210 Публікування, розповсюдження тощо (вихідні дані)

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

210 Публікування, розповсюдження тощо (вихідні дані)

Тег: 210

Назва поля: Публікування, розповсюдження тощо (вихідні дані)

Інші назви: Publication, Distribution, etc. (англ.), Публикация, распространение и др. (рос.), Публикация, распространение и т. д. (рос.), Издателски данни, сведения за разпространение и др. (болг.), Publication, production, diffusion, etc. (фр.), Založništvo, distribucija itd. (словен.), Area relativa al materiale specifico: pubblicazione, distribuzione etc (італ.), Išleidimas, platinimas ir t. t. (литов.)

Визначення поля

Поле містить інформацію про публікування, розповсюдження та виготовлення документа, а саме: де, коли та ким був виданий документ, включаючи пов’язані з цим дані. Поле відповідає Області публікування, розповсюдження тощо ISBD та Області вихідних даних ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.5.

Наявність

Обов'язкове для заповнення у всіх випадках, передбачених Правилами каталогізації відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Повторюється для відображення послідовності змін до вихідних даних на додаток або замість приміток до області вихідних даних в полі 306.

Індикатори

Індикатор 1:

    Визначає, чи є ім’я видавця, розповсюджувача тощо, місце і дата видання, записані в полі, першим / найбільш раннім, проміжним або поточним.
    # - Не застосовується / найбільш ранній з наявних видавців
Для монографічних документів, які від початку є завершеними, використовується значення '#'. Для продовжуючих ресурсів значення '#' використовується при створенні першого запису на продовжуючий ресурс; інформація в полі з індикатором '#' може бути змінена лише в тому випадку, якщо вона була введена помилково, або в бібліографуючу установу надійдуть більш ранні випуски продовжуюучого ресурсу з відмінною інформацією про вихідні дані.
    0 - Проміжний видавець
У разі зміни імені видавця або місця видання додаткова інформація про проміжні вихідні дані (тобто про дані, які надалі також були змінені), може бути записана в окреме входження поля 210 з індикатором 0.
    1 - Поточний або найбільш пізній видавець
У разі зміни імені видавця або місця видання поточна інформація про вихідні дані (тобто ім’я, яке надалі також було змінено), може бути записана в окреме входження поля 210 з індикатором 1.

Індикатор 2:

    Визначає тип публікації/виробництва.
    # - Документ виготовлений в певній кількості примірників
Як правило - опублікований або широко розповсюджуваний документ.
    1 - Документ не є опублікованим і широко поширюваним
Означає неопублікований документ, наприклад, рукопис.

Підполя

$a Місце публікування, друку, розповсюдження

Підполе містить інформацію про місто або місцевість, де документ було опубліковано або розповсюджено у формі, як зазначено у документі зі збереженням його орфографічної форми, синтаксичної форми (наявність сполучників та інших пов’язаних слів, наприклад: In Venetia, Печатано в Санктпетербурге) що має особливе значення для стародрукованих видань.

При наявності одноіменних назв, формулювань з помилками або наведених у архаїчній формі, дані підполя супроводжуються уточнюючими відомостями у квадратних дужках відповідно до рекомендацій ISBD (EX 2, 3).

Обов'язкове, якщо поле 210 наводиться в записі: при відсутності відомостей про місце видання наводять слова: "Б. м.".

Повторюється для кожного зазначеного місця (EX 7, 12, 13) або для місця публікації іншою мовою (EX 14).

$b Адреса видавця, розповсюджувача, тощо

Підполе містить інформацію про повну поштову адресу видавця/розповсюджувача організації, відповідної за видання, зазвичай подається в лапках або дужках з умови наявності цих даних на титульному аркуші (EX 4).

Факультативне.

Повторюється.

$c Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо

Підполе містить інформацію про назву видавництва, ім’я видавця або розповсюджувача.

Обов’язкове за наявності.

Повторюється (EX 8).

Примітки: при наявності повної та скороченої форми найменування видавництва відповідно до національних правил каталогізації у підполі наводять скорочену форму (стр. 217) (EX 1).

Коли наявне формулювання функції розповсюждувача, воно наводиться у цьому підполі у квадратних дужках (EX 5, 12).

Коли видавництво має характерне найменування, взяте зазвичай у дужки, то заноситься тільки це найменування; супроводжуючі дані про статус видавничої організації (видавництво, ООО, ЗАО) наводяться після назви в квадратних дужках, наприклад:

на виданні у підполі
ОАО ПО "Пресса-1" Пресса-1 [ОАО ПО]

$d Дата публікації, розповсюдження, тощо

Підполе містить інформацію про дату або приблизну дату (в квадратних дужках) публікації або дату копірайту (EX 7), або дату виготовлення (EX 11). Допускається вказувати відкриту дату (EX 6) або дані про періодичність (EX 10).

Повторюється для дати розповсюдження, якщо вона включається додатково до дати публікації і відокремлюється від останньої якимось проміжним підполем (EX 12).

Обов’язкове при можливості встановлення.

Примітки: дату наводять у формі, як на документі, навіть у разі використання іншого літочислення. У квадратних дужках наводять рік в перекладі на сучасне літосчислення при можливості його встановлення, наприклад:

на виданні у підполі
4308 4308 [1975]

Для стародрукованих видань дата видання включає дані про день, місяць і рік виходу видання, або початку та завершення його друку

$e Місце виробництва

Підполе містить інформацію про місце виробництва документа, наприклад, місце друкування книги (EX 9) з необхідними уточненнями та доповненнями (в квадратних дужках) відповідно до рекомендацій ISBD.

Факультативне/обов’язкове для стародрукованих видань

Повторюється.

$f Адреса виробника

Підполе містить інформацію про повну поштову адресу виробника.

Факультативне.

Повторюється.

$g Ім’я виробника, найменування друкарні

Підполе містить інформацію про ім’я виробника (наприклад, друкаря) або найменування друкарні (EX 3, 9). Може бути наведене у скороченій формі достатній для розпізнавання.

Факультативне

Повторюється.

$h Дата виробництва

Підполе містить інформацію про дату виробництва документа як додаткову до дати публікації (EX 13).

Факультативне.

Повторюється.

$r Вихідні дані в формі, наведеній в основному джерелі інформації

Місце і/або дата видання та/або виробництва, і/або ім'я видавця/друкаря, а також інша інформація, пов'язана з вихідними даними, в тій формі і в тому порядку, як вони наведені на титульному аркуші або в джерелі, що його замінює. Використовується головним чином для стародруків.

Факультативне.

Не повторюється.

$s Вихідні дані в формі, наведеній в колофоні (післямові)

Місце і/або дата видання та/або виробництва, і/або ім'я видавця / друкаря, а також інша інформація, пов'язана з вихідними даними, в тій формі і в тому порядку, як вони наведені в колофоні (післямові). Використовується для стародруків.

Факультативне.

Не повторюється.

Співвіднесені поля

  • 100 Дані загальної обробки, Дати публікації (позиції символів 9-16). Дати публікації мають заноситися до поля 100 і до поля 210$d у формі як на документі.
Поле містить код країни/країн публікації або виробництва або код їх місцезнаходження. Рекомендується поле 102 використовувати додатково до поля 210.
Дата друку для репринтів та ін. може включатися до відомостей про видання або випуск.
Поле містить повну поштову адресу видавця/видавництва, розповсюджувача тощо.
При необхідності створення точки доступу для місця видання, прийнята форма найменування місця видання записується в це поле, на відміну від підполя 210 $a, куди записується та форма найменування місця видання, яка наведена на джерелі опису.
При необхідності створення точки доступу для імені видавця (видавництва) або імені виробника, прийнята форма імені особи, або назви організації записується у відповідне поле блоку 7--, на відміну від підполів 210$с і 210$g, куди записується та форма імені/назви організації, яка наведена на джерелі опису.
Примітки про дату заснування серіального видання записуються в поле 305.

Примітки

При наявності квадратних дужок " [ ] " в тексті підполів перед першою та після другої дужки ставиться пробіл.

Рекомендується, щоб кожний запис включав поле 210 у максимальному обсязі. Коли місцезнаходження та ім’я видавця/найменування видавництва не відомі, до відповідних підполів заноситься уніфікована інформація стосовно їх відсутності: [Б.м.] (без місця), [S.l.] (sine loco) і [s.n.] (sine nomine) або їх еквіваленти у відповідній графіці (EX 9).

Коли наявні більш ніж один видавець/розповсюджувач/видавництво, кожний елемент може передуватися даними про своє місцезнаходження в окремому повторюваному підполі (EX 5, 8).

Правила для пропуску (не наведення) найменувань місць та видавців залежать від практики агентства.

Дати:

Дати завжди містяться у підполі $d. Якщо дата публікації не відома, має бути наведена дата копірайту або приблизна дата (в квадратних дужках) (EX 7). Дата копірайту може бути наведена додатково до дати публікації: обидві заносяться до того самого підполя $d. Дата виробництва повторно заноситься до підполя $h (EX 13). Круглі дужки у це підполе не заносяться, вони генеруються при дисплейному/картковому відображенні даних.

Дати періоду (проміжні дати) можуть бути занесені до будь-якого підполя дати (EX 10). Якщо заноситься відкрита дата (EX 6), вона заноситься без наступних пробілів. Якщо необхідно, такі пробіли генеруються при виведенні даних.

Приблизне формулювання дати супроводжується знаком питання.

Паралельні дані:

У це поле можуть заноситися паралельні дані. У такому випадку вони заносяться у повторювані підполя та перед ними заноситься знак рівняння з пробілом '= (EX 14).

ISBD інформація:

ISBD рекомендує будь-яку повну адресу в $b або $f має заноситись у квадратних дужках, якщо вона додається каталогізатором, та у круглих дужках, якщо вона береться з документа. Хоча це необов'язкова пунктуація, вона має бути застосована, якщо це необхідно для запису, навіть коли вона міститься у границі підполя (EX 4). Якщо наводиться розповсюджувач, слова такі як «розповсюджувач» або його еквівалент має бути занесений у квадратних дужках (EX 5, 12). Хоча такі дужки є пропонованою в ISBD пунктуацією, вони не опускаються в границях підполя запису UNIMARC.

Наступна інформація щодо змісту даних цього поля посилається до відповідних даних у ISBD. Взаємозв’язок між цими полями та специфікованими у ISBD проілюстровані нижче:

$a Місце публікації, розповсюдження 4.1 Нова область
$a (повторюється) Підпорядковане місце публікації, розповсюдження тощо 4.1 ;
$b Адреса видавця, розповсюджувача тощо 4.2 :
$c Адреса видавця, розповсюджувача тощо 4.3 ,
$d Дата видання, розповсюдження тощо 4.4 за наявності
$e Дата виробництва 4.5 ;
$e (повторюється) Підпорядковане місце виробника 4.6
$f Адреса виробника 4.7 :
$g Ім’я виробника ,
$h Дата виробництва

Повні відомості про виробництво містяться всередині круглих дужок.

За наявності кількох видавців/розповсюджувачів з різним місцем видання, кожному з них передує відповідне місце видання/поширення в окремо повторених підполях.

Повторення поля

Поле повторюється при описі багатотомних монографій, які продовжуються та інтегрованих ресурсів для вказівки змін вихідних даних (наприклад, місця видання і імені видавця), якщо цю інформацію необхідно включити до запису.

Повторювані поля 210 містять інформацію тільки про ім'я видавця та/або місце видання в зазначений період часу.

Всі назви місць видання та імена видавців, що відносяться до першого випуску ресурсу, вводяться в першому входженні поля 210. У разі зміни цієї інформації в наступних входженнях поля 210 вводяться всі назви місць видання та імена видавців, навіть якщо зміни стосуються лише одного видавця.

Дати: в першому входженні поля 210 наводяться дати, що відносяться до всього ресурсу, що є об'єктом опису - дати початку і закінчення публікації (як зазначено в полі 100$a/9-16) незалежно від зміни місця видання і/або імені видавця. Інформація про дати видання, пов'язана з першим видавцем (в разі зміни місця видання і/або імені видавця) повинна бути записана в першому періодичному входження поля 210 з індикатором 0.

Записи на складову частину

У записах, що описують складову частину будь-якого виду документа, обов'язковим є наявність поля 210, вбудованого в поле 46-.

Приклади

EX 1

210 ##$a[Cambridge, Mass.]$cHarvard Univ. P.$dl981
The place of publication is not in the chief source of information. The agency abbreviates common words in the publisher's name.

EX 2

210 ##$aBrampton [Cumbria]$cL.Y.T.C.$d[1978 or 1979]
The place in the imprint is not well-known and a county is added. The date is not certain.

EX 3

210 ##$aNottigham [i.e. Nottingham]$c[s.n.]$dl966$gSherwood Printers
The place name is incorrectly or archaically spelled and no publisher is named.

EX 4

210 ##$aLondon$b(52, St. George's Avenue, N7)$cSt George's Church$d[1975]
The address of the publisher has been included by the agency preparing the record. The date is taken from elsewhere than the chief source of information and is enclosed in brackets.

EX 5

210 ##$aColorado Springs$cMyles$aLondon$cHouseman [distributor]$dl980
The statement of the function of the distributor is added.

EX 6

210 ##$aLondon$cMacmillan for the Linnean Society$dl964-@
The date is an open date. In this example the end of field marker is included for clarity.

EX 7

210 ##$aLondon$aBoston$cButterworth$dcop. 1982
A repeated place of publication is needed for one publisher. The date is a copyright date and indicated as such.

EX 8

210 ##$aIpswich$cBoydell P.$aBungay$cWaveney Publications$dl976
The item has more than one publisher.

EX 9

210 ##$a[S.l.$cs.n.]$dl974$eManchester$gUnity Press
The item has only the name of the printer. S.l.and s.n. are supplied.

EX 10

210 ##$aLondon, [etc.]$cO.U.P.$dl978-1981
The agency preparing the record enters only the first place of publication. The item was published in separate volumes over a period of time.

EX 11

210 ##$aBombay$c[s.n.]$dl980 printing
The date of printing is given in lieu of a date of publication and indicated as such.

EX 12

210 ##$aLondon$cEducational Record$dl973$aNew York$cEdcorp [distributor]$dl975

EX 13

210 ##$aGeneva$cWHO$aLondon$cdistributed by H.M.S.O.$dl970$hl973 printing

EX 14

210 ##$aBern$cBundeskanzlei$a= Berne$cChancellerie fédérale$dl974
Both name and place of publisher are in more than one language.

EX 15

210 ##$aA Paris$cChez l'auteur$dAvec Privilège du Roy, 1700
The item has a privilege date.

приклад 1

210 _$aНовосибірськ. Сибірське відділення$cНаука$d1990

приклад 2

210 _$aNew York$cGordon and Breach $aBerlin $cSpringer $d1989

За наявності декількох видавництв, кожному з них передує місце видання.

приклад 3

210 _$aМосква$aНовосибірськ$cНаука$d1981

На документі наведено два місця видання

приклад 4

210 _$aBrampton[Cumbria]$cL.Y.T.C$d[1978 or 1979]

Місце видання документа маловідоме, тому додано також найменування округу. Дата не точна.

приклад 5

210 _$aBerlin$cSpringer$aBoston$cComputational mechanics publ.

За наявності декількох видавництв, кожному з них повинне передувати місце видання.

приклад 6

463 0$1210 _$aНовосибірськ$d1981

Поле 210 приводиться в полі зв’язку. Видавництво не вказується.

приклад 7

210##$aГорки [Могильовська область]

приклад 8

210##$aМінськ$cУніверситетське$a= Мiнск$cУнiверсiтэцкае

приклад 9

210##$aLondon$b(52, St. Geore"s Avenue, N7)

приклад 10

210##$aМосква$b(Воздвіженка, Крестовоздвіженській провулок, будинок 9)$cТипографія Г.Ліснера і Д.Совко

приклад 11

210##$aLondon$cEdukational Rekord$d1973$aNewYork$cEdcorp [distributor]$d1975

приклад 12

210##$aСанкт-Петербурґ$b(Mохова № 40)$cТипографія Головного управління округів$d[1900]

приклад 13

210##$aBombay$c[s. n. ]$d1980 printing

Замість дати видання наведена і позначена дата друкування.

приклад 14

210##$aMосква$cІП „Екоперспектива“$d1997$eМолодіжна$gТипографія 'Побєда'$fТавлая, 11

приклад 15

210##$aМосква$cВаґріус$aСанкт-Петербурґ$cЛань$d1995

приклад 16

210##$aМосква$cФлінта$cНаука$d1996

приклад 17

210##$aCанкт-Петербург$b(Б.Под’ячеськая, 39)$cТипографія товариства „Суспільна Користь“$d[1905]$h1906 віддруковано

приклад 18

2001#$aРосійский Хто є Хто

210##$aМосква$cРосійський біографічний інститут і інші 300##$aВидано спільно з агентством 'Сократ' та Національним агентством ділової і політичної інформації

приклад 19

210 ##$a[Cambridge, Mass.]$cHarvard Univ. P.$dl981

The place of publication is not in the chief source of information. The agency abbreviates common words in the publisher's name.

приклад 20

210 ##$aBrampton [Cumbria]$cL.Y.T.C.$d[1978 or 1979]

The place in the imprint is not well-known and a county is added. The date is not certain.

приклад 21

210 ##$aNottigham [i.e. Nottingham]$c[s.n.]$dl966$gSherwood Printers

The place name is incorrectly or archaically spelled and no publisher is named.

приклад 22

210 ##$aLondon$b(52, St. George's Avenue, N7)$cSt George's Church$d[1975]

The address of the publisher has been included by the agency preparing the record. The date is taken from elsewhere than the chief source of information and is enclosed in brackets.

приклад 23

210 ##$aColorado Springs$cMyles$aLondon$cHouseman [distributor]$dl980

The statement of the function of the distributor is added.

приклад 24

210 ##$aLondon$cMacmillan for the Linnean Society$dl964-@

The date is an open date. In this example the end of field marker is included for clarity.

приклад 25

210 ##$aLondon$aBoston$cButterworth$dcop. 1982

A repeated place of publication is needed for one publisher. The date is a copyright date and indicated as such.

приклад 26

210 ##$aIpswich$cBoydell P.$aBungay$cWaveney Publications$dl976

The item has more than one publisher.

приклад 27

210 ##$a[S.l.$cs.n.]$dl974$eManchester$gUnity Press

The item has only the name of the printer. S.l.and s.n. are supplied.

приклад 28

210 ##$aLondon, [etc.]$cO.U.P.$dl978-1981

The agency preparing the record enters only the first place of publication. The item was published in separate volumes over a period of time.

приклад 29

210 ##$aBombay$c[s.n.]$dl980 printing

The date of printing is given in lieu of a date of publication and indicated as such.

приклад 30

210 ##$aLondon$cEducational Record$dl973$aNew York$cEdcorp [distributor]$dl975

приклад 31

210 ##$aGeneva$cWHO$aLondon$cdistributed by H.M.S.O.$dl970$hl973 printing

приклад 32

210 ##$aBern$cBundeskanzlei$a= Berne$cChancellerie fe'de'rale$dl974

Both name and place of publisher are in more than one language.

приклад 33

210 ##$aA Paris$cChez l'auteur$dAvec Privile`ge du Roy, 1700

The item has a privilege date.

Див. також