Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 280 Прийнята точка доступу — Форма, жанр, фізичні характеристики документа

(Перенаправлено з Auth/280)

280 Прийнята точка доступу — Форма, жанр, фізичні характеристики документа

Тег: 280

Назва поля: Прийнята точка доступу — Форма, жанр, фізичні характеристики документа

Інші назви: Authorized Access Point – Form, Genre or Physical Characteristics (англ.), Принятая точка доступа - Форма, жанр, физические характеристики документа (рос.), Vedette Forme, genre ou caractéristiques physiques (франц.), Aprobuotas kreipties elementas – forma, žanras arba fiziniai požymiai (литов.)

Визначення

Поле містить поняття або поняття, що відображають форму, жанр та/або фізичні характеристики документа, представлені у формі точки доступу.

Наявність

Факультативне.

Повторюється для точок доступу в альтернативної графіці.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: Визначає тип об'єкту:

    # - Не визначено
    0 - Твір (Work)
    2 - Втілення (Manifestation)
    3 - Фізична одиниця (Item)

Підполя

$a Початковий елемент введення

Термін, який описує форму, жанр і т.д., в формі, що пропонується використовуваною системою індексування.

Не повторюється.

$j Формальний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення форми або виду документа, цільового і читацького призначення, в формі, яка визначається системою предметизації.

Повторюється.

$x Тематичний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення тематичного аспекту розгляду предмета, у формі, яка визначається системою предметизації.

Повторюється.

$y Географічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення географічного аспекту розгляду предмета, у формі, яка визначається системою предметизації.

Повторюється.

$y Хронологічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення хронологічного аспекту розгляду предмета, у формі, яка визначається системою предметизації.

Повторюється.

Контрольні підполя

$7 Графіка

У підполі наводять коди використовуваної графіки.

Не повторюється.

$8 Мова точки доступу

У підполі наводять коди мови.

Не повторюється.

Детальніше про використання контрольних подполів див. $7 і $8.

Примітка до змісту поля

Поле містить дані про форму, жанр або фізичні характеристики документа, що визначаються системою індексування, використовуваною бібліографуючою установою.

Поле містить бажане формулювання терміну, що відображає вид, підвид, форму, жанр, фізичні характеристики ресурсу.

Поле 280 в форматі авторитетних/нормативних даних відповідає полю 608 формату для бібліографічних даних.

Найменування форм, жанрів, фізичних характеристик інформаційних ресурсів можуть бути внесені в поле 608 або 606 БЗ. Якщо ці назви вносяться в поле 608 БЗ, то на таку точку доступу створюється АЗ з використанням поля 280. А якщо вони вносяться в поле 606, то АЗ створюється за допомогою поля 250.

Словник позначень видів, підвидів, жанрів, фізичних характеристик ресурсів. Умовне позначення вноситься в поле 152 (підполе $b).

Взаємопов'язані поля

Приклади

Приклад 1.

152 ##$brbgenr
280 ##$aEmblem books$yGermany$z17th century
Точка доступа сформирована в соответствии с руководством Genre terms : thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing.

Приклад 2.

152 ##$brbgenr
280 ##$aDictionaries$xFrench$z18th century
Словарь французского языка, изданный в 1770 г.

Приклад 3.

152 ##$brbpap
280 ##$aBritish marbled papers$y Germany$z17th century
Точка доступа, отражающая физические характеристики документа, сформирована в соответствии с руководством Paper terms : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing.

Приклад 4.

152 ##$brbtyp
280 ##$aOld style types

Приклад 5.

152 ##$brbprov
280 ##$aArmorial bookplates

Приклад 6.

152 ##$brbpri
280 ##$aManuscript corrections

Приклад 7.

Запис 1
152 ##$bgsafd
280 ##$aSuperhero films
825 ##$aExample of particular hero at Superman films
830 ##$aFor films with particular heroes, use the appropriate LCSH
Точка доступа сформирована в соответствии с руководством Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc.. Примечание рекомендует для фильмов с конкретными героями использовать предметные рубрики Библиотеки Конгресса.
Запис 2
152 ##$blc
280 ##$aSuperman films
580 ##$aSuperhero films$2gsafd

Приклад 8.

Запис 1
152 ##$bgsafd
280 ##$aComedies
550 ##$aComedy$2lc
Точка доступа сформирована в соответствии с руководством A Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc. (код gsafd), для документов, содержащих комедии. Как правило, термин gsafd для документов, содержащих ..., соответствует предметной рубрике Библиотеки Конгресса для документов о .... Пример иллюстрирует одно из исключений из этого правила.
Запис 2
152 ##$blc
250 ##$aComedy
580 ##$aComedies$2gsafd
Предметная рубрика Библиотеки Конгресса для документов о комедиях.

Приклад 9.

280 ##$aChildren's stories$jPictorial works

Приклад 10.

280 ##$aChildren's stories$xPictorial works
Примеры 9 и 10 иллюстрируют альтернативные подходы к отражению формы документа - применение подполя $j либо подполя $x.

Приклад 11.

280 ## $aЭнциклопедии
300 1# $aСправочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде кратких статей, расположенных в алфавитном или систематическом порядке

Приклад 1:

LDR 00000nx##l2200000###45##
100 ## $a20050512arusy50######ca0
152 ## $bBYGNR
280 ## $aРОМАН ИСТОРИЧЕСКИЙ

Приклад 2:

LDR 00000nx##l2200000###45##
100 ## $a20050512arusy50######ca0
152 ## $bBYGNR
280 ## $aСВАДЕБНАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Приклад 3:

LDR 00000nx##l2200000###45##
100 ## $a20050512arusy50######ca0
152 ## $bBYGNR
280 ## $aДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Приклад 4:

LDR 00000nx##l2200000###45##
100 ## $a20050512arusy50######ca0
152 ## $bBYGNR
280 ## $aТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ

Приклад 5:

Запись 1 (обозначение жанра каталогизируемого ресурса)
LDR 00000nx##l2200000###45##
100 ## $a20050512arusy50######ca0
152 ## $bBYGNR
280 ## $aСОНЕТ
Запись 2 (обозначение жанра в функции типового заглавия в поле 235, не связанное с авторитетной записью)
LDR 00000nx##i2200000##45##
100 ## $a20050512arusy50######ca0
152 ## $aRCR
245 ## $1200#1$aШекспир$bВ.$gВильям$f1564–1616$12351#$aСонеты

Див. також