Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 101 Мова об’єкта

101 Мова об’єкта

Тег: 101

Назва поля: Мова об’єкта

Інші назви: Language of the Entity (англ.), Язык объекта (рос.), Langue de l’entité (франц.), Jezik entitete (словен.), Entiteto kalba (литов.)

Визначення поля

Поле містить код, що визначає мову(и), яка використовується об'єктом запису, ідентифікованим у полі 2--. Як об'єкт може виступати особа, рід, організація, твір або вираження твору (переклад, скорочений варіант, адаптація для сучасного читача і т.д.).

Наявність

Факультативне.

Не повторюється.

Індикатори

Індикатор 1:

    # — не застосовується (об'єкт не є твором чи вираженням)
    0 — вираження мовою оригінального вираження твору
    1 — вираження є перекладом з мови оригінального вираження твору
    2 — вираження містить переклад з мови оригінального вираження твору

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Мова об'єкта

Підполе містить код мови, що використовується особою, родом або організацією в творах, або код мови вираження твору.

Обов'язкове.

Повторюється.

$b Мова проміжного перекладу

Мова проміжного вираження твору, якщо вираження є перекладом не з оригінального вираження.

Факультативне.

Повторюється.

$c Мова оригінального вираження

Підполе містить код мови оригінального вираження твору.

Факультативне.

Повторюється.

$d Мова резюме

Підполе містить код мови резюме і рефератів вираження твору.

Факультативне.

Повторюється.

$j Мова субтитрів

Підполе містить код мови субтитрів кінофільмів.

Факультативне.

Повторюється.

$l Мова, з якого здійснює переклад особа/організація

Підполе містить код мови, з якого здійснює переклад об'єкт запису, якщо об'єктом є особа або організація, що виконують переклади.

Факультативне.

Повторюється.

$9 Мова, якою перекладені роботи автора

Факультативне.

Повторюється.

Примітки про зміст поля

Кожне підполе містить трьохсимвольний код мови. Список кодів мов відповідно до стандарту ISO 639-2 представлений в Додатку A до комунікативному формату для бібліографічних даних.

Підполе $a містить позначення мови, якою автор пише (мов може бути кілька) або якою користується організація (наприклад, робочі мови конференції), а також мову твору або вираження, що є об'єктом опису в авторитетному записі. При необхідності відображення декількох мов кожна з них вводиться в окреме повторення підполя $a.

Підполя $b, $c, $d відносяться тільки до виражень, включаючи вираження мовою оригіналу, і відображають мову не об'єкта представлення в записі, а виражень, з ним пов'язаних.

Підполе $l містить позначення мови, з якої агентом (особою, організацією) виконувалися переклади, причому агент не обов'язково володіє (володів) цією мовою (наприклад, переклад віршів міг виконуватися з підрядника). Тому позначення в підполях $l можуть повторювати наповнення підполів $a (за винятком мови/мов, на якій/яких агент писав власні твори), а можуть складати більш розширений список мов.

Підполе $9 використовується при необхідності позначити мову (мови), на якій є публікації автора, але яка не є мовою оригінальних робіт автора. Може застосовуватися в фактографічних базах даних, що містять персональні дані осіб.

Взаємопов'язані поля

Приклади

Приклад 1.

100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$aeng
152 ##$aAFNOR
200 #1$aMaclean$bIan$f19..-….$cExpert auprès de I´UNESCO

Приклад 2.

100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$afre$leng$lger
152 ##$aAFNOR
200 #1$aMasson$bAndré$f1930-…
André Masson переводит произведения с английского или немецкого на французский.

Приклад 3.

100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$amul
152 ##$aAFNOR
210 12$aCongrés européen de systémique$d1$f1989$eLausanne, Suisse

Приклад 4.

100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
101 ##$amyn
152 ##$aAFNOR
230 ##$8myn$aChilam Balam
Chilam Balam - общее название 14-ти текстов на языке майя, записанных в латинской графике. Запись используется в каталоге, в котором не реализована модель FRBR; принятая точка доступа записана в поле 230 (а не 231).

Приклад 5.

100 ##$a20011113arusy0189####ca
101 ##$arus$alez
152 ##$aRCR
200 #0$aЕтим Эмин$f1838-1884
300 0#$aЛезгинский поэт (наст. имя Магомед-Этим). Первым начал писать стихи на родном языке.

Приклад 6.

100 ##$a20040419arusy0189####ca
101 ##$atuk$aper
152 ##$aRCR
200 #1$aБайрамхан$bМ.$gМухаммад$f1504-1561
300 0#$aТуркменский поэт и государственный деятель в Империи Великих Моголов. Писал на фарси, но большинство произведений на туркменском языке.

Приклад 7.

100 ##$a19990524arusy0189####ca
101 ##$alat
152 ##$aRCR
200 #0$aЭразм Роттердамский$f1469-1536
300 0#$aГуманист эпохи Возрождения (глава "северных гуманистов"), филолог, писатель, богослов. Писал на лат. языке.

Приклад 8.

100 ##$a20061122arusy50######ca
101 ##$aurd
152 ##$aRCR
200 #1$aЧандар$bК.$f1913-1977$gКришан
300 0#$aИндийский писатель-прозаик. Все произв. авт. написаны на языке урду

Приклад 9А.

100 ##$aYYYYMMDDahrvy0103####ba
101 ##$aeng$chrv
152 ##$aPPIAK
230 ##$aUliks$mhrv. prijevod
Перевод романа Дж.Джойса «Улисс» на хорватский язык. Запись используется в каталоге, в котором не реализована модель FRBR; заглавие записано в поле 230.

Приклад 9Б.

100 ##$aYYYYMMDDahrvy0103####ba
101 1#$ahrv$ceng
152 ##$aPPIAK
242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aJoyce$bJames$1232##$aUlysses$mhrv. prijevod
Перевод романа Дж.Джойса «Улисс» на хорватский язык. Запись используется в каталоге, в котором реализована модель FRBR; имя / заглавие выражения записано в поле 242.

Приклад 10.

100 ##$aYYYYMMDDaengy01######ba
101 ##$afre$ceng
152 ##$aAFNOR
230 ##$a#NSB#Le #NSE#malade imaginaire$mEnglish & French

Приклад 11А.

100 ##$aYYYYMMDDarusy50######ca
101 ##$arus
152 ##$aRCR
230 ##$aБорис Годунов
Запись используется в каталоге, в котором не реализована модель FRBR; заглавие записано в поле 230.

Приклад 11Б.

100 ##$aYYYYMMDDarusy50######ca
101 0#$arus
152 ##$aRCR
242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aПушкин$bА.С.$gАлександр Сергеевич$f1799-1837$1241##$aБорис Годунов
Выражение трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» на оригинальном языке. Запись используется в каталоге, в котором реализована модель FRBR; имя / заглавие выражения записано в поле 242.

Приклад 12.

100 ##$aYYYYMMDDarusy50######ca
101 ##$aper
152 ##$aRCR
231 ##$aЛахорский тафсир

Приклад 13.

100 ##$aYYYYMMDDarusy50######ca
101 ##$aeng
152 ##$aRCR
241 ## $1001RU\NLR\AUTH\7710596$1200#1$aКэрролл$bЛ.$f1832 - 1898$gЛьюис
$1231##$aАлиса в Стране Чудес

Приклад 14.

100 ##$aYYYYMMDDarusy50######ca
101 1#$aeng$crus
152 ##$aRCR
242 ## $1001WXXXR$1200#1$aШекспир$bУ.$f1564-1616$gУильям$4070
$1232##$aРомео и Джульетта$mрус.$wБ.Л. Пастернак
Запись описывает выражение - перевод трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта" на русский язык.

Приклад 15.

100 ##$aYYYYMMDDafrey01######ba
101 2#$afre$aeng$cfre
152 ##$aAFNOR
242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aMolière$f1622-1673$1232##$a≠NSB≠Le ≠NSE≠malade imaginaire$mfrançais-anglais
Выражение пьесы Мольера «Мнимый больной» на двух языках (французском языке, который является оригинальным языком произведения, и английском языке). Французский язык указан как язык объекта ($a) и язык оригинального выражения произведения ($c). Английский язык указан как язык объекта ($a).

Приклад 16.

100 ##$aYYYYMMDDarusy0102####ca
101 0#$aeng$jfre$jdan
152 ##$aRCR
242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aGreenaway$gPeter$4300$1231##$aA zed and two noughts
«A Zed & Two Noughts» («Зед и два нуля») – фильм режиссера Питера Гринуэя. Запись описывает выражение на оригинальном языке (английском), с субтитрами на французском и датском языках.

Приклад 1:

100 ## $aГГГГММДДabely50######ca0
101 ## $abel$arus
102 ## $aBY
152 ## $aRCR
200 #1 $aАдамовіч$bА.$gАлесь$cпісьменнік$f1927–1994
Перу Алеся Адамовича принадлежит примерно одинаковое число крупных произведений на белорусском и русском языках.

Приклад 2:

100 ## $aГГГГММДДabely50######ca0
101 ## $apol$ager$alat
102 ## $aBY$aPL
152 ## $aRCR
200 #1 $aРысінскі$bС. Ф.$gСаламон Фёдаравіч$fкаля 1560–1625
Философ, поэт-латинист и педагог Соломон Рысинский писал на польском, немецком и латыни.

Приклад 3:

100 ## $a20100205arusy50######ca0
102 ## $aRU
101 ## $arus$aeng
106 ## $a0
150 ## $ay
152 ## $aRCR
210 10 $a"Африка: континент и диаспора в поисках себя в XX веке"$gмеждународная научная конференция$f2007$eМосква
Рабочими языками конференции являлись русский и английский.

Приклад 4:

100 ## $aГГГГММДДarusy50######ca0
101 ## $amul
152 ## $aRCR
210 12 $7ca0yba0y$8rusfre$aCongres europeen de systemique$d1$f1989$eLausanne, Suisse
Рабочих языков на конгрессе было несколько, но они не уточняются.

Приклад 5:

100 ## $a20001231abely50######ca0
101 1# $abel$bscc$cita
152 ## $aRCR
230 ## $aАповесць пра Трышчана
Средневековый рыцарский роман переведен на белорусский язык во второй половине 16 века с источника на сербском языке, который, в свою очередь, был переведен с итальянского оригинала.

Приклад 6:

100 ## $a20100621arusy50######ca0
101 ## $arus$9eng$9ukr
106 ## $a0
120 ## $aba
152 ## $aRCR
200 #1 $aКурбацкий$bА. Н.$gАлександр Николаевич$cдоктор технических наук$fрод. 1956

Див. також