722 Родове ім’я — вторинна інтелектуальна відповідальність

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 722)
Перейти до: навігація, пошук

722 Родове ім’я — вторинна інтелектуальна відповідальність

Тег: 722

Назва поля: Родове ім’я — вторинна інтелектуальна відповідальність

Інші назви: Family Name – Secondary Responsibility (англ.), Родовое имя – вторичная ответственность (рос.), Име на фамилия - Вторична интелектуална отговорност (болг.), Nom de famille – Responsabilité secondaire (фр.), Nome di famiglia - responsabilità secondaria (італ.), Giminės vardas – antrinė atsakomybė (литов.)

Визначення поля

Поле містить родове ім’я з вторинною інтелектуальною відповідальністю за твір у формі точки доступу.

Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. Використовується для створення точки доступу на родове ім’я з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

Індикатори

Індикатори такі ж як і для поля 720.

Підполя

Підполя такі ж як і у полі 720 з додатковими підполями $r та $5.

$a Початковий елемент заголовку/точки доступу

Не повторюється.

$c Тип роду

Не повторюється.

$d Місця, асоційовані з родом

Повторюється.

$f Дати

Не повторюється.

$o Міжнародний стандартний ідентифікатор імені/найменування

Повторюється.

$r Роль (партія)

Роль/партія, виконана або озвучена сім'єю (групою осіб), яка представлена ​​точкою доступу. Підполе використовується переважно в записах на аудіовізуальні матеріали (кіно- і відеофільми, аудіо- та відеозаписи театральних постановок, опер і т.п.). У разі використання підполя $r в полі повинне бути присутнім підполе $4 з відповідним кодом відношення (наприклад, "005" (актор), "275" (танцівник), "721" (співак) і т.д.).

Факультативне.

Повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$4 Код відношення

Повторюється.

$j Термін відношення

Повторюється.

$5 Організація і екземпляр, до якого відноситься поле

Підполе містить найменування (в кодованому або повній формі) організації-власника примірника, до якого відноситься поле (наприклад, якщо в полі вказано колишній власник примірника або автор рукописних поміток на екземплярі і т.п.). Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою.

Факультативне.

Не повторюється.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Не повторюється.

Примітки

Такі ж самі як для поля 720.

Підполе $5, код установи, в якій застосовується поле, використовується тільки тоді, коли є важливими фізичні характеристики окремого екземпляру. Зазвичай використовується для стародруків.

Співвіднесені п/пп

  • 200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Перші відомості про відповідальність та Наступні відомості про відповідальність. Дані до поля 200 заносяться у формі як на документі. Родові імена, занесені до $f або $g зі вторинною інтелектуальною відповідальністю за документ (якщо такі є), записуються до поля 722 у формі точки доступу.
  • 720 РОДОВЕ ІМ’Я – ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Перше родове ім’я з первинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 720. Родові імена зі вторинною інтелектуальною відповідальністю заносяться до поля 722.
  • 721 РОДОВЕ ІМ’Я – АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Альтернативну інтелектуальну відповідальність мають друге або наступне родове ім’я з первинною відповідальністю. Якщо правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком або вихідний формат не дає чіткого розрізнення ступеня відповідальності, всі родові імена мають бути занесеними до поля 721.

Блок взаємопов’язаних полів — Родові імена:

    • 720 — Родове ім’я — первинна інтелектуальна відповідальність
    • 721 — Родове ім’я — альтернативна інтелектуальна відповідальність
    • 722 — Родове ім’я — вторинна інтелектуальна відповідальність

Приклади

Форма наведення даних для поля 722 така ж сама як для поля 720.

Приклад 1:

Псалтирь с восследованием.
Псалтирь. – Вильно: печатал Петр Тимофеев Мстиславец на средства Ивана и Зиновия Зарецких, в доме Мамоничей, 16.I.1576.
722 ##$3BY-NLB-ar116456$aМамоничи (белорусские купцы)$f16 – 1-я четверть 17 в.$4650$4723
722 ##$3BY-NLB-ar136450$aЗарецкие (православные шляхтичи)$4723

Див. також