205 Відомості про видання

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

205 Відомості про видання

Тег: 205

Назва поля: Відомості про видання

Інші назви: Edition Statement (англ.), Сведения об издании (рос.), Сведения за изданието (болг.), Специфична област на вида на материала: Картографски материали - Математически данни (болг.), Mention d'édition (фр.), Izdaja (словен.), Formulazione di edizione (італ.), Laidos duomenys (литов.)

Визначення поля

Поле містить відомості про видання документу, що відрізняють його від інших видань того ж твору, сумісно з будь-якою додатковою інформацією про видання та відомостями про відповідальність відносно видання. Це відповідає Області видання ISBD.

Наявність

Обов'язкове за наявності

Повторюється зазвичай у випадку помилково вказаного видання. Супроводжується текстовим коментарем у відповідному з полів 3—Блоку приміток (Поля 305, 300). Наприклад:

205 ##$a[3-є вид.]
205 ##$a1-е вид.
305 ##$aНа тит. арк. помилково: 1-е вид.

Приклад повторення поля 205 у разі помилкової інформації на тит. арк.

Індикатори

Індикатор1: пробіл (не визначено)

Індикатор2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Відомості про видання

Слово, фраза або група символів, наявних на документі, що ідентифікують належність документу до певного видання. Додаткові відомості про видання заносяться до підполя $b

Обов’язкове за наявності

Не повторюється

Примітки: за наявності порядкового номеру видання його заносять арабськими цифрами на початку формулювання даних незалежно від того, як його зазначено на документі, що відповідає українській каталогізаційній традиції (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 з доповн.).

Якщо порядковий номер не зазначений, то наводять дані про видання вказані на документі, наприклад: Репр. вид., Доп. и перераб. изд., Rev. a. enl. [ed.] тощо.

$b Додаткові відомості про видання

Підполе містить відомості про видання/перевидання, які відносяться до окремого випуску або додаткові відомості про видання, а саме:

  • відомості про видання/перевидання складової частини твору, що виходив окремими випусками ;
  • додаткові відомості про видання з зазначенням значних відмінностей у змісті конкретного перевидання документу порівняно з іншими виданнями/перевиданнями даного твору в цілому (EX 5),
  • додаткові відомості про видання , які є альтернативними до визначених у підполі $a (EX 6).

Зміст підполя відповідає Області додаткових відомостей про видання ISBD.

Обов'язкове за наявності

Повторюється для паралельних або додаткових відомостей про випуск.

Примітки: додаткові відомості наводять в 200$b в разі, коли вони наведені на основному джерелі каталогізування: титульному аркушу.

$d Паралельні відомості про видання

Підполе містить відомості про видання мовами та/або графікою, відмінними від тих, що занесені до підполя $a (EX 9).

Факультативне

Повторюється для кожної групи відомостей про видання, що наведені іншими мовами.

$f Перші відомості про відповідальність відносно видання

Підполе містить перші відомості про відповідальність відносно видання. Заносяться після $a (EX 8, 9), $b (EX 7), або $d (EX 9).

Обов’язкове за наявності для відомостей про видання в підполі $a.

Повторюється для альтернативних відомостей про видання, що відносяться до підполя $b.

$g Наступні відомості про відповідальність

Підполе містить будь-які наступні відомості про відповідальність відносно видання (EX 7). Заносяться наступними за підполем $f.

Факультативне

Повторюється для кожних додаткових наступних відомостей та для паралельних відомостей, що відносяться до видання і містяться в підполях $a, $b.

Примітки до підполів $f, $g:

Відомості про відповідальність відносно видання заносяться безпосередньо після відомостей про видання/перевидання, яких вони стосуються. Якщо відомості про відповідальність стосуються твору в цілому, а не одного окремого видання/перевидання, вони заносяться до 200 $f або $g.

В окремих випадках відомості про відповідальність відносно видання в підполях $f, $g можуть містити більш ніж одне ім’я/найменування за умови, коли вони граматично пов’язані (EX 8).

Співвіднесені п/пп

Відомості про відповідальність, що стосуються назви в цілому заносяться до поля 200.
Використовується для приміток до змісту поля 205.
Будь-які персони/найменування у відомостях про видання, для яких має бути сформовані точки доступу, заносяться до полів 7__ блоку.

Примітки до змісту поля

Паралельні дані, що наявні на документі, тобто дані повторені іншими мовами або графікою, за правилами ISBD визначаються знаком рівності з наступним пробілом '= ' на початку кожного блоку паралельних даних. За методикою UNIMARCу символи '= ' передують даним, до яких вони відносяться (EX 9).

Інформація ISBD:

Дані до підполя повинні заноситись, як визначено у правилах ISBD, у термінах як зазначено на документі. Якщо дані сформульовані каталогізатором, вони повинні бути взяті у дужки [ ]. Відповідність цього поля до визначень ISBD проілюстровано нижче:

Підполе Найменування елемента Номер розділу ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Номер розділу ISBD (G) Попередня пунктуація
$a Відомості про видання 5.3.2 2.1 Нова область
$d Паралельні відомості про видання 2.2 =
$f Перші відомості про відповідальність щодо видання 5.3.3 2.3, 2.5 /
$g Наступні відомості про відповідальність 5.3.3 2.3, 2.5 ;
$b Додаткові відомості про видання 5.3.4 2.4 ,

Приклади

приклад 1

205 _$a3-тє вид.

приклад 2

205 _$aNew and revised ed.

приклад 3

205 _$aВидання 2$fдоп. В.А. Андреєвим

приклад 4

205##$aРепринтне відтворення

приклад 5

205##$a2-ге видання$bКопія з 1921 р.

приклад 6

205##$aРепринтне відтворення з видання 1908 р.$fВдано під спостереженням Голови Російського імператорського Історичного Суспільства А.А.Половцова

приклад 7

205##$a22-ге видання$bПередрук 21-го видання$fПри участі Т.А.Алексеєвої

приклад 8

205##$a9-е видання, стереотипне$fПід редакцією В.В.Андреєва
702#1$aАндреев$bВ.В.$4340
Був наведений приклад організації точки доступу для інформації поля 205 через блок 7, де:
702 — Поле вторинної інтелектуальної відповідальності, $4 — код відношення, 340 — „редактор“.

приклад 9

205##$a[4-е видання]
205##$a2-е видання
300##$aНа титульному листі помилково: 2-е видання

приклад 10

2001#$aНаціональний реєстр правових актів Республіки Білорусь
205##$aОфіційне видання

приклад 11

2001#$aГіперборей$eЩомісячник віршів і критики
205##$aРепринтне видання

приклад 12

205 ##$a16th ed.

приклад 13

205 ##$aNew and revised ed.

приклад 14

205 ##$aLarge print ed.

приклад 15

205 ##$a2nd impression

приклад 16

205 ##$a3rd ed.$b2nd (corrected) impression
A title Ireland edited by L. Russell Muirhead states „Third edition. Second (corrected) impression“. Second (corrected) impression is an issue statement and is entered in $b.

приклад 17

205 ##$aEnglish full ed.$b4th international ed.
The English full edition of UDC is also labelled „Fourth international edition“. The additional edition statement is entered in $b.

приклад 18

205 ##$a2nd ed.$breissued$fwith a foreword by Magnus Magnusson$gextra notes by P. Gardner
The second edition of an item is reissued with the addition of a foreword by Magnus Magnusson, with extra notes by P. Gardner.

приклад 19

205 ##$a4th ed.$frevised by H.G. Le Mesurier and E. McIntosh$breprinted with corrections
The 4th edition of The pocket Oxford dictionary of accurate English is revised by H.G. Le Mesurier and E. McIntosh. A reprint is issued with corrections.

приклад 20

205 ##$a2nd ed.$fedited by Larry C. Lewis$d= 2e e'd.$fre'dige' par Larry C. Lewis.
A parallel edition statement

Див. також