Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

321 Примітка про видані окремо покажчики, реферати, посилання

(Перенаправлено з 321)

321 Примітка про видані окремо покажчики, реферати, посилання

Тег: 321

Назва поля: Примітка про видані окремо покажчики, реферати, посилання

Інші назви: External Indexes/Abstracts/References Note (англ.), Примечания об отдельно изданных указателях / рефератах / ссылках, отражающих каталогизируемый документ (рос.), Забележка за библиографии, реферативни издания и справочници, в които е отразена описваната библиографска единица (болг.), Note sur les index, extraits et citations publiés séparément (фр.), Opomba o kazalih/izvlečkih/referencah v drugih virih (словен.), Nota relativa alla disponibilità di indici/abstract esterni (італ.), Išorinių rodyklių / referatų / nuorodų pastaba (литов.)

Визначення поля

Поле містить примітку, яка вказує на відображення у виданих окремо бібліографічних і реферативних покажчиках посилань на каталогізований документ. Для рідкісних матеріалів поле може містити короткі посилання до бібліографії, каталогу тощо, в яких документ було цитовано або описано.

Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ якщо цитується більш одного джерела

Індикатори

Індикатор 1: Обсяг цитування

Визначає широту опису каталогізованого документа, який знаходиться у документі, що містить посилання.
# Інформація відсутня.
Інформація у формі довільного тексту або не вимагає вступної фрази (EX 1).
0 Обсяг реферування та індексування.
Інформація у полі визначає обсяг обробки документа службами реферування / індексування. (EX 2, 3). Повинна виводитись константа дисплейного відображення / друку, еквівалентна: “Проіндексовано у…”
1 Цитування в бібліографії, каталозі.
Інформація у полі визначає зовнішні джерела, в яких згадується каталогізований документ (EX 4). Повинна виводитись константа дисплейного відображення / друку, еквівалентна: «Посилання:»

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Примітка про покажчики, реферати, посилання

Найменування зовнішнього джерела, в якому каталогізований документ процитовано або проіндексовано.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Дати обсягу

Період часу, протягом якого в зовнішньому джерелі прореферовано або проіндексовано зміст каталогізованого документа.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Місцезнаходження в джерелі

Номер(и) сторінок або внутрішній номер посилання на описуваний документ усередині зовнішнього джерела.

Факультативне.

Не повторюється.

$u Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI)

Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI), наприклад, URL або URN, який представляє собою дані для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного ресурсу через один з протоколів мережі INTERNET. Підполе $u може використовуватися в разі, якщо є електронна версія зовнішнього джерела.

Факультативне.

Не повторюється.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання ISSN

ISSN виданого окремо джерела, в якому є посилання на документ.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Примітки

Примітки в цьому полі можуть бути структуровані (EX 2, 3, 4) або записуватись у довільній формі (EX 1). ISSN вводиться до підполя $x без абревіатури "ISSN".

$5 Організація і екземпляр, до якого відноситься поле

Найменування (в кодованій або повній формі) організації-власника примірника, до якого відноситься поле. Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою.

Факультативне.

Не повторюється.

$6 Зв’язок між полями

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці даних зв'язати поле з іншими полями в запису.

Порядок застосування підполя $6 описаний в Розділі 3.13 комунікативного формату.

Факультативне.

Повторюється.

Співвіднесені поля

  • 313 ПРИМІТКИ ЩОДО ТЕМАТИЧНОГО ДОСТУПУ
Загальні примітки щодо тематичного доступу до документа записуються до поля 313.
  • 320 ПРИМІТКА ПРО НАЯВНІСТЬ БІБЛІОГРАФІЇ / ПОКАЖЧИКІВ
Примітки про наявність у документі бібліографії / покажчиків.
  • 470 Рецензований, реферований документ
    В полі вказується на документ, рецензія на який є в каталогізуємому документі.
  • 856 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ І ДОСТУП ДО НИХ
    Поле використовується лише для визначення місцезнаходження електронного ресурсу, описуваного в запису. Поле не може використовуватися для забезпечення електронного доступу до пов'язаного ресурсу.

Приклади

EX 1

321 ##$aFor a list of contents see Heyer. Historical sets, collected editions and manuals of music
A set of musical scores described in an external publication.

EX 2

321 0#$aEducation index,$bl966-$x0013-1385
A serial that has been indexed in its entirety by an external indexing service from 1966 to date.

EX 3

321 0#$aApplied science and technology index$x0003-6986
321 0#$aBiography index$x0006-3053
321 0#$aChemical abstracts$x0009-2258
321 0#$aIndex medicus$x0019-3879
321 0#$aInternational packaging abstracts$x0260-7409
321 0#$aReaders' guide to periodical literature$x0034-0464
A serial that has been indexed by a number of indexing and abstracting services.

EX 4

321 1#$aReuss, E. Bib. Novi. Testamenti Graeci, p.35
321 1#$aRudolphi, E.C. Froschauer, 336
321 1#$aDarlow & Moule, II, p.586
A rare

приклад 1

Волович-Григорьева,З.И.
Міжнародний досвід реформування власності / Воловіч-Грігорьева З.И.; Білий. гос. ун-т (БГУ). — Мн., 1998. Депонує в БелІСА 13.11.1998 №Д 199880.
nam 0
021##$aby$b№Д 199880$5БелИСА
105##$ay###kд##000yy
2001#$aМіжднародний досвід реформування собственности$fВолович-Григорьева З.И.$gБілоруський державний університет (БГУ)
301##$aДепонована в БелІСА 13.11.1998 №Д 199880
3211#$aРеферативна збірка непублікованих робіт: Звіти НДР, ДКР, ОТР, депонуючі наукові рукописи. — Мн., 1999. — Вип. 1 (22). — З. 64.

приклад 2

200 1#$aТриодь пісна
210 ##$aКраков$cпеч. Швайпольт Феоль$dок. 1491
321 1#$aВидання кирилічного друку XY-XYI вв. (1491-1600 р.) : Каталог книг із збору ГПБ. — Санкт-Петербург, 1993

приклад 3

200 1#$aБлизнюк у хмарах$eВірші$fПередмова. Н. Асеева
210 ##$aМ.$cЛірика$d1914 (фактично 1913)
321 1#$aРосійські письменники. Поети : Рад. період : Біобібліогр. покаж. Т.18. Б. Пастернак
700 #1$aПастернак$gБорис Леонідович

приклад 3

321 ##$aRegistrato in Saperi e meraviglie, Genova, Sagep, 2004, p. 171$5IT-GE0036 BER : C.D.16

приклад 4

321 ## $aRegistrato in Da tesori privati a bene pubblico. Le collezioni antiche della Biblioteca Berio di Genova, Genova, Pacini editore, 1998, p. 45
$5IT-GE0036 BER : M.R.IX.2.23

Див. також