Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

500 Уніфікована форма назви

(Перенаправлено з 500)

Зміст

500 Уніфікована форма назви

Тег: 500

Назва поля: Уніфікована форма назви

Інші назви: Preferred Access Point (англ.), Унифицированное заглавие (рос.), Унифицирано заглавие (болг.), Titre uniforme (фр.), Enotni stvarni naslov (словен.), Titolo uniforme (італ.), Aprobuotas kreipties elementas – antraštė (литов.)

Визначення поля

Поле містить форму назви, вибрану бібліографічним агентством, під якою твір з різними варіантами назви ідентифікується з метою каталогізації. Щоб зробити форму назви унікальною, до неї можуть надаватись додаткові елементи. Уніфікована форма назви може бути заголовком основного запису, або це може міститись у основному запису під ім’ям особи чи найменуванням колективного автора.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви

0 Уніфікована форма назви незначуща
Точка доступу не створюється (EX 1).
1 Уніфікована форма назви значуща
Точка доступу створюється (EX 2).

Індикатор 2: Індикатор заголовку основного запису

Визначає, що уніфікована форма назви є заголовком основного опису, тобто заголовок основного запису не є авторським (не має полів блоку 7--)
0 Назва не використовується як заголовок
Уніфікована форма назви не є заголовком основного опису, але додаткова точка доступу може бути створена для неї, як визначено Індикатором 1 (EX 1, 2).
1 Назва є заголовком основного опису
Основним заголовком опису документа є уніфікована назва (EX 3). У будь-якому випадку, якщо уніфікована форма назви є заголовком основного запису (Індикатор 2 = 1), вона повинна вважатися значущою для створення самостійної точки доступу.

Підполя

$a Уніфікована форма назви

Назва, під якою твір відомий, без уточнень, або згадки про будь-яку частину.

Підполе має бути присутнім, якщо використовується поле 500.

Не повторюється.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа

Текст про матеріал носія в цілому.

Повторюється.

$h Номер розділу або частини

Номер частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви (EX 2).

Повторюється для кожної підпорядкованої частини (EX 17).

$i Найменування розділу або частини

Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви (EX 3,4,14,15).

Повторюється для кожної підпорядкованої частини (EX 3, 18).

$j Формальний підзаголовок

Формальний підзаголовок в формі, яка визначається системою предметизації.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Обов'язкове, якщо дані доступні.

Повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється.

Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (EX 8).

Повторюється (EX 6, 9).

$o Міжнародний стандартний ідентифікатор твору

ISTC, ISWC, ISAN, або інший міжнародний стандартний ідентифікатор, присвоєний твору. Перед номером наводиться буквене позначення, яке вказує тип ідентифікатора (наприклад, ISTC, ISWC або ISAN).

Факультативне.

Повторюється.

$p Міжнародний стандартний ідентифікатор вираження

ISTC, ISWC, ISAN, або інший міжнародний стандартний ідентифікатор, присвоєний вираженню твору. Перед номером наводиться буквене позначення, яке вказує тип ідентифікатора (наприклад, ISTC, ISWC або ISAN).

Факультативне.

Повторюється.

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (EX 12, 13, 16). ).

Повторюється

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (EX 12).

Не повторюється.

$v Визначення тому

Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом.

Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку 4-- (EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку 4--.

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Хронологічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення періоду часу, пов’язаного з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Примітки до змісту поля

Уніфікована форма назви має заноситись відповідно до правил агентства, яке складає запис. Уніфіковані назви, які є заголовком основного опису, наприклад у описах анонімних класичних творів, являють собою суттєву частину запису і повинні брати участь в обміні, тому що вони можуть бути єдиною точкою доступу. Інші уніфіковані назви, які ніколи не використовуються як заголовки основного запису, менш значущі, але рекомендовано включати їх до обмінних записів.

Кожні правила каталогізації надають перевагу своїм формам заголовків, які залежать від традицій та мови каталогізації. Хоча не існує єдиних міжнародних стандартів, наступні документи, опубліковані IFLA International Office for UBC є кроком в цьому напрямку.

Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures. London : IFLA/UBC, 1978. ISBN: 0-903043-15-7

List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church. 2nd ed. rev. London : IFLA/UBC, 1981. ISBN: 0-903043-35-1

Деякі правило каталогізації вимагають використання уніфікованих заголовків (заголовки форми) для договорів. законів, протоколів тощо. Вони також мають бути розміщені у полі UNIMARC 500 і розглядатись як уніфіковані назви. Будь-які дані про пов’язані з ними дати та місцевості заносяться до $n Змішана інформація (EX 6, 9).

Уніфікований заголовок може служити заголовком основного опису, так само як ім’я індивідуального автора або колективу.

В полі можуть бути внесені наступні типи заголовків:

  • уніфікований заголовок анонімного класичного твору (у відповідності з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);
  • прийняте в науці найменування рукопису на відміну від її власного заголовка;
  • встановлена форма заголовка незбираної серії;
  • найменування виду матеріалу, що використовується у складі заголовка форми („Закони“, „Договори“ і т.д.)

Уніфіковане заголовок має запозичуватися каталогізатором зі списків уніфікованих назв, інших авторитетних джерел, в тому числі з авторитетних файлів, або має будуватися за правилами, встановленими для певних видів творів (наприклад, біблії і її частин). Якщо каталогізатор застосовує уніфікований заголовок для авторських творів, не спираючись на авторитетні джерела, то таку назву, корисну для пошуку, він може записати в полі 540 Додатковий заголовок, застосований каталогізатором.

Співвіднесені поля

Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полів — Уніфіковані форми назв:

Загальна уніфікована назва використовується виключно для угрупування разом творів одного автора, такого як зібрання творів.
Уніфіковані заголовки завжди використовуються як заголовки основних описів творів, які не мають авторів з первинною відповідальністю за правилами каталогізації, що визначають форми заголовків для конференцій, виставок, ювілейних видань тощо, коли вони не розглядаються як колективні автори.

Приклади

Техніка стандартних полів

EX 1

200 1#$a≠NSB≠The ≠NSB≠Grimani breviary
500 00$aBrevarium
710 02$aCatholic Church
Певні типи уніфікованих назв призначені тільки для упорядкування записів в межах одного заголовку. Для них не робиться додатковий запис. Наприклад, деякі правила вимагають, щоб усі Breviaries були упорядковані в межах заголовку для церкви під уніфікованою назвою Brevarium. У полі 200 'The' визначений як несортований.

EX 2

200 1#$aIliad, Book XXIV$fHomer$gedited by C.W. Macleod
500 10$aIliad.$hBook 24.$mEnglish
700 #0$aHomer
Назва документа – Книга XXIV Іліади Гомера. Твір записаний під авторством Гомера відповідно до використаних правил каталогізації Уніфікована назва створена для того, щоб всі примірники Книги 24 були розташовані разом, як під заголовком на Гомера, так і під додатковим описом під назвою.

EX 3

500 11$aBible.$iNew Testament.$iLuke.$mEnglish.$qRevised Standard Version.$k1972
Документ є одною з книг Біблії, Лука, виправлена стандартна версія. Біблія є заголовком основного запису. Тому що є багато різних видань та друків Біблії, зазвичай додають дату публікації уніфікованої назви для кожного для упорядкування.

EX 4

500 10$aCanterbury tales.$iKnight's tale
700 #1$aChaucer,$bGeoffrey,$fd.1400
Переклад на сучасну англійську мову Knight's tale Чосера записано під уніфікованою назвою Canterbury tales. Knight's tale.

EX 5

500 10$aNSBLe NSEmalade imaginaire.$mEnglish & French
700 #0$aMolière,$fl622-1673
Видання Le malade imaginaire Мольєра у формі паралельного тексту, англійський переклад окрім французького оригіналу. У прикладі, 'Le ' позначено як несортований.

EX 6

500 00$aTreaties, etc.$nPrussia,$nl713
710 01$aFrance
711 01$aPrussia$c(Kingdom)
Утрехтська угода може за певними правилами каталогізації бути описана на France, з уніфікованою назвою Treaties, etc. Prussia, 1713.

EX 7

200 #1$aLondoner Skizzen von Boz
500 10$aSketches by Boz.$mGerman.$lSelections
700 #l$aDickens,$bCharles,$fl812-1870
Вибране Ч.Дикенса' Sketches by Boz перекладено німецькою під заголовком Londoner Skizzen von Boz.

EX 8

500 11$aGenesis$n(Anglo-Saxon poem)
Уніфікована назва англо-саксонської поеми Genesis має бути відрізнена від Genesis, книги Біблії.

EX 9

500 10$aTreaties,etc.$nPoland,$n1948 Mar. 2.$lProtocols, etc.,$nl95l Mar. 6
710 0l$aUnited Kingdom
Уніфікована назва для угод потребує відповідно використаним правилам каталогізації підзаголовку (підназви) форми 'Protocols, etc.'

EX 11

200 1#$aTraduction en vers du cantique de Moïse, suivie d'autres sujets en vers$bTexte imprimé$fpar Maurice L.L.
500 11$aBible$iA.T.$iPsaumes$mfrançais$lExtrait$lAdaptation$k1861

EX 12

Для іншого використання поля 500 у 4-му блоці див. приклади блоку 4--.

EX 13

500 10$aConcertos$roboes(2), string orchestra$sop.9, no.3$uF major
Твір має як номер опусу, так і номер в межах опусу. Обидва занесені до одного підполя $s

EX 14

500 10$aConcertos,$rviolin, orchestra$s(1938)
Чисельним визначенням твору є дата.

EX 15

500 10$aAlbum für die Jugend.$sOp. 68, Nr. 2.$iSoldatenmarsch
Твір має опус, номер та назву.

EX 16

500 10$aAida$iCéleste Aida
Частина має лише назву.

EX 17

500 10$aConcertos$rbassoon, string orchestra$warr
Твір є аранжировкою The piece is an arrangement.

EX 18

500 10$aPièces de violes.$h4e livre.$h23e partie.$h80.$iArabesque

EX 19

500 10$aOpus musicum.$iCantiones sacrae.$iO vos omnes

EX 20

200 1#$aJeruzalemska Biblija$eStari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem$furedili Adalbert Rebić, Jerko Fućak, Bonaventura Duda
300 ##$aPrijevod djela: La Bible de Jerusalem ; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetus et Novum testamentum
500 10$3910305127$aBiblia$mhrv. prijevod
Бажана точка доступу до Біблії в хорватському перекладі. Підполе $3 містить номер авторитетного запису для уніфікованої назви.

EX 21

200 1#$aRolando giesmė$f[iš senosios prancūzų kalbos vertė Valdas Petrauskas]$cNibelungų giesmė$f[iš viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos vertė Vladas Nausėdas]
304 ##$aVersta iš: La chanson de Roland, 1927
304 ##$aVersta iš: Das Nibelungenlied, 1959
500 10$3LNB:V*12948;=BK$aChanson de Roland$mvertimas į lietuvių k.
500 10$3LNB:bm7;=Bm$aNibelungenlied$mvertimas į lietuvių k.
Примірник являє собою литовський переклад двох творів анонімних класиків. У повторюваних 500 полях підполе $3 містить номер авторитетного запису для обраної точки доступу.

EX 22

200 1#$aSterne der Eiszeit$eRoman$fRenata Šerelytė$gDeutsch von Akvilė Galvosaitė
304 ##$aVersta iš: Ledynmečio žvaigždės, 1999
500 10$3LNB:jT9;=Bd$aLedynmečio žvaigždės$mvertimas į vokiečių k.
Це переклад литовського твору німецькою мовою.

EX 23

200 1#$aKathechismas, arba Moksłas kiekwienam krikszczionii priwalvs$fparaszitas per d. Iakvba Ledesma theologa Societatis Iesv$gjżgulditas iż liężuvio ląnkiszko ing lietuwiszka per kuniga Mikałoiu Daugsza, kánonika Zemaicziu
304 ##$aVersta iš: Nauka chrzescianska, abo katechizmik dla dziatek. W Krakowie, [apie 1590]
304 ##$aOrig. antr.: Doctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble
500 10$3LNB:noG;=B0$aDoctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble
Стаття є перекладом на литовську мову з польської мови. У свою чергу, польський переклад зроблено з іспанської.

EX 24

500 10$a≠NSB≠Le ≠NSE≠grand macabre$m suédois
500 10$a≠NSB≠Le ≠NSE≠grand macabre$m français
G. Ligeti has planned a version of his opera in the language of each country in which it would be created ; The language is here a qualification belonging to the heading (there will be two authority records).

EX 25

500 10$aOtello$witalien-anglais
The language is here an additional element. It is relative to the edition in hand and does not belong to the heading.

приклад 19

200 1#$aСлово про похід Ігоревий, Ігоря, сина Святослава, внука Олегова
500 10$aСлово о полку Ігорєвим
Поле 500 містить саму відому назву анонімного класичного твору, що публікувався під різними заголовками.

приклад 20

200 1#$aТарас-палясоўшчык
500 11$aТарас на Парнасі

приклад 21

200 1#$aПсаломница
500 11$aПсалтырь з восследованием$k1639

приклад 22

200 1#$aОсмогласник
500 11$aOктоиx

приклад 23

200 1#$aCуд Шемякін
500 11$aПовість про Шемякін суд

приклад 24

Україна. Закони.
Збірка законів по оподаткуванню ...
200 1#$aЗбірка законів по оподаткуванню
500 11$aЗакони$k1992$6z01710
710 01$aУкраїна$6z01500
Був наведений приклад побудови заголовка форми. Зв’язок між полями організований через підполе $6 ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОЛЯМИ.

приклад 25

Запис 1 (на незбирану серію):
nas1
001 by-BUC-se-9803029
500 10 $aЧерез гру — до досконалості
Запис 2 (на книгу в серії):
oam2
001 by-BUC-kn-9803030
200 1#$aРозумні заняття$eПопулярна допомога для батьків, гувернерів і вихователів$fЄвгенія Синіцина
700 #1$aСиніцина$bЄ.І.$gЄвгенія І.
225 0#$aЗі серії „Через гру — до досконалості“
461 #0$1001by-BUC-se-9803029

приклад 26

200 1#$aВальс Амурські хвилі$bноти
500 10$aАмурські хвилі$bноти$lвальс

приклад 27

200 1#$aАрія Любаші$bноти$e„От до чого я дожила“$eЗ опери „Царська наречена“
500 10$aЦарська наречена$bноти$iАрія Любаші

приклад 28

500 11$aБіблія

приклад 29

500 11$aБіблія$iВітхий Заповіт

приклад 30

500 11$aБіблія$iНовий Завіт$iПосланія$iІоанн$h1

приклад 31

500 11$aБіблія$iНовий Завіт$iЄвангеліє від Матвія$k1972

приклад 32

200 1#$aБіблія в гравюрах Гюстава Дорі з біблійними текстами по синодному перекладу
500 11$aБіблія$lПереробки

Приклад 13

Бах, Йоганн Себастьян.
Прелюдії і фуги, орган. (BWV543-548).
6 Präludien und Fugen : fÜr Orgel / von Joh. Seb. Bach ; fÜr Pianoforte zu 2 Händen gesetzt von Franz Liszt. - Leipzig : C. F. Peters, [18--]. - 31 см.
500 11$aПрелюдії і фуги$rорган$sBWV543-548
Уніфікована назва включає засіб виконання (орган) та тематичні індекси (BWV543-548).

Приклад 14

Рубинштейн, А. Г.
Ніч. Романс. Фп. (перекладання)
Ніч : "Мій голос для тебе…" : романс : oр. 44 № 1 : для голосу з фортепіано.
200 1# $aНіч$e"Мій голос для тебе…"$eроманс$eoр. 44 № 1$eдля голосу з фортепіано
500 11$aНіч$lРоманс$rФп.$wперекладання
Уніфікована назва включає відомості про творчу переробку нотного тексту (перекладання) та про засоби виконання (фортепіано).

Приклад 15

М'ясковський, Н. Я.
Прелюдія. Фп. As-Dur.
500 11$aПрелюдія$rФп.$uAs-Dur
Уніфікована назва включає тональність (As-Dur) та відомості про засоби виконання (фортепіано).

Приклад 15:

200 1#$aКонцерт для скрипки з оркестром$bНоти$e(1938)]
500 10$aКонцерт$rскрипка, оркестр$s1938

Приклад 16 (уніфікована назва авторського твору, що видавався з різними варіантами назви):

200 1#$aЖиття та дивовижні пригоди Робінзона Крузо$fДаніель Дефо
500 10$aРобінзон Крузо
Другий індикатор у полі 500 має значення «0», тобто уніфікована назва може використовуватися для пошуку і служити заголовком тільки додаткового опису.

Техніка вставлених полів

EX 10

410 #0$150010$aRecent research in the music of the classical era,$vv. 1718$1011##$a0147-00 86
Поле 500 є вставленим до блоку 4-- тому, що каталогізований документ належить до серії. Агентство складає до всіх серій додаткові записи, вважаючи їх різновидом уніфікованих назв.

Див. також