071 Видавничі номери (для музичних матеріалів)

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

Поле 071 — Видавничі номери (для музичних матеріалів)

Тег: 071

Назва поля: Видавничі номери (для музичних матеріалів)

Інші назви: Publisher's Number (англ.), Издательский номер (рос.), Издателски номер (за звукозаписи и нотни издания) (болг.), Référence éditoriale (фр.), Založniška številka (zvočni posnetki in muzikalije) (словен.), Numero editoriale (Ripetibile) (італ.), Leidėjo numeris (литов.)

Визначення поля

Поле містить видавничі номери, застосовувані для музичних звукозаписів і нотних видань.

Наявність

Обов’язкове за наявності

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: Тип видавничого номера.

Індикатор специфікує тип видавничого номера, який міститься в полі. Може використовуватися для генерації примітки (поле 301), коли примітка повністю виводиться з цього поля.
0: Номер випуску (для звукозаписів)
Номер випуску чи номер на етикетці, використовуваний для ідентифікації документу або серіального видання, призначений видавцем певному аудіозапису, стороні аудіозапису, виконанню аудіозапису або групі аудіозаписів. Номер випуску зазвичай розташовується на етикетці чи часто на упаковці цих аудіозаписів. Для набору звукозаписів номер випуску знаходиться на кожному носії, а також повинен бути номер для всього набору на упаковці.
1: Номер матриці (для звукозаписів)
Номер матриці використовується для ідентифікації першого оригіналу, з якого було створено звукозапис. Може застосовуватися для ідентифікації звукозапису за відсутності номера випуску чи номера на етикетці.
2: Номер дошки
Номер дошки — це серійний номер, привласнюваний видавцем нотному виданню. Зазвичай друкується внизу кожної сторінки нотного тексту і, крім того, деколи з’являється на титульному аркуші.
3: Інші видавничі номери
Інші видавничі номери — це номери, аналогічні номеру дошки, проте вони не зустрічаються на кожній сторінці нотного документа. Вони можуть розташовуватися на титульному аркуші, обкладинці та/або першій сторінці нотного тексту.

Індикатор 2: Індикатор примітки.

Індикатор відображає, чи буде агентство використовувати дані для автоматичної генерації примітки. Якщо автоматична генерація примітки не вимагається (можливо, у разі, якщо агентство також внесло дані до полів 300 та 301), індикатору 2 привласнюється значення «0».
Якщо номер, який записано в полі 071, може бути використаним у такій самій формі, другому індикатору привласнюється значення «1» і примітку буде згенеровано. В протилежному випадку індикатор 2 дорівнює «0» і додається примітка в полі 301.
0: Генерація примітки не вимагається
1: Генерація примітки вимагається

Підполя

$a Видавничий номер

Publisher's Number (англ.).

Номер, призначений агентством.

Обов’язкове.

Не повторюється.

Співвіднесені п/пп: 301$a

$b Джерело

Source (англ.).

Агентство, яке призначило номер.

Факультативне.

Не повторюється.

$c Уточнення

Qualification (англ.).

Використовується для розрізнення номерів, якщо запис містить більше одного видавничого номера

Факультативне.

Не повторюється.

$d Ціна і/або умови доступності

Terms of availability and/or price (англ.).

Містить відомості про ціну каталогізованого документа.

Факультативне.

Не повторюється.

$z Помилковий видавничий номер

Erroneous publisher's number (англ.).

Помилково присвоєний видавничий номер, анульований згодом або надрукований з помилками.

Факультативне.

Не повторюється.

Взаємопов'язані поля

    Неформатовані видавничі номери можуть бути записані тільки в поле 301.
    Якщо номер може бути використаний для генерації примітки в такій самій формі, як він введений в полі 071, то індикатор примітки встановлюється рівним 1. В іншому випадку індикатор примітки встановлюється рівним 0, і текст примітки вводиться в полі 301.

Приклади

Приклад 1

071 21$a1006
Номер доски для нотного издания. Примечание генерируется в виде: Н.д. 1006.

Приклад 2

071 01$aSTMA 8007$bTamla Motown
Обозначение выпуска для звукозаписи, опубликованной Tamla Motown. Соответствующее примечание может быть сгенерировано в виде: Tamla Motown: STMA 8007.

Приклад 3

071 21$aA 880 V$bArs Viva Verlag
Номер доски для нотного издания. Примечание выводится в виде: Pl. no.: A 880 V.

Приклад 4

071 20$aB. & H. 8797$bBreitkopf &Hartel
071 20$aB. & H. 8798$bBreitkopf & Hartel
071 20$aB. & H. 8799$bBreitkopf & Hartel
071 20$aB. & H. 8800$bBreitkopf & Hartel
071 20$aB. & H. 8801$bBreitkopf & Hartel
301 ##$aPlate no.: B. & H. 8797-8801
Последовательность номеров досок для нотного издания. Примечание не генерируется из поля 071, а вводится в поле 301. Этот и предыдущий примеры иллюстрирует различную практику для сокращения слов "Plate number" (номер доски) различными агентствами.

Приклад 5

071 31$aN.M. 170$bNova Music
Издательский номер для нотного издания. Примечание может быть сгенерировано в виде: Publisher's no.: N.M. 170.

Приклад 6

071 60$a0698$bIDDK
Издательский номер электронного ресурса

Див. також