145 Поле кодованих даних: засіб виконання музичного твору (застаріле)

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 145)
Перейти до: навігація, пошук

145 Поле кодованих даних: засіб виконання музичного твору (застаріле)

Тег: 145

Назва поля: Поле кодованих даних: засіб виконання музичного твору (застаріле)

Інші назви: Coded Data Field: Medium of Performance (obsolete) (англ.), Поле кодированных данных: средство исполнения музыкального произведения (устаревшее) (рос.), Zone de données codées : Distribution instrumentale et vocale zone obsolète (фр.), Koduotų duomenų laukas: atlikimo priemonės [nebetaikomas] (литов.)

Визначення поля

Поле містить інформацію про інструменти та/або голосах, пристроях та інших засобах виконання музичного твору.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор аранжування

Індикатор визначає, чи стосується інформація в поле до орігініальному варіанту виконання твору або до аранжування.
0 - Оригінальна композиція
1 - Аранжування

Індикатор 2: Індикатор альтернативного засобу виконання

Індикатор визначає, чи стосується інформація в полі до засобу виконання, яке може використовуватися замість іншого засобу, описаного в іншому входженні поля 145.
# - Не застосовується
1 - Альтернативний засіб виконання

Підполя

$a Тип засобу виконання

Односимвольний код визначає тип засобу виконання.

Використовуються наступні коди:

  • a = вокальний твір без інструментального супроводу (а капела)
Приклад(и): 15
  • b = інструментальна музика (приклади 1-2, 9-10, 16-19)
Приклад(и): 1, 2, 9, 10, 16, 17, 18, 19
  • c = вокально-інструментальна музика (приклади 3, 5-8, 13-14)
Приклад(и): 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14
  • d = електроакустична музика
  • e = електроакустична музика - змішана (приклади 4, 8, 11-12)
Приклад(и): 4, 8, 11, 12
  • u = не визначене, варіюється

Факультативне.

Не повторюється.

$b Інструмент/голос, диригент, інший виконавець або засіб виконання

Кожне входження підполя містить восьмисимвольний код, що позначає категорію голосу або інструменту, а також загальна кількість реальних партій для даної категорії. Використовуються скорочення, перераховані в списках кодів A/1-9, A/12-13. Як суфікс використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Факультативне.

Повторюється.

$c Тип ансамблю

Кожне входження підполя містить восьмисимвольний код, що позначає категорію голосу або інструменту, а також загальна кількість реальних партій для даної категорії.

Використовуються скорочення, перераховані в списках кодів A/10-11). Як суфікс використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи фіксованої довжини підполя $b-$c:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Кількість інструментів або голосів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип інструмента або голосу 3 (див. список кодів A) 2-4
Суфікс ​​ 3 (див. списки кодів B-C) 5-7

Якщо кількість інструментів або ансамблів в позиціях 0-1 не визначене, вказується 'uu'.

$d Група в складі ансамблю

Кожне входження підполя містить восьмисимвольний код, що визначає один вокальний/інструментальний ансамбль, який входить до складу більш великого ансамблю, кількість голосів/інструментів, і порядковий номер цього ансамблю. Використовуються скорочення, перераховані в списках кодів A/10-11). Як суфікс використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи фіксованої довжини підполя $d:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Кількість груп в ансамблі 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип ансамблю 3 (див. список кодів A) 2-4
Суфікс ​​ 3 (див. списки кодів B-C) 5-7

Якщо кількість груп в позиціях 0-1 не визначене, вказується 'uu'.

$e Кількість партій

Кожне входження підполя містить чотирьохсимвольний код, що визначає загальна кількість реальних партій, зазначених у суфіксі. Як суфікс використовуються коди, наведені в списку кодів D.

Факультативне.

Повторюється.

$f Число виконавців

Кожне входження підполя містить чотирьохсимвольний код, який визначає кількість виконавців для партій, зазначених у суфіксі. Як суфікс використовуються коди, наведені в списку кодів D.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи фіксованої довжини підполя $f:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів Текст заголовка Текст заголовка
Кількість інструментів або голосів 3 (з початковим нулем) 0-2
Суфікс 3 (див. список кодів D) 3

Якщо кількість інструментів або голосів в позиціях 0-1 не визначене, вказується 'uuu'.

Примітки про зміст поля

Інформація в полі може представлятися з різним ступенем подробиці в залежності від практики бібліографуючої установи. Наприклад, можуть зазначатися всі або не всі інструменти в складі оркестру (приклади 1-2, 9, 13). Найбільш поширений приклад недеталізоване подання інформації - ударні інструменти в ансамблі: іноді тільки ретельний аналіз партитури дозволяє виявити всі інструменти; в таких випадках в поле, найімовірніше, буде вказано тільки кількість ударних інструментів (приклади 13-14).

Перший символ в трьохсимвольном коді інструменту визначає приналежність інструменту до тієї чи іншої групи в списку кодів.

Код 'a' в підполі $b/8 повинен використовуватися тільки в тому випадку, якщо необхідно підкреслити інформацію про соліста в складі ансамблю (хору, оркестру, камерного ансамблю) (приклади 2-3, 5-7, 13-14, 18- 19).

Підполя і повторення підполів можуть розташовуватися в запису в довільному порядку, за винятком випадків, коли інформація в підполі $b/8 або $c/8 відноситься до попереднього входження цього ж підполя, тобто містить значення 'c' або 'd'.

Підполе $d може використовуватися для позначення груп в складі основного ансамблю, наприклад, ударних інструментів, хору і т.д., якщо необхідно визначити кожен інструмент або голос, який входить в цю групу (приклад 13).

Підполе $e визначає число реальних партій, зазначених у позиції 4.

Підполе $f визначає число виконавців для голосів/інструментів, зазначених у позиції 4. Рекомендується використовувати підполе тільки для вказівки числа виконавців, відмінного від числа груп, якщо ця інформація може надаватися значущою.

Взаємопов'язані поля

  • 128 Поле кодованих даних: музична форма, тональність і лад
Поле 145 використовується замість застарілих підполів 128$b і 128$c.
  • 500 Уніфікований заголовок
  • 302 ПРИМІТКИ ЩОДО кодувати інформацію
Примітка в поле 302 може інформацію про використання різних інструментів одним виконавцем або одного інструменту різних груп в складі ансамблю і т.д.

Приклади

Приклад 1

145 0#$ab$b01svl###$b01kpf###
200 1#$aSonata for violin and piano in D
Более подробное представление информации:
145 0#$ab$b01svl###$b01kpf###$e001s$e001k$e002a

Приклад 2

145 0#$ab$b01wfl##a$b02svl###$b01sva###$b01svc###$c01ost###$e001w$e004s$e005i
145 1#$ab$b01wfl##a$b01kpf###$e002i
500 1#$aConcertos$rfor flute and strings$wArr.
Аранжировка концерта для флейты для флейты и фортепиано; в поле, определяющем аранжированную версию, флейта кодируется как соло, в отличие от фортепиано, которое является инструментов сопровождения.
Менее подробное представление информации:
145 0#$b01wfl##a$c01ost###
145 1#$b01wfl###$b01kpf###

Приклад 3

145 0#$ac$b02vso###$c01oun###$e002l$e001o
145 1#$b02vso###$b01kpf###$e002l$e001k
200 1#$aNella Didone Duetto Sei vinto, e pur non sai Del Sig.r Ferdinando Paer Ridotto a due voci e pianoforte
Рукопись вокального оперного дуэта, аранжированного для голосов и фортепиано. В первом вхождении поля 145 инструменты оркестра не перечислены, так как каталогизатор не располагает этой информацией. Голоса не кодируются как соло, так как нет необходимости подчеркнуть отличие от хора.

Приклад 4

145 0# $b02wfl###$b02wob###$b02wcl###$b04wba###$b06bho###$b04btr###$b04btb###
$b24svl###$b08sva###$b08svc###$b08sdb###$b01eta###$c03oie###$f072a
Per Bastiana Tai-Yang Cheng, L'Oriente e rosso, pour bande magnetique et trois groupes instrumentaux Луиджи Ноно (3 группы инструментов, 72 исполнителя). У каждого из струнных инструментов – своя линия. Принадлежность отдельного инструмента к инструментальной группе не определена.
Более подробное представление информации о принадлежности каждого инструмента к группе и общем количестве инструментов каждого вида:
145 0# $ae$b02wfl##1$b02wcl##1$b04btr##1$b08svl##1$b08sva##1$b02wba##2
$b06bho##2$b16svl##2$b02wob##3$b02wba##3$b04btb##3$b08svc##3$b08sdb##3
$b01eta###$d24oie##1$d24oie##2$d24oie##3$e010w$e014b$e048s$e001e$f072a

Приклад 5

145 0# $ac$b01vso##a$b01val##a$b01vte##a$b01vbs##a$b01vso###$b01val###$b01vte###
$b01vbs###$b02woa###$b02svl###$b01sva###$b01mco###$c01cmi###
$c01och###$e004l$e004x$e002w$e003s$e001m$e006y$e014a
Кантата Иоганна Себастьяна Баха Wohl dem, der sich BWV 139 для 4 голосов соло, 4-голосного хора, двух гобоев д’амор, 2 скрипок, альта и континуо. Количество инструментов каждого вида, общее количество инструментов кодируется только с целью продемонстрировать максимальную детальность представления информации.

Приклад 6

145 0# $ac$b01vso##a$b01val##a$b01vte##a$b01vbs##a$b01vso###$b01val###
$b01vte###$ac$b02vso##a$b02val##a$b02vte##a$b02vbs##a$b01vcs##a$b02vso###
$b02val###$b02vte###$b02vbs###$b04wfl###$b02wrea##$b04wob###$b04woa##d$b02woh##d
$b04svl###$b02sva###$b02svg###$b02svc###$b02sve###$b01kor###$b01kor###$b01khp##c
$b02mco###$c02cmi###$c02ofu###$e009l$e008x$e010w$e012s$e002k$e002m$e026y
Страсти по Матфею (Matthauspassion) BWV 244 Иоганна Себастьяна Баха в соответствии с партитурой Barenreiter BA5038. Так как указано общее количество партий, и гобоисты могут играть также на гобое д’амор и гобое да каччиа, общее количество деревянных духовых инструментов в $e указано 10, а не 16. Вместо одного органа может играть чембало.
Менее подробное представление информации:
145 0#$b02vso##a$b02val##a$b02vte##a$b02vbs##a$b01vcs##a$c02cmi###$c02ofu###

Приклад 7

145 0# $ac$b02vso##a$b01val##a$b01vct##a$b02vte##a$b02vbr##a$b01vcs##a$b01vso###
$b01val###$b01vte###$b01vbs###$b01vcv###$b04wfl###$b02wre###$b04wob###
$b04woa##d$b02woh##d$b02wba###$b04svl###$b02sva###$b02svg###$b02svc###
$b02sdb###$b02kor###$b01qco###$b01qch###$c01cmi###$c01cch###$c02ofu###
$e009l$e005x$e012w$e012s$e002k$e002q$e026y
Страсти по Матфею (Matthauspassion) BWV 244 Иоганна Себастьяна Баха в соответствии с записью Archiv Produktion 427648-2 CD. Указаны два дирижера (дирижер хора и дирижер оркестра). Як і в прикладі 6, количество духовых инструментов не совпадает с количеством исполнителей (4 исполнителя могут играть на гобоях, гобоях д’амор и гобое да каччиа).

Приклад 8

145 1# $ac$b01vun###$b02wsaa##$b02wsat##$b03btr###$b03btb###$b01kunx##
$b01kpfx##$b01tgue##$b01tgube#$b01pds###$b01ptb###$b01pag###$b01pcg###
$c01cun###$c01obi###$e004w$e006b$e002k$e002t$e004p$e001x$e018y$e019a
Популярная песня Cacao meravigliao аранжирована для большого оркестра Демо Морселли. В соответствии с партитурой, электронные клавишные инструменты рассматриваются как клавишные.

Приклад 9

145 0# $ab$b02wfl###$b02wob###$b02wcl###$b02wba###$b02bho###$b02btr###
$b01bop###$b01pti###$b02svl###$b01sva###$b01svc###$b01sdb###$c01ofu##
$e008w$e005b$e005s$e001p$e019y
145 1#$b01kpfv##$e001k$f002a
Увертюра «Сон в летнюю ночь» (Sommernacрtstraum, ор. 21, 1826 г.) Феликса Мендельсона-Бартольди, аранжированная для фортепиано в 4 руки.
Менее подробное представление информации:
145 0#$c01ofu###
145 1#$b01kpfv##

Приклад 10

145 0#$ab$b01wob###$b01svl###$b01sva###$b01svc###$e001w$e003s$e004i
200 1#$aQuartetto per oboe e archi
Квартет для гобоя и струнных.

Приклад 11

145 0#$ae$b01wflbf#$b01eea###$e001w$e001e$f001a
200 1#$aArsis et Thesis, ou La Chanson du souffle$epour flute basse en Ut sonorisee$fMichael Levinas
302 ##$amicro
Пьеса для усиленной басовой флейты; электронный инструмент указан в специальном примечании.

Приклад 12

145 0#$ab$b02wfl###$e002i
145 01$ae$b01wfl###$b01eta###$e002i
200 1#$aVoices$epour deux flutes (ou pour flute et bande magnetique)$fLaszlo Sary
Пьеса для двух флейт или флейты и записи на магнитной ленте. Каждая альтернатива указывается в отдельном вхождении поля 145, индикатор 2 определяет альтернативное средство исполнения.

Приклад 13

145 0# $ac$b01vwol##$b01wpi###$b01wflb#d$b01wsas##$b01wsab#d$b01kpfz##$b01ptt1#0
$b01pmd##0$b01ptil#0$b01pbd##0$b01ptel#0$b03pcr##0$b01pcy##0$b01pvi##0
$b01sdb###$d02pun##0$e001l$e004w$e001s$e010p$e001k$e016y$f002w$f002p$f001k$f006a
Cris de cerise композитора Francois Rosse; исполнители: женский голос (Voix grave feminine), флейта (пикколо и басовая), саксофон (сопрано и басовый), фортепиано (avec preparation), ударные инструменты (1 там-там, 1 малый барабан (caisse claire), 1 литавры (timbale grave), 1 большой барабан (grosse caisse), 1 малый барабан (temple-block grave), 3 cymbales suspendues, 1 тарелки (cymbale), 1 вибрафон, 1 смычок контрабаса (archet de contrebasse)) [два исполнителя], контрабас. Максимальное представление информация. Указаны исполнители, играющие на нескольких инструментах, смычок контрабаса не кодируется, так как он используется вместо палочек ударных инструментов, принадлежащие к подгруппе. Описаны инструменты и исполнители.
Приклад менее подробного представления информации: ударные кодируются в $b, а не $d, так как отдельные ударные инструменты не описаны:
145 0#$b01vwol##$b01wpi###$b01wflb#d$b01wsas##$b01wsab#d$b01kpfz##$b02pun###$b01sdb###

Приклад 14

145 0# $ac$b01vso##a$b01vms##a$b01vte##a$b01vbr##a$b01vso##1$b01vso##1
$b01vms##c$b01vct##1$b01vte##c$b01vte##1$b01vbr##c$b01vbr##1$b01vbs##1
$b01vct##d$b01vso##2$b01vms##2$b01val##c$b01vte##2$b01vbr##2$a01vbs##2
$b01tgu##a$b01svc##a$b03wfl###$b02wob###$b02wcl###$b01wclb##b
$b02wba###$b01wdb###$b04bho###$b03btr###$b03btb###$b01btu###$b01kpf###
$b01tha###$b01pti##3$b01pbd##3$b01pmd##3$b01ptr##3$b01pboh#3$b01ptt##3
$b01pbl##4$b01pcw##4$b01pab##4$b01ptl##4$b01pcth#4$b01pji##4$b01mwh##4
$b01pbpp#4$b01pbpg#4$b01phh##4$b01pcrl#4$b02pgol#4$b01pgl##5$b01pxy##5
$b01pvi##5$b01pwh##5$b01pgu##5$b01pwo##5$b01pcv##5$b01pmcl#5$c01owi###
$d06cve##1$d05cmi##2$d01pun##3$d01pun##3$d01pun##4$d01pun##5$e010l$e005x
$e002j$e011w$e011b$e001k$e001t$e025p$e049y$e015v$e051i$f010l$f002j$f003p$f005p$f027y$f048x
The Rara requiem Сильвано Буссотти для четырех голосов, ансамбля из шести солистов, 5-голосного хора (48 певцов), соло на гитаре и виолончели, оркестра духовых инструментов, фортепиано, арфы и ударных инструментов (3 или 5 исполнителей). После определения партитуры определяются все группы в ансамбле; три исполнителя на ударных инструментах определены как три отдельные группы; указано общее количество участников хора и альтернативных голосов соло. Количество исполнителей на ударных инструментах может быть 3 или 5.

Приклад 15

145 0# $aa$b01vso##1$b01val##1$b01vte##1$b01vbs##1$b02vte##2$b02vbs##2$b03vcv##3
$c03cun###$d04cmi##1$d03cme##2$d03cch##3$e010x
Пьеса для трех хоров: хор 1 для сопрано, альта, тенора, баса; хор 2 для двух теноров и баса, хор 3 для трех мальчиков. Описаны все голоса и группы.

Приклад 16

145 0#$ab$b01wfl### $b01svl##c$b01wob##c$b01mco###$e002i
Пьеса для флейты или скрипки или гобоя и континуо.

Приклад 17

128 ##$afg#
145 0#$ab$b03tgu###
200 1#$aFour fugues for guitar trio

Приклад 18

128 ##$avr#
145 0#$ab$b01kpf###
145 0#$ab$b01kpf###$b01svl##a$b01svc##a
145 0#$ab$b01kpf###$b01svl##a$b01sva##a$b01svc##a
200 1#$aVariations for solo piano, piano trio and piano quartet
В прикладі 2 к полю 128 скрипка, альт и виолончель кодируются как инструменты соло.

Приклад 19

128 ##$aco#$ddm
145 0#$ab$b02wfl##a$c01ost###
200 1#$aConcerto for two flutes & string orchestra in D minor

Приклад 20

145 0#$ab$b01wrea##$b01svl##c$b01mco###$b01svc###$b01kun###$f003i
Sonaten op. 4, n° 4-6, fur Altblockflote oder Violine und Basso continuo (Heinrichshofen’s Verlag) композитора Jean-Baptiste Loeillet de Gant. Континуо реализовано для неуказанного клавишного инструмента, добавлена партия виолончели, в результате общее количество исполнителей – 3.

Приклад 21

145 0#$b01kpf###$b02svl###$b01sva###$b01svc###$b01muib##$b02wfl##b$b02bho##b$e006i$e010i
200 1# $aVariations pour le pianoforte avec accomp.t de deux violons, viola, violoncelle et basse (deux flutes et cors ad libitum) op.97$fJ.N. Hummel
Підполе $e повторяется с учетом возможного использования других инструментов (по желанию).

Див. також