Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

702 Ім’я особи — вторинна інтелектуальна відповідальність

(Перенаправлено з 702)

702 Ім’я особи — вторинна інтелектуальна відповідальність

Тег: 702

Назва поля: Ім’я особи — вторинна інтелектуальна відповідальність

Інші назви: Personal Name – Secondary Responsibility (англ.), Имя лица – вторичная ответственность (рос.), Лично име - Вторична интелектуална отговорност (болг.), Nom de personne – Responsabilité secondaire (фр.), Osebno ime - sekundarna odgovornost (словен.), Autore personale - responsabilità secondaria (італ.), Asmens vardas – antrinė atsakomybė (литов.)

Визначення поля

Поле містить ім’я особи з вторинною інтелектуальною відповідальністю за твір у формі точки доступу.

В полі записується інформація про осіб, що брали участь в створенні і підготовці книги до публікації в якості: укладача, редактора, перекладача, ілюстратора і т.п.

Поле містить в формі точки доступу ім'я особи, для якого визначено статус вторинної відповідальності по відношенню до каталогізованого документа. В полі записується, наприклад, інформація про осіб, які брали участь у створенні і/або підготовці каталогізованого документа до його публікації в якості упорядника, редактора, перекладача, ілюстратора, видавця, керівника теми, виконавця НДДКР і т.п.

Наявність

Факультативне для створення точки доступу на ім’я особи з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

Обов’язкове, якщо повинна бути створена точка доступу на ім’я особи, несучої вторинну інтелектуальну відповідальність. Поле 702 може бути присутнє без поля 700 або 710.

Повторюється.

Індикатори

Індикатори такі ж як і для поля 700.

Підполя

Підполя такі ж як і у полі 700 з додатковими підполями $r та $5.

$a Початковий елемент вводу

Не повторюється.

$b Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу

Не повторюється.

$c Доповнення до імені окрім дат

Повторюється.

$d Римські цифри

Не повторюється.

$f Дати

Не повторюється.

$g Розкриття ініціалів власного імені

Не повторюється.

$k Додаткові відомості, які стосуються встановленню авторства

Повторюється.

$o Міжнародний стандартний ідентифікатор імені/найменування

Повторюється.

$p Службові відомості про особу

Не повторюється.

$r Роль (партія)

Роль/партія, виконана або озвучена особою, яка представлена точкою доступу. Підполе використовується переважно в записах на аудіовізуальні матеріали (кіно- і відеофільми, аудіо- та відеозаписи театральних постановок, опер і т. п.). У разі використання підполя $r в полі повинно бути присутнім підполе $4 з відповідним кодом відношення (наприклад, "005" (актор), "275" (танцівник), "721" (співак) і т. д.).

Факультативне.

Повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$4 Код відношення

Код використовується, щоб визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ (автор, композитор тощо). Список кодів міститься в Додатку C.

Обов’язкове, якщо особа, вказана в полі, не є автором документа. Відсутність в полі підполя $4 говорить про те, що особа, чиє ім’я було наведено в полі, є автором документа.

Повторюється.

$j Термін відношення

Relator Term (англ.).

Повторюється.

Додано у 2016, див. „The 26 th Meeting of the Permanent UNIMARC Committee“.

$5 Установа-утримувач примірника

Назва в кодованій або повній формі установи-утримувача примірника твору (найчастіше використовується для стародруків). Доки не існує міжнародно визнаних кодів організацій, рекомендовано застосовувати USMARC Code List for Organizations, який містить більшість бібліотечних агентств. У підполі після двокрапки необхідно зазначати ознаки ідентифікації примірника (шифр зберігання з поміткою номера примірника тощо).

Не повторюється.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Не повторюється.

$9 Додаткове підполе зв’язку (застаріле)

Повторюється.

Примітки

Такі ж самі як для поля 700.

У більшості правил каталогізації наявність осіб зі вторинною відповідальністю не обов’язково передбачає у запису наявність осіб з первинною інтелектуальною відповідальністю. Таким чином, поле 702 може використовуватись без наявності полів 700, 701, 710, 711.

У полі 702 вносяться також і автори тексту документа, якщо вони не виносяться на титульний лист або іншу частину документа (за відсутності титульного листа), що дозволяє скласти основний опис під заголовком індивідуального автора. При цьому в полі $4 указується відповідний код відношення (070 — автор).

В полі 702 з поміткою „040“ в підполі $4 також вноситься ім’я художника, репродукції робіт якого були зібрані в художньому альбомі, не залежно від того, чи був винесений на титульний лист автор вступної статті і укладач альбому чи ні. Не має значення також і той факт, що основний заголовок альбому складає ім’я художника. В цьому рішенні ми дещо відступаємо від правил ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, по яких або ім’я художника представляється як персоналія (приклад 3), або додатковий заголовок не формується взагалі (приклад 4).

Опис художніх альбомів слід відрізняти від опису мистецтвознавчих робіт, що досліджують творчість художника і, природно, включаючих репродукції його робіт. Для таких документів ім’я художника вноситься в полі 600 Ім’я особи як предметна рубрика.

Якщо особа, беручи участь в створенні документа, виконувала декілька функцій, то підполе $4 повинне бути повторено стільки раз, скільки функцій даної особи вимагається зафіксувати.

Підполе $5 використовується в тому випадку, якщо додаткові точки доступу відносяться тільки до окремого екземпляру — як правило, при описі стародруків (наприклад, якщо в полі вказано колишній власник примірника або автор рукописних поміток на екземплярі і т. п.).

Співвіднесені п/пп

  • 200 $f, $g Назва та відомості про відповідальність
Перші відомості про відповідальність та Наступні відомості про відповідальність. Дані до поля 200 заносяться у формі як на документі. Ім’я особи, занесеної до $f або $g зі вторинною інтелектуальною відповідальністю за документ (якщо такі є), записується до поля 702 у формі точки доступу.
  • 317 Примітки про походження екземпляра
  • 700 Ім’я особи – первинна інтелектуальна відповідальність
Ім’я першої особи з первинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 700. Імена осіб зі вторинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 702.
  • 701 Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Альтернативну інтелектуальну відповідальність мають друга або наступна особа з первинною відповідальністю. Якщо правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком або вихідний формат не дає чіткого розрізнення ступеня відповідальності, всі імена персон мають бути записаними до поля 701.

Блок взаємопов’язаних полів — Особисті імена:

  • 790 Ім'я особи - альтернативна форма
    Поле містить варіантну або паралельну форму імені особи, для якої встановлена ​​та чи інша ступінь відповідальності по відношенню до каталогізованого документа. Поле використовується до введення загальної системи авторитетних файлів для створення додаткових точок доступу і організації системи посилань.
  • 852 Місцезнаходження і шифр зберігання
    Шифри усіх примірників каталогізованого документа і їх інвентарні номери можуть наводитися в полі 852.
    В полі 702 наводяться шифри і інвентарні номери тільки тих екземплярів, до яких відноситься ім'я особи, поміщене в полі.
  • 899 Дані про місцеположення екземплярів
Шифри всіх екземплярів документа, що каталогізується, і їх інвентарні номери можуть приводитися в полі 899.

В полі 702 приводяться шифри і інвентарні номери тільки тих екземплярів, до яких відноситься ім’я особи, поміщене в полі.

Приклади

Форма наведення даних для поля 702 така ж сама як для поля 700.

EX 1

702 #1$aIrvin$bThomas Francis$4440
The name of a person with secondary intellectual responsibility including a relator code that he is an illustrator.

EX 2

702 #1$aCunningham$bArthur$4110$5Uk: X.200/175
Binder of a British Library copy, pressmark X.200/175.

EX 3

702 #1$aSkrlec$bNikola$4390$5CiZaNSB: L III H13
702 #1$aKusevic$bJosip$4390$5CiZaNSB: L III H13
Book with book-plate by Nikola Skrlec (a former owner) is part of the Kusevic's Library now stored in the National and University Library, Zagreb.

EX 4

317 ##$aRukopisni ex libris: 'Velimir Gaj 1873'. Iz knjiznice Ljudevita Gaja$5CiZaNSB IIC-8º -75
702 #1$aGaj$bVelimir$4390$5CiZaNSB: IIC-8º -75
702 #1$aGaj$bLjudevit$4390$5CiZaNSB: IIC-8º -75
Velimir Gaj inherited his father's, Ljudevit Gaj's, Library which he later sold to the present owner, National and University Library, Zagreb. The Library is known after his father's name.
A further example of the use of this field appears as EX 5 of the 317 field.

приклад 1

Збірка нормативних актів про працю Республіки Білорусь / Укл. Б.О.Волков.
702#1$aВолков$bБорис Олексійович$4220
У підполі $4 був приведений код, що позначає функцію „укладач“.

приклад 2

Зустріч з Францією = Voir la France : Фотоальбом / Текст Анрі Гужо і Коллет Гувьон = Textes de Henri Gougaud et Collet Gouvion ; :Пер. з фр. І.Я. Вольовіч, О.В. Тімашевої. — М.: Планета, 1986. — 176 с.
200 1#$aЗустріч з Францією$dVoir la France$eФотоальбом$f Текст Анрі Гужо і Коллет Гувьон$fTextes de Henri Gougaud et Collet Gouvion$gПереклад з французької І.Я.Вольовіч, О.В.Тімашевої
702#1$aГужо$bАнрі$4080
702#1$aГувьон$bКоллет$4080
702#1$aВольовіч$bІ.Я.$4730
702#1$aТимашева$bО.В.$4730

приклад 3

Зубова, Марія Василівна.
Графіка Матісса / М.В.Зубова; Ред. Л.М.Азарова; Худож. А.Б.Конопльов. -К.:Мистецтво, 1977. — 192 с
702#1$aКонопльов$bА.Б.$4130
Код „040“ позначає відношення „художник — автор художнього твору“, а код „130“ — „художник — оформлювач книги“.

приклад 4

Карл Брюлов: Альбом / Авт.-укл. М.М.Ракова; Ред. І.М.Сахарова. — М.: Образотв. мистецтво, 1988. — 41 [233] с., ілл.
200 1#$aКарл Брюлов$eАльбом$fАвтор-укладач М.М.Ракова$gРедактор І.М.Сахарова
702#1$aРакова$bМ.М.$gМагдалина Михайлівна$4080$4220
702#1$aСахарова$bІ.М.$4340
702#1$aБрюлов$bКарл$4040
Код „080“ означає „автор передмови“, код „220“ — „укладач“, код „340“ — „редактор“.

приклад 5

200 1#$aЛесавік$eШкола-плакат$eЧасопіс для дзяцей$fЗаснавальнік: У.Ягоўдзік
702#1$aЯгоўдзік$bУ.$4570

приклад 6

200 1#$aЦілитель$eМіжнародний журнал-дайджест нетрадиційних методів лікування і народної медицини для здорових і хворих
210##$aГродно$cМалашкевич
702#1$aМалашкевич$bВ.$4650

приклад 7

702 _1$aIrvine$bThomas Francis$4440
Ім’я особи з повторною інтелектуальною відповідальністю, включаючи код відносин, який указує, що особа є ілюстратором.

приклад 8

Росія і Черкесія (друга половина XVIII-XIX вв.) / Адиг. респ. ін-т гуманітар. дослід.; [Редкол. : Хуако З.Ю. (гол. ред.) та ін.]
200 1#$aРосія і Черкесія (друга половина XVIII-XIX вв.)$fАдиг. респ. ін-т гуманітар. дослід.$g[Редкол. : Хуако З.Ю. (гол. ред.) та ін.]
702 #1$aХуако$bЗ.Ю.$gЗуар Юсуфович$4340
712 02$aАдигейський респ. ін-т гуманітарних досліджень$c(Майкоп)$4070
Приклад бібліографічного запису, складеного під заголовком. Точка доступу на редактора документа, вказаного в подальших відомостях про відповідальність, що каталогізується, записується в полі 702 з відповідним кодом відношення в підполі $4. Відсутність підполя $3 указує на те, що установа, що бібліографує, не має у своєму розпорядженні авторитетного/нормативного запису, що містить дані про цю особу.

Приклад 2

621 ##$6b01$aGreat Britain$bEngland$cHertfordshire$dWare$eWare Park$5UKWlAbNL: WingU124
621 ##$6b02$aGreat Britain$f17731227
621 ##$6b03$aGreat Britain$bWales$cGlamorgan$dPont-y-clun$eTal-y-garn$5UKWlAbNL: WingU124
702 #1$6b01$aByde$bEdward$dd. 1712$4390$5UK-WlAbNL: WingU124
702 #1$6b02$aDimsdale$bThomas$cBaron$f1712-1800$4390$4320$5UK-WlAbNL: WingU124
702 #1$6b02$aZachary$bJohn$4390$5UK-WlAbNL: WingU124
702 #1$6b03$aClark$bGeorge Thomas$f1809-1898$4390$5UK-WlAbNL: WingU124
Поля вторичной ответственности и связанные поля информации о происхождении экземпляра издания Nicolai Vptoni De studio militari, libri quatuor. ... Londini, 1654, хранящегося в Национальной библиотеке Уэльса. Підполе $5 используется для связи полей, содержащих информацию об этом экземпляре. Соответствующие группы полей 621 и 702 связаны с помощью підполя $6. См. пример 14 к полю 316, пример 6 к полю 317 и пример 3 к полю 621.

Приклад 3

200 1# $a¹NSB¹L'¹NSE¹enfant et les sortilèges$fMaurice Ravel, comp.$gFlore Wend (l'enfant), Marie Lise de Montmolin (la mère, la tasse chinoise, la libellule), MS$gGeneviève Touraine (la bergère, la chatte, la chauve-souris), S... [et al.] $gOrchestre de la Suisse romande$gErnest Ansermet, dir.
300 ## $aAutres interprètes : Adrienne Migliette (le feu, le rossignol), Suzette Danco (la princesse, l'écureuil), Gisèle Bobillier (la chouette, un pâtre), A ; Hugues Cuenod (le petit vieillard, la rainette), T ; Pierre Mollet (l'horloge comtoise, le chat) BAR ; Lucien Lovano (le fauteuil; un arbre), B
700 #1 $a$313898840$aRavel$bMaurice$f1875-1937$4230
702 #1 $314238560$aWend$bFlore$f1909-....$rl'enfant$4721$4vms
702 #1 $313932816$aMontmollin$bMarie-Lise de$rla mère$rla tasse chinoise$rla libellule$4721$4vms
702 #1 $314010343$aTouraine$bGeneviève$f1903-1981$rla bergère$rla chatte$rla chauve-souris$4721$4vms
702 #1 $313890812$aAnsermet$bErnest$f1883-1969$4590
Точки доступа созданы на имена троих исполнителей, остальные исполнители приведены в примечании (с указанием исполняемых ролей). Почти все певцы исполняют в опере несколько ролей.

Приклад 4

200 1# $aNoblesse oblige$bImages animées$fRobert Hamer, réal., scénario$gRoy Horniman, aut. adapté$gDennis Price, Alec Guinness, Valérie Hobson. .. [et al.], act.
454 #1 $12001#$aKind hearts and coronets
702 #1 $314049605$aHamer$bRobert$f1911-1963$4300$4690
702 #1 $314106858$aHorniman$bRoy$4100
702 #1 $313898669$aPrice$bDennis$f1915-1973$rLouis Mazzini$4005
702 #1 $312003082$aGuinness$bAlec$f1914-2000$rThe Duke$rThe Banker$rThe Parson$rThe General$rThe Admiral$rYoung Ascoyne$rYoung Henry$rLady Agatha$4005
702 #1 $314052964$aHobson$bValerie$f1917-1998$rEdith D'Ascoyne$4005

Приклад 5

200 1# $aЮнона и Авось$bВидеозапись$e[фильм-спектакль$fсочинение поэта А. Вознесенского и комп. А. Рыбникова$gпостановка М. Захаров$gсцен. О. Шейнцис$gхореография В. Васильев]
...
702 #1 $aКараченцов$bН.$rНиколай Рязанцев$4005
702 #1 $aШанина$bЕ.$rКончита$4005
702 #1 $3RU\NLR\AUTH\7772935$aАбдулов$bА. Г.$f1953-2008$gАлександр Гаврилович$rФернандо Лопес$4005

Приклад 6

200 1# $aЛебединое озеро$bВидеозапись$eфильм-балет$f[реж.-пост.: А. Дудко, К. Сергеев$gавт. сцен.: И. Гликман, А. Дудко, К. Сергеев$gоператор-пост. А. Назаров$gхудож.-пост.: В. Волин, Б. Быков$gмузыка П.И. Чайковского$gхореография М. Петипа, К. Сергеева, Л. Иванова]
...
702 #1 $aЕвтеева$bЕ.$gЕлена$rОдетта$4275
702 #1 $aМарковский$bД.$gДжон$rЗигфрид$4275
702 #1 $aПанов$bВ.$gВалерий$rШут$4275
702 #1 $aЭсамбаев$bМ.$gМахмуд$rРотбарт$4275
702 #1 $aКабарова$bА.$gАлла$rПринцесса-мать$4275

Приклад 7

200 1# $aАлиса в Стране чудес$bВидеозапись $aАлиса в Зазеркалье$eмультфильмы$eпо мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла$f[реж. Е. Пружанский$gавт. сцен. Е. Загданский$gоператор А. Мухин$gхудож.-пост.: И. Смирнова, Г. Уманский$gкомп.: Е. Птичкин, В. Быстряков$gтекст песен В. Левина]
...
702 #1 $aНеелова$bМ. М.$f1947-$gМарина Мстиславовна$rАлиса$4570
702 #1 $3RU\NLR\AUTH\7761495$7ca$aНевинный$bВ. М.$f1934-$gВячеслав Михайлович$rБелый Кролик$4570
702 #1 $aЗеленая$bР.$f1901-1991$gРина$rГерцогиня$4570
702 #1 $aБурмистров$bА.$gАлександр$rБолванщик$4570
702 #1 $aПаперный$bЕ. В.$f1950-$gЕвгений Васильевич$rЧервонный Валет$4570

Приклад 8

700 #1$aФальконе$bЭтьен Морис$f1716-1791$4705
702 #1$8голова Петра I$aКолло$bМари Анн $f1748-1821$4705
702 #1$8фигура змеи$aГордеев$bФедор$$f1744-1810$4705
702 #1$8общее руководство$aФельтен$bЮрий Матвеевич$f1730-1801$4570
Модель конной статуи I Петра выполнена скульптором Э.-М. Фальконе, голову статуи лепила М.-А. Колло. Змею, по замыслу Фальконе, вылепил Ф. Гордеев. Общее руководство осуществлял Ю.М. Фельтен. Степень участия каждого автора указана в підполе $8.

Приклад 9

700 #0$aBartolomeo$cFra$f1472-1517$kFollower of
702 #1$aCosta$bLorenzo$f1460-1535$4385
Запись описывает рисунок неизвестного автора, последователя Фра Бартоломео. Ранее автором рисунка считался Лоренцо Коста (ок. 1460-1535), что указано с помощью кода отношения в підполе $4 (385 – Автор, которому произведение было атрибутировано ранее). Связь между неизвестным автором и Фра Бартоломео указана в підполе $k поля 700.

Приклад 1:

Сборник нормативных актов о труде Республики Беларусь / составитель Б. А. Волков.
200 1#$aСборник нормативных актов о труде Республики Беларусь$fсоставитель Б. А. Волков
702 #1$3BY-NLB-ar399041$аВолков$bБ. А.$gБорис Алексеевич$4220

Приклад 2:

Встреча с Францией = Voir la France : фотоальбом / текст Анри Гужо и Коллет Гувьон ; перевод с французского И. Я. Волевич, О. В. Тимашевой. – Москва : Планета, 1986. – 176 с.
200 1#$aВстреча с Францией$dVoir la France$eфотоальбом$fтекст Анри Гужо и Коллет Гувьон$gперевод с французкого И. Я. Волевич, О. В. Тимашевой
702 #1$3BY-NLB-ar216456$aГужо$bА.$g Анри$4080
702 #1$3BY-NLB-ar130058$aГувьон$bК.$gКоллет$4080
702 #1$3BY-NLB-ar496575$aВолевич$bИ. Я.$4730
702 #1$3BY-NLB-ar839239$aТимашева$bО. В.$4730

Приклад 3:

Лесавік : часопіс дзяцей / [заснавальнік: У. Ягоўдзік].
200 1#$aЛесавік$eчасопіс для дзяцей$f[заснавальнік: У. Ягоўдзік]
702 #1$3BY-NLB-ar409445$aЯгоўдзік$bУ.$4570

Приклад 4:

Целитель : международный журнал-дайджест нетрадиционных методов лечения и народной медицины для здоровых и больных. – Гродно : Малашкевич, 1994– .
200 1#$aЦелитель$eмеждународный журнал-дайджест нетрадиционных методов лечения и народной медицины для здоровых и больных$fглавный редактор, издатель Владимир Малашкевич
210 ##$aГродно$cМалашкевич$d1994–####
702 #1$3BY-NLB-ar353486$aМалашкевич$bВ.$4650$4651

Приклад 5:

200 1#$aФинская органная музыка$fисполняет Т. Эйняя, орган
702 #1$3BY-NLB-ar21879$aЭйняя$bТ.$4545$4kor
В дополнение к коду 545 – Музыкант в підполе $4 приведен код инструмента, на котором музыкант исполняет произведения (kor – орган).

Приклад 6:

200 1#$aPodania i legendy polskie, ruskie, litewskie$fzebrał Lucian Siemieński
210 ##$aPoznań$cNakładem księgarni J. K. Żupańskiego$d1845$gCzcionkami N. Kamieńskiego i Spółki
690##$aБібліятэка М. Янчука ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі$2yanchnlb$9NLB
702 #1$3BY-NLB-ar2248503$aЯнчук$bМ. А.$gМікалай Андрэевіч$cславіст $f1859–1921$4390$5BY-HM0000:13И//239(026)
702 #1$aSiemieński$bL.$gLucian$4206
В поле 702 сделана точка доступа на Н. А. Янчука – бывшего владельца экземпляра книги «Podania i legendy polskie, ruskie, litewskie», находящегося в настоящее время в фондах Национальной библиотеки Беларуси.

Див. також