Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Додаток C: Коди відношення

(Перенаправлено з Додаток C)

Додаток C: Коди відношення

Appendix C: Relator Codes

renamed to Appendix B

Вступ

Пропонований список 3х-значних цифрових кодів категорій відношення розроблений на основі списків, складених раніше Люсией Дж. Ратер (Бібліотека Конгресу США), і Джоель Понсе (Національна Бібліотека, Париж), списку, що застосовується в системі USMARK, списку BELMARC. Список містить також додаткові коди, введені в УКРМАРК для національного використання. Ці коди позначені знаком Астеріск (*) в стовпці „Найменування українською мовою“.

Коди із запропонованого списку можуть бути використані в полях блоку 7-- Блок відповідальності (підполі $4). У випадках, коли потрібно навести кілька кодів, кожен код слід записувати в окремому підполі $4.

Коди в списку не є взаємовиключними. Організаціям, що використовують ці коди, рекомендується в кожному випадку вибирати найбільш конкретну категорію з декількох підходящих. В системі форматів УКРМАРК застосування кодів авторського відношення є факультативним.

При необхідності більш точно вказати роль виконавця музичного твору на додаток до кодів 545 і 721 можуть бути використані трьохбуквені коди зі списку кодів до поля 146. У цьому випадку після цифрового коду в періодичному підполі $4 вказується відповідний літерний код.

Список кодів

Код Найменування українською мовою Найменування англійською мовою Пояснення
000 Функція не визначена Undetermined function Особа (організація), відповідальність якої по відношенню до документа не визначена. Код використовується в разі, якщо необхідно вказати, що каталогізатору не вдалося визначити відповідальність особи (організації). Якщо організація-творець запису не використовує коди відношення, код 000 не використовується.
070 Автор Author Особа (організація), що несе основну відповідальність за інтелектуальний або художній зміст роботи. Якщо таку відповідальність спільно несуть дві і більше осіб (організацій), даний код може бути використаний з такою кількістю заголовків, скільки їм підходить.
010 Автор адаптації Adapter Особа, яка модифікує твір для аудиторії, відмінної від тієї, для якої твір спочатку призначався. Включає переробку твору для кінофільму або іншої аудіовізуальної постановки, а також перекладення тексту для створення нового. Для автора переробки музичного твору для іншого способу виконання див. Аранжировщик (030) [Arranger].
015 Агентство, що робить відтворення доступним Agency making a reproduction available Any agency (library, archives, publisher) involved in the process of production, realization or distribution of a reproduction of a resource, for example a microform or digital reproduction; applies to the agency that makes the reproduction as well as to the agency that publishes the reproduction and/or puts it online.
див. 310 for Distributor
див. 610 for Printer
див. 650 for Publisher
901 Автор гармонізації* Особа, яка здійснила притворення гармонійного супроводу до будь-якої мелодії.
450 Автор дарчого напису Inscriber Особа, яка підписує дарчий напис.
090 Автор діалогу Author of dialogue Автор діалогів або усних коментарів в кіносценарії або звукозапису.
902 Автор запису твору народної творчості* Застаріло. Див. Збирач фольклору (206) [ Collector of field material ].
245 Автор ідеї (концепції) Conceptor Особа (організація), відповідальна за оригінальну ідею, на якій заснована робота. Код відноситься також до наукового автора аудіовізуальної одиниці або автора концепції рекламного матеріалу.
903 Автор оркестровки або інструментування* Orchestrator Особа, яка здійснила виклад музики для виконання її будь-яким складом оркестру або інструментальним ансамблем. Автор аранжування музичного твору — див. Аранжировщик (030) [Arranger].
290 Автор посвяти Dedicator Автор посвяти (посвята може бути як у формі офіційної заяви, так і в довільній формі або віршованій формі).
075 Автор післямови, висновків, кінцівки і т.п. Author of afterword, postface, colophon, etc. Використовується замість Автор передмови і т.п. (080) [Author of introduction] , коли форма і зміст післямови і т.п. повністю відрізняється від передмови і інших, перелічених у 080 елементів роботи.
080 Автор передмови і т.п. Author of introduction, etc. Автор введення, передмови, післямови, приміток, іншого критичного матеріалу і т.п., не є автором самої роботи. Див. також Автор післямови (075) [Author of afterword].
770 Автор супровідного матеріалу Writer of accompanying material Автор значного матеріалу, супроводжуючого звуковий запис або інший аудіовізуальний матеріал.
072 Автор цитати або витягу з тексту Author in quotations or text extracts Особа, чия робота широко цитується або представлена ​​витягами з її тексту в інших роботах, до яких ця особа не має безпосереднього відношення. Такі цитати часто використовуються в виставкових каталогах, в колекціях фотографій тощо
725 Агентство зі стандартів Standards body Агентство, відповідальне за випуск та затвердження стандартів.
Адресат Addressee Див. Одержувач листів (660) [Recipient of letters].
005 Актор Actor Особа, яка демонструє головним чином акторську майстерність в музичному чи драматичному поданні або видовищному заході.
018 Аніматор Animator Особа, що використовує технічні засоби для надання зображень (в т.ч. тривимірним) ілюзії руху.
020 Анотатор Annotator Автор анотації до рукопису друкованого видання, опублікованої у ньому. Для автора коментаря або приміток до тексту див. Коментатор друкованого тексту (212 ) [Commentator].
030 Аранжувальник Arranger Автор аранжування музичного твору, зазвичай для інструментів або носіїв, відмінних від використовуваних в оригіналі; при аранжуванні музична основа залишається незмінною. Автор оркестровки або інструментування — див. ( 903 ) [Orchestrator]
535 Артист пантоміми Mime artist Особа, яка виконує пантоміму.
905 Архітектор*
060 Асоційоване ім'я Associated name Загальна категорія відношення для особи (організації), ім'я якої пов'язане з книгою або згадано в ній, але не може бути визначено як Колишній власник (390) [Former owner] або іншим визначником відношення, що вказує на походження книги.
065 Аукціоніст Auctioneer Особа (організація), яке здійснює оцінку і громадську аукціонну розпродаж товарів, зокрема, книг, творів мистецтв і т.п.
100 Бібліографічний попередник Bibliographic antecedent Автор роботи, на якій повністю або частково заснована представлена ​​в записі робота. Даний код може застосовуватися в описах адаптацій, покажчиків, продовжень роботи іншими авторами, конкорданс (алфавітних покажчиків висловів).
605 Ведучий програми Presenter Особа, що представляє телевізійну або радіопрограму і приймає в ній участь.
260 Власник авторського права Copyright holder
755 Вокаліст Vocalist Особа, що використовує вокальне мистецтво в музичних або драматичних виставах.
651 Головний редактор Publishing director
350 Гравер Engraver
760 Гравер по дереву Wood-engraver
530 Гравер по металу Metal-engraver
Гравер тексту Textual engraver Див. Гравер (350) [Engraver].
320 Дарувальник Donor Особа (організація), яка надала книгу її нинішньому власнику. Особа, яка надала книгу її попередньому власникові, слід позначати як Колишній власник (390) [Former owner].
550 Диктор Narrator Особа, що веде усне оповідання в кінофільмі, звукозаписі і т.п.
303 Диск-жокей Disc jockey Особа (організація), що здійснюють відбір і програвання звукозаписів для аудиторії.
305 Дисертант Dissertant Особа, яка представляє дисертацію на здобуття наукового ступеня.
250 Диригент Conductor Особа, що керує груповим виконанням музичного твору.
Завідувач реквізитом Property manager Див. Творча група (633) [Production personnel].
580 Виробник паперу Papermaker
650 Видавець Publisher
475 Організація, що видає Issuing body Організація, під егідою якої може бути опублікований бібліографічний ресурс. Ця організація може нести або не нести відповідальність за інтелектуальний зміст бібліографічного ресурсу; може бути або не бути видавцем.
584 Винахідник Patent inventor Особа, яка винайшла пристрій або процес, про який йде мова в патенті, описаному в документі.
430 Ілюмінатор Illuminator Художник-ілюстратор старовинного рукопису.
440 Ілюстратор Illustrator Автор оформлення або ілюстрації.
Імітатор Counterfeiter Див. Виконавець підробки (380) [Forger].
445 Імпресаріо Impresario Менеджер або продюсер музичної або театральної вистави; а також — директор оперної трупи.
400 Інвестор Funder Застаріло. Див. Спонсор (723) [Sponsor].
670 Інженер запису Recording engineer Особа, відповідальна за технічні аспекти сеансу звуко- або відеозапису.
906 Інженер споруди*
560 Ініціатор ідеї Originator Особа (організація), пов'язана з інтелектуальним змістом роботи, і т.ч. названа в роботі як дослідник або провідний дослідник. Дана категорія не включає в себе видавців, замовників або спонсорів і т.п. за винятком випадків, коли вони є також колективними авторами.
470 Інтерв'юер Interviewer Особа, що бере інтерв'ю.
460 Інтерв'юємий Interviewee Особа, що дає інтерв'ю.
590 Виконавець Performer Актор або музикант або організація, які беруть участь у виконанні музичного або драматичного твору. Використовуйте, якщо не потрібен більш точний код, наприклад, актор, танцівник, музикант, співак.
595 Виконавець досліджень Performer of research Організація, відповідальна за проведення досліджень, про які йде мова в документі (зокрема, організація, в якій виконана дисертація).
380 Виконавець (виробник) підробки Forger
726 Виконавець трюків Stunt performer Дублер актора, що виконує небезпечні або важкі дії.
Дослідник Investigator Див. Ініціатор ідеї (560) [Originator].
673 Дослідницький колектив, керівник Research team head Особа, яка керує дослідженнями або проектом, про які йде мова в документі.
677 Дослідницький колектив, учасник Research team member Учасник досліджень або проекту, про які йде мова в документі.
170 Каліграф Calligrapher
180 Картограф Cartographer
Кінооператор Див. Фотограф (600) [Photographer].
Кіноредактор Film editor Див. Редактор фільму (370) [Film editor].
Книга, оформлювач Designer of book Див. Оформлювач книги (130) [Book designer].
160 Книготорговець Bookseller Приватна особа або організація, що продала книгу.
Колорист Colourist Див. Технолог по графіці (410) [Graphic technician].
385 Колишній передбачуваний автор Former Attributed author Колишній передбачуваний/приписуваний автор
див. Author, Attributed (062) for current attributed author or Dubious author (330) when a authorship has been dubiously or incorrectly ascribed
390 Колишній власник Former owner Особа (організація), яка коли-небудь в минулому була власником даного документа, в т.ч. особа (організація), якій документ був подарований, як зазначено в дарчому написі, зробленому на даному документі іншою особою або організацією. Особа (організація), яка подарувала цей документ її нинішньому власнику слід позначати як Дарувальник (320) [Donor] .
207 Комедіант Comedian Виконавець, який своїм мистецтвом викликає сміх.
210 Коментатор Commentator Особа, яка здійснює інтерпретацію, аналіз, а також обговорення тематичного змісту звукозапису, кінофільму або іншого аудіовізуального матеріалу.
212 Коментатор друкованого тексту Commentator for written text Автор коментаря або пояснювальних приміток до тексту. Для автора анотацій на рукописи, опублікованих в друкованій книзі див. Анотатор (020) [Annotator].
230 Композитор Composer Творець музичного твору (зазвичай в друкованому або рукописному вигляді).
233 Композитор адаптованого твору Composer of adapted work Композитор - автор твору (опери, арії, честі чи теми музичного твору), якщо в бібліографічному записі описується парафраз, попурі, або фантазія на тему цього твору. А також - композитор - автор теми, яка є предметом варіації, написаної іншим композитором.
236 Композитор основного музичного твору Composer of main musical work Композитор - автор основного твору, який містить каденцію, арію і т.д., написану іншим композитором. Код використовується тільки в тому випадку, якщо основний музичний твір не входить в об'єкт опису.
255 Консультант проекту Consultant to a project Особа (організація), що володіє спеціальними знаннями і запрошена переважно для загального інтелектуального спостереження (аналіз, деталізація або інструкції) за стратегічними і оперативними завданнями, щоб створити або запропонувати ефективний курс або вирішення питання.
640 Коректор друкованого тексту Proof-reader Особа, яка провадить коректуру друкованого тексту. В випадку рукописного тексту див. Коректор рукописів (270) [Corrector].
270 Коректор рукописів Corrector Особа, що виправляє помилки в роботі переписувача рукописних книг. Для друкованих творів див. Коректор друкованого тексту (640) [Proof-reader] .
655 Ляльковод Puppeteer Виконавець, який працює з лялькою.
273 Куратор виставки Curator of an exhibition Особа, відповідальна за проектування і організацію виставки.
480 Лібретист Librettist Автор тексту опери, ораторії, хореографічного твору і т.п.
520 Лірик Lyricist Автор слів пісні.
510 Літограф Lithographer Особа, що виготовляє гладку або зернисту кам'яну плиту або пластину для літографічної друку, в т.ч. художник-графік, який створює оригінал зображення безпосередньо на поверхні, з якої буде потрібно друкувати.
500 Ліцензіар Licensor Особа, яка підписала ліцензію, дозвіл „до друку“ і т.п.
490 Ліцензіат Licensee Початковий одержувач ліцензії на друк або публікацію.
908 Майстер декоративно-прикладного мистецтва* Особа, що створює предмети декоративного мистецтва - художні вироби, призначені головним чином для побуту.
637 Менеджер проекту Project manager Особа, яка здійснює керівництво програмою робіт, спрямованих на вирішення певної задачі.
545 Музикант Musician Особа або ансамбль, яке виконує музику або має відношення до музичного змісту роботи. Може використовуватися для вокального або інструментального виконавця. Використовуйте цей код, коли неможливо або небажано більш точно ідентифікувати функцію особи.
Мультиплікатор Cartoonist Див. Аніматор (018) [Animator].
240 Наборщик Compositor
Наборщик нот Music engrave Див. Гравер (350) [Engraver].
695 Науковий консультант Scientific advisor Особа, яка використовує свою наукову, педагогічну або історичну компетенцію при розробці концепції та реалізації твору, зокрема для аудіовізуальних матеріалів.
727 Науковий керівник Thesis advisor Особа, під чиїм керівництвом здобувач наукового ступеня пише і представляє тези, наукові статті або текст дисертації.
330 Непідтверджений автор Dubious author Особа, авторство якої по відношенню до даної роботи не підтверджене або приписано невірно.
280 Об'єкт посвяти Dedicatee Особа (організація), якій присвячена дана книга або рукопис (не плутати з одержувачем подарунка). Посвячення може бути формальним (представлене в документі) або неформальним (на окремому примірнику). В останньому випадку поле, що містить код 280, буде мати підполе $5 для організації, яка зберігає екземпляр з присвятою.
420 Об'єкт вшанування Honoree Особа, в честь якої або в пам'ять про яку подарована дана книга.
555 Опонент Opponent Особа, повністю або частково опонуюча тезам або дисертації.
955 Опонуюча організація* Організація, яка виступає опонентом при захисті дисертації.
557 Організатор заходу Organiser of meeting Особа (організація), відповідальна за підготовку конференції, конкурсу або іншого тимчасового заходу, про який йде мова в документі.
995 Організація, яка прийняла дисертацію до захисту*
295 Організація, що затвердила вчений ступінь Degree-grantor Організація, що затвердила вчений ступінь, на здобуття якої була написана наукова робота
395 Засновник Founder Особа, що заснувала серію, журнал, серіальний або інший триваючий ресурс.
540 Відповідальний за випуск Monitor Особа (організація), що контролює дотримання умов видавничого договору (контракту) і відповідальна за підготовку звіту та контроль за його розповсюдженням (іноді називається контролюючим агентством).
130 Оформлювач книги (друкованого видання) Book designer Особа (організація), відповідальна за загальний графічний дизайн книги (друкованого видання), включаючи шрифтове і ілюстративне оформлення, вибір технології та засобів виконання.
140 Оформлювач обкладинки Bookjacket designer
120 Оформлювач палітурки Binding designer
150 Оформлювач екслібриса Bookplate designer
360 Офортист Etcher
Оцінювач Appraiser Див. Експерт (365) [Expert].
582 Патент, заявник Patent applicant Особа (організація), яке подала заявку на патент, описаний в документі.
587 Патентовласник Patentee Особа (організація), що заплатила за патент, описаний в документі.
062 Передбачуваний автор Author, Attributed Передбачуваний/приписуваний автор.
721 Співак Singer Особа, яка використовує свій голос з музичним супроводом або без нього для виконання музичного твору. Виконання співака може включати слова або не включати їх.
730 Перекладач Translator Особа, яка здійснює переклад тексту з однієї мови на іншу або з застарілої форми мови на сучасну, більш-менш точно слідуючи оригіналу.
110 Палітурник Binder
620 Друкар з друкованих форм Printer of plates Особа, яка виконує друк ілюстрацій або елементів оформлення з гравірувальних дощок.
610 Друкар Printer Особа (організація), яке виконує друк тексту на друкарському верстаті як методом високого друку (складальним), так і методом плоского друку з друкованої форми (наприклад, стереотипної).
Друкар фотографій Printer of photographs Див. Технолог по графіці (410) [Graphic technician].
Друковані форми, друкар Plates, printer of Див. Друкар з друкованих форм (620) [Printer of plates].
700 Писар Scribe Виробник рукописних факсимільних текстів з друкованого матеріалу, автор рукопису або особа, записуюча текст під диктовку.
720 Підписуюча особа Signer Використовується для наявного в книзі підпису без пояснення або інших відомостей на його походження.
660 Одержувач листа Recipient of letters Особа, якій адресовано лист.
050 Правонаступник Assignee Особа (організація), якій було надано ліцензію на розмноження або публікацію матеріалу.
635 Програміст Programmer Особа (організація), відповідальна за розробку проектних документів комп'ютерних програм, за код джерела, за машинозчитувані цифрові файли і необхідну документацію.
257 Продовжувач Continuator Особа, що продовжує роботу над твором після іншої особи.
630 Продюсер Producer Особа, яка несе головну відповідальність за створення кінофільму, включаючи адміністративно-фінансові питання, керівництво виробництвом і комерційний успіх фільму. Для менеджера або продюсера музичної або театральної вистави див. Імпресаріо (445) [ Impresario] .
665 Продюсер запису Record producer Особа (організація), відповідальна за процес звукозапису (включаючи безпосередньо запис, мікшування і т.д.), які здійснюють загальне керівництво творчістю музикантів, що регулюють організаційні, адміністративні, фінансові питання запису.
Проектувальник комп'ютерної графіки Computer graphics designer Див. Технолог по графіці (410) [Graphics technician] і/або Ілюстратор (440) [Illustrator].
570 Інші Other Використовується: 1. В доповнення до прийнятого в національному форматі коду відношення, що не має еквівалентів в системі UNIMARC, і при відсутності інших кодів відношення UNIMARC. 2. При відсутності необхідних кодів відношення як в UNIMARC, так і в національному форматі.
904 Публікатор* Особа, яка володіє авторським оригіналом і (або) підготувала його для випуску видавництвом. Це може бути правонаступник автора або просто володар оригіналу твору покійного автора.
740 Розробник шрифту Type designer Особа, яке розробила шрифт, використаний у даній книзі.
310 Розповсюджувач Distributor Агент або агентство, що володіють винятковим або частковим правом на продаж документу.
Реалізатор генерал-басу (скороченої нотації) Realiser of the thorough-bass Див. Аранжувальник (030) [Arranger]
340 Редактор Editor Особа, що готує до публікації роботу, автором якої вона не є (робота редактора може бути як технічною, так і інтелектуальною).
370 Редактор фільму Film editor
300 Режисер Director Особа, відповідальна за загальне керівництво роботою, або особа, яка керує постановкою твору для театру, кіно або звукозапису.
672 Реміксер Remixer Особа (організація), яка створила нову версію музичного твору, записану пізніше оригінальної версії, як правило, в сучасному варіанті аранжування. Іноді створюється шляхом „перемішування“ кількох частин вихідної композиції, накладення на неї різних звуків, спецефектів, зміни темпу, тональності і т. п.
Репортер Reporter Див. Секретар (710) [Secretary].
675 Рецензент (оглядач) Reviewer Особа (організація), відповідальна за рецензію або огляд книг, кінофільмів, вистав і т.д.
680 Рубрикатор Rubricator Художник, який писав заголовки і червоні рядки в старовинних друкованих та рукописних книгах.
Керівник оркестру Orchestral director Див. Диригент (250) [Conductor].
195 Керівник хору Choral director Особа, яка здійснює керівництво співаками в складі хору (раніше було див. Диригент (250) [Conductor] ).
710 Секретар Secretary Редактор або інша особа, відповідальна за вираз точки зору організації, яка відповідає за інтелектуальний зміст.
705 Скульптор Sculptor Використовуйте в тих випадках, коли більш загальний термін Художник (040) [Artist] недостатній.
Співавтор Joint author Див. Автор (070) [Author].
206 Збирач фольклору Collector of field material Особа, яка в природних умовах збирає зразки музичної, усної й т. п. спадщини, пов'язаною з даною територією або групою населення, наприклад, шляхом аудиовідеозапису, для проведення подальшого дослідження.
Творець слогану Slogan creator Див. Автор ідеї (245) [Conceptor].
Здобувач Dissertant Див. Дисертант (305) [Dissertant].
220 Укладач Compiler Особа, що складає збірник шляхом вибірки і об'єднання робіт різних авторів (осіб або організацій). Також особа, що складає публікацію з робіт одного автора (особи або організації).
205 Співробітник Collaborator Використовуйте лише тоді, коли не можуть застосовуватися більш точні функції, позначені іншими кодами.
723 Спонсор Sponsor Особа (організація), відповідальна за фінансування бібліографічного ресурсу, виставки або іншої тимчасової організації, які асоціюються з бібліографічним ресурсом. Для організацій, які видають або спонсорують продовжуючі ресурси, див. . Організація, що видає (475) [Issuing body].
690 Сценарист Scenarist Автор сценарію.
275 Танцівник Dancer Особа, яка демонструє, головним чином, танцювальну майстерність в музичних або драматичних виставах або дивертисментах.
633 Творча група Production personnel Особи, пов'язані з виробництвом музичного/драматичного представлення (реквізит, освітлення, спецефекти і т.д.). Включає художників continuity.
Театральний режисер Stage director Див. Режисер (300) [Director].
750 Типограф, технічний редактор Typographer Особа (організація), що несе основну відповідальність за підбір і використання шрифтів в даній книзі. Якщо це та сама особа, що відповідає і за інші аспекти графічного оформлення книги (наприклад, Оформлювач книги (130)), то можливе одночасне використання обох кодів.
410 Технолог по графіці Graphic technician Особа, відповідальна за реалізацію оформлення матеріалу на тому носії, з якого буде зроблено зображення (друковане, на екрані дисплея і т.п.). Якщо автор оформлення (наприклад, Ілюстратор (440)) одночасно забезпечує і його реалізацію, то можуть використовуватися обидва коди паралельно.
753 Торговець Vendor Особа, що продала описуваний документ.
600 Фотограф Photographer (1) Автор фотознімку; код може застосовуватися при описі як оригінальної фотографії, так і її репродукції на будь-якому носії.
(2) Особа, відповідальна за зйомку фільму, кінооператор.
200 Хореограф Choreographer Постановник балету, танців, а також виступів фігуристів на льоду, гімнасток (в художній гімнастиці) і т.п.
907 Художній редактор* Фахівець, що здійснює художнє редагування та ілюстрування видань з метою забезпечення їх високоякісного поліграфічного виконання.
040 Художник Artist Автор художнього, скульптурного і т.п. твору. Автора скульптурного твору див. Скульптор (705) [Sculptor]
Художник continuity Continuity artist Див. Творча група (633) [Production personnel].
Художник по гриму Make-up supervisor Див. Творча група (633) [Production personnel].
Художник по костюмах Costume designer Див. Творча група (633) [Production personnel].
Художник по маскам Mask designer Див. Творча група (633) [Production personnel].
Художник по світлу Lighting designer Див. Творча група (633) [Production personnel].
632 Художник-постановник Production designer Особа, відповідальна за усі зорові аспекти виробництва фільму, вистави, в т.ч. освітлення, декорації, костюми і т.д.
Художник сцени Stage designer Див. Художник-постановник (632) [Production designer].
190 Цензор Censor, bowdlerize, expurgator Особа, яка здійснює цензуру. Може бути як офіційною, так і приватною особою.
202 Цирковий виконавець Circus performer Артист цирку.
365 Експерт Expert Особа, що дає висновок і оцінку цінності товарів, зокрема рідкісних документів, творів мистецтва і т.п.
Гуморист Humourist Див. Комедіант (207) [Comedian].

Див. також

Посилання