Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

317 Примітки щодо походження

(Перенаправлено з 317)

317 Примітки щодо походження

Тег: 317

Назва поля: Примітки щодо походження

Інші назви: Provenance Note (англ.), Примечания о происхождении экземпляра (рос.), Примечание, относящееся к происхождению экземпляра (рос.), Забележка за произход (болг.), Note sur la provenance (фр.), Opomba o izvoru (словен.), Nota di provenienza (італ.), Kilmės pastaba (литов.)

Визначення поля

Поле містить примітку щодо походження документа. Головним чином використовується для старовинних монографічних публікацій (антикварних). Примітка пов’язана з елементом Області приміток ISBD(A) Примітки щодо каталогізованого примірника.

Це поле використовується для введення в текстовому вигляді відомостей про походження примірника, наприклад, про екслібрис, автограф автора і/або власника, печатки і т. д.

Наявність

Факультативне

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Текст примітки

Факультативне.

Не повторюється.

$u Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI)

Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI), наприклад, URL або URN, який представляє собою дані для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного ресурсу через один з протоколів мережі INTERNET. Підполе $u може використовуватися в разі, якщо є електронна версія зображення або сторінки (сторінок), пов'язаних з інформацією про походження примірника (наприклад, оцифрований фрагмент документа або частина електронного документа).

Факультативне.

Повторюється.

$5 Організація, до якої додається поле

Кодована форма назви організації, до якої додається поле. Оскільки не існує міжнародно узгоджених кодів для назв організацій, рекомендуються до використання коди з USMARC Code List for Organizations, які містять коди багатьох неамериканських бібліотечних агентств. В інших випадках, може бути застосованим повна назва агентства чи національний код. Якщо в установі зберігається більше одного примірника, підполе $5 може також містити розстановочний шифр після двокрапки.

Обов’язкове, якщо поле 316 наявне в записі

Не повторюється

$6 Зв’язок між полями

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці даних зв'язати поле з іншими полями в записі. Це може бути одне з полів 7-2, що містять інформацію про колишніх власників, дарувальників, аукціоніст і т. д.

Порядок застосування підполя $6 описаний в Розділі 3. 13 комунікативного формату. Код, що пояснює зв'язок ($6/0), завжди повинен мати значення «b» = Зв'язок з окремим екземпляром, за винятком випадків, якщо причиною встановлення зв'язку між полями є альтернативне графічне представлення.

Факультативне.

Повторюється.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Матеріали, до яких відноситься інформація в полі, якщо ця інформація стосується лише частини одиниці опису.

Факультативне.

Не повторюється.

$9 Інвентарний номер примірника

Обов'язкове при наявності інвентарного номера, якщо поле 317 наводиться в записі.

Не повторюється.

Примітки

Передбачається, що запис складається для ідеального примірника. Тим не менш, у цьому полі приміток про походження примірник описується у формі, в якій він зустрічається в книзі, тобто екслібриси, штемпелі, автографи автора та/або власника, печатки тощо. Код організації, якої стосується примітка щодо каталогізованого примірника, записується до підполя $5.

Дані, наведені в підполях $5 і $9, повинні забезпечити однозначну ідентифікацію екземпляра, до якого відноситься поле.

Поле може використовуватися для запису власницької історії архівних матеріалів, в т.ч. інформації про передачу прав на володіння, відповідальності та/або нагляду за одиницею опису або окремими матеріалами в складі одиниці опису. Якщо архівна історія невідома, цей факт також може бути відзначений в полі.

Співвіднесені п/пп

Це поле містить примітку, пов’язану з характеристиками примірника старовинної монографічної публікації, такими як відсутні аркуші, характеристики примірника, палітурка, нумеровані примірники видання, рукописні нотатки на титульному аркуші чи маргіналіях, переплетені аркуші, документи тощо.
    Це поле може містити в формі точки доступу ім'я особи - колишнього власника примірника описуваного видання.
    Це поле може містити в формі точки доступу найменування організації - колишнього власника примірника описуваного видання.
    Поле використовується тільки для визначення місцезнаходження електронного ресурсу в цілому. Поле не може використовуватися для забезпечення електронного доступу до частини документа, що є об'єктом запису.

Приклади

приклад 1

317 ## $aНаклейка на внутрішній стороні верхньої кришки: Дар ордена Трудового Червоного Прапора бібліотеки Академії наук СССР$5NLB:09/3471
317 ## $a.Наклейка на нижній кришці палітурки: 1791.Ланганс$5NLB:09/3471
317 ## $a Друк на обороті титульного листа і на останній с.текста: Бібліотека Акад.наук СССР,Від.Особ.Фонд$5NLB:09/3471
317 ## $aНа обороті титульного листа запис простим олівцем: Інв.11523 д. $5NLB:09/3471
317 ## $a Екземпляр дарований бібліотеці в 1975 р.$5NLB:09/3471

приклад 2

317 ##$aЕкслібріс: Фундаментальна бібліотека Вітебської духовної семінарії. Шафа 36. Полиця 5. № книги 43$5CNB: Про 16-18/Нр30
317 ##$aНаклейка на корінці: Statuta imperialia$5CNB: Про 16-18/Нр30
317 ##$aНа титульному листі штамп: Дублетни[й] [фундація] Урадавай бібліят.[экі] імя Горкага. Аддзел № 10060$5CNB: Про 16-18/Нр30

Приклад 1

317 ##$aЭксл. И.П. Каратаева.$5NLR:51.7.15a
317 ##$aЭксл. библиотеки Ф.А. Толстого$5NLR:1.7.15г

Приклад 2

317 ##$aС экслибрисом Б-ки Голицына$5NLR

Приклад 3

317 ## $aNa poledini predlista zapisi: Francisci de Ragnina ex dono dni Vincentij Volanti; Velimir Gaj 1873$uhttp://www.nsk.hr/piesni/pol-predlist.html$5CiZaNSK: RIIC-8o-75
317 ## $aNa nasl. str. zapis: Ellena di Gozza Sorgo nta Ragnina$uhttp://www.nsk.hr/piesni/naslstr.html$5CiZaNSK:RIIC-8o-75
Оцифрованные страницы содержат информацию о предыдущих владельцах книги. В підполе $u приведен URL электронных изображений.

Приклад 4

317 ## $aFrom the Library of Kenneth Roberts, with his book plate, dated 20 November 1939.$5ViU:PS3535 .O176 Z42 .S8 G7 1939
317 ## $aAuthor’s inscription: «For Irving Bacheller I am honoured to inscribe this book. John Steinbeck Tos Gator 1939.»$5ViU:PS1054 .B3 Z9 .S74 G7 1939
317 ## $aGift of C.W. Barrett.$5ViU:PS1054 .B3 Z9 .S74 G7 1939
Два экземпляра книги Grapes of wrath в Библиотеке американской литературы Clifton Waller Barrett, библиотека Университета Вирджинии. Для второго экземпляра приведены примечания о двух владельцах.

Приклад 5

Примечания о происхождении экземпляров:
317 ## $6b01$aSignature «Aymon», 17e siècle, au f. a2$5FR-693836101: Rés Inc 233
317 ## $6b02$aEx libris ms. 16e siècle au titre d’Antoine Gérard. Ex-libris ms. 17e siècle au f. a2 du Collège de la Trinitè des Jésuites de Lyon$5FR-693836101: Rés Inc 501
Точки доступа на место и даты, связанные с происхождением экземпляров:
621 ## $aFrance$f16$5FR-693836101: Rés Inc 233
621 ## $6b01$aFrance$f15$5FR-693836101: Rés Inc 501
621 ## $6b02$aFrance$cRhône$dLyon$eCollège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus$f16$5FR-693836101: Rés Inc 501
Точки доступа на имена лиц и наименования организаций:
702 #1 $6b01$aGérard$bAntoine$factif en 15--$4390$5FR-693836101: Rés Inc 501
712 #2 $6b02$aCollége de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus$cLyon$4390$5FR-693836101: Rés Inc 501

Приклад 6

317 ## $aArms of Edward Byde (d.1712) on both covers. Armorial bookplate of Byde, hand-coloured, with MS inscription: "This book was the property of Edward Byde, of Ware-park, co: Herts, Esq: after whose death, it was purchased, (at the sale by auction of a considerable part of his library;) by Thomas, Baron Dimsdale, MD, FRS &c., who on Dec. 27, 1773. presented it to John Zachary." Beneath this, armorial bookplate: "Talygarn" [seat of G. T. Clark]. On facing page, book stamp: TAL-Y-GARN. If the inscription is correct, the auction must have taken place several years after Byde's death in 1712, the year of Dimsdale's birth.$5UK-WlAbNL: WingU124
Примечание о происхождении экземпляра издания Nicolai Vptoni De studio militari, libri quatuor. ... Londini, 1654, хранящегося в Национальной библиотеке Уэльса. Підполе $5 используется для связи поля 317 с другими полями записи, содержащими информацию об этом экземпляре. См. приклад 14 к полю 316, приклад 3 к полю 621 и приклад 2 к полю 702.

Приклад 7

200 1# $aЦентральный исполнительный комитет СССР (ЦИК СССР). 1922-1938$j1917-1940
317 ## $aПервое поступление документов из Президиума ЦИК состоялось 24 апреля 1929 г. Основная часть фонда ЦИК СССР была передана из архива Президиума Верховного Совета СССР 5 апреля 1946 г.

Приклад 8

200 1# $aКоллекция материалов штаба А.В. Колчака$j1918-1920
317 ## $aОснову коллекции составили документы, сданные в РЗИА в ноябре 1925 г. генералом П.Ф. Рябиковым (бывшим 2-м генералом-квартирмейстером при Верховном Правителе адмирале А.В. Колчаке). В феврале 1926 г. отдельные материалы поступили от И.А.Михайлова и Перемиловского, в марте 1936 г. через генерала Н.Г. Володченко были приобретены документы генерала Н.А. Лохвицкого.

Приклад 9

200 1# $aНиколай II, император. 1868-1918$j1860-1991
317 ## $8Акт отречения от престола великого князя Михаила Александровича$aНаходился на хранении в ЦПА ИМЭЛ при ЦК КПСС до 1966 г.
В підполе 317$8 указан документ, к которому относится информация в поле.

Див. також