Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 4XX Блок варіантних точок доступу

Блоки 4-- та 5-- варіантних та пов'язаних точок доступу

Блоки містять поля варіантних та пов'язаних точок доступу для формування (трасування) посилань „див.“ та „див. також“ для точки доступу у полі блоку 2--.

Поля для блоків 2--, 4-- та 5-- мають одні й ті ж індикатори та ідентифікатори підполів.

Найбільш істотна відмінність полів блоків 4-- та 5-- — полягає в тому, що поле 5-- для деякої точки доступу в полі 2-- можна формувати лише за умови, що вміст формованого поля присутній у полі 2-- будь-якого іншого авторитетного/нормативного запису, тобто виступає в якості прийнятої точки доступу.

4XX Блок варіантних точок доступу

Інші назви: Variant access point block (англ.), Bloc des formes rejetées (франц.), Blok variantnih točk dostopa (словен.), Kreipties elementų variantų blokas (литов.)

Визначення та сфера застосування полів

Блок містить варіантні точки доступу, від яких формуються посилання (відсилання) „див.“ до прийнятої точки доступу в полі блоку 2-- того ж запису. Визначено такі поля:

Примітки про зміст полів

Поля блоку 2-- та 4-- мають одні і ті ж індикатори та підполя. Підполя блоку 4-- ідентичні аналогічним підполям блоку 2--, тому у блоці 4-- повні специфікації підполів не повторюються.

Точки доступу (імена, заголовки, тематичні предметні рубрики та ін.), наведені у полях блоку 4--, не можуть використовуватися в полі 2-- інших авторитетних/нормативних записів. Як правило, в авторитетному/нормативному записі посилання „див.“ встановлюються між точками доступу однієї категорії (від імені особи до імені особи, від тематичної предметної рубрики — до тематичної предметної рубрики і т.д.). Якщо запис містить трасування посилання „див.“ до точки доступу іншої категорії (наприклад, Болотников Іван див. Селянська війна під керівництвом Болотникова), рекомендується використовувати поля блоку 5--. Проте, в окремих випадках допускаються посилання „див.“ між точками доступу різних категорій.

У полях блоку 4-- можуть використовуватися контрольні підполя

Див. також