316 Примітки щодо каталогізованого примірника

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 316)
Перейти до: навігація, пошук

316 Примітки щодо каталогізованого примірника

Тег: 316

Назва поля: Примітки щодо каталогізованого примірника

Інші назви: Note Relating to the Copy in Hand (англ.), Примечания об особенностях экземпляра (рос.), Забележки, отнасящи се до конкретния екземпляр (болг.), Note sur l’exemplaire (фр.), Opomba k izvodu (словен.), Nota riferita alla copia catalogata (італ.), Pastaba apie turimą egzempliorių (литов.)

Визначення поля

Поле містить примітку щодо каталогізованого примірника старовинної монографічної публікації (антикварної). Вона пов’язана з елементом Області приміток ISBD(A) Примітки щодо каталогізованого примірника.

Наявність

Факультативне

Повторюється

Співвіднесені п/пп: 317 Примітки щодо походження

Поле містить примітку щодо походження документа, приміром, екслібриси, автографи автора та/або власника, печатки тощо.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Текст примітки

Факультативне

Повторюється

$u Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI)

Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI), наприклад, URL або URN, який представляє собою дані для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного ресурсу через один з протоколів мережі INTERNET. Підполе $u може використовуватися в разі, якщо є електронна версія зображення або сторінки (сторінок) примірника документа, що є об'єктом опису (наприклад, оцифрований фрагмент документа або частина електронного документа).

Факультативне.

Повторюється.

$5 Організація, до якої додається поле

Кодована форма назви організації, до якої додається поле. Оскільки не існує міжнародно узгоджених кодів для назв організацій, рекомендуються до використання коди з USMARC Code List for Organizations, які містять коди багатьох неамериканських бібліотечних агентств. В інших випадках, може бути застосованим повна назва агентства чи національний код. Якщо в установі зберігається більше одного примірника, підполе $5 може також містити розстановочний шифр після двокрапки.

Обов’язкове, якщо поле 316 наявне в записі

Не повторюється

$6 Зв’язок між полями

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці даних зв'язати поле з іншими полями в запису. Це може бути одне з полів 7-2, що містять інформацію про колишніх власників, дарувальників, аукціоніст і т. д.

Порядок застосування підполя $6 описаний в Розділі 3. 13 комунікативного формату. Код, що пояснює зв'язок ($6/0), завжди повинен мати значення «b» = Зв'язок з окремим екземпляром, за винятком випадків, якщо причиною встановлення зв'язку між полями є альтернативне графічне представлення.

Факультативне.

Повторюється.

$9 Інвентарний номер примірника

Обов'язкове при наявності інвентарного номера, якщо поле 316 приводиться в записі.

Не повторюється.

Примітки

Передбачається, що запис складається для ідеального примірника. Тим не менш, у цьому полі приміток наводяться такі характеристики каталогізованого примірника, як відсутні аркуші, характеристики примірника, палітурка, нумеровані примірники видання, рукописні нотатки на титульному аркуші чи маргіналіях, переплетені аркуші, документи тощо. Для багатьох старовинних публікацій важко встановити, чи поширюються характеристик одного примірника на усі інші примірники. Код організації, якої стосується примітка щодо каталогізованого примірника, записується до підполя $5.

У цьому полі приміток описуються характеристики окремого примірника, наприклад: відсутні сторінки, інші особливості примірника, особливості палітурки, наявність нумерації примірників і т. д. Для стародруків не завжди можна визначити, чи належать характеристики даного екземпляра до інших екземплярів цього ж видання. Код організації - власника примірника, до якого відноситься примітка, записується в підполі $5.

Поле може містити інформацію про наступних характеристиках примірника:

  •     опис штучних збірок («в одній палітурці»), якщо бібліографуюча установа не використовує поля 481/482;
  •     характеристики примірника;
  •     відсутні сторінки, пошкодження і пропуски;
  •     ступінь збереження примірника;
  •     опис палітурки і розмір примірника;
  •     штучну назву.

Дані в підполі $a наводяться в довільній формі.

Дані, наведені в підполях $5 і $9, повинні забезпечити однозначну ідентифікацію екземпляра, до якого відноситься поле.

Якщо вводяться примітки більш ніж про один екземпляр, кожне наводиться у відповідному входженні в поле 316.

Взаємопов'язані поля

    Поле використовується для введення в кодованому вигляді інформації про екземпляр стародруків.
    Це поле використовується для введення в текстовому вигляді відомостей про походження примірника.
    Це поле використовується для введення відомостей про збереження і необхідній обробці примірника.
    Це поле також може використовуватися для введення інформації про бібліографічних покажчиках, які містять посилання на даний екземпляр (наприклад, каталоги виставок і т. д.)
    Ці поля можуть використовуватися для вказівки на документи, що знаходяться в загальному палітурці з екземпляром описуваного документа.
    Поле використовується тільки для визначення місцезнаходження електронного ресурсу в цілому. Поле не може використовуватися для забезпечення електронного доступу до частини документа, що є об'єктом запису.
    Шифри всіх примірників каталогізуємого документа і їх інвентарні номери можуть наводитися в полі 899. В полі 316 наводяться шифри і інвентарні номери тільки тих екземплярів, до яких відноситься примітка, поміщена в підполі $a.

Приклади

Приклад 1

316 ##$aЗ автогр. авт.$5NLR:96-5/5436

Приклад 2

316 ## $aПереплет напівшкіряний: картон, покритий кольоровим папером, корінець і наугольники з коричневої шкіри. Обріз крапчастий. Титульний лист дефектний : були затерті окремі букви, слова. Записи олівцем на форзаці на початку книги: 1.Дуже рідкісна! 2. Соп.-10445.Смирд.-2070. 3. № 940. На внутрішній стороні кришки олівцем: 200$5NLB:09/3471

Приклад 3

316 ## $aПереплет напівшкіряний:картон,покрытый кольоровим папером, корінець і наугольники з коричневої шкіри. Напівстерте тиснення на корінці. Палітурка потерта, пошкоджений жучком.В кінці книги був вклеєний лист голубого паперу з копією розпорядження Катерини II генерал- прокурору А.Н.Самойлову (російською і в перекладі польською мовою):Копия.Александр Миколайович, для припинення сваволь, що відбуваються між нашестям унияцким в Белороссиі і покорства їх визначеному від нас управління церкви униятскай,архиеписко[пу] Лісовському повеливаем:Первых цього неу.иства виновников,игумнов Амвросія,[Ки]рията і Ієроніма Дорошевського, вислати [за] межу, двох присланих від них сюд[а] ченців Ілелепіна і Ледоховіча отпр[а]вити в монастирі їх, а потім учини[ть] строге підтвердження, щоб в разсужд[е]нді чернецтва униятскаго влади єпископської поступаемо було единствен[але] по точній силі велінь наших, виданий[ных] 1780-го Генваря 2-го і 1782-го років Генваря 17 дня про церковний римския вери начальст#@:вам прихильні.На справжньому підписано власне ея императорскаго величність рук#@; такий: Катерина.В Санкт-Петербурзі грудня 12-го дня 1793-го року.З копії повірений вірно виписав секретар#@<Єгор Морозовіч (На обороті листа цей же текст записаний на польській мові, до імені і по батькові Alexander Niko?aiewicz зроблена виноска: General-prokuror Samoj?ow$5NLB:09/3471

Приклад 4

316 ##$aНяпоўны асобнік, адсутнічаюць з. 9-14, 343-1155, на апошняй старонцы заклеєні кустод "AR"$5NLB:09/3471

Приклад 1

316 ##$aС автогр. авт.$5NLR:96-5/5436

Приклад 2

316 ##$aЭкз. деф.: отсутствуют с. 1-4$5NLR

Приклад 3

316 ## $aUvezan u marmorirane kartonske korice s koznatim hrptom$uhttp://www.nsk.hr/ judita/primj-a/uvez.html$5CiZaNSK:RIIC-8o-100 primj. A
316 ## $aUvezan u bijelu kozu$uhttp://www.nsk.hr/judita/primj-b/uvez.html $5CiZaNSK:RIIC-8o-100 primj. b
В фондах Национальной и Университетской библиотеки хранится два экземпляра с различным переплетом. В повторяющихся полях 316 приведены примечания о наличии оцифрованных изображений обложки каждого экземпляра с указанием URL в підполе $u.

Приклад 4

200 1# $aИзделия электронной техники
316 ## $aЭкз. №000593$5NLR: 92-50К/1034

Приклад 5

200 1# $aЗвіт секції по класифікації та предметизації$e44-BIBCO-3-R$fДороти Макгэрри$gIFLA. [La general conference and council meeting, Moscow 1991]. Открытый форум отд. библио гр. учета
316 ## $aЭкз. деф. Часть надзаг. срезана$5NLR: 1675/И-949

Приклад 6

200 1# $aО самоубийстве в медицинском отношении$fсост. по соч. F. Winslow, Brierre de Boismont и Bertrand врач П[авел] Ольхин
316 ## $aЭкз. приплетен к изд.: Б-ка мед. наук, изд. под ред. д-ра М. Хана. № 31-35 (1859)$5NLR: 2/62(период.)
316 ## $aЭкз. деф.: отсутствует обл.$5NLR: 18.5.3.32
316 ## $aЭкз. деф: отсутствует шмуцтит. и обл.$5NLR: 131/1648

Приклад 7

200 1# $aДмитрий Самозванец$eтрагедия в 5-ти д., [в стихах]$fсоч. А. Хомякова
316 ## $aЭкз. РНБ (19.113а.3.290): без обл., приплетен к: Хомяков, А.С., Ермак. М., 1832$5NLR: 19.113а.3.290

Приклад 8

200 1# $aЗеленые яблоки$e[роман]$fКорнелиус Крок
316 ## $aК кн. приплетен тит. л. с вых. дан.: Мысль, 1927, не соответствующий дан. изд.$5NLR: 25/1255$9819807

Приклад 9

200 1# $aАрчимбольдо$fтекст Ролана Барта$gст. Акилле Бонито Оливы$gпер. с фр. Веры Мильчиной, с итал. Наталии Ставровской
316 ## $aЭкз. 344 из 2000 нумер. экз.$5РГБ: 2З 11/27-4

Приклад 10

200 1# $aОснования и фундаменты$eлекции, чит. инж. В.И. Курдюмовым$eчертежи
316 ## $aЭкз. дефектный: последние 2 л. черт. порваны$5NLR: Т80/Б-8/4

Приклад 11

200 1# $aОбъявление о выходе с 15-го января 1878 г. социально-революционного журнала «Община»
316 ## $aЭкз. РНБ (ВП, 7582): скопировано множит.аппаратом РНБ$5NLR: ВП, 7582

Приклад 12

316 ## $aAnche legato con: Nuovi esperimenti di Gianbattista Beccaria ... per confermare, ed estendere la meccanica del fuoco elettrico; e con: Della elettricita terreste atmosferica a ciel sereno$aLegatura in pelle; dorso ornato; piatti della cop. con cornice dorata; tagli in rosso; (26x20x6 cm)$5IT-TO0741 MOS : SV 327

Приклад 13

316 ## $aFront. di insieme mancante; libro quinto mancante; p. 121-124 mancanti$aLegatura in pergamena rigida; (24x18x5 cm)$5-TO0741 MOS : SV 320

Приклад 14

316 ## $aCalf binding (late 17th century?) with arms of Edward Byde of Ware Park, Hertfordshire, (d.1712) in gold on both covers$5UK-WlAbNL: WingU124
Переплет экземпляра издания Nicolai Vptoni De studio militari, libri quatuor. ... Londini, 1654, хранящегося в Национальной библиотеке Уэльса. Підполе $5 используется для связи поля 316 с другими полями записи, содержащими информацию об этом экземпляре. См. приклад 6 к полю 317, приклад 3 к полю 621 и приклад 2 к полю 702.

Приклад 15

316 ## $aP. 121-135 déchirées avec mq. de texte$aRel. avec : "Essequie dell'illustre sig. Alessandro abate Pucci... dal M. R. P. M. Arcangelo Giani...", 1601, et "Poesie latine, e toscane nell'essequie del molto illust. e reverendissimo signor Alessandro abate Pucci...", 1601$aCartonnage plein papier à la colle rose$aEx-libris ms. : "Bibliotheca Colbertina" ; l'ouvrage a peut-être figuré dans la bibliothéque du vivant de Jean- Baptiste Colbert. Ex-libris ms. : Abbaye de Saint-Germain des Prés, à Paris$aEstampille de la bibliothèque du Tribunat, à Paris. Estampille de la Bibliothèque royale (1782-1792 et 1815-1817)$5FR-751131010:YC-1129
Поле 316 содержит примечание о нескольких характеристаких экземпляра, записанных в повторяющиеся підполя $a в следующем порядке: 1) повреждения и и недостающий текст; 2) описание прозведений, приплетенных к экземпляру; 3) описание переплета; 4) экслибрис и 5) штампы.

Приклад 16

316 ## >$aPapillon impr. collé sur le vers 11 ("Mes coups furent par tout plus craints que le Tonnerre :"), couvrant une version antérieure$aRel. dans un recueil de pièces du XVIIe s$aRel veau, filets sur les plats, chiffres de Nicolas Fouquet et de la compagnie de Jésus au dos, indiquant un achat sur la rente offerte par le surintendant au collège des jésuites de Paris$aEx-libris ms. : collège Louis-le-Grand, à Paris$aEstampille de la Bibliothèque du Roi n 14 sur la première pièce (1735-1782)$5FR-751131011:RES-myc-912 (3)
В повторяющемся підполе $a записаны примечания о нескольких характеристиках экземпляра.

Див. також