УКРМАРК для бібліографічних записів


Блок № 4 — Блок зв’язку записів

Примітки до блоку: Структура полів зв’язку записів
Ця структура застосовується для всіх полів зв’язку записів "4--" блоку
410 Серії
411 Підсерії
412 Source of Excerpt or Offprint
413 Excerpt or Offprint
421 Додаток
422 Джерело додатку, або Видання, до якого належить додаток
423 Видано з… (під одною обкладинкою)
424 Is Updated by
425 Updates
430 Продовжується
431 Continues in Part
432 Supersedes
433 Supersedes in Part
434 Absorbed
435 Absorbed in Part
436 Утворено злиттям …, …, та …
437 Separated From
440 Продовжене під…
441 Continued in Part by
442 Superseded by
443 Superseded in Part by
444 Absorbed by
445 Absorbed in Part by
446 Поділилося на …, …, та …
447 Злилося з … та …, щоб утворити …
448 Повернулось до
451 Інше видання на тому ж носії
452 Інше видання на іншому носії
453 Перекладено як
454 Переклад з
455 Репродукція (відтворення) з
456 Репродуковано як
461 Набір
462 Піднабір
463 Фізична одиниця
464 Складова частина фізичної одиниці (аналітична одиниця)
470 Документ, що є предметом огляду
481 Також переплетений в цьому томі
482 Переплетено з
488 Інші взаємопов’язані твори

Визначення та огляд полів

Мета створення Укрмарку — реалізація обміну бібліографічними даними машиночитаної форми. Важливим є узгодженість Укрмарку з іншими МАРК-форматами: інакше конвертування до Укрмарку та з нього є надто складним або навіть неможливим.

Тому техніку вставлених полів було доповнено технікою використання стандартних підполів. Структура записів агентств відображає, яку техніку пов’язування полів запису було застосовано.

Якщо є можливість вибору, агентство має зважити переваги техніки вставлених полів, яка дозволяє зробити записи повнішими, хоча і більш складними, перед технікою стандартних підполів, яка легша для застосування.

Відомості про наявність пов’язаних полів, яка техніка пов’язування застосована, разом із приміткою про тип змісту у таких пов’язаних полях, повинні подаватись у документації, що супроводжує обмінні записи. Про деталі див. Додаток К.

В межах Розділу Полів Пов’язаних Записів обидва методи описані у послідовності: (А) техніка вставлених полів, та (В) техніка стандартних підполів. Усі приклади ілюструють обидва методи.

Кожне поле пов’язаного запису буде містити підполя, що ідентифікують документ,до якого був створений зв’язок. Дані в цьому полі повинні бути достатніми, щоб ідентифікувати запис для документа, до якого створений зв’язок, або якщо запису немає, ідентифікувати сам документ.

Нижче наводиться перелік полів зв’язку, відповідно до типів записів:

Серії, додатки і т.і.

410 Серії

411 Підсерії

412 Source of Excerpt or Offprint

413 Excerpt or Offprint

421 Додатки

422 Видання, до якого належить додаток

423 Видано з…

424 Is Updated by

425 Updates

Передуючі записи

Наступні записи

430 Продовжується

431 Продовжується в частково

432 Заміщує

433 Заміщує в частково

434 Поглинуте

435 Поглинене в частково

436 Утворене злиттям

437 Відокремилось від

440 Продовжене під

441 Продовжене частково

442 Заміщене

443 Заміщено частково

444 Поглинуте

445 Поглинуте частково

446 Поділилося на

447 Злито з ХХХХ, щоб утворити

448 Змінилося на


Інші видання

451 Інше видання на тому ж носії

452 Інше видання на іншому носії

453 Translated as

454 Переклад з

455 Репродукція з

456 Репродуковано як.

Рівні

461 Рівень набору

462 Рівень піднабору

463 Рівень фізичної одиниці

464 Складова частина фізичної одиниці (Аналітична одиниця)

Інші

470 Документ, що є предметом огляду

481 Також переплетено з цим томом

482 Переплетено з …

488 Інші співвіднесені твори

ФАКУЛЬТАТИВНІ

ПОВТОРЮЮТЬСЯ. Будь-яка кількість пов’язаних полів може буди включена до запису.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

311 

ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВ’ЯЗУВАНИХ ПОЛІВ.

Поле 311 може бути використаним для відображення будь-яких відношень зв’язку, які визначаються в данім блоці, якщо потрібна примітка не може бути згенерована з "4--" поля. Якщо використовується поле 311, індикатор 2 відповідного поля "4--" складає 0.ПРИМІТКИ:

Для певних категорій пов’язаних полів (особливо 46  — Рівень пов’язаних полів) можуть бути обмеження до характеру створення зв’язків. Деталі подані в Примітках до змісту поля цих полів.


ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор примітки

Другий індикатор визначає чи буде агентство, яке розповсюджує запис, використовувати дані цього поля, щоб зробити примітку для друку, або для інших подавань запису. Якщо примітка не потребується, то значення індикатору дорівнює 0. Різновиди приміток, які можуть бути створені, з використанням цих даних, наведені у прикладах. Коли запис є представленим на екрані, специфічна мітка поля може бути переведена у текстову форму, що точно описує відношення документа, до якого був створений зв’язок, та документа, який каталогізується: точне текстове формулювання залежить від практики агентства, що одержує запис.

0- Не робити примітку

1- Робити примітку

(А) ПІДПОЛЯ: Техніка вставлених полів

$1 Дані, які пов’язуються. Кожне підполе $1 містить дані поля разом з міткою, індикаторами та кодами підполів.

Повторюється для кожного вставленого поля

ПРИМІТКИ (техніка вставлених полів):

Кожне поле, до якого створюється зв’язок форматується за схемою:

Індикатори:

Визначник підполя

Дані підполя

Визначник підполя

Дані підполя

F/T

#0 чи #1

$1

Вставлені:
мітка, індикатори та підполя

$1

Вставлені: мітка, індикатори та підполя

……


Рекомендовано, щоб вставлені поля заносилися у числовій послідовності міток в межах кожного поля. У випадку вставленого поля 001, яке не має ні індикаторів ні визначників підполів, дані підполя складають лише мітку та номер (Приклад 1).

Якщо пов’язуване поле містить контрольний номер запису, цей запис включається до того ж файлу з метою розповсюдження.

Пов’язані поля, які зконструйовано з полів повного запису повинні містити скопійовані дані, що вимагаються за наявності:

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ

500 УНІФІКОВАНА НАЗВА

АБО (якщо поле 500 відсутнє у запису)

200$a Основна назва

"7--" Первинна інтелектуальна відповідальність (за наявності)

206 Область специфіки матеріалів: Картографічні матеріали — Математичні дані

Наступні поля можуть бути включені:

010 ISBN

011 ISSN

040 CODEN

101 Мова твору

102 Країна публікації або виробництва

123 Поле кодованих даних: Картографічні матеріали — Математичні дані

130 Поле кодованих даних: Мікроформи. — Фізичні властивості

200$a Основна назва (за наявності поля 500)

200$f Перші відомості про відповідальність

200$h Номер розділу або частини

200$i Назва розділу або частини

200$v Визначення тому

205 Відомості про видання

210 Публікація, розповсюдження, тощо

215 Фізичний опис

225 Серії

510 Паралельна основна назва

530 Ключова назва

856$u URL

У деяких випадках ці необов’язкові поля можуть знадобитися, для ідентифікації документа, наприклад 210 Публікація тощо для 45 — Інші видання

Не рекомендовано включення полів, яаі не входять до переліку.

Пов’язані поля не конструюються з повного запису, якщо документ, до якого створюється зв’язок, відсутній. Вони повинні містити сформульовані самостійно дані, достатні для ідентифікації документа, до якого створюється зв’язок.

Щонайменше пов’язані поля повинні містити перелічені вище дані, за винятком ідентифікатору запису.

(В) ПІДПОЛЯ: Техніка стандартних підполів

$a Автор. Ім’я особи, колективу або родини з первинною інтелектуальною відповідальністю відносно документа, з яким створюється зв’язок. Якщо зміст $a складає більш ніж одне підполе, застосовується стандартна пунктуація (ЕХ.6).

Не повторюється.

$c Місце публікації. Зміст підполя 210$a документа, з яким створюється зв’язок.

Не повторюється.

$d Дата публікації. Зміст підполя 210$d документа, з яким створюється зв’язок.

Не повторюється.

$e Відомості про видання. Зміст підполя 205$a документу, з яким створюється зв’язок.

Не повторюється.

$h Номер розділу або частини. Зміст підполя $h, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.

Не повторюється.

$i Назва розділу або частини. Зміст підполя $i, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.

Не повторюється.

$p Фізичний опис. Зміст підполя 215$a документу, з яким створюється зв’язок.

Не повторюється.

$t Назва. Зміст підполів що відносяться до: 200 Назва, 225 Назва серії, або 500 Уніфікована назва документу, з яким створюється зв’язок. Для серіального видання, це підполе може містити зміст поля 530 Ключова назва. Коли зміст складає більше ніж одне підполе, має використовуватись стандартна пунктуація (ЕХ 6).

ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Не повторюється.

$uURL. Зміст підполя 856$u запису, який є джерелом підполів $a та $t в цьому полі.

Не повторюється. (488, ЕХ.4)

$v Номер тому. Елемент(-и) (номер, розташування в документі), що передають відношення між поточним документом, та документом, до якого сворюється зв’язок. Прикладом таких елементів є 200$h та 225$v.

повторюється.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN. Зміст підполя 011$a документу, до якого створюється зв’язок.

Не повторюється.

$y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN/ Міжнародний стандартний музичний номер – ISMN. Зміст підполів 010$a або 013$a документу, до якого створюється зв’язок.

Не повторюється.

$z CODEN. Зміст підполя 040$a документа, до якого створюється зв’язок.

Не повторюється.

$0 Ідентифікатор бібліографічного запису. Зміст поля 001 документа, до якого створюється зв’язок.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису. Зміст підполя $3, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.

Не повторюється.

$5 Установа в якій поле застосовано. Зміст підполя $5, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.

Не повторюється.

Якщо на документ, до якого створюється зв’язок, немає запису, дані в цьому полі створюються так, якби цей документ був каталогізований.

Якщо пов’язуване поле містить контрольний номер запису, до якого створений зв’язок, цей запис повинен бути включеним до того ж самого файлу з метою розповсюдження.

Порядок підполів не має значення. Але рекомендовано, щоб підполе $0 було першим, а послідовність була постійною в межах бази даних

ПРИКЛАДИ

ЕХ 1А: Техніка вставлених полів

461 #0$100177-10346$12000#$aCountries of Europe$vvol. 2

Компоненти полів:

#0 Індикатори для поля461
$1 Ідентифікатор підполя
001 Мітка вставленого поля
77-10346 Дані поля 001
$1 Ідентифікатор підполя
200 Мітка вставленого поля
#0 Індикатори вставленого поля 200
$a Ідентифікатор підполя для поля 200
Countries of Europe Дані підполя $a поля 200
$v Ідентифікатор підполя для поля 200
vol. 2 Дані підполя $v поля 200

ЕХ1В: Техніка стандартних підполів

461 #0$077-10346$tCountries of Europe$vvol. 2

Цей приклад ілюструє зв’язок створений від окремого тому до багатотомної монографії, що знаходиться на рівні набору. Документ, що каталогізується — т.2 є одною фізичною одиницею набору. Запис для набору повинен бути присутнім в тому ж самому файлі і мати свій ідентифікатор запису:
77-10346. Агентство, що створює запис не робить примітку відносно набору в запису для окремого тому, який каталогізується, і тому значення індикатора 2 складає 0. Щоб створити точку доступу з цього поля, буде необхідно знайти запис, до якого відноситься поле 001. Точка доступу згенерована з запису до якого це поле входить у вигляді:
Countries of Europe, vol.2

EX 2A: Техніка вставлених полів

422 #1$12001#$aWorld of knowledge

EX 2B: Техніка стандартних підполів

422 #1$tWorld of knowledge

Серіальне видання World of knowledge має щорічний додаток з назвою World of knowledge annual. У запису до World of knowledge annual потрібна примітка для визначння цього зв’язку. Формат джерела записує цю інформацію створенням зв’язку з документом World of knowledge шляхом вміщення бібліографічної назви до поля 422 Джерело ДОДАТКУ. Примітка створена від цього поля читається як:
Додаток до: World of knowledge

EX 3A: Техніка вставлених полів

430 #1$1001RI976423$1011##$a0199-4797$15301#$aLigand quarterly

EX3 B: Техніка стандартних підполів

430 #1$0RI976423$x0199-4797$tLigand quarterly

Серіальне видання з ключовою назвою Journal of clinical immunoassayпродовжує Ligand quarterly, що має ISSN 0199-4797. У запису для Journal of clinical immunoassay створюється зв’язок з попереднею назвою з використанням ключової назви та ІSSN для ідентифікації. Запис для цього серіального видання необов’язково знаходиться у тому ж файлі. Примітка згенерована з цього поля читається як:
Продовжує: Ligand quarterly. ISSN 0199-4797
або, коли примітка згенерована з французькомовної бази даних:
Fait suite à: Ligand quarterly. ISSN 0199-4797

EX 4A: Техніка вставлених полів

311 ##$aIncludes alternate issues of Mythprint. ISSN 0146-9347

423 #0$1011##$a0146-9347$12001# $aMythprint

EX 4B: Техніка стандартних підполів

311 ##$aIncludes alternate issues of Mythprint. ISSN 0146-9347

423 #0$x0146-9347$tMythprint

Примітка, яка не може бути автоматично згенерована з поля зв’язку 423 вміщена до поля приміток 311. Індикатор 2 дорівнює 0. Примітка не є вставленою до поля 423.

EX 5A: Техніка вставлених полів

200 1#$aIm Auftrag des Königs$edie gefährlichen Abenteuer des Quentin Durward$fWalter Scott$gmit einem Nachwort von Traude Dienel$g[Bearbeitung einer Übersetzung von Oelkers aus dem Jahre 1831]

454 #1$150010$aQuentin Durward

700 #1$aScott,$cSir$bWalter,$f1771-1832

EX 5B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aIm Auftrag des Königs$edie gefährlichen Abenteuer des Quentin Durward$fWalter Scott$gmit einem Nachwort von Traude Dienel$g[Bearbeitung einer Übersetzung von Oelkers aus dem Jahre 1831]

454 #1tQuentin Durward

700 #1$aScott,$cSir$bWalter,$f1771-1832

„Im Auftrag des Königs“ є перекладом „Quentin Durward“ В. Скотта Запис для цього твору не обов’язково буде знаходитись в тому ж файлі. Переклад каталогізується під оригінальним ім’ям автора, тому агентство вважає непотрібним включати його до поля 454. Примітка згенерована з цього поля читається як:
Переклад: Quentin Durward

EX 6A: Техніка вставлених полів

200 1#$aVariations on a theme of Bartók$efor string quartet$fMalcolm Lipkin

311 ##$aVariations on Bartók's Concertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1

488 #0$1700#1$aBartók,$bBéla,$f1881-1945$150010$aConcertos,$rviola, orchestra,$nop.posth. $hMovement 1

700 #1$aLipkin,$bMalcolm

EX 6B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aVariations on a theme of Bartók$efor string quartet$fMalcolm Lipkin

311 ##$aVariations on Bartók's Concertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1

488 #0$aBartók, Béla, 1881-1945$tConcertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1

700 #1$aLipkin,$bMalcolm

Примітка, яка не може бути автоматично згенерована з пов’язуючого поля 488 вміщена в поле приміток 311. Індикатор 2 поля 488 дорівнює 0.

Примітки до блоку:

"4--"   LINKING ENTRY BLOCK

STRUCTURE OF LINKING ENTRY FIELDS
This structure applies to all "4--" linking entry fields.
Definition and Scope of Fields
"The primary purpose of UNIMARC is to facilitate the international exchange of bibliographic data in machine‑readable form between national bibliographic agencies. UNIMARC may also be used as a model for the development of new machine‑readable bibliographic formats" — Purpose and Scope of UNIMARC.
It is therefore important that the UNIMARC format be hospitable to other MARC formats: otherwise conversion to and from UNIMARC is difficult or even impossible.
For this reason the technique of embedded fields has been supplemented by a technique using standard subfields. The structure of the agency's records will determine which system of linking entry fields is used.
Where there is a choice of system, the agency should weigh the advantages of the linking entry system, which allows fuller although more complex entries, against the advantages of the standard subfield system, which is easier to implement.
A statement that linking fields are present or absent together with a note of the type of contents in such linking fields, should be given in the documentation to accompany exchange records. For details, see Appendix K.
Within the Linking Entry Fields Section, both methods are described in the order: (A) embedded fields technique then (B) the standard subfields technique. All examples illustrate both methods.
Each linking entry field in a record will contain subfields that identify the item to which the link is being made. The data in this field should be sufficient to identify the record for the item being linked to, or, if there is no record, to identify the item itself.
In the following list the fields are labelled by the type of record to which the link is being made, e.g. 410 SERIES is used in a sub‑series record to link to the series of which it is a part.
The following fields are defined:
Series, supplements, etc.
410 Series
411 Subseries
412 Source of Excerpt or Offprint 413 Excerpt or Offprint
421 Supplement 422 Parent of Supplement
423 Issued with
424 Is Updated by 425 Updates
Preceding entries Succeeding entries
430 Continues 440 Continued by
431 Continues in Part 441 Continued in Part by
432 Supersedes 442 Superseded by
433 Supersedes in Part 443 Superseded in Part by
434 Absorbed 444 Absorbed by
435 Absorbed in Part 445 Absorbed in Part by
436 Formed by Merger of 446 Split into
437 Separated from 447 Merged with xxx to Form
448 Changed Back to
Other editions
451 Other Edition, State or Impression in the Same Medium
452 Other Edition in Another Medium
453 Translated as 454 Translation of
455 Reproduction of 456 Reproduced as
Levels
461 Set Level
462 Subset Level
463 Piece Level
464 Piece‑Analytic Level
Other
470 Item Reviewed
481 Also Bound In This Volume 82 Bound With
488 Other Related Works
Occurrence
Optional. Any number of linking fields may be included in a record.
For certain categories of linking fields (notably 46‑ Level linking fields) there is a restriction on the type of link which may be made. Details are given in Notes on Field Contents for such fields.
Indicators
 Indicator 1:  blank (not defined)
 Indicator 2:  Note Indicator
The second indicator indicates whether the agency providing the record would use the data in this field to make a note for print or other displays of the record. If a note is not required, this indicator should be set to 0 (EX 1, 4, 6). The kinds of notes envisaged being created using this data are illustrated in the examples (EX 2, 3, 5). When the record is displayed, the specific field tag may be translated into text that describes the exact relationship of the item to which the link is being made and the item being catalogued: the exact wording of the text depends on the practices of the agency receiving the record.
0 Do not make a note
1 Make a note
(A) Subfields: Embedded fields technique
$1 Linking Data
Each $1 (one) subfield contains a data field complete with tag, indicators, and subfield codes. Repeatable for each embedded field.
Notes on Field Contents: Embedded fields technique
Each linking field is formatted as follows:
Indicators: Subfield Identifier: Subfield Data: Subfield Identifier: Subfield Data: F/T
#0 or #1 $1 Embedded tag, indicators and subfields $1 Embedded tag, indicators and subfields ...
F/T = Field Terminator
It is recommended that embedded fields are entered in numerical order of tag within each field. In the case of an embedded 001 field, neither indicators nor subfield identifiers are defined so that the subfield data includes only the tag and the number (EX 1).
If a linking field contains the record control number of the linked record, this record should be included in the same file for distribution purposes.
Linking fields constructed from a full record should contain the following required data when present:
001 RECORD IDENTIFIER
500 UNIFORM TITLE
or (if 500 not present in the record)
200 $a Title Proper
"7--" Responsibility (if present) (usually primary)
206 MATERIAL SPECIFIC AREA: CARTOGRAPHIC MATERIALS – MATHEMATICAL DATA
The following fields may optionally be included:
010 ISBN
011 ISSN
040 CODEN
101 LANGUAGE OF THE WORK
102 COUNTRY OF PUBLICATION OR MANUFACTURE
123 CODED DATA FIELD: CARTOGRAPHIC MATERIALS ‑SCALE AND COORDINATES
130 CODED DATA FIELD: MICROFORMS – PHYSICAL ATTRIBUTES
200 $a Title proper [if not already included]
200 $f First Statement of Responsibility
200 $h Number of Section or Part
200 $i Name of Section or Part
200 $v Volume Designation
205 EDITION STATEMENT
210 PUBLICATION, DISTRIBUTION ETC.
215 PHYSICAL DESCRIPTION
225 SERIES
510 PARALLEL TITLE PROPER
530 KEY TITLE
856 $uURI
In some cases these optional fields may be needed to identify the item, e.g. 210 PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. for 45‑ OTHER EDITIONS.
It is not recommended that additional fields be included.
Linking fields not constructed from a full record should contain as much of this data as possible, given the practices of the source agency.
At the least they should contain the data listed above, but need not include the record identifier.
(B) Subfields: Standard subfields technique

$a Author
The name of the person, corporate body or family with primary responsibility for the item to which the link is being made. This may not necessarily be the contents of a 700, 710 or 720 field for that item if the concept of main entry does not exist in the cataloguing rules. Where more than one subfield contributes to the contents, standard punctuation should be applied (EX 6). Not repeatable.

$b General material designation
The contents of the relevant subfield (200$b) of the item to which the link is being made. See field 456, EX1. Not repeatable.

$c Place of Publication
The contents of the 210$a subfield(s) of the item to which the link is being made. Repeatable.

$d Date of Publication
The contents of the 210$d subfield of the item to which the link is being made. Not repeatable.

$e Edition Statement
The contents of the 205$a subfield of the item to which the link is being made. Not repeatable.

$f First Statement of Responsibility
The contents of the relevant subfield(s) (200$f) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2. Repeatable after each subfield $t, $l, $h or $i which has an accompanying statement of responsibility or for each parallel statement of responsibility.

$g Subsequent Statement of Responsibility
The contents of the relevant subfield(s) (200$g) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2. Repeatable.

$h Number of Section or Part
The contents of the relevant title (200) or uniform title (500) $h subfield of the item to which the link is being made. Repeatable.

$i Name of Section or Part
The contents of the relevant title (200) or uniform title (500) $i subfield of the item to which the link is being made. Repeatable.

$l Parallel title
The contents of the relevant parallel title subfield(s) (200$d, 510$a) of the item to which the link is being made. See field 423, EX 2. Repeatable.

$m International Standard Music Number
The contents of the 013$a subfield of the item to which the link is being made. Repeatable.

$n Name of Publisher, Distributor, etc.
The contents of the relevant subfield(s) (210$c) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2. Repeatable.

$o Other title information
The contents of the relevant subfield(s) (200$e) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2. Repeatable.

$p Physical description
The contents of the relevant physical description 215$a subfield of the item to which the link is being made. Not repeatable.

$s Series statement
The contents of the relevant subfield(s) (225$a, $h, $i) of the item to which the link is being made. See field 456, EX 1. Repeatable.

$t Title
The contents of the relevant title (200) or uniform title (500) subfield(s) of the item to which the link is being made. In the case of a continuing resource, this subfield may hold the contents of the key-title (530) field. Where more than one subfield contributes to the contents, standard punctuation should be applied in the absence of a specific 4XX subfield code (EX 6). Mandatory. Repeatable.

$u Uniform Resource Identifier
The contents of the 856$u subfield of the record which is the source of the $a or $t in this field (see field 488, EX4). Not repeatable.

$v Volume Number
The element(s) (number, position in the document) which expresses the relationship between the current item and the item to which the link is being made. Examples of such elements are 200$h and 225$v. Not repeatable.

$x ISSN
The contents of the 011$a subfield of the item to which the link is being made. Repeatable.

$y International Standard Book Number
The contents of the 010$a subfield of the item to which the link is being made. Repeatable.

$z CODEN
The contents of the 040$a subfield of the item to which the link is being made. Not repeatable.

$0 Bibliographic Record Identifier
The contents of the 001 field of the item to which the link is being made. Not repeatable.

$3 Authority Record Number
The contents of the $3 subfield of the field which is the source of the $a or $t in this field. Repeatable.

$5 Institution to Which Field Applies
The contents of the $5 subfield of the field which is the source of the $a or $t in this field. Not repeatable.
If there is no record for the item being linked to, the data in this field should be created as if that item were being catalogued.
If a linking field contains the record control number of the linked record, this record should be included in the same file for distribution purposes.
The order of subfields is irrelevant. But it is recommended that the $0 subfield appears first and that the order be consistent within the database.
Related Fields
311 NOTES PERTAINING TO LINKING FIELDS
Field 311 may be used to express any of the linking relationships appearing in this block when a note is required which cannot be generated from a "4--" field. If field 311 is used, the second indicator of the corresponding "4--" field is set to 0.
Examples
EX 1A: Embedded fields technique
461 #0$100177‑10346$12001#$aCountries of Europe$vvol. 2

Field components: #0 Indicators for field 461
$1 Subfield identifier
001 Tag of embedded field
77‑10346 Data of 001 field
$1 Subfield identifier
200 Tag of embedded field
0# Indicators of embedded 200 field
$a Subfield identifier for 200 field
Title Data of 200 field
$v Subfield identifier for 200 field
vol. 2 Data of 200 field

EX 1B: Standard subfields technique
461 #0$077‑10346$tCountries of Europe$vvol. 2
This example illustrates a link from a volume to a multi‑volume monograph that is at the set level. The item being catalogued vol. 2 is one piece of the set. The record for the set should be present in the same file and will have as its 001 record identifier: 77‑10346. The agency creating the record does not make a note relating to the set in the record for the volume being catalogued and has therefore set the second indicator to 0. To produce an access point from this field, it may be necessary to find the record referred to in the embedded 001 field. An access point generated from the record to which this field points would appear as follows:
Countries of Europe, vol. 2

EX 2A: Embedded fields technique
422 1$12001#$aWorld of knowledge

EX 2B: Standard subfields technique
422 1$tWorld of knowledge
A continuing resource World of knowledge has an annual supplement entitled World of knowledge annual. In the record describing the World of knowledge annual, a note is required to indicate this relationship. The source format records this information by linking to the item World of knowledge by means of a bibliographic title entered in UNIMARC Field 422 PARENT OF SUPPLEMENT. The note created from this field might read as follows:
Supplement to: World of knowledge

EX 3A: Embedded fields technique
430 1$1001RI976423$1011##$a0199‑4797$15301#$aLigand quarterly

EX 3B: Standard subfields technique
430 #1$0RI976423$x0199‑4797$tLigand quarterly
A continuing resource with a key‑title Journal of clinical immunoassay continues Ligand quarterly which had ISSN 0199‑4797. In the record for Journal of clinical immunoassay a link is made to the previous title using key title and ISSN for identification. The record for that continuing resource need not be in the same file. A note generated from this field might read: Continues: Ligand quarterly. ISSN 0199‑4797

or when the note is generated by a French language database:

Fait suite à: Ligand quarterly. ISSN 0199‑4797

EX 4A: Embedded fields technique
311 ##$aIncludes alternate issues of Mythprint. ISSN 0146‑9347
423 #0$1011##$a0146‑9347$12001# $aMythprint

EX 4B: Standard subfields technique
311 ##$aIncludes alternate issues of Mythprint. ISSN 0146‑9347
423 #0$x0146‑9347$tMythprint
A note which cannot be generated automatically from the linking field 423 is entered in a note field 311. The second indicator is set to 0.The note is not embedded in the 423 field.

EX 5A: Embedded fields technique
200 1#$aIm Auftrag des Königs$edie gefährlichen Abenteuer des Quentin Durward $fWalter Scott$gmit einem Nachwort von Traude Dienel$g[Bearbeitung einer Übersetzung von Oelkers aus dem Jahre 1831]
454 #1$150010$aQuentin Durward
700 1$aScott,$cSir$bWalter,$f1771-1832

EX 5B: Standard subfields technique
200 1#$aIm Auftrag des Königs$edie gefährlichen Abenteuer des Quentin Durward $fWalter Scott$gmit einem Nachwort von Traude Dienel$g[Bearbeitung einer Übersetzung von Oelkers aus dem Jahre 1831]
454 #1$tQuentin Durward
700 #1$aScott,$cSir$bWalter,$f1771-1832
Im Auftrag des Königs is a translation of Sir Walter Scott's Quentin Durward. A record for that work need not be in the same file. As a translation is catalogued under the name of the original author, the agency has not thought it necessary to include the author's name in the 454 field. A note generated from this field might read:
Translation of : Quentin Durward

EX 6A: Embedded fields technique
200 1#$aVariations on a theme of Bartók$efor string quartet$fMalcolm Lipkin
311 ##$aVariations on Bartók's Concertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1
488 #0$1700#1$aBartók,$bBéla,$f1881-1945$150010$aConcertos,$rviola, orchestra,$nop.posth. $hMovement 1
700 #1$aLipkin,$bMalcolm

EX 6B: Standard subfields technique
200 1#$aVariations on a theme of Bartók$efor string quartet$fMalcolm Lipkin
311 ##$aVariations on Bartók's Concertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1
488 #0$aBartók, Béla, 1881-1945$tConcertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1
700 #1$aLipkin,$bMalcolm
A note which cannot be generated automatically from the linking field 488 is entered in a note field 311. The second indicator of field 488 is set to 0.

EX 7A: Embedded fields technique
200 1#$aFlores apparuerunt$bMusique imprimée$fÉtienne Moulinié$g[édition de Jean Duron]
412 #1$12001#$aMeslanges de sujets chrestiens$bMusique imprimée$aet motet „Flores apparuerunt“$fEtienne Moulinié$gédition de Jean Duron$gavec une collaboration musicale de Gérard Geay$get un avant-propos de Denise Launay $1210##$aVersailles$cEd. du Centre de musique baroque$d1996$1215##$a1 partition (CXVIII-421 p.)

EX 7B: Standard subfields technique
200 1#$aFlores apparuerunt$bMusique imprimée$fÉtienne Moulinié$g[édition de Jean Duron]
412 #1$tMeslanges de sujets chrestiens$bMusique imprimée$tet motet „Flores apparuerunt“$fEtienne Moulinié$gédition de Jean Duron$gavec une collaboration musicale de Gérard Geay$get un avant-propos de Denise Launay$cVersailles$nEd. du Centre de musique baroque$d1996$p1 partition (CXVIII-421 p.)
Flores apparuerunt is an offprint of a publication that comprises two musical works by the same composer, and lacks a collective title. In field 412, subfield $a (in embedded field 200, EX 7A) and subfield $t (standard subfields technique, EX 7B) are repeated.

Creative Commons License