Відмінності між версіями «327 Примітки про зміст»

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук
(Примітки до змісту поля)
(Див. також)
 
Рядок 261: Рядок 261:
 
* [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarcnew/marker-zapisi-i-polya-dannykh-opisanie-poley/3-blok-primechaniy/327-primechanie-o-soderzhanii/ 327 Примечание о содержании], BELMARC (рос.)  
 
* [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarcnew/marker-zapisi-i-polya-dannykh-opisanie-poley/3-blok-primechaniy/327-primechanie-o-soderzhanii/ 327 Примечание о содержании], BELMARC (рос.)  
 
* [http://www.lib.bg/prevodi/unimarc/uni3.html#327 327 Забележка за съдържанието], СБИР (болг.)
 
* [http://www.lib.bg/prevodi/unimarc/uni3.html#327 327 Забележка за съдържанието], СБИР (болг.)
* [https://www.transition-bibliographique.fr/wp-content/uploads/2018/07/B327_6_2010.pdf 327 Note de contenu] (mise à jour 2010), Bibliographic Transition in France (фр.)
+
* [https://www.transition-bibliographique.fr/wp-content/uploads/2018/07/B327_6_2010.pdf 327 Note de contenu] (mise à jour 2010), Bibliographic Transition in France (фр.)
 
* [http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/1_COMARC_B/327.pdf 327 Opomba o vsebini],  IZUM (словен.)
 
* [http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/1_COMARC_B/327.pdf 327 Opomba o vsebini],  IZUM (словен.)
 
* [http://unimarc-it.wikidot.com/327 327 Nota di contenuto (Ripetibile)], Unimarc-IT (італ.)
 
* [http://unimarc-it.wikidot.com/327 327 Nota di contenuto (Ripetibile)], Unimarc-IT (італ.)

Поточна версія на 16:03, 26 червня 2020

327 Примітки про зміст

Тег: 327

Назва поля: Примітки про зміст

Інші назви: Contents Note (англ.), Примечания о содержании (рос.), Забележка за съдържанието (болг.), Note de contenu (фр.), Opomba o vsebini (словен.), Nota di contenuto (італ.), Pastaba apie turinį (литов.)

Визначення поля

Поле містить примітки, що відносяться до змісту даного документа.

Наявність

Факультативне.

Повторюється, якщо дані в полі представлені в структурованому вигляді (Інд. 2 = 1).

Індикатори

індикатор 1 – Індикатор повноти

Цей індикатор визначає, чи містить розглядається поле повну інформацію про зміст документа.
„#“ – Не визначено
Значення використовується, якщо поле є структурованим (і повторюється)
0 – Примітка про зміст не є повною
Запис містить інформацію про зміст тільки деяких частин багаточастинного ресурсу, тому що частина з них не може бути представлена для аналізу (наприклад, деякі томи ще не опубліковані або не отримані бібліографуючою установою).
1 – Примітка про зміст є повною
2 – Примітка про зміст є частковою
Весь ресурс доступний для аналізу, але в примітці міститься інформація тільки про деякі складові частини.

індикатор 2 – Індикатор структури

Індикатор визначає, чи представлена інформація в полі є в структурованому чи неструктурованому вигляді.
„#“ – Примітка представлена в неструктурованому вигляді
1 – Примітка представлена в структурованому вигляді

Підполя

$a Текст примітки

Обов’язкове, якщо поле 327 наводиться у записі.

Повторюється для відображення змісту кожної складової частини документу.

$b Назва розділу: рівень 1

Факультативне.

Повторюється.

$c Назва розділу: рівень 2

Факультативне.

Повторюється.

$d Назва розділу: рівень 3

Факультативне.

Повторюється.

$e Назва розділу: рівень 4

Факультативне.

Повторюється.

$f Назва розділу: рівень 5

Факультативне.

Повторюється.

$g Назва розділу: рівень 6

Факультативне.

Повторюється.

$h Назва розділу: рівень 7

Факультативне.

Повторюється.

$i Назва розділу: рівень 8

Факультативне.

Повторюється.

$p Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу

Факультативне.

Повторюється.

$u Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI)

Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI), наприклад, URL або URN, який являє собою дані для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного ресурсу через один з протоколів мережі INTERNET. Підполе $u може використовуватися у випадку, якщо є електронна версія змісту документу, який є об’єктом опису (наприклад, оцифрований фрагмент документу або частина електронного документу).

Факультативне.

Повторюється.

$z Інша інформація, що стосується розділу

Факультативне.

Повторюється.

Примітки до змісту поля

Дані, що відносяться до кожної складової частини документа, повинні записуватися в цьому полі за допомогою повторення підполя $a. Дані наводяться в довільній формі. Однак, якщо ім’я автора еаведено перед заголовком, воно повинно записуватися у формі точки доступу і супроводжуватися заголовком. Текст примітки повинен бути чітким і забезпечувати однозначне розуміння примітки (наприклад, виключити ймовірність висновку, що описуваний примірник є неповним або в ньому бракує сторінок).

Якщо примітка стосується лише одного примірника документа (а не усіх примірників), слід використовувати поле 316 ПРИМІТКИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЕКЗЕМПЛЯРА. Якщо примітка про зміст є неструктурованою (інд.2 = #), текст примітки повністю наводиться у підполі $a, включаючи необхідну пунктуацію, і решта підполя не використовуються; при необхідності підполе $a повторюється. Якщо примітка є структурованою (інд.2 = 1), підполе $a не використовується; використовуються будь-які інші підполя.

В полі 327 розмежовуються примітки структуровані і неструктуровані.

Під структурованими примітками розуміється подання змісту із зазначенням ієрархічної підпорядкованості розділів (підрозділів) і першої сторінки або діапазону сторінок (листків) кожного розділу (підрозділу) в оброблюваному документі. Для кожного ієрархічного рівня розділу (підрозділу) призначене своє підполе, яке може повторюватися відповідно до кількості розділів (підрозділів) даного рівня в змісті (Приклад 10). У структурованих примітках про зміст підполе $а не використовується.

У випадку неструктурованої примітки дані про зміст можуть наводитися шляхом повторення підполя $а чи без його повторення, тобто в одному входженні $а, при цьому інші підполя не використовуються. У такій формі можуть бути представлені розділи твору, якщо бібліограф вирішує не подавати зміст в структурованій формі (Приклад 7). В даний час примітка про зміст, як правило, подається в неструктурованії формі.

У різні входження (повторення) підполя $а вносяться твори різних авторів (Приклади 3, 5). В одне підполе $а оформляються неповні примітки, наведені в довільній формі (Приклади 8, 9); перелік творів одного автора, включених в оброблюваний документ (Приклад 1).

Дані наводяться в довільній формі, але рекомендується слідувати правилам приведення елементів даних і пунктуації бібліографічного опису, якщо відомості про відповідальність слідують після заголовка. Однак, якщо ім'я автора наведено перед заголовком, він повинен бути приведений у встановленій формі і супроводжуватися заголовком.

Коли примітка про зміст є неповним (індикатор 1 = 2), то вступна частина тексту, що приводиться замість константи, може бути різною. При цьому важливо уникати формулювань, які можуть створити враження, що обробляється екземпляр є дефектним і в ньому бракує сторінок. Якщо примітка про зміст відноситься до окремого екземпляру, а не до всіх екземплярів документа, слід використовувати поле 316 Примітка про особливості примірника.

Поля блоку 4-- (423 і 464) можуть використовуватися замість поля 327. Вони забезпечують пошук за творами, включеним в каталогізуємий документ і формування приміток про зміст документа.

Взаємопов’язані поле

  • 200 Заголовок та відомості про відповідальність
Заголовки творів одного автора (колективу авторів), поміщені у збірці без загального заголовку, записуються в повторюване підполе 200$a.
  • 330 ТЕКСТ АНОТАЦІЇ АБО РЕФЕРАТУ
Для примітки про зміст в анотованої формі слід використовувати поле 330.
  • 423 Видано в одній обкладинці разом з…
Дані про твори різних авторів, поміщених у збірці без загального заголовку, записуються у відповідні поля, вбудовані у полі 423.
  • 464 Аналітичний рівень
Дані про твори одного автора (колективу авторів) або твори різних авторів, вміщених у збірнику, що має загальний заголовок, записуються у відповідні поля, вбудовані у полі 464.
Оскільки область визначення поля 464 відповідає області визначення поля 327, воно може використовуватися і для виведення приміток про зміст.
  • 856 Місцезнаходження електронних ресурсів та доступ до них
Поле використовується лише для визначення місцезнаходження електронного ресурсу в цілому. Поле не може використовуватися для забезпечення електронного доступу до частини документа, який є об’єктом запису.

Приклади

приклад 1

327 1#$aThe Venice train / translated by Alastair Hamilton. This translation originally published: London : Hamilton, 1974. Translation of 'Le train de Venise'. Paris : Presses de la Cité, 1965 ; $aMaigret and the millionaires / translated by Jean Stewart. This translation originally published: London : Hamilton, 1974. Translation of 'Maigret voyage'. Paris : Presses de la Cité, 1958 ; $aThe innocents / translated by Eileen Ellenbogen. This translation originally published: London : Hamilton, 1973. Translation of 'Les innocents'. Paris : Presses de la Cité, 1972.
The work is a translation from the French of 'The eleventh Simenon omnibus' by George Simenon. Within the contents note, full bibliographic details of the individual items are given. ISBD conventions are used.

приклад 2

327 1#$aThe Venice train;$aMaigret and the millionaires;$aThe innocents.
A contents note for the item above in a less full form.

приклад 3

327 1#$aRosten, Leo. The beggar and the wallet.$aMartinez, A.L. Life with daughter.$aJohnson, James L. Hard travelin'.$aKnight, Joseph. From the insane asylum.$aMcCallum, George P. The last summer
A contents note with the authors preceding the titles and inverted.

приклад 4

327 0#$aIncludes the text of The Theft Act 1968 and The Theft Act 1978.
A contents note in the record of a commentary on the acts which includes the complete text of the acts.

приклад 5

Писемський, Олексій Феофілактовіч.
Повість. Оповідання / А. Ф. Писемський; [вступ. ст. К. І. Тюнькіна]. – Москва : Правда, 1988. – 575 с. : іл. ; 21 см. — Зміст.: Тюфяк : повість; розповід і: Пітерщик; Лісовик; Фанфарон; Теслярська артіль; Стара пані; Старечий гріх; Батька; Російські брехуни : нариси. — 200000 прим.
200 1#$aПовість. Розповіді$fА. Ф. Писемський$g[вступ. ст. К. І. Тюнькіна]
...
327 1#$aЗміст: Тюфяк : повість; розповіді : Пітерщик; Лісовик; Фанфарон; Теслярська артіль; Стара пані; Старечий гріх; Батька; Російські брехуни : нариси
464 #0$12001#$aТюфяк$eповість
464 #0$12001#$aПітерщик
464 #0$12001#$aЛісовик
464 #0$12001#$aФанфарон
464 #0$12001#$aТеслярська артіль
464 #0$12001#$aСтара пані
464 #0$12001#$aСтаречий гріх
464 #0$12001#$aБатька
464 #0$12001#$aРосійські брехуни$eнариси
Приклад примітки про зміст, що є повним (індикатор 1 = 1).

приклад 6

200 1#$a„… Зобов’язаний усім, відповідальний за все“$e[зб.]$fНемировський Е. Е.
327 2#$aДо кн. долучені спогади дружини і друзів Е. Е. Немировського
Приклад неповної примітки про зміст.

приклад 7

200 1#$aЗв’язуюча нитка$e[зб.]$fБорис Пастернак, Олександр Тишлер
327 2#$aКн. включає вірші Б. Пастернака, вірші і графіку А. Тишлера, а також їхні висловлювання про мистецтво

приклад 8

327 #1$aPreface$p7
327 #1 $bManagement and Use of Name Authority Files$c1. Background$p9$c2. Quantitative Results Covering all Name Authority Files$p13$c3. General Analysis of Automated Authority Files$p15$c4. Qualitative Analysis of each Type of Authority Files$p19$c5. A Few Comments$p21
327 #1 $bSummaries in IFLA official languages$cEnglish$p27$cFrench$p31$cGerman$p35$cRussian$p39$cSpanish$p43
327 #1 $bTables$p47$cTable 1. Method of working on authority file$p47$cTable 2. Quantitative results covering authority lists and files$p48$cTable 3. General analysis of automated authority files$p50$cTable 4. Qualitative analysis of names of persons authority records$p52$cTable 5 Qualitative analysis of corporate name authority records$p56$cTable 6. Qualitative analysis of uniform titles authority records$p58$cTable 7. Analysis of an authority record for name of person$p61$cTable 8. Analysis of an authority record for a corporate body$p62
327 #1$bQuestionnaire$p63
327 #1$bList of experts who replied to the questionnaire$p81
Зміст документа:
Management and use of name authority files : personal names, corporate bodies and uniform titles : evaluation and prospects : revised text of a paper presented at the open forum of the Section on Bibliography during the IFLA Paris conference in August 1989 … / by Marcelle Beaudiquez, … and Francoise Bourdon, … – Munchen … : Saur, 1991. – (UBCIM publications. New Series 5)

приклад 9

327 #1$bContributors to This Volume$pV
327 #1$bToward the Future of the Descriptive Cataloging Rules$p1$zBrian E. C. Schottlaender
327 #1$bKey Lessons of History: Revisiting the Foundations of AACR$p6$zLynne C. Howarth
327 #1$bAACR3? Not!$p19$zMichael Gorman
327 #1$bAACR and Authority Control$p30$zBarbara B. Tillett
327 #1$bEditions: Brainstorming for AACR2000$p40$zMartha M. Yee
327 #1$bWhat's wrong with AACR2: a Serials Perspective$p66$zCrystal Graham
327 #1$bArchival Description and New Paradigms of Bibliographic Control and Access in the Networked Digital Environment$p84$zSteven L. Hensen
327 #1$bCataloging Uncertainty: Documents, Catalogs, and Digital Disorder$p97$zDavid M. Levy
327 #1$bBibliographic Description and Digital Objects: Towards a New Discipline of Information Description and Management$p107$zClifford Lynch
327 #1$bBibliography$p121
327 #1$bAcronyms and Initialisms Used$p129
327 #1$bIndex$p131
У змісті ім’я автора кожного розділу наводиться після номера сторінки, на якій починається розділ, тому ім’я автора вводиться у підполе $z.
Зміст документа:
The Future of the descriptive cataloguing rules : papers from the ALCTS preconference, AACR2000 American library association Annual conference, Chicago, June 22, 1995 / ed. by Brian E. C. Schottlaender series editor Edward Swanson. – Chicago London : American Library Association, 1998. – (ALCTS Papers on Library Technical Services and Collections 6).

приклад 10

327 #1$bForeword$p1
327 #1$bIntroduction$p3$c0.1 Background$p3$c0.2 Methodology$p6$c0.3 The Problems$p7
327 #1$bPart One: […]
327 #1 $bPart Two: International Cooperation on which Authority Data ?$p31$c2.1 The functions of an authority file$p35$d2.1.1 The management of name access points$p35$e2.1.1.1 Manual management files$p36$e2.1.1.2 Automated management files$p37$d2.1.2 The identification of names (persons, corporate bodies, works)$p40$e2.1.2.1 The specific contents of identification files$p41$e2.1.2.2 Manual or automated identification files$p44$c2.2 Characteristics of some authority files$p47$d2.2.1 Aims defined when the automated authority files were conceived$p47$d2.2.2 The diversity of automated systems used at present$p50$e2.2.2.1 Formats$p50$e2.2.2.2 Links between authority files and bibliographic files$p51$c2.3 Authority control and international cooperation$p55$d2.3.1 How can name authority control be defined and how useful is it ?$p56$d2.3.2 Problems involved in authority control in an international context$p58$d2.3.3 Authority files and international cooperation$p61
327 #1$bPart Three [...]
Зміст документу:
International cooperation in the field of authority data : an analytical study with recommandations / by Francoise Bourdon transl. from the French by Ruth Webb. – Munchen … : K. G. Saur, 1993. – (UBCIM Publications. New Series 11).

приклад 11

200 1#$aLa mauvaise reputation$bEnregistrement sonore$fGeorges Brassens, chant, guit.
327 #1 $bDisque 1$cLa mauvaise reputation$cLe gorille$cHecatombe$cLe parapluie$cLe petit cheval$cCorne d’aurochs$cLa chasse aux papillons$cLa cane de Jeanne$cIl n’y a pas d’amour heureux$cLe vent$cPauvre Martin$cBallade des dames du temps jadis$cLes amoureux des bancs publics$cBrave Margot$cJ’ai rendez-vous avec vous$cP… de toi$cChanson pour l’Auvergnat$cLa priere$cJe suis un voyou$cAupres de mon arbre$cJe me suis fait tout petit$cAu bois de mon cœur$cLe pornographe
327 #1 $bDisque 2$cL’orage$cPenelope$cLes funerailles d’antan$cEmbrasse-les tous$cLa fille a cent sous$cDans l’eau de la claire fontaine$cLa complainte des filles de joie$cLes amours d’antan$cJeanne$cLes copains d’abord$cLes deux oncles$cSaturne$cLe 22 septembre$cLa non-demande en mariage$cSupplique pour etre enterre a la plage de Sete$cRien a jeter$cLes passantes$cMourir pour des idees$cLe roi$aLa ballade des gens qui sont nes quelque part$cLa chanson du herisson
La mauvaise reputation (автор Georges Brassens) – комплект з двох аудіо компакт-дисків. Обидва поля 327 є структурованими (індикатор 2 = 1).

приклад 12

200 1# $a<NSB>L’<NSE>œuvre du XXe siecle$h2$iVienne-Budapest$bEnregistrement sonore $fSchonberg, Berg, Webern... [et al.], comp.$gSinfonieorchester des Sudwestfunks$gdir. Ernest Bour
327 #1 $bDisque 1 : Arnold Schonberg$c5 Orchesterstucke, op. 16$cVariationen fur Orchester, op. 31$cBegleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 34$cThema und Variationen fur Orchester, op. 43b$zArnold Schonberg
327 #1 $bDisque 2 : Alban Berg$cDrei Orchesterstucke, op. 6$cFunf Orchesterlieder nach Ansichskarten, op. 4 $cConcerto «A la memoire d’un ange» pour violon et orchestre$zAlban Berg
327 #1 $bDisque 3 : Anton Webern$c6 Stucke fur Orchester, op. 6$cFunf Stucke fur Orchester, op. 10$cVier Lieder fur Gesang und Orchester, op. 13$cSymphonie fur Klarinette, Bassklarinette, zwei Horner, Harfe..., op. 21$cVariationen, op. 30$zAnton Webern
327 #1 $bDisque 4 : Bela Bartok$cLe prince de bois : grande suite, Sz. 60$cSuite de danses, Sz. 77$cDivertimento pour cordes, Sz. 113$zBela Bartok
Структуровані примітки про зміст (індикатор 2 = 1) для комплекту з 4 аудіо-CD, кожен диск має характерну назву.

приклад 13

327 0# $av. 2. 987-1328$av. 3. 1328-1589
Багаточастинний документ з історії Франції; бібліографуючою установою отримані тільки Т. 2 та Т. 3.

Див. також