856 Електронна адреса та доступ

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 856)
Перейти до: навігація, пошук

856 Електронна адреса та доступ

Тег: 856

Назва поля: Електронна адреса та доступ

Інші назви: Electronic Location and Access (англ.), Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним (рос.), Электронный адрес документа и доступ к нему (рос.), Електронен адрес и достъп (болг.), Adresse électronique et mode d’accès (фр.), Elektronska lokacija in dostop (словен.), Localizzazione e accessi elettronici (італ.), Elektroninė vieta ir kreiptis (литов.)

Визначення поля

Поле містить інформацію, про місцезнаходження та адресу електронного ресурсу, також відомості про доступу до електронного ресурсу. Інформація, яка знаходиться в цьому полі є достатньою для забезпечення процесів електронного надання/отримання файлів, інтерактивної реєстрації на електронний ресурс (наприклад, передплати на електронний журнал), онлайнового доступу до електронного ресурсу.

В деяких випадках наводяться лише дані, які забезпечують користувачеві доступ до таблиці адрес (locator table) на віддаленому сервері, яка містить інформацію, потрібну для доступу до електронного ресурсу.

Поле містить інформацію, достатню для визначення місцезнаходження електронного документа. Інформація визначає електронну адресу документа або електронного ресурсу, що включає документ. Поле містить також інформацію про метод доступу до електронного ресурсу (були визначені методи для основних протоколів TCP/IP). Інформація, що міститься у полі достатня для того, щоб забезпечити можливість:

  • електронної передачі файлу;
  • підписки на електронний журнал;
  • отримати доступ до електронного ресурсу в режимі on-line.

В деяких випадках в полі можуть бути внесені тільки деякі елементи даних, які дозволять користувачу звернутися до довідника ресурсів віддаленого хосту, який містить всю необхідну інформацію для отримання доступу до документа.

Поле може використовуватися для генерації приміток, що відносяться до режиму доступу (ГОСТ 7.82-2001, ISBD(ER)).

Наявність

Обов'язкове за наявності даних.

Для електронних ресурсів віддаленого доступу в записі має бути обов'язково присутня хоча б одне з полів 337 або 856.

Повторюється, коли елементи даних про розташування ресурсу змінюються (підполя $a, $b, $d) та коли може бути використаний більш, ніж один метод доступу. Також повторюється при кожному змінені імені файлу (підполе $f), крім випадків, коли електронний ресурс поділений на частини.

Це не відноситься до того випадку, коли один документ був представлений декількома файлами для on-line доступу.

Індикатори

Індикатор 1: Метод доступу

Значення першого індикатора визначає, яка повинна використовуватися решта частини даних. Якщо ресурс доступний декількома способами, поле повторюється з даними по кожному методу доступу.
Значення першого індикатора визначає також, які з підполів виходить застосовувати. Наприклад, при значенні 1 індикатора (FTP), повинні застосовуватися підполя $d (шлях до ресурсу) $f (електронне ім’я) $c (відомості про стиснення) та $s (розмір файлу), в той час, як ці підполя не використовуватимуться при значенні 2 (термінальний режим TELNET).
Значення індикатора:
# не визначений
0 електронна пошта (e-mail)
Значення 0 визначає, що доступ до електронного ресурсу повинен здійснюватися через електронну пошту. Це включає підписку на електронний журнал або телеконференцію з використанням програмного забезпечення, призначеного для користування електронною поштою.
1 за протоколом FTP
Значення 1 указує на те, що доступ до електронного ресурсу повинен здійснюватися через FTP. Додаткова інформація з підполів дозволяє користувачу отримати інформацію електронним способом.
2 віддалений доступ (Telnet)
Величина 2 указує на те, що доступ до електронного ресурсу повинен здійснюватися через Telnet. Додаткова інформація з підполів дозволяє користувачу отримати доступ до електронного ресурсу.
3 комутоване з'єднання (Dial-up)
Значення 3 указує на те, що доступ до електронного ресурсу забезпечується через звичайні телефонні лінії (по комутованому каналу). Додаткова інформація з підполів дозволяє користувачу отримати доступ до електронного ресурсу.
4 за протоколом HTTP
Протокол передачі гіпертексту, забезпечуючий доступ до Web-серверів.
7 метод, визначений у підполі $y
Значення 7 указує на те, що доступ до ресурсу повинен здійснюватися не відповідно до певних величин, а з використанням визначального коду з підполя $2 (джерело доступу).

Індикатор 2: Повнота представленої версії ресурсу

    # - Інформація відсутня
    0 - Поле містить інформацію про доступ до описуваного ресурсу
    1 - Поле містить інформацію про доступ до мініатюри (thumbnail) описуваного ресурсу
    2 - Поле містить інформацію про доступ до титульного аркушу, змісту і інших титульних елементів описуваного ресурсу
    приклад:
        200 1#$aFado racionalista$ebonita colleccao de cantigas offerecidas aos livres pensadores ...$fJose Marques Guerreiro Wan-Dyck
        856 41$uhttp://purl.pt/6571
        856 40$qpdf$uhttp://purl.pt/6571/3/hg-11038-v_PDF/hg-11038-v_PDF_01-B-R0150/hg-11038-v_0000_rosto-42_t01-B-R0150.pdf$2Copia publica, 1 ficheiro pdf
       Перше входження поля 856 містить інформацію (електронну адресу) про доступ до мініатюри ресурсу; другий входження поля - про доступ до ресурсу в цілому.

Підполя

$a Ім’я сервера

Host name (англ.).

Підполе містить повне ім'я серверу, через який здійснюється доступ до електронного ресурсу.

Підполе містить повне доменне (FQDN) ім’я серверу електронного ресурсу. Воно містить мережну адресу, яка може повторюватися, якщо для одного серверу є декілька імен. Для адреси мережі BITNET було ухвалено рішення додавати .bitnet.

Обов'язкове за наявності даних

Повторюється

856 1#$aharvarda.harvard.edu$aharvard.bitnet

$b Цифровий код доступу

Access number (англ.).

Номер доступу пов'язується з сервером. Він може містити цифрову адресу Internet-протоколу (IP), якщо доступ забезпечується до Internet-ресурсу, або номер телефону, якщо доступ забезпечується через телефонну лінію у режимі dial-up. Ці дані можуть змінюватися. Зазвичай вони генеруються системою. Порядок запису телефонного номеру такий:

[код країни]-[код області/району]-[номер телефону].

Якщо треба використовувати додатковий номер, його додають після номера, передуючи символом „x“.

Приклад: 39-044-2659410 (номер телефону у Києві, Україна).

При використанні додаткового номеру він вноситься після телефонного номеру з роздільником "x" (лат.).

Приклад: 1-703-3589800x515 (номер телефону з додатковим номером).

Обов'язкове за наявності даних

Повторюється, якщо вся інша інформація в поле залишається прийнятною.

    856 2#$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23
    (Ім'я сервера і його IP адреса)
    856 3#$b1-202-7072316$j2400/9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1$tvt100$zRequires logon and password
    (Телефонні номери для комутованого з'єднання зі супутніми установками для режиму емуляції терміналу)

$c Відомості про стиснення

Compression information (англ.).

Підполе містить відомості про засоби стиснення.

Підполе $c містить інформацію про стиснення файлу. Якщо потрібна спеціальна програма для того, щоб розархівувати файл, то вона згадується тут. Ім’я файлу в підполі $f може указувати тип стиснення; за допомогою розширення імені файлу (частина імені після крапки „.“ або після першого пропуску).

Факультативне.

Повторюється, коли використовувалося більш ніж одна програма для стиснення. При цьому, першими наводяться відомості про стиснення, яке було використане останнім.

856 1#$amaine.maine.edu$cMust be decompressed with PKUNZIP$fresource.zip
856 4#$uhttp://www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/3/p1996-1/concise.pdf$uhttp://ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise.pdf$cRequires Adobe Acrobat Reader

$d Шлях

Path (англ.).

Підполе містить шлях до електронного ресурсу або до таблиці адрес ресурсів (locator table), яки розташовані на сервері (підполе $a): послідовність імен директорій та піддиректорій.

Підполе містить шлях — перелік імен тек (каталогів) та підтек, які указують місце зберігання файлу.

Саме ім’я файлу вказується у підполі $f. Дані в підполі можуть указувати іноді лише на частину шляху, приводячи користувача лише до серверу, на якому в таблиці адрес (locator table) зберігається точна адреса файлу.

Обов'язкове за наявності даних.

Повторюється.

856 1#$awuarchive.wustl.edu$d/aii/admin/CAT.games$fmac-qubic.22.hqx

$e Дата і час останнього доступу

Date and Hour of Consultation and Access (англ.).

Підполе містить дату і час останнього доступу до ресурсу при створенні чи модифікації запису. Дані записуються у формі: РРРРММДДГГХХ.

Факультативне

Не повторюється

$f Електронне ім’я

Electronic name (англ.).

Підполе містить ім’я файлу, через який здійснюється доступ до ресурсу. Зазвичай, це індексний файл, який розташовується на сервері, позначеному у підполі $a. Шлях до цього файлу визначається у підполі $d,. Підполе $f може повторюватися, якщо єдиний ресурс з загальною назвою складається з окремих частин з різними назвами. В цьому випадку окремі частини мають спільні бібліографічні дані.

У випадку, коли доступ до ресурсу здійснюється через різні файли, запис має містити декілька полів 856, кожне з відповідним електронним ім'ям у підполі $f.

Назва файлу може містити в собі символи маски ( пр. «*» чи «?»). Якщо такі наявні, то у примітках в підполі $z пояснюються назви файлів.

Підполе містить електронне ім’я файлу, що знаходиться в директорії/піддиректорії, вказаній в підполі $d, на сервері, визначеному в $a. Підполе $f може повторюватися, якщо логічно єдиний файл був розділений на частини і збережений з різними іменами. В цьому випадку роздільні шляхи повинні указувати на єдину бібліографічну одиницю. У всій решті випадків, коли файл можна отримати з використанням різних імен, запис містить декілька входжень поля 856, кожне з своїм електронним іменем і підполем $f. В іменах файлів можуть, при необхідності, застосовуватися шаблони (* чи ?) з поясненням у підполі $z про те, як файли називаються.

Примітка: імена файлів можуть бути чуттєвими до деяких систем.

Обов'язкове.

Повторюється.

856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx
856 0#$akentvm.bitnet$facadlist file1$facadlist file2$facadlist file3
Підполе может также содержать имя электронной публикации или конференции.
856 0#$auicvm.bitnet$fAN2

$g Унікальне ім’я ресурсу

URN - Uniform Resource Name (англ.).

Підполе містить URN, який забезпечує унікальну ідентифікацію ресурсу у глобальній мережі.

Підполе містить ім’я останнього файлу у впорядкованій послідовності, коли документ міститься в більш, ніж одному фізичному файлі. Підполе застосовується, коли повторення підполя $f неможливо.

Обов'язкове за наявності

Повторюється

$h Виконавець запиту

Processor of request (англ.).

Ім’я користувача чи обробника запиту; зазвичай, це дані, які розташовуються перед знаком @ в адресі поштового серверу.

Обов'язкове за наявності даних.

Не повторюється.

856 0#$auicvm.bitnet$fAN2$hListserv

$i Команди

Instruction (англ.).

Підполе містить інструкції або команди, необхідні віддаленому серверу для обробки запиту.

Обов'язкове за необхідності

Повторюється

$j Швидкість передачі даних

BPS - bits per second (англ.).

Підполе містить значення найбільшої та найменшої швидкості передавання даних через сервер у бітах за секунду (BPS). Синтаксис для запису швидкості передачі даних: [Найбільша BPS]-[Найменша BPS]. Якщо наводиться лише найменша кількість:[Найменша BPS]-. Якщо лише найбільша -[Найбільша BPS].

Підполе містить мінімальну і максимальну швидкість передачі даних в біт в секунду при з’єднанні з сервером.

Синтаксис для запису величини швидкості біт в секунду повинен бути наступний:

# [максимальна швидкість] — [мінімальна швидкість]
# [мінімальна швидкість] — [максимальна швидкість]

Факультативне.

Не повторюється.

856 0#$b1-202-7072316$j2400-9600$nLibrary of Congress,Washington,DC$oUNIX$rE-7-1

$k Пароль

Password (англ.).

Підполе застосовується для запису паролів загального використання, і не повинне містити паролі, які потрібні для захисту інформації.

Підполе містить пароль, що вимагається для доступу до електронного ресурсу. FTP сервер може зажадати IP адресу або спеціальний пароль. Електронні каталоги бібліотек також можуть зажадати надання пароля. Якщо система, що вимагає пароль, пропустить користувача при отриманні довільних даних, то підполе $k в полі 856 можна опустити. Підполе використовується для зберігання паролів загального використовування і не повинне застосовуватися для зберігання паролів, що вимагають секретності.

Факультативне.

Не повторюється.

Примітки: технічні пояснення про паролі зберігаються в підполі $z (примітки для загальних відомостей).

856 1#$aharvarda.harvard.edu$kguest

$l Ім’я користувача

Logon/login (англ.).

Підполе містить ім'я, під яким користувач може отримати вільний доступ до ресурсу загального використання, інформація у якому не потребує спеціального захисту.

Підполе містить символи, необхідні для отримання доступу до ресурсу або FTP серверу. Для багатьох загальнодоступних ftp серверів доступ надається при використовуванні імені „anonymous“. Цифровий код, присвоєний користувачу, також може бути вказаний у підполі. Підполе використовується для зберігання імен користувачів загального використовування і не повинне застосовуватися для зберігання імен, що вимагають секретності.

Обов'язкове за наявності даних.

Не повторюється.

856 1#$aunmvm.bitnet$lanonymous

$m Контактні дані для підтримки доступу

Contact for access assistance (англ.).

Підполе містить ім’я контактної особи для допомоги в питаннях доступу до ресурсу серверу, описаного в підполі $a.

Факультативне.

Повторюється.

856 2#$agopac.berkeley.edu$mRoy Tennant

$n Місце знаходження сервера, що позначений у підполі $a

Name of location of host (англ.).

Підполе містить загальноприйняту назву місцерозташування сервера, визначеного в підполі $a, включаючи фізичне (географічне) місцерозташування.

Факультативне

Не повторюється

856 2#$apucc.princeton.edu$nPrinceton University, Princeton, N.J

$o Операційна система

Operating system (англ.).

В підполі наводяться відомості про операційну систему, під керуванням якої працює сервер, позначений у підполі $a.

Підполе містить дані про операційну систему, під якою працює сервер, визначуваний в підполі $a. Від операційної системи на сервері може залежати порядок запису шляхів і імен файлів.

Обов'язкове за необхідності.

Не повторюється.

856 1#$aseq1.loc.gov$d/pub/soviet.archive$fk1famine.bkg$nLibrary of Congress, Washington, D.C.$oUNIX

$p Порт

Port (англ.).

Підполе містить частину адреси, що визначає процес або сервіс на сервері.

Факультативне

Не повторюється

856 2#$amadlab.sprl.umich.edu$nUniversity of Michigan Weather Underground$p3000

$q Тип електронного формату

Electronic Format Type (англ.).

Підполе містить ідентифікацію типу електронного формату, який встановлює, яким чином дані передаються через мережу. Зазвичай текстовий файл може бути переданий як символьні данні, обмежені набором символів ASCII (American National Standard Code for Information Interchange, тобто, основний латинський алфавіт, цифри від 0 до 9, декілька спеціальних символів та більшість знаків пунктуації). Текстові файли з символами, що не входять у набір символів ASCII або не текстові дані (наприклад, комп’ютерні програми, зображення) повинні передаватися з використанням іншої форми передачі файлу, зазвичай подвійної. Тип електронного формату може бути взятий зі списків, які зареєстровані в Intenet Media types (MIME types).

Підполе містить вказівку на режим передачі даних у мережу. Звичайно текстовий файл передається у вигляді обмеженого набору символів (ASCII, тобто основні латинські букви, цифри 0-9, декілька спеціальних символів та більшість знаків пунктуації). Текстові файли, містять символи, що не є частиною ASCII, або нетекстові файли (комп’ютерні програми, файли із зображеннями) повинні передаватися в іншому режимі (звичайно в двійковому).

Позначення режимів передачі можуть бути узяті, наприклад, із списку MIME ІНТЕРНЕТ (списки багаторівневих розширень пошти мережі ІНТЕРНЕТ, надаючих можливість одночасної передачі нетекстових даних, таких як графіка, звукові файли, факси).

Повторюється, якщо електронний ресурс доступний в декількох форматах за одною і тою ж адресою.

856 1#$aarchive.cis.ohio-state.edu$dpub/comp.sources.Unix/volume 10$fcomobj.lisp.10.Z $qbinary
856 4#$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html

$r Установки

Settings (англ.).

Підполе містить встановлення, вживані при передачі даних. До встановлень входять:

- число бітів даних (число біт в символі)
- кількість стоп бітів (число біт, що використовуються для позначення кінця байта)
- парність (варіант, що використовується, перевірки на парність).

Синтаксис цих елементів такий: [Паритет]-[Кількість бітів даних]-[Кількість кінцевих бітів]. Якщо надано лише паритет, інші елементи установок та їх роздільники дефіси опускаються. (Напр., [Паритет]). Якщо вказано один з двох інших елементів, на місце відсутнього елемента записується дефіс(Напр., [Паритет]- -[Кількість кінцевих бітів] або [паритет]-[Кількість бітів даних]-).

856 3#$b1-202-7072316$j2400-9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1 $tvt100$zRequires logon and password

Значення для парності:

O (непарні)
E (парні) N (немає перевірки) S (пробіл) M (позначка)

Застосовується наступний синтаксис:

# якщо була задана тільки парність, то встановлення для всієї решти елементів і що відносяться до них дефіси опускаються (наприклад „“);
# якщо один з двох елементів, що залишилися, присутній, дефіси для пропущеного елемента стоять на відповідних місцях („--“).

Не повторюється.

$s Розмір файлу

File size (англ.).

Підполе містить дані про розмір файлу, ім’я якого зазначено у підполі $f. Зазвичай надається у 8-бітних байтах. Розмір файлу може повторюватися у випадках повтору імені файлу та цілком слідує за підполю $f, до якого він застосовується.

Дані не наводяться у випадку, коли поле 856 пов’язане з повним заголовком ресурсу, але не з окремими його частинами.

Поле може повторюватися, якщо ім’я файлу повторюється, слідуючи при цьому відразу за підполем $f, до якого воно відноситься.

Ця інформація не дається для журналів, оскільки поле 856 відноситься до журналу в цілому, а не до окремих випусків.

856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx$s16874 bytes
856 0#$akeptvm.bitnet$facadlist file1$s34,989 bytes$facadlist file2$s32,876 bytes$facadlist file3$s23987 bytes

$t Емуляція терміналу

Terminal emulation (англ.).

Підполе містить відомості про версії емуляції терміналу, що підтримується. Зазвичай використовується для віддаленого доступу (значення першого індикатору 2).

Повторюється.

856 2#$amaine.maine.edu$nUniversity of Maine$t3270
856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100) $vM.-F. 6:00 a. m.- 21:30 p. m. USA EST, Sat 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST

$u Універсальна адреса ресурсу

URL - Uniform Resource Locator (англ.).

Підполе містить унікальну адресу ресурсу, що є даними для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані використовуються для автоматичного доступу до електронного ресурсу за допомогою одного з протоколів Інтернет. Структура поля 856 дозволяє створення URL шляхом комбінування даних з його підполів. Можливе використання підполя $u замість вище наведених підполів або шляхом додатку до них.

Повторюється, якщо необхідно записати більш одного URL.

Примітки: Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного документа через один з протоколів мережі INTERNET.

Структура поля 856 дозволяє зібрати URL з інших підполів. Підполе $u може використовуватися замість цих окремих підполів або разом з ними.

856 1#$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps
856 4#$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html

$v Години доступу за даним методом

Hours access method available (англ.).

Підполе містить відомості про термін доступу до електронного ресурсу.

Підполе містить вказівку на години, в які можливий доступ до документа, за електронною адресою, вказаною в даному полі. Якщо запис відноситься до служби або системи, години доступу указуються у полі приміток 830.

Повторюється.

Примітки: Підполе $v використовується виключно для вказівки часу доступу за електронною адресою, вказаною в полі 856.

856 2#$apac.carl.org$b192.54.81.128$mCARL Situation Room$mhelp@CARL.org$nCarl Systems Inc., Denver$v24 hours
856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100) $vM.-F. 6:00 a. m.- 21:30 p. m. USA EST, Sat 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST

$w Контрольний номер запису

Record control number (англ.).

Підполе містить системний контрольний номер зв’язаного запису, що передує кодом, укладеним в дужки і вказуючим на організацію, яка використовує цей номер. Дані підполя зв’язують поле 856 із записом, що має ті ж дані в полі контрольного номера. (Для міжнародного обміну код організації береться із списку кодів організацій, підтримуваного Бібліотекою Конгресу).

Повторюється.

$x Службові нотатки

Nonpublic note (англ.).

Непублікована примітка.

Підполе містить примітку, що відноситься до електронної адреси, ідентифікованої в даному полі. Ця примітка не була призначена для загального доступу і може, наприклад, містити робочу інформацію про файл, що зберігається за даною електронною адресою.

Повторюється.

856 1#$awuarchive.wustl.edu$cdecompress with PKUNZIP.exe$d/mirrors2/win3/games $fatmoids.zip$xcannot verify because of tranfer difficulty

$y Метод доступу

Access method (англ.).

У підполі визначається метод доступу, коли перша позиція індикатора має значення 7 (Метод визначено у підполі $y). Це підполе може включати інші методи доступу, крім головних протоколів TCP/IP, визначені першим індикатором. Дані в цьому підполі відповідають системам доступу, що визначені у URL (RFC 1738). URIWG (Uniform Resource Identifiers Working Group of the IETF). IANA (The Internet Assigned Numbers Authority) реєструє схеми URL та визначає синтаксис та правила використання нових схем.

Підполе указує на метод доступу, в тих випадках, коли перший індикатор рівний 7 (Метод був визначений в підполі $y). Це підполе може указувати на метод доступу, відмінний від основних протоколів TCP/IP, на які указує перший індикатор. Дані цього підполя відповідають схемі доступу, визначуваній в URL (RFC 1738).

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) реєструє схеми URL і визначає синтаксис і правила використовування нових схем. Бібліотека Конгресу включатиме список IANA в свій „USMARC Code List for Relators, Sourses, Description Conventions“.

Не повторюється.

856 7#$dLCPP003B$f3B44639$yfile

$z Загальнодоступні нотатки

Public note (англ.).

Публікована примітка. Не службові нотатки.

Поле містить нотатки для загального використання.

Підполе містить примітку, що відноситься до електронної адреси, ідентифікованої в даному полі.

Повторюється.

Примітки: примітка записується у формі, призначеній для загального користування.

$2 Текст посилання

Link text (англ.).

Підполе використовується при виведенні на дисплей замість URL, зазначеного в підполі $u. Якщо підполе $2 присутнє в записі, його зміст повинен використовуватися в якості посилання до ресурсу замість підполя $u.

Факультативне.

Повторюється.

856 4#$uhttp://lcweb.loc.gov/copyright/title/17$2United States Code, Title 17
Дисплей може бути налаштований на подання мітки текстом в підполі $2, як активного посилання, що більш бажано, ніж незрозумілий URI в підполі $u.

Примітки до змісту поля

Поле може бути використане для створення Приміток ISBD(ER), що пов’язані зі способом доступу.

Приклади

Приклад 1

856 1#$awuarchive.wustl.edu$cdecompress with PKUNZIP.exe $d/mirrors2/win3/games$fatmoids.zip$xcannot verify because of transfer difficulty

Приклад 2

856 1#$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps
856 4#$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html

Приклад 3

856 2#$apac.carl.org$b192.54.81.128$mCARL Situation Room$mhelp@CARL.org$nCARL Systems Inc., Denver, CO$v24 hours

Приклад 4

856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100)$vM-F 6:00 a.m.-21:30 p.m. USA EST, Sat. 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST

Приклад 5

856 4#$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html

Приклад 6

856 4#$uhttp://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea94/report/prog_01r.html$s14519$v24

Приклад 7

856 2#$amaine.maine.edu$nUniversity of Maine$t3270

Приклад 8

856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx$s16874 bytes
856 0#$akeptvm.bitnet$facadlist file1$s34,989 bytes$facadlist file2$s32,876 bytes$facadlist file3$s23987 bytes

Приклад 9

856 2#$agopac.berkeley.edu$mRoy Tennant

Приклад 10

856 3#$b1-202-7072316$j2400-9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1 $tvt100$z Потребує логін та пароль
Значення для парності: О (непарні), E (парні), N (немає перевірки), S (пропуск), M (помітка).

Приклад11

856 1#$aarchive.cis.ohio-state.edu$dpub/comp.sources.Unix/volume 10$fcomobj.lisp.10.Z$qbinary

Приклад12

856 1#$aunmvm.bitnet$lanonymous

Приклад13

856 1#$aseq1.loc.gov$d/pub/soviet.archive$fk1famine.bkg$n Бібліотека Конгресу, Вашингтон, D.C.$oUNIX

Приклад14

856 2#$amadlab.sprl.umich.edu$n Мічиганський університет археології $p3000

Приклад15

856 2#$apucc. Принстонський університет, Принстон, N.J.

Приклад16

856 0#$auccvma.bitnet$fIR-L$hListserv$isubscribe

Приклад18

856 1#$aharvarda.harvard.edu$kguest

Приклад19

856 0#$auicvm.bitnet$fAN2

Приклад20

856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx

Приклад21

856 4#$awww.gpntb.ru$b193.233.14.7$dwin/dewey$fMoscow.Russia.GPNTB, Mikhail Goncharov$oWINDOWS-NT$s2048 bytes$qtext/WINI-1251$v24

Приклад22

856 2#$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23
Ім’я вінчестера та нумерована адреса Інтернет-протоколу

Приклад24

856 1#$awuarchive.wustl.edu$d/aii/admin/CAT.games$fmac-qubic.22.hqx

Приклад 25

856 4#$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html

Приклад 26

856 4#$uhttp://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/concise.pdf$uhttp://ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise.pdf$cRequires Adobe Acrobat Reader

Приклад 27

200 0#$aBulletin d'informations de l'Association des bibliothйcaires franзais
856 4#$uhttp://www.abf.asso.fr/bulletin.htm$zSommaire des numйros disponible en ligne

приклад 2

856 1#$b1-703-3589800x515 (телефонний номер з додатковим 515).

приклад 4

856 3#$b1-202-7072316 $j2400/9600 $nLibrary Congress, Washington, DC $oUNIX $rE-7-1 $tvt100 $zRequires logon and password :(телефонні номери для комутованого з’єднання з супутніми установками для режиму емуляції терміналу)

приклад 8

856 0#$akentvm.bitnet$facadlist file1$facadlist file2$facadlist file3
Підполе може також містити ім’я електронної публікації або конференції.

приклад 10

856 1#$asunx.loc.gov$dLCPP04A$f4A49751$g 4A49755

приклад 13

856 0#$b1-202-7072316$j 2400-9600$n Library Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1

приклад 17

856 2#$apucc.princeton.edu$nPrinceton University, Princeton, N.J

приклад 20

856 3#$b1-202-7072316$j2400-9600$nLibrary Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1$tvt100$z Requires logon and password
Значення для парності: О (непарні), E (парні), N (немає перевірки), S (пропуск), M (помітка).

приклад 22

856 0#$akeptvm.bitnet$facadlist file1$s34,989 bytes$facadlist file2$s 32,876 bytes$facadlist file3$s23987 bytes

приклад 29

856 7#$3b&;w film сміттю neg.$dLCPP003B$f3B44639$yfile

приклад 46

856 0#$b1-202-7072316$j2400-9600$бібліотека Конгресу, Вашинхтон, DC$oUNIX$rE-7-1

приклад 52

856 3#$b1-202-7072316$j2400/9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1$tvt100$zRequires logon and password
Набрати номери з пов’язаними установками для кінцевої емуляції

Приклад 1

200 1#$aISMN$bElectronic resource$eInternational standard music number$eusers’ manual$f [International ISMN agency]
856 4#$qhtml$uhttp://www.ismn-international.org/manual.html
856 4#$qpdf$uhttp://www.ismn-international.org/manual.pdf
Руководство пользователей ISMN (ISMN users’ manual) может быть доступно в виде html и pdf-файлов: поле 856 повторяется в записи, так как каждому формату файла соответствует свой электронный адрес.

Приклад 2

856 4#$uhttp://lcweb.loc.gov/copyright/title/17$2United States Code, Title 17
На дисплей содержимое підполя $2 может выводиться в виде гиперссылки вместо URL в $u.

Приклад 3

856 4#$uhttp://www.bl.uk/services/bsds/nbs/interface/wface01.html$2Interface (Web Version)

EX 30:

200 1# $aTransatlantica$erevue d'études américaines$fAssociation française d'études américaines$g[dir. publ. Michel Granger]$g[réd. en chef Jean Kempf]
856 40 $uhttp://transatlantica.revues.org/ $e20140409$qHTML$qPDF
The serial entitled Transatlantica is available both in html and pdf formats under the same URL: as there is no reason for $u to be repeated, only one field 856 is used while subfield $q is

repeated to record each format.

Див. також