Auth / 6 Дані для зв'язку полів

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

$6 Дані для зв'язку полів

Тег: $6

Назва поля: Дані для зв'язку полів

Інші назви: Данные для связи полей (рос.) Laukų ryšio duomenys (литов.)

Визначення поля

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці запису пов'язувати одне поле з іншими полями (наприклад, з різною графікою). Призначено для зв'язку полів в одному записі. Два поля, між якими встановлюється зв'язок, повинні містити підполе $6 відповідно до правил, наведених нижче.

Підполе містить також код мотивації зв'язку. При використанні цього підполя перші два елементи наводяться завжди, третій елемент є факультативним.

Підполе може використовуватися в полях блоку довідок і приміток (3хх), а також блоків варіантних (4хх) і пов'язаних (5хх) точок доступу.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

$6/0 Код мотивації зв'язку

Код визначає мотивацію зв'язку полів.

  • a = альтернативна графіка
  • z = інше

$6/1-2 Номер зв'язку

Номер кожної пов'язуваної групи полів, складається з двох цифр і наводиться в підполі $6 кожного з пов'язуваних полів. Функцією номера є забезпечення зв'язку між зв'язуваними полями. Він не призначений для використання в якості номера, який встановлює послідовність або місце розташування поля в записі. Номер зв'язку може присвоюватися довільно, він повинен лише бути ідентичним в кожному з пов'язуваних полів і не дублювати номер, який використовується для інших груп полів у записі.

$6/3-5 Мітка пов'язуваного поля

Цей елемент даних є міткою поля, з яким здійснюється зв'язок. Елемент є факультативним. Якщо мітка поля, з яким здійснюється зв'язок, ідентична мітці вихідного поля, елемент зазвичай опускається.

Примітка про зміст підполя

Елементи даних
Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Код мотивації зв'язку - обов'язк. 1 0
Номер зв'язку - обов'язк. 2 1-2
Мітка зв'язуваного поля 3 3-5

Приклади

Приклад 1.

100 ##$a19960316aenga50####ba
101 ##$ajpn
200 #1$aAndo$bSio
200 #1$7db$a[Имя лица в японской графике кандзи]
400 #1$6a03$aKasima$bYasuzo
400 #1$6a03$7db$a[Имя лица в японской графике кандзи]
400 #1$6a25$aTakai$bSyozo
400 #1$6a25$7db$a[Имя лица в японской графике кандзи]
[Данное библиографирующее учреждение приводит в своих записях оригинальную и латинскую формы каждой точки доступа и ссылки. В связываемых полях факультативный элемент данных (метка) опускается]

Приклад 2.

152 ##$apsbo
210 02$aЮго-Восточный краев. союз потребительских о-в
410 02$5d$aЮВКрайсоюз
305 0#$6z01510$aОбразован в 1924 г. в результате слияния:$bКубанский союз потребительских о-в $aи $bДонской обл. союз потребительской кооперации (Ростов н/Д).
305 0#$6z02510$aВ том же 1924 г. в результате переименования края получил название: $bСеверо-Кавказский краев. союз потребительских о-в
510 02$5b0$6z01305$aКубанский союз потребительских о-в
510 02$5b0$6z01305$aДонской обл. союз потребительской кооперации (Ростов н/Д)
510 02$5a0$6z02305$aСеверо-Кавказский краев. союз потребительских о-в
Вывод на экран дисплея:
Юго-Восточный краев. союз потребительских о-в.
Образован в 1924 г. в результате слияния: Кубанский союз потребительских о-в и Донской обл. союз потребительской кооперации (Ростов н/Д).
В том же 1924 г. в результате переименования края получил название: Северо-Кавказский краев. союз потребительских о-в.

Приклад 1:

001 BY-NLB-ar3010
210 01 $aРеспублика Беларусь$bМинистерство статистики и анализа
305 0# $6z01510$aИздания Министерства до августа 1987 г. см.:$bБССР. ЦСУ
305 0# $6z02510$aИздания Министерства с августа 1987 г. по 1994 г. см.:$bБССР. Государственный комитет по статистике
510 01 $3BY-NLB-ar3012$5a$6z01305$aБССР$bЦСУ
510 01 $3BY-NLB-ar3011$5a$6z02305$aБССР$bГосударственный комитет по статистике

Приклад 2:

210 02 $aБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка$cМінск
340 0# $aЗаснаваны ў 1914 г. як Мінскі настаўніцкі інстытут. З 1931 г. – Беларускі дзяржаўны вышэйшы педагагічны інстытут. З 1935 г. – Мінскі педагагічны інстытут. У 1936 г. Мінскаму дзяржаўнаму педагагічнаму інстытуту прысвоена імя А. М. Горкага. З 1993 г. – Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт, з 1995 г. – імя Максіма Танка.
305 0# $6z01510$aВыданні універсітэта да 1931 г. гл.:$bМінскі настаўніцкі інстытут
305 0# $6z02510$aВыданні універсітэта ў 1931–1934 гг. гл.:$bБеларускі дзяржаўны вышэйшы педагагічны інстытут $cМінск
305 0# $6z03510$aВыданні універсітэта ў 1935–1992 гг. гл.:$bБеларускі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага$cМінск
510 02 $3BY-NLB-ar112211$5a$6z01305$aМінскі настаўніцкі інстытут
510 02 $3BY-NLB-ar112222$5a$6z02305$aБеларускі дзяржаўны вышэйшы педагагічны інстытут$cМінск
510 02 $3BY-NLB-ar112233$5a$6z03305$aБеларускі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага$cМінск

Див. також