Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 5 Керування зв'язками

(Перенаправлено з Auth/5)

$5 Керування зв'язками

Тег: $5

Назва поля: Керування зв'язками

Інші назви: Управление связями (рос.), Koda za odnos (словен.), Santykio kontrolė (литов.)

Визначення поля

Підполе містить кодовані дані, що стосуються використання або виводу на екран дисплея або друк посилань блоків 4-- і 5--, тобто зв'язку між прийнятими або між прийнятими і варіантними точками доступу. Дані наводяться в фіксованих позиціях. Якщо точка доступу в полі, до якого належить підполе $5, не потребує додаткових інструкцій, підполе $5 не застосовується.

Це контрольне підполе містить позиційно фіксовані кодовані дані, що стосуються використання або виводу на екран (на друк) варіантних або пов'язаних точок доступу в полях 4хх, 5хх. Якщо для будь-якого поля спеціальні пояснення не потрібні, то немає необхідності застосовувати контрольне підполе $5 в даному полі. Якщо ж воно використовується, то для кодування будь-якої позиції потрібно, щоб усі попередні позиції були також заповнені. Для заповнення некодованих попередніх позицій може бути використаний літерний символ-заповнювач. Усі позиції, наступні за останньою заповненою позицією, опускаються.

Тому, якщо не відображається якесь спеціальне відношення, підполе $5 не використовується. Якщо потрібно відобразити тільки відношення (тип зв'язку) в позиції «0», то підполе $5 буде містити тільки одну позицію зі значущим кодом. Якщо потрібно заповнити тип зв'язку тільки в позиціях символів 2 або 3, або 4, то всі попередні позиції також будуть містити односимвольний код «х» ( «не застосовується»).

Наявність

Факультативне. При використанні в полях 5-0, які містять точки доступу - імена, асоційовані з твором, - обов'язкове.

Не повторюється.

Це підполе може бути використано в блоках точок доступу 4--, 5--.

Примітка про зміст підполя

Елементи даних

Найменування елементу даних Кількість символів Позиції символів
Код зв'язку для імен 1 0
Код блокування посилання 1 1
Код специфічного зв'язку для творів 1 2
Код специфічного зв'язку для осіб, організацій, родів 1 3
Код специфічного зв'язку між особою / організацією / родом і твором / вираженням 1 4
 •     Якщо потрібно тільки вказівку зв'язку в позиції 0, підполе $5 містить лише одну позицію символу з відповідним значенням коду (позиція 0), інші позиції можуть опускатися.
 •     Якщо потрібна тільки вказівка ​​коду блокування посилання, в позиції 1 вказується код блокування посилання, а в позиції 0 міститься значення "x" (не застосовується) або символ-заповнювач (|). Позиції 2 і 3 не використовуються.
 •     Якщо потрібна тільки вказівка специфічного зв'язку в позиції 2, 3 або 4, попередні позиції містять значення "x" (не застосовується) або символ-заповнювач (|). Усі наступні позиції не використовуються.

$5/0 Код зв'язку для імен

Код типу зв'язку за змістом.

Односимвольний літерний код визначає зв'язок між формами імені/найменування об'єкта, записаними в полі блоку 4-- або 5--, і прийнятою точкою доступу в полі блоку 2--. Код зв'язку використовується для автоматичного генерування роз'яснювального тексту при виведенні посилання на екран дисплею або друк відповідно до наведеної нижче таблиці.

Вивід пояснювального тексту на екран дисплею не обов'язковий. Можливе використання замість нього спеціальних знаків (див. П.11 Вивід на екран дисплею авторитетних/нормативних і довідкових записів).

Позиція 0 в підполі $5 має бути присутня завжди, якщо підполе наводиться в записі. Якщо зміст зв'язку не відзначається будь-яким кодом, але вимагається заповнення позицій 2-4 (див. нижче), то в позиції 0 ставиться символ «х».

Код зв'язку може застосовуватися в полях блоків 4-- і 5--, на відміну від позицій 2-4, які використовуються тільки в полях блоку 5--.

Визначено наступні коди і їх значення:

 • a = попереднє ім'я/найменування (пов'язане найменування, прийняте до певного часу)
 • b = наступне ім'я/найменування (пов'язане найменування, прийняте з певного часу)
 • c = офіційне ім'я/найменування
 • d = скорочення (акронім, ініціал, скорочене найменування, абревіатура)
 • e = псевдонім
 • f = справжнє ім'я
 • g = ширший термін або ім'я/найменування
 • h = вужчий термін або ім'я/найменування
 • i = духовне ім'я (ім'я в чернецтві)
 • j = ім'я в шлюбі / прізвище в заміжжі
 • k = ім'я до шлюбу / дівоче прізвище
 • l = колективний псевдонім
 • m = світське ім'я (мирське ім'я)
 • n = різні правила написання імені / ім'я, складене за іншими правилами (в такому випадку $2 є обов'язковим)
 • o = атрибутоване ім'я / приписуване ім'я / умовна назву твору
 • x = не застосовується
 • z = інше (зв'язок, не обумовлений ​​ніяким з перерахованих вище кодів, наприклад, для точок доступу, що містять найменування організації: посилання від міста, посилання від структурного підрозділу, посилання від інших найменувань організації та т.д.)

У даній позиції застосовуються також національні коди:

 • r = асоціативне поняття
 • s = найменування організації без застосування скорочень
 • t = найменування організації із застосуванням скорочень
 • w = прийнята точка доступу іншою мовою

Примітка: коди r, s, t, w відповідають коду z UNIMARC/Authorities.

Приклад пояснювального тексту, що генерується за допомогою кодів зв'язку:

Код зв'язку і його значення Текст пояснення для посилання з поля блоку 4-- Текст пояснення для посилання з поля блоку 5--
a = попереднє ім'я/найменування див. подальше ім'я/найменування див. також подальше ім'я/найменування
b = наступне ім'я/найменування див. попереднє ім'я/найменування див. також попереднє ім'я/найменування
c = офіційне ім'я/найменування див. справжнє ім'я/найменування див. також справжнє ім'я/найменування
d = скорочення див. нескорочену форму див. також нескорочену форму
e = псевдонім див. справжнє ім'я див. також справжнє ім'я
f = справжнє ім'я див. псевдонім див. також псевдонім
g = більш широке поняття див. вужче поняття див. також більш вузьке поняття
h = більш вузьке поняття див. ширше поняття див. також більш широке поняття
i = духовне ім'я див. світське ім'я див. також світське ім'я
j = ім'я в шлюбі див. ім'я до шлюбу див. також ім'я до шлюбу
k = ім'я до шлюбу див. ім'я в шлюбі див. також ім'я в шлюбі
l = колективний псевдонім див. справжнє ім'я див. також справжнє ім'я
m = світське ім'я див. духовне ім'я див. також духовне ім'я
n = різні правила написання імені див. форму імені відповідно до інших правил див. також форму імені відповідно до інших правил
o = атрибутоване ім'я / приписуване ім'я / умовна назва твору див. справжнє ім'я / оригінальна назва твору див. також справжнє ім'я / оригінальна назву твору
r = асоціативне поняття див. також асоціативне поняття
s = найменування без застосування скорочень див.
t = варіантне найменування із застосуванням скорочень див.
w = прийняте найменування іншою мовою див. також іншою мовою
z = інше див. див. також

$5/1 Код блокування посилання

Односимвольний цифровий код, який вказує, що посилання не повинно автоматично генеруватися з точки доступу в полі блоку 4-- (тому що існує самостійний довідковий запис типу "y", що включає посилальну примітку „див.“ в полі 310) і блоку 5-- (тому що існує примітка в полі 305, що містить цю точку доступу). У цих випадках передбачається, що при виведенні на екран дисплея посилання представлене ​​тільки в формі примітки.

0 = блоковане посилання
х = не застосовується (посилання не блокується)

$5/2 Код специфічного зв'язку для творів

Односимвольний літерний код, що позначає специфічний вид зв'язку між твором (або твором/вираженням), назву якого записано в полі блоку 5--, з одного боку, і іншим твором (або твором/вираженням), точка доступу для якого записано в полі блоку 2--, з іншого боку.

Даний код специфічного зв'язку застосовується, щоб згенерувати інструктивну фразу при виведенні на екран (друк) посилання, розміщеного в полі блоку 5хх. Інструктивний (пояснювальний) текст за змістом протилежний значенню коду. Значення коду зв'язку може бути представлено безпосередньо при виведенні авторитетного запису, наприклад, в довідці.

Код зв'язку використовується для генерування роз'яснювального тексту при виведенні посилання на екран дисплею або друк відповідно до наведеної нижче таблиці).

Вивід пояснювального тексту на екран дисплею не обов'язковий. Можливе використання замість нього спеціальних знаків (див. П.11 Вивід на екран дисплею авторитетних/нормативних і довідкових записів).

Код зв'язку може застосовуватися тільки в полях блоку 5--.

Визначено наступні значення специфічного коду для творів (виражень):

 • a = оригінальний твір
 • b = похідна робота (варіація або версія твору) (наприклад, видання, виправлене видання, переклад, короткий виклад, реферат, огляд)
 • c = похідна робота (адаптація або модифікація твору) (наприклад, нові твори, засновані на більш ранньому творі, чи адаптовані в іншому жанрі, або нові твори, засновані на стилі або тематичному змісті іншого твору)
 • d = цілий твір
 • e = частина більшого твору
 • f = додаток або доповнення (наприклад, твори, призначені для використання на додаток до взаємопов'язаного твору, або призначені для використання в якості додатку до іншого твору)
 • g = пов'язаний твір / твір, до якого належить додаток
 • h = пізніший твір (сиквел)
 • i = більш ранній твір
 • k = твори зі схожими характеристиками (наприклад, написані однією і тією ж мовою)
 • s = літературна основа вистави, фільму (попередній код, може бути замінений кодом «с»)
 • t = інсценування, екранізація літературного твору (попередній код, може бути замінений кодом «с»)
 • x = не застосовується
 • z = інше (наприклад, варіанти, що розрізняються написанням, порядком слів; варіанти заголовка і т.п.)

Приклад пояснювального тексту, що генерується за допомогою кодів зв'язку:

Код зв'язку і його значення Текст пояснення для посилання з поля блоку 5--
a = оригінальний твір див. також під назвою похідного твору(-ів)
b = похідна робота (варіація або версія твору) див. також під назвою оригінального твору
c = похідна робота (адаптація або модифікація твору) див. також під назвою оригінального твору
d = цілий твір див. також під назвою частини твору
e = частина більшого твору див. також під назвою цілого твору
f = додаток або доповнення див. також під назвою основного твору
g = пов'язаний твір / твір, до якого належить додаток див. також під назвою програми або доповнення
h = пізніший твір див. також під назвою більш раннього твору
i = більш ранній твір див. також під назвою пізнішого твору
k = твори зі схожими характеристиками див. також під назвою твору(-ів) з загальними характеристиками
s = літературна основа інсценування, екранізації див. також інсценування, екранізацію під назвою
t = інсценування, екранізація див. також твір літератури під назвою
z = інші зв'язки див. також під назвою:

$5/3 Код специфічного зв'язку для осіб, організацій, родів

Код специфічної зв'язку для агентів.

Односимвольний літерний код, що позначає специфічний вид зв'язку між особою, організацією, родом, ім'я/найменування якого записано в полі блоку 5--, з одного боку, і іншою особою, організацією, родом, ім'я/найменування якого записано в полі блоку 2--, з іншого боку.

Даний код специфічного зв'язку застосовується, щоб згенерувати інструктивну фразу при виведенні на екран (друк) посилання, розміщеного в полі блоку 5хх.

Інструктивний (пояснювальний) текст за змістом протилежний значенню коду. Значення коду зв'язку може бути представлено безпосередньо при виведенні авторитетного запису, наприклад, в довідці.

Код зв'язку використовується для генерування роз'яснювального тексту при виведенні посилання на екран дисплею або друк відповідно до наведеної нижче таблиці).

Вивід пояснювального тексту на екран дисплею не обов'язковий. Можливе використання замість нього спеціальних знаків (див. П.11 Вивід на екран дисплею авторитетних/нормативних і довідкових записів).

Код зв'язку може застосовуватися тільки в полях блоку 5--.

Визначено наступні коди і їх значення:

 • c = спадний родинний зв'язок (нащадок)
 • d = висхідний родинний зв'язок (предок)
 • e = зв'язок в шлюбі
 • j = зв'язок між нащадками одного предка
 • g = батько чи мати
 • h = дитина
 • k = член (є членом …)
 • l = включає …
 • m = засновник
 • n = засновано …
 • p = нижчестояща організація
 • q = вищестояща організація
 • s = власник (володіє)
 • t = належить …
 • x = не застосовується
 • z = інше

Приклад пояснювального тексту, що генерується за допомогою кодів зв'язку:

Код зв'язку і його значення Текст пояснення для посилання з поля блоку 5--
c = спадний родинний зв'язок див. також ім'ям предка
d = висхідний родинний зв'язок див. також під ім'ям нащадка
e = зв'язок в шлюбі / чоловік чи дружина див. також під ім'ям чоловіка чи дрружини
j = зв'язок між нащадками одного предка див. також під ім'ям іншого нащадка
g = батько чи мати див. також під ім'ям дитини
h = дитина див. також під ім'ям батька чи мати
k = є членом … див. також під найменуванням організації або родовим іменем
l = включає … див. також під ім'ям особи
m = засновник див. також під найменуванням організації
n = засновано … див. також під родовим іменем
p = нижчестояща організація див. також під найменуванням вищестоящої організації
q = вищестояща організація див. також під найменуванням нижчестоящої організації
s = власник див. також під найменуванням організації
t = належить … див. також під родовим іменем

$5/4 Код специфічної зв'язку між особою/організацією/родом та твором/вираженням

Односимвольний літерний код, що позначає специфічний вид зв'язку між особою, організацією, родом, який брав участь у створенні твору або вираженні твору, і назвою цього твору або вираження.

Код зв'язку може застосовуватися тільки в полях блоку 5--. У полях 5-0, які містять точки доступу для імен, асоційованих з твором, вказівка ​​коду зв'язку є обов'язковим.

Даний код специфічного зв'язку застосовується, щоб згенерувати інструктивну фразу при виведенні на екран (друк) посилання, розміщеного в полі блоку 5хх. Інструктивний (пояснювальний) текст за змістом протилежний значенню коду. Значення коду зв'язку може бути представлено безпосередньо при виведенні авторитетного запису, наприклад, в довідці.

В авторитетному записі на твори (вираження) повинні бути внесені також поля 500, або 510, або 520, які містять точки доступу для імен, асоційованих з твором (вираженням), назва якого наведена в полі блоку 2ХХ даного АЗ. Тільки в ці поля 5х0 може бути внесена вказівка коду зв'язку твору (вираження) і агентів, і в них воно є обов'язковим.

Визначено наступні коди і їх значення:

 • a = автор твору
 • b = учасник створення вираження
 • x = не застосовується

Нижче в таблиці наводиться інструктивний (пояснювальний) текст для зазначених кодів:

Код зв'язку Значення коду зв'язку Текст пояснення для посилання з поля блоку 5хх
a автор твору див. також створений ним(нею) твір
b учасник створення вираження див. також

Приклади

$5/0 Код зв'язку для імен

Приклад 1.

(тип запису - х)
210 02$aDunedin Savings Bank
510 02$5a$aOtago Savings Bank
Вывод на экран дисплея авторитетной / нормативной записи:
Dunedin Savings Bank
<< Otago Savings Bank (предыдущая точка доступа)
[Примечание: При выводе на экран дисплея авторитетной / нормативной записи значение "а" в подполе $5 было использовано для представления информации об отношениях между точками доступа ("предыдущая точка доступа") в дополнение к пояснительному тексту, генерируемому при выводе ссылки на экран. (См. нижеприведенный Приклад.)]
Вывод ссылки на экран дисплея:
Otago Savings Bank
См. также под последующей точкой доступа: >>Dunedin Savings Bank

Приклад 2.

(тип запису - х)
152 ##$aRCR
200 #1$aГорький$bМ.$f1868-1936$gМаксим
400 #1$5f$aПешков$bА. М.$f1868-1936$gАлексей Максимович
Приклад вывода ссылки на экран дисплея:
Пешков, Алексей Максимович
См. под псевдонимом:
Горький, Максим

Приклад 3.

Запис 1 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\661316085
152 ##$bnlr_sh
210 02$aАлександровский лицей$cСанкт-Петербург, город
305 1#$aДо 1844 г. см. также под ПР:$bЦарскосельский лицей
305 1#$aС 1917 г. см. также под ПР:$b"Лицей", музей (Пушкин, город; Санкт-Петербург, город)
510 02$3RU\NLR\AUTH\661270011$5a0$aЦарскосельский лицей
510 02$3RU\NLR\AUTH\666521202$5b0$a"Лицей", музей$cПушкин, город; Санкт-Петербург, город
Запис 2 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\661270011
152 ##$bnlr_sh
210 02$aЦарскосельский лицей
510 02$3RU\NLR\AUTH\661316085$5b$aАлександровский лицей$cСанкт-Петербург, город
510 02$3RU\NLR\AUTH\666521202$5b$a"Лицей", музей$cПушкин, город; Санкт-Петербург, город
Запис 3 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\666521202
152 ##$bnlr_sh
210 02$"Лицей", музей$cПушкин, город; Санкт-Петербург, город
510 02$3RU\NLR\AUTH\661316085$5a$aАлександровский лицей$cСанкт-Петербург, город
510 02$3RU\NLR\AUTH\661270011$5a$aЦарскосельский лицей
Приклады вывода на экран дисплея:
Александровский лицей (Санкт-Петербург, город)
До 1844 г. см. также под ПР: Царскосельский лицей
С 1917 г. см. также под ПР: "Лицей", музей (Пушкин, город; Санкт-Петербург, город)
Царскосельский лицей
См. также последующую точку доступа:
Александровский лицей (Санкт-Петербург, город)
"Лицей", музей (Пушкин, город; Санкт-Петербург, город)
"Лицей", музей (Пушкин, город; Санкт-Петербург, город)
См. также предыдущую точку доступа:
Царскосельский лицей
Александровский лицей (Санкт-Петербург, город)

Приклад 4.

210 02$a"Автоагрегат", акционерное общество$cШадринск
305 0#$aДо 1993 г. см. в каталоге:$bШадринский автоагрегатный завод
305 0#$aС 1997 г. см. в каталоге:$b"Шадринский автоагрегатный завод", открытое акционерное общество
410 02$5d$aАО "Автоагрегат"
510 02$3RU\NLR\AUTH\889934338"$5a0$aШадринский автоагрегатный завод
510 02$3RU\NLR\AUTH\8810066814"$5b0$a"Шадринский автоагрегатный завод", открытое акционерное общество

Приклад 5.

210 12$aШмелевские чтения$d7$f2006$eМосква
305 0#$aЧтения проходили в рамках конференции, материалы которой см. в каталоге:$b"Проблемы языковой нормы", международная конференция (2006; Москва)
410 12$5z$aСедьмые Шмелевские чтения$f2006$eМосква
410 12$5z$a7 Шмелевские чтения$f2006$eМосква
410 12$5z$a"Шмелевские чтения", международная конференция$d7$f2006$eМосква
510 12$3RU\NLR\AUTH\8810091580$5z0$a"Проблемы языковой нормы", международная конференция$f2006$eМосква

Приклад 6.

152 ##$bnlr_sh
200 #1$aДоброва$bМ. Д.$gМария Дмитриевна$f1907 - 1963?
400 #0$5e$aКристина$cпсевдоним
400 #0$5e$aМэйси$cпсевдоним
400 #0$5e$aКристи$cпсевдоним
Приклады вывода на экран дисплея:
Кристина (псевдоним)
См. подлинное имя:
Доброва, Мария Дмитриевна (1907 - 1963?)
Мэйси (псевдоним)
См. подлинное имя:
Доброва, Мария Дмитриевна (1907 - 1963?)
Кристи (псевдоним)
См. подлинное имя:
Доброва, Мария Дмитриевна (1907 - 1963?)

Приклад 7.

152 ##$bnlr_sh
215 ##$aКударо I, палеолитическая стоянка (Грузия)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66871997$5g$aПалеолит$yКавказ

Приклад 8.

152 ##$bnlr_sh
240 ##$1200#1$aПалиашвили$gЗахарий Петрович$bЗ. П.$f1871 - 1933$1230##$a"Абесалом и Этери", опера
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66376927$5g$aОпера грузинская$z20 в.

Приклад 9.

152 ##$bnlr_sh
200 #0$aАсорин
340 ## $aПсевдоним испанского писателя и литературного критика. Настоящее имя – Хосе Мартинес Руис. Родился в Моноваре (провинция Аликанте). Его деятельность неразрывно связана с «поколением 1898 года» идейно-художественного направления в испанской культуре 20 века. В 1924 году Асорин стал членом испанской королевской Академии литературы и языка.
400 #0$5f$aХосе Мартинес Руис
400 #1$5f$aМартинес Руис$gХосе$f1873 -

Приклад 10.

152 ##$bnlr_sh
200 #0$aВиктория Федоровна$cвеликая княгиня$f1876 - 1936
400 #0$5k$aВиктория Мелита$f1876 - 1936
500 #0$3RU\NLR\AUTH\661269264$5z$aКирилл Владимирович$cвеликий князь$f1876 -1938
520 ##$3RU\NLR\AUTH\661238026$5g$aРомановы (семья)
520 ##$3RU\NLR\AUTH\66193735$5g$aГанноверская (династия английских королей)$f1714 - 1901

Приклад 11.

152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСферические нейтральные детекторы
450 ##$5d$aСНД
450 ##$aДетекторы сферические нейтральные

Приклад 12.

152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 – 1788
300 1#$aСын Иоганна Себастьяна Баха
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120137$5z$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
520 ##$3RU\NLR\AUTH\66120260$5g$aБах$cсемья музыкантов

Приклад 13.

152 ##$abnlr_sh 200 #0$aЛука$cВойно-Ясенецкий, Валентин Феликсович$f1877 - 1961
400 #1$5m$aВойно-Ясенецкий$bВ.И.$gВалентин Феликсович$f1877 - 1961
400 #0$5z$aЛука Крымский$f1877 - 1961
510 00$3RU\NLR\AUTH\661237347$5g$aПравославная церковь русская$xИстория$z20 в.

Приклад 14.

152 ##$aRCR
210 02$aВНИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии$cТюмень
305 0#$aСоздан в 1973 на базе:$bВНИИ ветеринарной санитарии и эктопаразитологии. Тюменский филиал
410 02$5z$aИнститут ветеринарной энтомологии и арахнологии$cТюмень
410 02$5d$aВНИИВЭА
510 02$3RU\NLR\AUTH\889917912$5a$aВНИИ ветеринарной санитарии и эктопаразитологии$bТюменский филиал

Приклад 1:

210 02 $aНациональная академия наук Беларуси
340 0# $aОснована в 1929 г.
305 0# $6z01510$aИздания академии до 1992 г. см.:$bАкадемия наук БССР
305 0# $6z02510$aИздания академии с 1992 г. до нач.1998 г. см.:$bАкадемия наук Беларуси
510 02 $6z01305$3BY-NLB-ar2202$5a$aАкадемия наук БССР
510 02 $6z02305$3BY-NLB-ar2204$5a$aАкадемия наук Беларуси

Приклад 2:

200 #0 $aФиларет$cВахромеев, Кирилл Варфоломеевич$cпочетный Патриарший Экзарх всея Беларуси$fрод. 1935
340 ## $bЕпископ Тихвинский, епископ Дмитровский; архиепископ Берлинский и Среднеевропейский, Патриарший Экзарх Средней Европы; митрополит Минский и Белорусский, Патриарший Экзарх Западной Европы; митрополит Гродненский. Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий, священноархимандрит Свято-Успенской Жировицкой обители (1989–2013). Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси (с 2013 г.).
400 #0 $aФиларет$cмитрополит Минский и Слуцкий$cПатриарший Экзарх всея Беларуси $fрод. 1935
400 #1 $5m$aВахромеев$bК. Ф.$gКирилл Варфоломеевич$fрод.1935

Приклад 3:

Запис 1
001 BY-NLB-ar8406
250 ## $aЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
550 ## $3BY-NLB-ar38555$5w$aЭКАНАМІЧНЫ АНАЛІЗ
550 ##1 $3BY-NLB-ar8405$5h$aБАЛАНСОВЫЙ МЕТОД
Запис 2
001 BY-NLB-ar8405
250 ## $aБАЛАНСОВЫЙ МЕТОД
550 ## $3BY-NLB-ar41748$5w$aБАЛАНСАВЫ МЕТАД
550 ##1$3BY-NLB-ar8406$5g$aЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

$5/1 Код блокування посилання

Приклад 1.

Запис 1 (тип запису - y)
210 02$aParibas
310 0#$aVoir au$bGroupe Paribas$aet à sa compagnie holding de contrôle la$bCompagnie financière de Paribas$aainsi qu'à ses filiales
Запис 2 (тип запису - x)
210 02$aGroupe Paribas
300 0# $aGroupe multinational constitué par: La Compagnie financière de Paribas, societé holding de contrôle du Groupe; un ensemble de banques; ne nombreuses participations, en particulier dans des entreprises industrielles et commerciales, regroupées dans des sociétés holding spécialisées
410 02$5z0$aParibas
Запис 3 (тип запису - x)
210 02$aCompagnie financière de Paribas
300 0#$aSocièté holding de contrôle du Groupe Paribas Nationalisée en 1982
410 02$5z0$aParibas

Приклад 2.

Запис 1 (тип запису - x)
210 02$aОмский с.-х. ин-т
410 02$5z$aИнститут им. С.М.Кирова$cОмск
410 02$5z$aСибирский ин-т сельского хоз-ва$cОмск
410 0 | $5d$aОМСХИ
410 0 | $37897767$5d0$aОСХИ
Запис 2 (тип запису - x)
210 02$aОдесский с.-х. ин-т
410 0 | $307897767$5d0$aОСХИ
Запис 3 (тип запису - y)
210 0 | $aОСХИ
310 0#$aСокращенное наименование:$bОдесский с.-х. ин-т$bОмский с.-х. ин-т$aВ каталоге также имеются издания журнала под таким наименованием
Вывод на экран дисплея авторитетной / нормативной и ссылочных записей:
Омский с.-х. ин-т
сс. от
Институт им. Кирова (Омск)
Сибирский ин-т сельского хоз-ва (Омск)
ОМСХИ
ОСХИ
Одесский с.-х. ин-т
сс. от
ОСХИ
ОСХИ
Сокращенное наименование:
1. Одесский с.-х. ин-т
2. Омский с.-х. ин-т
В каталоге также имеются издания журнала под таким наименованием

Приклад 3.

200 #0$aКукрыниксы$cхудожники
305 1#Коллективный псевдоним художников: Куприянов Михаил Васильевич$bКрылов Порфирий Никитич$bСоколов Николай Александрович
400 #1$5f$aКуприянов$bМ. В.$gМихаил Васильевич$f1903-
500 #1$5f0$aКрылов$bП. Н.$gПорфирий Никитич$f1902-
500 #1$5f0$aСоколов$bН. А.$gНиколай Александрович$f1903-
[в библиографирующем учреждении нет работ Куприянова М.В., поэтому фамилия этого автора записана в поле 400, в отличие от Крылова П.Н. и Соколова Н.А., работы которых имеются в фондах учреждения и которые поэтому записаны в полях 500]

Приклад 4.

001 RU\NLR\AUTH\661374573
100 ##$a20030717arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aБоевые машины пехоты
450 ##$5d$aБМП

Приклад 5.

Запис 1 (тип запису - x)
200 #1$aJapp$bAlexander H.$gAlexander Hay$f1839-1905
500 #1$5z0$aGray$bE. Condor$f1839-1905
500 #1$5z0$aPage$bH. A.$f1839-1905
305 0#$aДля трудов автора, написанных под псевдонимами, см. также под $bGray, E. Condor, 1839-1905$aand$bPage, H.A., 1839-1905
Запис 2 (тип запису - x)
200 #1$aGray$bE. Condor $f1839-1905
500 #1$5z0$aJapp$bAlexander H.$gAlexander Hay$f1839-1905
305 0#$aДля трудов автора, написанных под настоящим именем, см. также под $bJapp, Alexander H.(Alexander Hay), 1839-1905
Запис 3 (тип запису - x)
200 #1$aPage$bH. A.$f1839-1905
500 #1$5z0$aJapp$bAlexander H.$gAlexander Hay$f1839-1905
305 0#$aДля трудов автора, написанных под настоящим именем, см. также под $bJapp, Alexander H.(Alexander Hay), 1839-1905

Приклад 6.

(тип записи - x)
200 #0$aMarie de la Trinité$cdominicaine$f1904-....
300 0#$aNom en religion de : Rosa Boiral. - Dominicaine au Monastére Sainte-Catherine de Langeac (43300, Haute-Loire)
400 #1$5m$aBoiral,$bRosa
Отображение авторитетной записи:
Marie de la Trinité$cdominicaine$f1904-.... < Boiral, Rosa (Nom dans le siécle)
Вывод на экран дисплея:
Boiral, Rosa
Voir sous nom en religion > Marie de la Trinité, dominicaine, 1904-....
Примечание : Marie de la Trinité - религиозное имя Розы Бойраль.

Приклад 7.

Запис 1 (тип запису - x)
210 01$aConnecticut$bDept. of Social Services
300 0#$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance.
305 0# $aWorks by these bodies are found under the following access points according to the name used at the time of publication:$bConnecticut.Dept. of Social Services; $bConnecticut. Dept. of Human Resources;$bConnecticut. Dept. of Income Maintenance
330 1# $aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body.
410 01$aConnecticut.$bSocial Services, Dept. of
510 01$3[номер записи]$5b0$aConnecticut.$bDept. of Human Resources
510 01$3[номер записи]$5b0$aConnecticut.$bDept. of Income Maintenance
Запис 2 (тип запису - x)
210 01$aConnecticut$bDept. of Income Maintenance
300 0#$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance.
305 0# $aWorks by these bodies are found under the following access points according to the name used at the time of publication:$bConnecticut.Dept. of Social Services; $bConnecticut. Dept. of Human Resources;$bConnecticut. Dept. of Income Maintenance
330 1# $aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body.
410 01$aConnecticut.$bIncome Maintenance, Dept. of
510 01$3[номер записи]$5a0$aConnecticut.$bDept. of Social Services
510 01$3[номер записи]$5z0$aConnecticut.$bDept. of Human Resources
Запис 3 (тип запису - x)
210 01$aConnecticut.$bDept. of Human Resources
300 0#$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance.
305 0# $aWorks by these bodies are found under the following access points according to the name used at the time of publication:$bConnecticut. Dept. of Social Services; $bConnecticut. Dept. of Human Resources;$bConnecticut. Dept. of Income Maintenance
330 1# $aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body
410 01$aConnecticut.$bHuman Resources, Dept. of
510 01$3[номер записи]$5a0$aConnecticut.$bDept. of Social Services
510 01$3[номер записи]$5z0$aConnecticut.$bDept. of Income Maintenance

$5/2 Код специфічного зв'язку для творів

Приклад 1.

240 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$1230##$aCoriolanus
540 ##$5xxc$1200#1$aBrecht$bBertolt$1230##$aCoriolan von Shakespeare

Приклад 2.

230 ##$aAnthologie grecque
530 ##$5xxe$aAnthologie palatine
530 ##$5x0e$aAnthologie Planude
530 ##$5xxe$aCouronne

Приклад 3.

230 ##$aUnited States Catalog
530 ##$5xxf$aCumulative Book Index

Приклад 4.

230 ##$aHistorical dictionaries of Africa
530 ##$5||h$aAfrican historical dictionaries

Приклад 5.

231 ##$aАладдин и волшебная лампа
531 ##$5xxd$aТысяча и одна ночь
«Аладдин и волшебная лампа» – одна из сказок, входящих в цикл «Тысяча и одна ночь».

Приклад 6.

241 ## $1001RU\NLR\AUTH\7752996$1200#1$aДаргомыжский$bА. С.$f1813-1869$gАлександр Сергеевич
$1231##$aБог помочь вам!...$cроманс
541 ## $5xxa$1001RU\NLR\AUTH\77386$1200#1$aПушкин$bА. С.$f1799-1837$gАлександр Сергеевич
$1231##$a19 октября 1827
Романс А.С. Даргомыжского на текст стихотворения А.С. Пушкина «19 октября 1827».

Приклад 7.

241 ## $1001RU\NLR\AUTH\773529$1200#1$aБулгаков$gМихаил Афанасьевич$bМ. А.$f1891–1940
$1231##$aМастер и Маргарита$cроман
541 ## $5xxс$1001RU\NLR\AUTH\7770862$1200#1$aПетров$bА. П.$cкомпозитор$f1930-2006$gАндрей Павлович
$1231##$aМастер и Маргарита$cсимфония-фантазия
$1231##$a19 октября 1827
541 ## $5xxс$1001RU\NLR\AUTH\7741712$1200#1$aВиктюк$bР.Г.$f1936-$gРоман Григорьевич$4300
$1231##$aМастер и Маргарита, или Сны Ивана Бездомного$cспектакль
541 ## $5xxс$1200#1$aВайда$bА.$f1926-$gАнджей$4300$1231##$aПилат и другие$скинофильм
Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и произведения, созданные на основе романа – симфония-фантазия «Мастер и Маргарита» А.Петрова, театральная постановка «Мастер и Маргарита, или Сны Ивана Бездомного» Р.Виктюка, экранизация «Пилат и другие» А.Вайды.
Приклади зв'язків творів:

Приклад 1:

240 # $1200#0$aЛеонардо да Винчи$1230##$aПортрет Моны Лизы дель Джокондо$bИзоматериал$k1503–1519
300#1 $aПортрет Моны Лизы, созданный Леонардо, стал символом и легендой мировой живописи.
. . . . Джоконда Леонардо да Винчи явилась источником самой обширной иконографии адаптаций и модификаций произведения живописи, выполненных с разными целями.
540 ## $3BY-NLB-ar. . . . .$5xxc$1200#1$aСалви$bА.$gАндреа$1230##$aДонна Нуда$nЭрмитаж$bИзоматериал$k16 век
540 ## $3BY-NLB-ar. . . . $5xxc$1200#1$aДюшан$bМ.$gМарсель$1230## $aL.H.O.O.Q.$bИзоматериал$k1919
540 ## $3BY-NLB-ar. . . . .$5xxc$1200#1$aЛеже$bФ.$gФернан$1230##$aМона Лиза с ключами$bИзоматериал$k1930
540 ## $3BY-NLB-ar. . . . .$5xxc$1200#1$aДали$bС.$gСальвадор$1230##$aАвтопортрет в образе Моны Лизы$bИзоматериал$k1954
540 ## $3BY-NLB-ar. . . . .$5xxc$1200#1$aУорхол$bЭ.$gЭнди$1230##$aТридцать лучше, чем одна$bИзоматериал$k1963
540 ## $3BY-NLB-ar. . . . .$5xxc$1200#1$aКислевич$bР.$gРоман$1230##$aМона Цзе-Дун$bИзоматериал$k1973
540 ## $3BY-NLB-ar. . . . .$5xxc$1200#1$aХосе$bМ.$gМария$1230##$aМона Фрида$bИзоматериал$k2003

Приклад 2:

230 ## $aВ августе сорок четвертого$lхудожественный фильм$nрежиссер Михаил Пташук$nБеларусьфильм$k2000
540 ## $3BY-BNTU-ar8765$5xxs$1200#1$aБогомолов$bВ.О.$gВладимир Осипович$1230##$aВ августе сорок четвертого$lроман$k1974

Приклад 3:

240 ## $1200#1$aГлебаў$bЯ. А.$gЯўген Аляксандравіч$1230##$aСвяці, зара$lАраторыя
540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5xxe$1200#1$aГлебаў $bЯ. А.$gЯўген Аляксандравіч$1230##$aМарш з араторыі «Свяці, зара!»

$5/3 Код специфічного зв'язку для осіб, організацій, родів

Приклад 1.

Запис 1.
200 #1$aGrimm$bJakob
300 0#$aPisao i u suradnji s bratom Wilhelmom Grimmom
340 ##$aGrimm, Jakob, njemački filolog i književnik, 1785.-1863.; Grimm, Wilhelm, njemački filolog, brat Jakoba Grimma, 1786.-1859
400 #0$aGrim$cBraća
400 #0$aGrimm$cBrothers
400 #0$aGrimm$cFratelli
400 #0$aGrimm$cFreres
400 #0$aGrimm$cGebrueder
400 #0$aGrim$cVellezerit
[etc.]
400 #1$aGrimm$bJacob
500 #1$5xxxj$aGrimm$bWilhelm
Текст примечания в поле 300: писал также в соавторстве со своим братом Вильгельмом Гриммом.
Запис 2.
200 #1$aGrimm$bWilhelm
300 0#$aPublikacije svih djela što ih je Wilhelm Grimm pisao zajedno sa svojim bratom treba tražiti pod imenom Jakoba Grimma
400 #1$aGrim$bVilhelm
500 #1$5xxxj$aGrimm$bJakob
Текст примечания в поле 300: Публикации, созданные Вильгельмом Гриммом в соавторстве с братом, см. под именем Якоба Гримма.

Приклад 2.

Запис 1 (тип запису - x)
220 ##$aPicot de Gouberville$cfamille
500 #1$5xxxk$aGouberville$bGilles de$f1521?-1578
Запис 2 (тип запису - x)
200 #1$aGouberville$bGilles de$f1521?-1578
520 ##$5xxxl$aPicot de Gouberville$cfamille

Приклад 3.

152 ##$bnlr_sh
200 #0$aВиктория Федоровна$cвеликая княгиня$f1876 - 1936
400 #0$5k$aВиктория Мелита$f1876 - 1936
500 #0$3RU\NLR\AUTH\661269264$5xxxe$aКирилл Владимирович$cвеликий князь$f1876 - 1938
520 ##$3RU\NLR\AUTH\661238026$5xxxk$aРомановы$cсемья
520 ##$3RU\NLR\AUTH\66193735$5xxxk$aГанноверская$cдинастия английских королей$$f1714 - 1901
Приклади для зв'язків агентів:

Приклад 1:

200 #1 $aРадзівіл$bК. С.$gКароль Станіслаў$cПане Каханку$cдзяржаўны дзеяч ВКЛ f1734–1790
340 ## $aПрадстаўнік роду: Радзiвiлы. Сын М. К. Радзівіла Рыбанькі. Месца нараджэння: г. Нясвiж. Дзяржаўны дзеяч ВКЛ
500 #1 $3BY-NLB-ar129295$5xxxg$aРадзівіл$bМ. К.$gМіхал Казімір$cРыбанька$f1702–1762
520 ## $3BY-NLB-ar2157399$5xxxl$aРадзівілы$cрод Пример 2: 200 #1 $aГончарова$bН. С.$gНаталья Сергеевна$cхудожница$f1881–1962
340 ## $bПринадлежала к русским авангардистам начала 20 века, работала в стилях декоративизма, примитивизма, лучизма. Вместе со своим мужем, художником М.Ф. Ларионовым, создала художественное объединение «Ослиный хвост», просуществовавшее около года, но громко заявившее о себе несколькими выставками. Ее работы до сих пор продаются как самые дорогие работы женщин-художниц в истории живописи
500 #1 $3BY-NLB-ar . . . . $5xxxe$aЛарионов$bМ. Ф.$gМихаил Федорович$cхудожник$f1881–1964
510 00 $3BY-NLB-ar . . . . . $5xxxn$a«Ослиный хвост»$gхудожественное объединение

$5/4 Код специфічного зв'язку між особою/організацією/родом та твором/вираженням

Приклад 1.

241 ##$1001FRBNF138930724$1200#1$aDebussy$bClaude$f1862-1918$4230$1231##$aPelléas et Mélisande$sFL 93
500 #1$3FRBNF138930724$5xxxxa$aDebussy$bClaude$f1862-1918$4230
501 #1$3FRBNF119138653$aMaeterlinck$bMaurice$f1862-1949$4480

Приклад 2.

241 ##$1200#1$aКашин$bГ.$4230$1231##$aПеснь русских воинов
500 #1$5xxxxa$aКашин$bГ.$4230
501 #1$aВоейков$bА.Ф.$f1778 - 1839$gАлександр Федорович$4520
Произведение - «Песнь русских воинов», написана Г.Кашиным на слова А.Ф. Воейкова.

Приклад 3.

241 ##$1001RU\NLR\AUTH\771995$1200#1$aШекспир$bУ.$f1564-1616$gУильям$4070$1231##$aРомео и Джульетта
500 #1$3RU\NLR\AUTH\771995$5xxxxa$aШекспир$bУ.$f1564-1616$gУильям$4070
Приклади для зв'язків агента і твору (вираження):

Приклад 1 (на твір, створений трьома авторами):

240 ## $1200#1$aАдамовіч$bА.$gАлесь$f1927–1994$1230##$aЯ з вогненнай вескі...
500 #1 $3BY-NLB-ar104$5xxxxa$aАдамовіч$bА.$gАлесь$cпісьменнік $f1927–1994$4070
500 #1 $3BY-NLB-ar115$5xxxxa$aБрыль$bЯ.$gЯнка$cпісьменнік $f1917–2006$4070
500 #1 $3BY-NLB-ar2246812$5xxxxa$aКалеснік$bУ. А.$gУладзімір Андрэевіч$cпісьменнік$cкандыдат філалагічных навук $f1922–1994$4070

Приклад 2:

230 ## $aДзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь
500 #1 $3BY-NLB-ar2404040$5xxxxa$aСакалоўскі$bН. Ф.$gНесцер Фёдаравіч$f1902–1950 $4230
500 #1 $3BY-SEK-368445$5xxxxa$aКлімковіч$bМ.$gМіхась$cпісьменнік $f1899–1954$4520

Приклад 3 (на два вирази - різні переклади одного твору):

Запис 1:
240 ## $1200#1$aГете$bИ. В.$gИоганн Вольфганг$1230##$aФауст$lтрагедия $nпереводН.А. Холодковского$mрусский язык
500 #1 $3BY-NLB-ar134856$5xxxxa$aГете$bИ. В.$gИоганн Вольфганг$cписатель$f1749–1832$4070
500 #1 $3BY-BY-SEK-321444$5xxxxb$aХолодковский$bН. А.$gНиколай Александрович$cученый-зоолог$cпоэт-переводчик$f1858–1921$4730
Запис 2:
240 ## $1200#1$aГете$bИ. В.$gИоганн Вольфганг$1230##$aФауст$lтрагедия $nперевод Б.Л. Пастернака$mрусский язык
500 #1 $3BY-NLB-ar134856$5xxxxa$aГете$bИ. В.$gИоганн Вольфганг$cписатель$f1749–1832$4070
500 #1 $3BY-NLB-ar93728$5xxxxb$aПастернак$bБ. Л.$gБорис Леонидович$cпоэт$cпрозаик$f1890–1960$4730

Див. також