Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

325 Примітки щодо відтворення

(Перенаправлено з 325)

325 Примітки щодо відтворення

Тег: 325

Назва поля: Примітки щодо відтворення

Інші назви: Reproduction Note (англ.), Примечание о копии (рос.), Забележка за репродуцирано издание (болг.), Note sur la reproduction (фр.), Opomba o reprodukciji (словен.), Nota di riproduzione (італ.), Reprodukcijos pastaba (литов.)

Визначення поля

Поле містить примітку, що документ на руках є відтворенням документа, описаного в записі. Інша частина запису описує оригінал.

Це поле містить примітку, що вказує на те, що АБО запис створюється на основі копії документа, що описується в записі, АБО існує копія документа, що описується в даному записі. Інші елементи запису описують оригінал.

Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор оригіналу/копії

    Індикатор показує, чи є документ, на основі якого створюється запис, оригіналом або копією.
    # - Документ, на основі якого створюється запис, є копією; примітка описує цю копію
    1 - Документ, на основі якого створюється запис, є оригіналом; примітка описує наявну копію

Індикатор 2: Індикатор структури

    Індикатор вказує, представлена ​​інформація в поле в структурованому або неструктурованому вигляді.
    # - Примітку представлено в неструктурованому вигляді
Вся інформація записана в одному входженні підполя $a.
    1 - Примітку представлено в структурованому вигляді
Підполе $a не використовується; використовуються будь-які інші підполя.

Підполя

$a Текст примітки

Текст примітки повністю. Підполе $a має бути присутнім в полі, якщо Індикатор 2 має значення «пробіл» (#).

Факультативне.

Не повторюється.

$b Тип копії

Метод отримання копії (наприклад, оцифровування) або тип носія (наприклад, мікрофільм, мікрофіша).

Факультативне.

Не повторюється.

$c Місце створення копії, її поширення і т.д.

Назва міста або місцевості, де була створена копія або де здійснюється поширення копії.

Відповідає змісту підполя 210$a запису, який описує копію, якби такий запис був створений.

Факультативне.

Повторюється.

$d Ім’я творця копії, її розповсюджувача і т.д.

Містить найменування видавництва, організації, що видає або ім'я видавця, відповідального за створення та/або розповсюдження копії.

Відповідає змісту підполя 210$c запису, який описує копію, якби такий запис був створений.

Факультативне.

Повторюється.

$e Дата створення копії

Дата створення, публікації або поширення копії.

Відповідає змісту підполя 210$d запису, який описує копію, якби такий запис був створений.

Факультативне.

Не повторюється.

$f Фізична характеристика копії

Містить позначення фізичної форми, в якій представлена ​​копія, відомості про обсяг, розмір і т.д.

Відповідає змісту поля 215 запису, який описує копію, якби такий запис був створений. У разі необхідності повторити підполе вся інформація записується в одне входження підполя з використанням необхідної пунктуації.

Факультативне.

Не повторюється.

$g Серія

Назва серії разом з будь-якими відомостями, що відносяться до цієї назви, і відомостями про відповідальність, що відносяться до заголовку серії, в якій видана копія. Відповідає змісту поля 225 запису, який описує копію, якби такий запис був створений. У разі необхідності повторити підполе вся інформація записується в одне входження підполя з використанням необхідної пунктуації.

Факультативне.

Не повторюється.

$h Код повноти копії

Підполе кодованих даних відноситься до копії багаточастинного, зокрема, продовжуючого ресурсу. Односимвольний код, який вказує ступінь завершеності створення копії. Використовуються такі значення:

Використовуються наступні коди:

# = не визначено
0 = репродукція не завершена
1 = репродукція завершена

Факультативне.

Не повторюється.

$i Примітки про ступінь повноти копії

Підполе відноситься до копії. Якщо репродукція ресурсу не завершена, в підполі $i може бути зазначено, яка частина ресурсу оброблена на момент перевірки запису (див. підполе $v).

Для інших приміток про копії використовується підполе $n.

Факультативне.

Не повторюється.

$j Умови доступу до копії

Підполе кодованих даних, що визначає окремі випуски ресурсу, для яких визначені специфічні умови доступу. Усі дані, записані в підполі $j, ідентифікуються позицією символу. Позиції символів нумеруються від 0 до 5.

Факультативне.

Повторюється.

$j/0 Умови доступу до копії

Заповнення обов'язкове.

1 = вільний доступ для читання (Free-to-read)
2 = вільний доступ для читання, частково (Free-to-read, partly)
Значення використовується, якщо вільний доступ визначено для значної частини копії. Не використовується, якщо вільний доступ визначено тільки для другорядних частин (наприклад, змісту, анотації, презентації).
3 = вільний доступ для читання, після ембарго (Free-to-read, after embargo)
4 = платний доступ (Fully paid)
5 = вільний доступ для читання по підписці (Free-to-read upon subscription) (потрібна реєстрація)

$j/1 Тип обмеження

Заповнення обов'язкове.

Використовується, якщо позиція символу 0 містить значення 3, для вказівки частин копії, на які поширюється ембарго.

l = остання
p = попередня
x = не застосовується (позиція символу 0 не містить 3)
# = позиція не використовується

$j/2 Одиниця, на яку поширюється ембарго

Заповнення обов'язкове.

Використовується, якщо позиція символу 0 містить значення 3, для вказівки частин копії, на які поширюється ембарго.

d = день (дні)
i = випуск (випуски)
m = місяць (місяці)
w = тиждень (тижні)
y = рік (роки)
x = не застосовується (позиція символу 0 не містить 3)
# = позиція не використовується

$j/3-4 Кількість одиниць, на які поширюється ембарго

Заповнення обов'язкове.

Використовується, якщо позиція символу 0 містить значення 3, для вказівки частин копії, на які поширюється ембарго. Дві позиції символу заповнюються зліва направо з ведучим нулем. Якщо позиція символу 0 не містить 3, позиції 3-4 заповнюються пробілами.

$n Примітка про копії

Для примітки про повноту копії використовується підполе $i.

Факультативне.

Повторюється.

$u URL копії

Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI), наприклад, URL або URN, який представляє собою дані для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного ресурсу через один з протоколів мережі Інтернет (наприклад, для доступу до електронної копії). Підполе $u може містити посилання на веб-сайт.

Відповідає вмісту підполя 856$u запису, який описує копію, якби такий запис був створений.

Факультативне.

Не повторюється.

$v Дата останнього доступу

Дата (у форматі РРРРММДД, відповідно до міжнародного стандарту ISO 8601-2004), коли останній раз був отриманий доступ до копії, описаної в поле 325. Інформація в підполях $h, $i і $j відповідає стану копії на цю дату.

Факультативне.

Не повторюється.

$x ISSN копії

Відповідає вмісту підполя 011$a запису, який описує копію, якби такий запис був створений.

Факультативне.

Не повторюється.

$y ISBN копії

Відповідає вмісту підполя 010$a запису, який описує копію, якби такий запис був створений.

Факультативне.

Повторюється, якщо більше одного ISBN відноситься до однієї копії.

$z Дата, коли URL в підполі $u був знайдений помилковим

Дата, коли спроба отримати доступ до копії виявилася безуспішною через неправильне URL-у в підполі $u. Дата вказується у форматі РРРРММДД, відповідно до міжнародного стандарту ISO 8601-2004.

Факультативне.

Не повторюється.

$5 Організація і екземпляр, до якого відноситься поле

Найменування (в кодованому або повній формі) організації-власника примірника, до якого відноситься поле. Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою.

Факультативне.

Не повторюється.

$6 Зв’язок між полями

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці даних зв'язати поле з іншими полями в записі.

Факультативне.

Повторюється.

Співвіднесені п/пп

  • 305 ПРИМІТКИ ЩОДО ВИДАННЯ ТА БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІСТОРІЇ. При занесені приміток про оригінал факсимільного видання перевага надається полю 324
  • 324 ПРИМІТКА ЩОДО ОРИГІНАЛЬНОЇ ВЕРСІЇ. Примітка надає відомості про оригінал документу (документів), копії яких каталогізуються у основному тексті запису.
  • 455 ВІДТВОРЕНО З. Поле містить опис оригіналу чи зв’язок з записом, у якому описано оригінал.
  • 456 ВІДТВОРЕНО ЯК. Поле містить опис відтворення чи зв’язок з записом, у якому описано відтворений документ.

Примітки

Поле містить відомості про ті деталі, котрі відрізняють документ на руках від оригіналу. Рекомендується, щоб усі відомості про оригінал наводилися з використання пунктуації ISBD.

Поле використовується в разі, якщо (а) відповідно до практики каталогізуючої установи документ, який є копією, описується в блоці 2-- як оригінал, а докладна інформація про репродукцію наводиться в примітці, або (б) каталогізуюча установа використовує примітку для того, щоб відобразити інформацію про існування копії документу, що описується в записі. В обох випадках блок 2-- містить опис оригіналу. Текст примітки повинен забезпечити чітке розуміння призначення примітки. Рекомендується приводити будь-яке посилання на оригінал з використанням пунктуації ISBD.

Приклади

приклад 1

325 ##$aФотовідтворення з оригіналу Відділу рукописів, стародрукованих і рідкісних видань НББ (094/7174) здійснено в 1995 р.: Супрасльській церковнославяно-польський словник, 1722. — Мінськ,1995
456 #1$1001BY-BUC-rk-200000089
В полі 456 було приведено посилання на фотокопію видання.

Приклад 1

325 ## $aMicrofiche. Cambridge : Chadwyck-Healy Ltd, 1988. 2 fiches ; 11x15 cm. (The Nineteenth Century : general collection ; N.1.1.18)

Приклад 2

325 ## $aEd. microfilme. Lisboa : Biblioteca Nacional, 1987. 1 bobine (71 imagens) ; 35 mm

Приклад 3

325 ##> $aEd. microfilme. Lisboa : Biblioteca Nacional, 1986-1988. 3 bobines ; 35 mm

Приклад 4

325 ## $aMicroforme de reproduction. Paris : Bibliotheque Nationale, 1990. 3 microfiches : argentique, 14x

Приклад 5

200 1# $aOutline of a new system of logic, with a critical examination of Dr. Whately's "Elements of logic"$fby George Bentham
210 ## $aLondon$cHunt and Clarke$b4, York Street, Covent Garden$d1827$gPrinted by Joseph Mallett$f59, Wardour Street, Soho, London
215 ##$axii, 287, [1] p.$d8°
325 ## $aMicrofilm. London : British Library, 1990. 1 reel ; 35 mm
325 ## $aMicrofiche. Cambridge : Chadwyck-Healey Ltd., 1990. 4 fiches ; 11x15 cm. (The Nineteenth Century : General Collection ; N. 1.1.4245)
700 #1$aBentham$bG.$gGeorge$f1800-1884
Запись составляется на основе микроформ, описания которых приведены в примечании (поле 325). Оригинал описан на основе информации, имеющейся на микроформах.
Ср. приклад 6.

Приклад 6

200 1#$aOutline of a new system of logic, with a critical examination of Dr. Whately's "Elements of logic"$fby George Bentham
210 ##$aLondon$cHunt and Clarke$b4, York Street, Covent Garden$d1827$gPrinted by Joseph Mallett$f59, Wardour Street, Soho, London
215 ##$axii, 287, [1] p.$d8°
325 1#$aMicrofilm. London : British Library, 1990. 1 reel ; 35 mm
325 1#$aMicrofiche. Cambridge : Chadwyck-Healey Ltd., 1990. 4 fiches ; 11x15 cm. (The Nineteenth Century : General Collection ; N. 1.1.4245)
700 #1$aBentham$bG.$gGeorge$f1800-1884
712 02$aBritish Library$4015
712 02$aChadwyck-Healey$4015
Запись составляется на основе оригинала. В примечании (поле 325) приводится информация о существовании копий (микроформ). Ср. приклад 5.

Приклад 7

Неструктурированное примечание
181 #1 $ai#
182 #1 $an
200 1# $aǂNSBǂL'ǂNSEǂAbeille musicale$ejournal artistique et littéraire$frédacteur en chef Gustave Sarazin
210 ## $aParis$b16 boulevard Sébastopol$c[s.n.]$d1870
325 1# $aReproduction numérique: Paris : Bibliothèque nationale de France, 2009, ISSN 2418-4942, accessible en ligne http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32680747x/date (consultée le 17 décembre 2014)
712 02 $aBibliothèque nationale de France$4015
Электронная копия продолжающегося ресурса. Репродукция завершена, копия доступна для чтения.
Структурированное примечание
181 #1 $ai#
182 #1 $an
200 1# $aǂNSBǂL'ǂNSEǂAbeille musicale$ejournal artistique et littéraire$frédacteur en chef Gustave Sarazin
210 ## $aParis$b16 boulevard Sébastopol$c[s.n.]$d1870
325 11 $bReproduction numérique$cParis$dBibliothèque nationale de France$e2009$h1$j1xx##$x2418-4942 $uhttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32680747x/date$v20141217
712 02 $aBibliothèque nationale de France$4015
Электронная копия продолжающегося ресурса. Репродукция завершена, копия доступна для чтения.

Приклад 8

181 #1 $ai#
182 #1 $an
200 1# #$aǂNSBǂLe ǂNSEǂBotaniste
210 ## $aCaen$cBotaniste$d1888-1975
325 11 $bReproduction numérique$cParis$dBibliothèque nationale de France$e2008$h0$i1888/11 (série 1, fasc. 2 -1936/12 (série 27, fasc. 6)$j1xx##$x2419-6592$uhttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343494147/date$v20141202
712 02 $aBibliothèque nationale de France$4015
Структурированное примечание. Электронная копия продолжающегося ресурса. Репродукция не завершена: оцифрована и опубликована только первая часть, не защищенная авторским правом.

Приклад 9

181 #1 $ai#$ab#$b#b2e##
182 #1 $an
200 1# #$aǂNSBǂLa ǂNSEǂRevue des livres pour enfants $fENSB [École nationale supérieure des bibliothèques], La Joie par les livres$fdir. publ. Geneviève Patte$gréd. Simone Lamblin
207 #0 N 52 (décembre 1976)
210 ## $aParis$cLa Joie par les livres$d1976-
215 ## $d23-25 cm
304 ## $aDir. publ. Geneviève Patte puis Nic Diament
325 11 $bReproduction numérique$cParis$dBibliothèque nationale de France, Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres$e[2005]- $h1$i1976- $j3ly02$uhttp://lajoieparleslivres.bnf.fr./masc/portal.asp?INSTANCE=joie&PORTAL_ID=JPL_BIBNUM_RLPE.xml$v20150310
326 ## $aSix fois par an
Структурированное примечание. Электронная копия прошлых выпусков доступна для чтения после двухлетнего эмбарго.

Див. також