и героев Катастрофы европейского еврейства Яд Вашем людям, спасшим евреев на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны

Приклад 12.

250 ##$aПрограммирование (компьют.)
300 1#$aСовокупность процессов, связанных с разработкой программ

Приклад 13.

152 ##$bnlr_sh
210 02$aАбвер
300 1# $aОрган разведки и контрразведки Германии (1919 - 1944). Состоял из 6 отделов: Иностранного, "Абвер-1" (разведка и сбор информации), "Абвер-2" (спецоперации), "Абвер-3" (контрразведка), Отдела цензуры (письма) и Отдела цензуры (телеграммы 830 300 1#$a14 февраля 1944 г. Гитлер издал "Декрет о расформировании Абвера", по которому военная разведка и контрразведка вошли в Главное управление имперской безопасности СС

Приклад 14.

210 02$a"Художественная культура Русского Севера", государственное музейное объединение$cАрхангельск
300 0# $aМузейное объединение включает в себя Музей изобразительных искусств, основанный в 1960 г., и архитектурные памятники 18-19 веков, расположенные на историко-заповедной территории "Старый архангельск": Старый особняк на Набережной 79, Городская усадьба Е.К. Плотниковой, Торговое здание с каретным сараем, Дом-усадьба северного художника А.А. Борисова в деревне Евда Красноборского района, Торговое здание купца А.Н. Буторова, Здание бывшего кинематогрофа "Эдисон" с торговыми лавками.

Приклад 15.

210 02$a"Вычислительный центр Якутавиа", открытое акционерное общество$cЯкутск
300 0# $aУчредителем АО "Вычислительный центр Якутавиа" является Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Якутской-Саха ССР. Создано путем преобразования предприятия Вычислительный центр концерна "Якутавиа"

Приклад 16.

210 12$aУральский горнопромышленный форум$f2006$eЕкатеринбург
300 0#$aВыставочно-конгрессное мероприятие, объединяющее Научно-практичкскую конференцию и выставку

Приклад 1:

210 01 $aРеспублика Беларусь$bМинистерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на ЧАЭС
300 0# $aВариант предыдущего сокращенного названия министерства: Госкомчернобыль РБ. 510 01 $3BY NLB-ar3333$5a$aРеспублика Беларусь$bМинистерство по чрезвычайным ситуациям

Приклад 2:

230 ## $aВ августе сорок четвертого $lхудожественный фильм $nрежиссер М. Пташук
300 1# $aФильм снят на киностудии «Беларусьфильм» в 2000 г.

Приклад 3:

240 ## $1200#1 $aВиктюк$bР. Г.$gРоман Григорьевич$4300$1230##$aИскатели жемчуга$lСовременная драма$q2004
300 1# $aАвторизованная драматическая постановка режиссера Р. Виктюка в театре «Новая опера» с использованием музыки одноименной оперы Ж. Бизе

Приклад 4:

215 ## $aНясвіж, горад
300 1# $aУпершыню ўпамінаецца ў гістарычных крыніцах у 1446 г. З 1523 г. і да канца 18 ст. – уладанне Радзівілаў.
520 ## $3BY-NLB-ar2157399$aРадзівілы $cрод
515 ## $3BY-NLB-ar18463$aМінская вобласць
515 ## $3BY-NLB-ar66658$aМінскае ваяводства
515 ## $3BY-NLB-ar10186410$aМінскае княства

Приклад 5:

215 ## $aКукейнос, горад
300 1# $aСтаражытны горад, адзін з фарпастоў Полацкага княства 11–13 стст. Пад гэтай назвай збіраецца літаратура толькі за гэты перыяд гісторыі горада. Цяпер гарадскі пасёлак Кокнесе знаходзіцца на тэрыторыі Латвіі.

Приклад 6:

230 ## $a«Аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі»$lдэкларацыя $k1990
300 1# $aПрынята 27 ліпеня 1990 г. Вярхоўным Саветам Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі 12-га сазыва (№ 193–XІІ). Палітычны і юрыдычны дакумент, які абвяшчае поўны дзяржаўны суверэнітэт Беларускай ССР.
300 1# $aУ жніўні 1991 г. прысвоен статус канстытуцыйнага закона Беларускай ССР.
300 1# $aУ верасні 1991 г. унесены змяненні, звязаныя з новай назвай дзяржавы – Рэспубліка Беларусь.
300 1# $aСтраціла юрыдычную значнасць у сувязі з уступленнем у сілу Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г.

Приклад 7:

250 ## $aСАМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ$mпд1
300 1# $aВ философии обозначает понятие деятельности, мотивированной собственными устремлениями человека и осознанием им своих целей. Понятие «самодеятельность» противопоставляется понятию «рецептивность» как простой восприимчивости к внешним воздействиям.
300 1# $aВ педагогике «самодеятельность» рассматривается как проявление личного почина в общественной жизни или как самовольные поступки.
305 1# $aДля обозначения художественной самодеятельности используется: $bСАМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
330 1# $aфилософия, педагогика

Див. також