432 Замінений

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 432)
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

432 Замінений

Тег: 432

Назва поля: Замінений

Інші назви: Заміщує (укр.), Supersedes (англ.), Заменен (рос.), Замененный (рос.), Registrazioni precedenti (periodici) (італ.), Ką pakeičia (литов.)

Наведені нижче специфікації є доповненням до відомостей, які є у блоці 4--, розділ „Структура зв’язку записів“.

Визначення поля

Поле використовується для зв'язку каталогізованого серіального ресурсу з колишньою назвою ресурсу, коли новий повністю або частково змінений заголовок замінює колишній без збереження нумерації. В полі вноситься колишня назва або посилання на запис, складений на ресурс під колишньою назвою при її наявності.

Поле 432 також використовується при описі нормативних документів для зв'язку каталогізованого документа з документами, замість яких він введений. Константа виведення „Замінює:“.

Замінений: нова назва, на яку складається запис, замінює раніше існуючу назву, нумерація попередньої не продовжується.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

(А) Підполя: Техніка вставлених полів

$1 Дані, які пов’язуються

Повторюється.

(В) Підполя: Техніка стандартних підполів

$a Автор

Не повторюється.

$b Загальне позначення матеріалу

Не повторюється.

$c Місце публікації

Повторюється.

$d Дата публікації

Не повторюється.

$e Відомості про видання

Не повторюється.

$f Перші відомості про відповідальність

Повторюється

$g Наступні відомості про відповідальність

Повторюється.

$h Номер розділу або частини

Не повторюється.

$i Назва розділу або частини

Не повторюється.

$l Паралельна назва

Повторюється.

$m Міжнародний стандартний номер нотного видання

Повторюється.

$n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо

Повторюється.

$o Підзаголовок

Повторюється.

$p Фізичний опис

Не повторюється.

$q Міжнародний стандартний ідентифікатор для твору

Повторюється.

$r Міжнародний стандартний ідентифікатор для вираження

Повторюється.

$s Відомості про серію

Повторюється.

$t Назва

Обов’язкове.

Повторюється.

$u URL

Не повторюється. (488, ЕХ.4)

$v Номер тому

Повторюється.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN

Не повторюється.

$y Міжнародний стандартний книжковий номер - ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер – ISMN

Не повторюється.

$z CODEN

Не повторюється.

$0 Ідентифікатор бібліографічного запису

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$5 Установа в якій поле застосовано

Не повторюється.

Примітка про зміст поля

При зміні назви серіального ресурсу не завжди можна визначити, продовжується нумерація, чи ні. І, отже, не ясно, яке поле зв'язку необхідно використовувати. У таких випадках перевага віддається полю 430 «Продовжений» перед «Замінений».

Взаємопов'язані поля

Поле використовується для встановлення зворотнього зв'язку, відображеного полем 432, і містить нову, змінену назву.

Приклади

EX 3A: Техніка вставлених полів

200 1#$aWhat hi-fi?
432 #1$15300#$aPopular hi-fi

EX 3B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aWhat hi-fi?
432 #1$tPopular hi-fi
What hi-fi? передує Popular hi-fi.

Приклад 1:

Запис 1
Профсоюзное обозрение : хроника, события, факты : информационный бюллетень / Федерация профсоюзов Беларуси. – 1995, № 1–1998, № 2. – Минск : Информационно-аналитический центр Совета ФПБ, 1995–1998.
Заменяет: Информационный бюллетень Совета Федерации профессиональных союзов Беларуси.
200 1#$aПрофсоюзное обозрение$eхроника, события, факты$eинформационный бюллетень$fФедерация профсоюзов Беларуси
432 #1$1001BY-NLB-br115921$12001#$aИнформационный бюллетень Совета Федерации профессиональных союзов Беларуси
Поскольку в прикладі значение второго индикатора поля 432 равно «1», примечание с соответствующей константой генерируется из этого поля, и нет необходимости создавать примечание вручную.
Запис 2
Федерация профсоюзов Беларуси. Совет.
Информационный бюллетень Совета Федерации профессиональных союзов Беларуси. – № 3 (1991)–№ 9 (1993). – Минск : Совет ФПБ, 1991–1993.

Прекращен на № 9 (1993). Взамен выходит: Профсоюзное обозрение.

200 1# $aИнформационный бюллетень Совета Федерации профессиональных союзов Беларуси
311 ## $aПрекращен на № 9 (1993). Взамен выходит: Профсоюзное обозрение
442 #0$1001BY-NLB-br127868$12001#$aПрофсоюзное обозрение
В записи на прекратившее выпуск сериальное издание сформировано ответное 442 поле, которое устанавливает связь данного ресурса с заменившим его изданием. Значение второго индикатора 442 поля равно «0», т. к. примечание должно содержать дополнительную информацию. В этом случае необходимое примечание создается вручную в поле 311 (см. также приклад 2, запись 2).

Приклад 2:

Запис 1
Ассоциация белорусских банков (Минск).
Вестник Ассоциации белорусских банков : еженедельный информационно-аналитический журнал / учредитель: Ассоциация белорусских банков. – 1998, № 1– . – Минск : Банковское дело, 1998– .
Заменяет: Банковский бюллетень.
200 1#$aВестник Ассоциации белорусских банков$eеженедельный информационно-аналитический журнал$fучредитель: Ассоциация белорусских банков
432 #1$1001BY-NLB-br103088$12001#$aБанковский бюллетень
Константа в примечании может формулироваться как «Заменяет: ».
Запис 2
Банковский бюллетень : еженедельное периодическое издание / Ассоциация белорусских банков, Центр банковских исследований. – 1995, № 1–1998, № 28. – Минск : [б. и.], 1995–1998.
Прекращен на 1998, № 28. Взамен выходит: Вестник Ассоциации белорусских банков.
200 1#$aБанковский бюллетень$eеженедельное периодическое издание$fАссоциация белорусских банков, Центр банковских исследований
311 ##$aПрекращен на 1998, № 28. Взамен выходит: Вестник Ассоциации белорусских банков
442 #0$1001BY-NLB-br139034$12001#$aВестник Ассоциации белорусских банков

Приклад 3:

029 10$b7.59-2003$cГОСТ
200 1#$aІндексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації$dІндэксаванне дакументаў. Агульныя патрабаванні да сістэматызацыі і прадметызацыі$zbel
210 ##$aМинск$cБелГИСС$d2006
239 ##$aВзамен ГОСТ 7.59-90$aвведен 01.03.2006
432 #0$1001BY-RLST-ntd-2001-340$12001#$aІндексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації$1210##$aМосква$d1990

Див. також