Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

720 Родове ім’я — первинна інтелектуальна відповідальність

(Перенаправлено з 720)

720 Родове ім’я — первинна інтелектуальна відповідальність

Тег: 720

Назва поля: Родове ім’я — первинна інтелектуальна відповідальність

Інші назви: Family Name – Primary Responsibility (англ.), Родовое имя – первичная ответственность (рос.), Име на фамилия - Първична интелектуална отговорност (болг.), Nom de famille – Responsabilité principale (фр.), Nome di famiglia - responsabilità principale (італ.), Giminės vardas – pirminė atsakomybė (литов.)

Визначення поля

Поле містить родове ім’я з первинною інтелектуальною відповідальністю за твір (заголовок родового імені) у формі точки доступу, за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.

Наявність

Факультативне. Використовується за необхідності створення заголовку родового імені. В одному запису не можуть бути одночасно наявними поля 700 Ім’я особи — первинна інтелектуальна відповідальність, 710 Найменування колективу — первинна інтелектуальна відповідальність, 720 Родове ім'я — первинна інтелектуальна відповідальність. Запис може мати тільки один заголовок з первинною інтелектуальною відповідальністю. Якщо в деяких правилах каталогізації принцип основного опису під заголовком не застосовується або у вихідному форматі воно відсутнє, поле 720 не використовується, а для всіх заголовків родового імені заповнюється поле 721 (дивіться Пов’язані поля).

Не повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Початковий елемент заголовку/точки доступу

Родове ім’я у формі точки доступу.

Обов’язкове, якщо поле 710 наявне в запису (EX 3).

Не повторюється.

$c Тип роду

Вказівка типу роду. Включає в себе такі категорії, як клан, династія, сім'я, патріархат, матріархат, і т.д.

Факультативне.

Не повторюється.

$d Місця, асоційовані з родом

Інформація про території/місця, де рід проживає або проживав, або з якими рід якимось чином пов'язаний.

Факультативне.

Повторюється.

$f Дати

Дати щодо родових імен, якщо вони потрібні як частина заголовку.

Обов’язкове за наявності даних.

Не повторюється.

$o Міжнародний стандартний ідентифікатор імені/найменування

ISNI або інший міжнародний стандартний ідентифікатор, присвоєний імені, яке записано в полі. Перед номером наводиться буквене позначення, яке вказує тип ідентифікатора (наприклад, ISNI).

Факультативне.

Повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовка.

Обов’язкове за наявності відповідного авторитетного запису.

Не повторюється.

$4 Код відношення

Код використовується для визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ. Список кодів міститься в Додатку C.

Обов’язкове.

Повторюється.

$j Термін відношення

Relator Term (англ.).

Повторюється.

Додано у 2016, див. „The 26 th Meeting of the Permanent UNIMARC Committee“.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Матеріали, до яких відноситься інформація в полі, якщо ця інформація стосується лише частини одиниці опису.

Факультативне.

Не повторюється.

Примітки

Форма

Форма найменування в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю. Ці примітки призначені, щоб надати загальні рекомендації, але вони не є вичерпними.

Усі дані, що складають заголовок (крім дат), заносяться до $a. Будь-які ідентифікаційні ознаки заносяться у круглих дужках для відокремлення його від імені.

У це підполе в круглих дужках додається коротке ідентифікуюче позначення — «династія», «рід», «сім'я» і т. д. Для ідентифікації родових імен потомствених представників будь-яких професій додається також назва професії.

Пунктуація.

Вимоги до пунктуації у цьому полі відсутні. Пунктуація, яка є складовою змісту підполя, заноситься каталогізатором згідно з правилами (дужки, коми, дефіси). Приклади… Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі Укрмарк має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агентства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Пояснення щодо пунктуації мають бути включеними в документацію, яка супроводжує обмінні записи (Дивись Додаток K).

Співвіднесені п/пп

Дані в поле 200 записуються, як на документі. Родове ім’я, що наведено в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність за твір має бути занесено до поля 720 у формі точки доступу.
Родове ім’я може мати альтернативну інтелектуальну відповідальність водночас з родовим іменем з первинною інтелектуальною відповідальністю, зафіксованою у полі 720. У цьому випадку використовується поле 721, оскільки поле 720 не повторюється.
Родове ім’я може мати вторинну інтелектуальну відповідальність.

Блок взаємопов’язаних полів — Родові імена:

Приклади

EX 1

720 ##$aCecil (family)

EX 2

720 ##$aBuchanan (clan)

EX 3

720 ##$aShah dynasty,$f1768-

Приклад 1

Конявские.
Конявские : [сборник стихотворений / ил. О. В. Матоянц]. - [Москва] : ImageLab, 2003...
200 #1$aКонявские$e[сборник стихотворений$fил. О. В. Матоянц]
720 ##$RU\NLR\AUTH\317077$aКонявские

Приклад 2

Астафьевы (семья).
Застолье : стихи : [сборник] / Астафьевы ; [ред.-сост. Н. Ф. Астафьев]. – Санкт-Петербург ; Юргамыш : Со-Ва, 1997. - 79 с. : ил., портр.
Содерж.: разделы: Александр ; Зоя ; Владимир ; Нина ; Николай ; Елена ; Инна. - С автогр. одного из авт.
I. Астафьев, Николай Федорович (1949- ).
200 #1$aЗастолье$eстихи$e[сборник]$fАстафьевы$g[ред.-сост. Н. Ф. Астафьев]
702 #1$3RU\NLR\AUTH\776133$4220$aАстафьев$bН. Ф.$f1949- $gНиколай Федорович
720 ##$3RU\NLR\AUTH\2194$aАстафьевы (семья)

Приклад 1:

720 ##$3BY-NLB-ar216555$aПацеи (род)$f1440–1852

Приклад 2:

Ромеры (род).
Nie ustawajmy więc w ochocie pisania … : z listów i dzienników trzech pokoleń / wybór, opracowanie i wstęp: Danuta Kamolowa. – Warszawa : Krąg, 1992. – XIX, 201, [10] c., [8] л. іл. : іл., партр. – (Z dziejów Romerów na Litwie ; 1).
200 1#$aNie ustawajmy więc w ochocie pisania...$ez listów i dzienników trzech pokoleń$fwybór, opracowanie i wstęp: Danuta Kamolowa
225 1#$aZ dziejów Romerów na litwie$v1
702 #1$3BY-SEK-468772$aKamolowa$bD.$gDanuta$4080$4340$4220
720 ##$3BY-NLB-ar1586945$aРомеры (род)

Див. також