Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

463 Окрема фізична одиниця

Зміст

463 Окрема фізична одиниця

Тег: 463

Назва поля: Окрема фізична одиниця

Інші назви: Складова частина фізичної одиниці (аналітична одиниця) (укр.), Piece Level (англ.), Уровень физической единицы (рос.), Отделна физическа единица (болг.), Unité matérielle (фр.), Livelli (італ.), Vienetas (литов.)

Наведені нижче специфікації є доповненням до відомостей, які є у блоці 4--, розділ „Структура зв’язку записів“.

Визначення поля

Окрема фізична одиниця є одним окремим документом-об’єктом бібліографічного опису.

Поле використовується для визначення ієрархічного зв’язку документів на рівні окремої фізичної одиниці. Запис, з яким створено зв’язок займає рівень окремої фізичної одиниці, а запис, який містить це поле займає рівень аналітичної одиниці, піднабору або набору.

В полі приводяться відомості про джерело, в якому поміщена складова частина документа (стаття з журналу, книги, багатотомного і продовжується видання; глава з книги і багатотомного видання).

Поле застосовується для ідентифікації ієрархічної зв'язку з документом на рівні фізично окремої одиниці. При багаторівневому способі подання ієрархічних зв'язків документів запис, з якого встановлюється зв'язок, має рівень фізичної одиниці, а запис що містить це поле має аналітичний рівень.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

(А) Підполя: Техніка вставлених полів

$1 Дані, які пов’язуються

Повторюється.

(В) Підполя: Техніка стандартних підполів

$a Автор

Не повторюється.

$b Загальне позначення матеріалу

Не повторюється.

$c Місце публікації

Повторюється.

$d Дата публікації

Не повторюється.

$e Відомості про видання

Не повторюється.

$f Перші відомості про відповідальність

Повторюється

$g Наступні відомості про відповідальність

Повторюється.

$h Номер розділу або частини

Не повторюється.

$i Назва розділу або частини

Не повторюється.

$l Паралельна назва

Повторюється.

$m Міжнародний стандартний номер нотного видання

Повторюється.

$n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо

Повторюється.

$o Підзаголовок

Повторюється.

$p Фізичний опис

Не повторюється.

$q Міжнародний стандартний ідентифікатор для твору

Повторюється.

$r Міжнародний стандартний ідентифікатор для вираження

Повторюється.

$s Відомості про серію

Повторюється.

$t Назва

Обов’язкове.

Повторюється.

$u URL

Не повторюється. (488, ЕХ.4)

$v Номер тому

Повторюється.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN

Повторюється.

$y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN

Повторюється.

$z CODEN

Не повторюється.

$0 Ідентифікатор бібліографічного запису

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$5 Установа в якій поле застосовано

Не повторюється.

Співвіднесені п/пп

    Це поле містить кодовані дані фіксованої довжини, що відносяться до примірника стародруків.

Примітки

Це поле використовується коли потребується пов’язування окремих записів для даних різних рівнів, і необхідно ідентифікувати, описати пов'язаний ресурс на рівні "фізичної одиниці", або вказати на існування такого ресурсу. Зв’язок створюється для документа на рівні окремої фізичної одиниці

Поле 463 взагалі повинно використовуватись у запису для аналітичної одиниці при створенні висхідного зв’язку між аналітичним документом та окремою фізичною одиницею що його вміщує. Набір (вищий ієрархічний рівень) може мати низхідний зв’язок до окремої фізичної одиниці з використанням поля 463.

Фізична одиниця являє собою матеріальне втілення окремого твору або частини багаточастинного твору.

Найбільш часто поле 463 застосовується при описі складової частини документа. Запис, що включає поле 463, має аналітичний рівень. Документ, з яким повинен встановлюватися зв'язок, має рівень фізичної одиниці. Цей документ може бути описаний в окремому записі вищого монографічного рівня або тільки представлений в полі 463 запису аналітичного рівня.

У деяких випадках, при неможливості побудови багаторівневого опису для багаточастинних документів, наприклад, при конвертації, допускається застосування поля 463 в «плоскому» записі для подання зв'язку документів на рівні набору і фізично окремих одиниць (томів, частин і т. д.). У запис, складений на рівні набору і ієрархічно не пов'язаний з підлеглими записами (тобто значення позиції маркера 8 дорівнює нулю «0»), вводяться відомості про томи, частини і т. д. в повторюване поле 463.

Приклади

Техніка стандартних полів

EX 1B Техніка стандартних підполів

463 #1$tNature$vvol. 60, no. 28
Висхідний зв’язок утворений від статті до випуску серіального видання, в якому вона опублікована. Випуск серіального видання займає рівень окремої фізичної одиниці.

Standard subfields technique

463 #1$aL'histoire des légumes$bTexte imprimé$fMichel Chauvet$gavec la collab. de Albert Bry, Pierre Moncourtois et Georges Trébuchet
463 #1$tLa diversité des plantes légumières$oactes du symposium organisé à Angers du 17 au 19 octobre 1985$fpar l'Association des conservatories français d'espèces végétales$gle Bureau des ressources génétiques$cParis$nJATBA, Journal d'agriculture traditionnelle de botanique appliqué$d1986$p320 p.$vP.9-15
An upward link is made from the record of a contribution to the monographic item in which it is published. The monographic item is at the piece level.

Техніка вставлених полів

EX 1A Техніка вставлених полів

463 #1$12001#$aNature$vvol. 60, no. 28

EX 2: Embedded fields technique

463 #1$aNSBL'NSEhistoire des légumes$bTexte imprimé$fMichel Chauvet$gavec la collab. de Albert Bry, Pierre Moncourtois et Georges Trébuchet
463 #1$12001#$vP.9-15$aNSBLa NSEdiversité des plantes légumières$eactes du symposium organisé à Angers du 17 au 19 octobre 1985$fpar l'Association pour l'inventaire et la conservation des plantes cultivées dans les pays de la Loire$gl'Association des conservatoires français d'espèces végétales$gle
Bureau des ressources génétiques$1210##$aParis$cJATBA, Journal d'agriculture traditionnelle de botanique appliquée$d1986$1215##$a230 p.

приклад 3

В полі зв’язку рекомендується записувати вбудовані поля в зростаючому порядку міток.
При описі статті або глави з книги, а також статті з видання, що продовжується і має приватний заголовок, основний заголовок джерела приводиться у вбудованому полі 200 (підполе $a), відомості про сторінки — в підполі $v. Відомості про місце і дату видання приводяться у вбудованому полі 210; відомості про авторів видання — в полях 700-701 (перший автор — в полі 700, другий — в полі 701). При описі джерела, що є випуском видання, що продовжується, і має приватний заголовок, загальний заголовок видання і номер випуску не приводяться.
Приклад:
463 0$12001 $aМетоди аналізу і оптимізація складних систем $vC.78-86$1210 _$aМ.$d1993$1700_1$aТокарев$bВ.И.

приклад 4

При описі статті з журналу і випуску видання, що продовжується і не має приватного заголовка, відомості про джерело приводяться у вбудованому полі 200: основний заголовок — в підполі $a; відомості про відповідальність, якщо основний заголовок видання, що продовжується, є нехарактерним, — в підполі $f; номер серії — в підполі $h; заголовок серії — в підполі $i; номер і рік виходу журналу, нумерація сторінок, на яких поміщена стаття -в підполе $v. Інформація в підполі $v записується у вказаній нижче послідовності з використанням наступних розділових знаків: позначення і номер тому, кома; позначення і номер випуску, рік випуску в круглих дужках, крапка з комою; нумерація сторінок, на яких поміщена стаття.
Приклади:
Приклад 1
463 0$12001 $aАвтометрия$vN5(1993); с.58-63
Приклад 2
463 0$12001 $aParallel computing$v18, N1 (1992); р.57-93
Приклад 3
463 0$12001 $aЭлектронная техника$hСер. 1$iЭлектроника СВЧ $vВып.10 (1991); с.42-44
Приклад 4
463 0$12000 $aСборник наукових трудов$fЦентральный науково-дослідний економічний институт$vВып.48 (1980); с.113-124

приклад 5

При описі статті з тому багатотомного видання у вбудованому полі 200 приводяться: основний заголовок багатотомного видання в цілому — підполе $a; номер тому і нумерація сторінок — підполе $v. У вбудованих полях 700 і 701 записуються імена авторів багатотомного видання в цілому. Перший автор у полі — 700, другий — у полі 701. :Для ідентифікації джерела достатньо привести імена двох авторів. Місце і дата видання записуються у вбудованому полі 210.
Якщо том багатотомника має приватний заголовок, то у відомостях про джерело воно не приводиться.
Приклади:
Приклад 1
463 0$12000 $aЮвілейна збірка праць$fРАН. Відд. інформатики, ВТ і автоматизації$vT.1; с.19-34$1210 _$aМ.$d1993
Приклад 2
463 0$12001 $aТермічна обробка сталі$vТ.2;с. 81-97$1210 _$aМ.$d1993 $1700_1$aБернштейн$bЛ.С. $1701_1$aБокштейн$bС.З.

приклад 6

Відомості про складову частину документа можуть бути представлені також в двох записах. В першому записі дається опис статті, де в полі 463 приводяться вбудовані поля, що містять дані про джерело, а також вбудоване поле, 001, що містить контрольний номер другого запису. В другому записі приводиться самостійний опис джерела. Зв’язок між двома записами здійснюється за допомогою ідентифікатора запису джерела — поле 001, вбудованого в полі 463 першого запису.
Якщо програмне забезпечення не дозволяє здійснювати пошук джерела по вбудованих полях, необхідно формувати два самостійні записи — на складову частину і на джерело документа.
Приклад:
463 0$100199-559$12000 $v34(1990);с.18-23
Приклад заповнення поля 463 при описі складової частини документа в двох записах. Присутнє поле 001, що містить контрольний номер другого запису.

приклад 7

Кажан З.
'У БНП я з жніўня 1944-га.' : Гутарка з минулим сябрам Незалежніцкай партыі Сяргєєм Кажаном / Гутарыў Алесь Козік // Наша Ніва. — 1998. - 28 верасня (№ 15). — с. 6-7.
200 1#$a'У БНП я з жніўня 1944-га.'$eГутарка з минулим сябрам Незалежніцкай партыі Сяргєєм Кажаном$fГутарыў Алесь Козік
463 #0$12001#$aНаша Ніва$v1998. — 28 верасня (№ 15). — с. 6-7

Приклад 1

Богатова, Г. А.
Славянская историческая лексикография и проблемы региональной характеристики слова / Богатова Г. А., Дерягин В. Я., Романова Г. Я. // Славянское языкознание : доклады советской делегации / IX Междунар. съезд славистов, Киев, сент. 1983 г. - Москва, 1983. - С. 18-34.
200 1# $aСлавянская историческая лексикография и проблемы региональной характеристики слова$fБогатова Г. А., Дерягин В. Я., Романова Г. Я.
463 #0 $12001#$aСлавянское языкознание$eдоклады советской делегации$fIX Междунар. съезд славистов, Киев, сент. 1983 г.$vС. 18-34
$1210##$aМосква$d1983
700 #1$aБогатова$bГ. А.
701 #1$aДерягин$bВ. Я.
701 #1$aРоманова$bГ. Я.
В примере: поле 463 служит для указания связи составной части документа (доклада, помещенного в сборник) с самим документом.

Приклад 2

Уоррен, Р. П.
Потоп : роман / Р. П. Уоррен ; пер. с англ. Е. Голышева // Новый мир. - 1982. – № 4. – С. 128-176 ; № 5. – C. 132-192 ; № 6. – С. 163-192 ; № 7. – С. 147-181 ; № 8. – С. 131-182. - ISSN 0230-7673.
200 1#$aПотоп$eроман$fР. П. Уоррен$gпер. с англ. Е. Голышева
461 #0$1011##$a0230-7673$12001#$aНовый мир
463 #0$12000#$a№ 4$vС. 128-176$1210##$d1982
463 #0$12000#$a№ 5$vС. 132-192210##$d1982
463 #0$12000#$a№ 6$vС. 163-192$1210##$d1982
463 #0$12000#$a№ 7$vС. 147-181$1210##$d1982
463 #0$12000#$a№ 8$vС. 131-182$1210##$d1982
700 #1$aУоррен$bP. П.
702 1#$aГолышев$bЕ.$4730
Каталогизируемый документ является составной частью сериального издания и публикуется в нескольких его номерах.

Приклад 2:

Пяткевіч, Аляксей Міхайлавіч (1931–).
«Літва» і ліцвіны ў паэме Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» (эсэ) / Аляксей Пяткевіч // Мелодии, краски, запахи «малой родины» Адама Мицкевича : сборник научных работ / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» ; [редколлегия: С. Ф. Мусиенко и др.]. – Гродно, 2008. – С. 85–88. – ISBN 978-985-417-994-0.
Запись 1 (запись на документ, имеющий уровень физической единицы)
cam1 22 ib450
001 BY-NLB-br0000164793
010 ##$a978-985-417-994-0
200 1#$aМелодии, краски, запахи «малой родины» Адама Мицкевича$eсборник научных работ$fМинистерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»$g[редколлегия: С. Ф. Мусиенко и др.]
210 ##$aГродно$cГрГУ$d2008
Запись 2 (на составную часть)
caa2 22 ic450
200 1#$a«Літва» і ліцвіны ў паэме Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» (эсэ)$fАляксей Пяткевіч
463 #0$1001BY-NLB-br0000164793$12001#$vС. 85–88
В примере поле 463 служит для связи записи на составную часть документа (научной статьи из сборника) с записью на сам документ.

Див. також