Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

320 Примітка про наявність бібліографії/покажчиків

(Перенаправлено з 320)

320 Примітка про наявність бібліографії/покажчиків

Тег: 320

Назва поля: Примітка про наявність бібліографії/покажчиків

Інші назви: Примітки про наявність в документі бібліографії/покажчика (укр.), Internal Bibliographies/Indexes Note (англ.), Примечания о наличии в документе библиографии/указателя (рос.), Примечание о наличии в документе библиографии или указателя (рос.), Забележка за наличие на библиографии и показалци (болг.), Note sur les bibliographies ou les index contenus dans la ressource (фр.), Opomba o bibliografijah/kazalih/povzetkih v opisovanem viru (словен.), Nota relativa alla disponibilità di bibliografia/indici interni (італ.), Vidinių bibliografijos rodyklių / rodyklių pastaba (литов.)

Визначення поля

Поле містить примітку, яка вказує, що у документі наявні бібліографія або покажчик, і в деяких випадках включає пагінацію.

Наявність

ФАКУЛЬТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$u Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI)

Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI), наприклад, URL або URN, який представляє собою дані для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного ресурсу через один з протоколів мережі INTERNET. Підполе $u може використовуватися в разі, якщо є електронна версія бібліографії/покажчика (наприклад, оцифрований фрагмент документа або частина електронного документа).

Факультативне.

Повторюється.

Примітки

Примітка заноситься у довільній формі.

Якщо вводиться більш однієї примітки, кожна наводиться у відповідному входженні поля 320.

Дані вводяться без розділових знаків, що відокремлюють одну примітку від іншої в послідовності, яка визначається "Правилами ..."

Співвіднесені поля

  • 105 Поле кодованих даних: книги
  • 110 Поле кодованих даних: серіальні видання
Ці поля містять коди, які визначають, що документ містить бібліографічні списки або покажчики, та описують умови придбання покажчиків серіальних видань, які забезпечуються видавцем.
  • 321 Примітка про видані окремо покажчики, реферати, посилання
Примітка, щодо бібліографії та/або покажчиків, виданих окремо, в яких є посилання на каталогізований документ.
  • 856 Місцезнаходження електронних ресурсів і доступ до них
    Поле використовується тільки для визначення місцезнаходження електронного ресурсу в цілому. Поле не може використовуватися для забезпечення електронного доступу до частини документа, що є об'єктом запису.

Приклади

EX 1

320 ##$aBibliography: p. 210

EX 2

320 ##$aIncludes bibliographical references

EX 3

320 ##$aConsists mostly of bibliographies

EX 4

320 ##$aBibliography: p.299-306. Index

EX 5

320 ##$aIndex published separately every December
A serial with a regular index provided as part of the subscription.

приклад 1

320##$aБібліографія: с. 57 (11 назв)

приклад 2

320##$aБібліографія в примітках: с. 555-582.

приклад 3

320##$aБібліографія в кінці статті

приклад 4

320##$aІменний покажчик: с. 160-174

приклад 5

320##$aВ останньому номері річного комплекту алфавітний покажчик

приклад 6

320 ##$aБібліогр.:с. 21-24

приклад 7

320 ##$aОсновні спектаклі, оформ. Б. Соколовым : с. 32-34

приклад 8

320 ##$aСписок основних опубл. робіт А.Я. Боярского / Скл. В.А. Бирюкова : с. 349-361

приклад 9

320 _$aПокаж.: с.131-132

Див. також