Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 542 Пов’язана точка доступу — Ім’я/заголовок (вираження) (попереднє)

542 Пов’язана точка доступу — Ім’я/заголовок (вираження) (попереднє)

Тег: 542

Назва поля: Пов’язана точка доступу — Ім’я/заголовок (вираження) (попереднє)

Інші назви: Related Access Point – Name/Title (Expression) (англ.), Связанная точка доступа - Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное) (рос.), Susijęs kreipties elementas – vardas / antraštė (išraiška) (литов.)

Визначення поля

Поле містить прийняту точку доступу Ім'я / Назва вираження, від якої встановлюється зв'язок з точкою доступу в полі блоку 2XX. Структура поля аналогічна структурі поля 242. Дані наводяться у відповідних підполях блоку 2XX за правилами, описаним в полі 242.

Поле призначене для використання в каталогах, в яких реалізована модель FRBR, і використовується в запису, яка описує твір або вираження.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори і підполя

Індикатори і підполя визначені в описі поля 242.

Використовуються наступні контрольні підполя.

Примітки про зміст поля

Кожен елемент кодується згідно з відповідними полями блоку 2XX:

для імені —
200 Прийнята точка доступу — ім'я особи,
210 Прийнята точка доступу — назва організації,
215 Прийнята точка доступу — географічна назва або
220 Прийнята точка доступу — родове ім'я;
для заголовку —
232 Прийнята точка доступу — заголовок (вираження).

Для пояснення зв'язку між точками доступу в полі 542 і в полі2XX, а також для управління виводу посилань на дисплей використовується контрольне підполе $5. Якщо додаткове пояснення зв'язку або блокування посилання не потрібне, підполе $5 не використовується.

Контрольні підполя, в разі їх використання, передують першому підполю $1, яке містить вбудовані дані.

(Контрольні підполя, відповідні для полів 200, 210, 215, 220 і 232, в підполі $1 не включаються).

Взаємопов'язані поля

Приклади

Приклад 1.

242 ## $1001[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$1200#1$aМусоргский$bМ. П.$f1839-1881$gМодест Петрович$1241##$aБорис Годунов$cлибретто$o1872
542 ## $3[Идентификатор связанной авторитетной записи на выражение]$1200#1$aМусоргский$bМ. П.$f1839-1881$gМодест Петрович$1241##$aБорис Годунов$cопера$wН.А.Римский-Корсаков
542 ## $3[Идентификатор связанной авторитетной записи на выражение]$1200#1$aМусоргский$bМ. П.$f1839-1881$gМодест Петрович$1241##$aБорис Годунов$cлибретто$mфранц.$wЛ. Лалуа
Запись описывает выражение – либретто М.П. Мусоргского к версии 1872 г. оперы «Борис Годунов» (поле 242).
В первом вхождении поля 542 устанавливается связь с выражением – версией оперы в обработке и инструментовке Н.А. Римского Корсакова – связь между выражениями разных произведений. Подполе $3 содержит соответствующий идентификатор записи на выражение.
Во втором вхождении поля 542 устанавливается связь с выражением – переводом либретто на французский язык (автор перевода – Луи Лалуа) – связь между выражениями одного произведения. Подполе $3 также содержит идентификатор записи на выражение.

Див. також