723 Родове ім’я — походження або власник

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 723)
Перейти до: навігація, пошук

723 Родове ім’я — походження або власник

Тег: 723

Назва поля: Родове ім’я — походження або власник

Інші назви: Family Name – Provenance or Ownership (англ.), Родовое имя - происхождение или владелец (рос.), Giminės vardas – kilmė arba nuosavybė (naujas) (литов.)

Визначення поля

Поле містить ім'я роду/сім'ї/династії, пов'язане з власницькою історією примірника описуваного документа (попереднього власника, автора підпису, посвяти, і т.д.), у формі точки доступу.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатори ті ж, що для поля 720.

Підполя

Підполя ті ж, що для поля 720 з наступними доповненнями:

$5 Організація і екземпляр, до якого відноситься поле

Організація і екземпляр, до якого відноситься поле.

Підполе містить найменування (в кодованій або повній формі) організації-власника примірника, до якого відноситься поле (наприклад, якщо в полі вказано колишній власник примірника і т.п.). Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою. У разі необхідності після шифру зберігання додається інвентарний номер примірника, взятий у круглі дужки.

Факультативне.

Не повторюється.

Примітки про зміст поля

Примітки ті ж, що в поле 720.

This field is primarily intended for use in holdings records. However, if the agency which create the record do not use the UNIMARC Holdings Format, and the attributes of an item are created at bibliographic record level, this field is used, where applicable, for entities (family names) that have any kind of provenance and / or ownership regarding a specific item.

Subfield $5, code of the Institution to Which Field Applies is used only when the provenance or ownership apply to an individual copy.

Взаємопов'язані поля

  • 703 ІМ'Я ОСОБИ - ПОХОДЖЕННЯ АБО ВЛАСНИК
  • 713 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ - ПОХОДЖЕННЯ АБО ВЛАСНИК

Приклади

Приклад 1

723 ## $aAndrade Corvo$cFamília$4390

Приклад 2

317 ## $aДокументы переданы в архив в 1996–1997 гг. дочерью К.В. Болдырева Е.К. Болдыревой-Семлер, проживающей в США; 8 ед. хр. (оп. 2) переданы в 1953 г. из Государственного архива Новосибирской области.
703 #1 $aБолдырева-Семлер$bЕ.К.$f1933-2001$gЕлена Константиновна$4320
713 02 $3RU\NLR\AUTH\8810046198$aГосударственный архив Новосибирской области$4390
723 ## $aБолдыревы$cсемья$4390

Див. також