701 Ім’я особи — альтернативна інтелектуальна відповідальність

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 701)
Перейти до: навігація, пошук

701 Ім’я особи — альтернативна інтелектуальна відповідальність

Тег: 701

Назва поля: Ім’я особи — альтернативна інтелектуальна відповідальність

Інші назви: Personal Name – Alternative Responsibility (англ.), Имя лица – альтернативная ответственность (рос.), Лично име - Алтернативна интелектуална отговорност (болг.), Nom de personne – Autre responsabilité principale (фр.), Osebno ime - alternativna odgovornost (словен.), Autore personale - responsabilità alternativa (італ.), Asmens vardas – alternatyvi atsakomybė (литов.)

Визначення поля

Поле містить ім’я особи з альтернативною інтелектуальною відповідальністю за твір (другий, третій індивідуальні автори) у формі точки доступу.

Якщо авторів більше трьох, або правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, усі імена осіб з первинною інтелектуальною відповідальністю, заносяться до поля 701, а поле 700 не використовується.

Якщо бібліографічний опис складений під заголовком індивідуального автора, то альтернативну інтелектуальну відповідальність несуть співавтори документа, що каталогізується, імена яких також є точками доступу. Якщо бібліографічний опис складений під заголовком, то альтернативну інтелектуальну відповідальність несуть всі індивідуальні автори документа, що каталогізується, імена яких використовуються як точки доступу. Якщо бібліографічний опис складений під заголовком колективного автора, то індивідуальний автор може нести лише вторинну інтелектуальну відповідальність, тобто його ім’я вноситься в полі 702.

Наявність

Факультативне.

Обов’язкове, якщо повинна бути створений точка доступу на ім’я особи, несучої альтернативну інтелектуальну відповідальність.

Повторюється для кожної з осіб з альтернативною інтелектуальною відповідальністю.

Індикатори

Індикатори такі ж як і для поля 700.

Підполя

Підполя такі ж як і в полі 700.

$a Початковий елемент вводу

Не повторюється.

$b Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу

Не повторюється.

$c Доповнення до імені окрім дат

Повторюється.

$d Римські цифри

Не повторюється.

$f Дати

Не повторюється.

$g Розкриття ініціалів власного імені

Не повторюється.

$k Додаткові відомості, які стосуються встановленню авторства

Повторюється.

$o Міжнародний стандартний ідентифікатор імені/найменування

Повторюється.

$p Службові відомості про особу

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$4 Код відношення

Повторюється.

$j Термін відношення

Повторюється.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Не повторюється.

$9 Додаткове підполе зв’язку (застаріле)

Повторюється.

Примітки до змісту поля

Примітки такі ж як і в полі 700.

Співвіднесені п/пп

Перші відомості про відповідальність. Дані до поля 200 записуються у формі як на документі. Коли наявні два або три імені у перших відомостях про відповідальність, то наступні після першого імені є імена осіб з альтернативною інтелектуальною відповідальністю, які заносяться до поля 701 у формі точки доступу.
Коли поле 701 використовується тільки для імен осіб, що мають альтернативну інтелектуальну відповідальність, поле 700, або зрідка 710, повинні бути присутні. Якщо поле 701 використовується тому, що правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, то поле 700 не використовується.
Особи, що мають меншу інтелектуальну відповідальність по відношенню до осіб, занесених у полях 700 та 701, записуються до поля 702.

Блок взаємопов’язаних полів — Особисті імена:

Поле містить варіантну або паралельну форму імені особи, для якого встановлена та чи інша ступінь відповідальності по відношенню до каталогізованого документа. Поле використовується до введення загальної системи авторитетних файлів для створення додаткових точок доступу і організації системи посилань.

Приклади

The form of the data in the examples under field 700 applies equally here.

EX 1

700 #1$aNewton,$bClive R. (Primary)
701 #1$aParker,$bR.S (Alternative)
The above is an example including an instance of a person with alternative intellectual responsibility. The statement of responsibility on the title page is 'by Clive R. Newton and Robert S. Parker'. The established form for Robert S. Parker is Parker, R.S.

приклад 1

700 _1$aЄфремов$bГ.М.(Первинна інтелектуальна відповідальність)
701 _1$aЛитвин$bБ.І.(Альтернативна інтелектуальна відповідальність)
Складова частина документа підготовлена двома авторами.

приклад 2

700 _1$aМиронов$bВ.В.(Первинна)
701 _1$aІванов$bБ.І.(Альтернативна)
Документ підготовлений двома авторами.

приклад 3

Калошина, Надія Олександрівна та ін. Цілющі бальзамы, еліксири та екстракти / Н.А.Калошина, О.В.Мазулін, М.І.Федюковіч.
700#1$aКалошина$bН.А.$gНадія Олександрівна
701#1$aМазулін$bА.В.$gОлександр Володимирович
701#1$aФедюкович$bМ.І.$gМикола Іванович

приклад 4

Наукові основи матеріалознавства / Б.Н.Арзамасов, О.І.Крашенінників, Ж.П.Пастухова, О.Г.Волков.
701#1$aАрзамасов$bБ.Н.$gБорис Миколайович
701#1$aКрашенінників$bА.И.$gОлександр Іванович
701#1$aПастухова$bЖ.П.$gЖанна Павлівна
701#1$aВолков$bА.Г.$gОлександр Григорович

приклад 5

Барока ў беларускай культури і мастацтве : [Зборнік] / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы ; [Навук. рэд. В.Ф.Шматаў]. — Мн.: Білий. навука, 1998. — 302, [2] з. іл. Змест: Аўт.: А.А.Варатнікова, Н.Ф.Висоцька, Т.В.Габрусь, В.Дз.Гаршкавоз та інш.
200 1#$aБарока ў беларускай культури і мастацтве$e[Зборнік]
327 0#$aЗмест:Аўтары: А.А.Варатнікова, Н.Ф.Висоцкая, Т.В.Габрусь, В.Дз.Гаршкавоз і іншыя
701#1$aВаратнікова$bА.А.
701#1$aВисоцька$bН.Ф.
701#1$aГабрусь$bТ.В.
701#1$aГаршкавоз$bВ.Дз.

приклад 6

Кисельов, Андрій Петрович, Рибкін, Микола Олександрович
Геометрія. Стереометрія: 10-11 кл.: Навч. і задачник. / Кисельов, А.П., Рибкін, М.О. — М. : Вид. будинок „Дрохва“, 1995. — 220,[1] c. : ілл.; 22 см.
200 1#$aГеометрія. Стереометрія$e10-11 кл.$eНавч. і задачник.$fКисельов, А.П., Рибкін, М. О.
700 #1$aКисельов$bА.П.$gАндрій Петрович
701 #1$aРибкін$bН.А.$gМикола Олександрович
Приклад бібліографічного запису на документ, що має двох авторів. В полі 200 їх імена заносяться у формі, представленій на виданні. Ім’я першого з авторів у формі точки доступу записується в полі 700. Ім’я співавтора, на яке повинна бути створений точка доступу, записано в полі 701. Відсутність підполя $4 указує на те, що особа, приведена в полі, є автором документа. Відсутність підполя $3 — на те, що установа, що бібліографує, не має в своєму розпорядженні авторитетного/нормативного запису, що містить дані про цю особу. Призначені для друку розкриті ініціали записані в підполя $g полів 700 і 701.

приклад 7

Словник образних виразів російської мови / Т.С. Арістова, М.Л. Ковшова, Е.А. Рысева і др.; Під ред. д. филол. н. В.И. Телия
200 1#$aСловарь образних виразів російського языка$fТ.С. Арістова, М.Л. Ковшова, Е.А. Рысева і др.$gПод ред. д. филол. н. В.И. Телия
701 #1$aАристова$bТ.С.
701 #1$aКовшова$bМ.Л.
701 #1$aРысева$bЕ.А.
702 #1$aТелия$bВ.И.$4340
Приклад бібліографічного запису, складеного під заголовком. В поля 701, що повторюються, записуються у формі точки доступу автори документа, вказані в перших відомостях про відповідальність (підполе $f поля 200). Відсутність підполя $4 указує на те, що особа, приведена в полі, є автором документа. Відсутність підполя $3 — на те, що установа, що бібліографує, не має у своєму розпорядженні авторитетного/нормативного запису, що містить дані про цю особу. Точка доступу на редактора документа, вказаного в подальших відомостях про відповідальність, що каталогізується, записується в полі 702 з відповідним кодом відношення в підполі $4

Приклад 3

701 #1$aBellini$bGentile$fd. 1507$kFollower of
701 #1$aBellini$bGiovanni$fd. 1516$kFollower of
Запись описывает рисунок неизвестного автора, последователя Джентиле и Джованни Беллини. Связь между неизвестным автором и Джентиле и Джованни Беллини указана в підполе $k.

Див. також