Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

412 Джерело уривка чи окремого відбитку

Зміст

412 Джерело уривка чи окремого відбитку

Тег: 412

Назва поля: Джерело уривка чи окремого відбитку

Інші назви: Source of Excerpt or Offprint (англ.), Источник отрывка или отдельного оттиска (рос.), Источник отдельного оттиска или фрагмента документа (рос.), Est un extrait ou un tiré à part de (фр.), Collezioni, supplementi, etc. (італ.), Ištraukos arba atspaudo šaltinis (литов.)

Наведені нижче специфікації є доповненням до відомостей, які є у блоці 4--, розділ „Структура зв’язку записів“.

Визначення поля

Поле застосовується в записі, який описує уривок або окремий відбиток, для зв’язку каталогізованого документа (уривка чи відбитка) з основним виданням, в якому він був опублікований. Константа для виведення примітки на основі поля 412: „Окремий відбиток (фрагмент) з:“.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

(А) Підполя: Техніка вставлених полів

$1 Дані, які пов’язуються

Повторюється.

(В) Підполя: Техніка стандартних підполів

$a Автор

Не повторюється.

$b Загальне позначення матеріалу

Не повторюється.

$c Місце публікації

Повторюється.

$d Дата публікації

Не повторюється.

$e Відомості про видання

Не повторюється.

$f Перші відомості про відповідальність

Повторюється

$g Наступні відомості про відповідальність

Повторюється.

$h Номер розділу або частини

Не повторюється.

$i Назва розділу або частини

Не повторюється.

$l Паралельна назва

Повторюється.

$m Міжнародний стандартний номер нотного видання

Повторюється.

$n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо

Повторюється.

$o Підзаголовок

Повторюється.

$p Фізичний опис

Не повторюється.

$q Міжнародний стандартний ідентифікатор для твору

Повторюється.

$r Міжнародний стандартний ідентифікатор для вираження

Повторюється.

$s Відомості про серію

Повторюється.

$t Назва

Обов’язкове.

Повторюється.

$u URL

Не повторюється. (488, ЕХ.4)

$v Номер тому

Повторюється.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN

Повторюється.

$y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN

Повторюється.

$z CODEN

Не повторюється.

$0 Ідентифікатор бібліографічного запису

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$5 Установа в якій поле застосовано

Не повторюється.

Індикатори

Індикатор 1

„ “ – пропуск (не визначений)

Індикатор 2 – індикатор примітки

Другий індикатор указує, чи потрібно формувати примітку з даних цього поля при роздруку або при виводі запису на дисплей. Коли запис виводиться на дисплей, мітка поля може бути переведена в текст, що роз’яснює необхідний зв’язок між документом і документом, з яким здійснюється зв’язок, що каталогізується.
0 – не генерувати примітку
1 – генерувати примітку

Примітки до змісту поля

Окремий відбиток — окремо видана частина тексту твору (наприклад, стаття або глава), віддрукована з того ж набору, що й основне видання, іноді з невеликими друкарськими змінами, іноді з додаванням титульного аркуша та обкладинки.

Цей документ вважається самостійним об'єктом каталогізації монографічного рівня.

Фрагменти - це зброшуровані будь-яким способом вилучення з раніше виданого матеріалу, що представляють собою нову фізичну одиницю, яка співвідноситься з документом-джерелом фрагментів.

Взаємопов’язані поля

Поле 413 використовується для зв’язку, зворотнього до того, що визначений у полі 412.
Поле 311 використовується, коли необхідну примітку не можна згенерувати з відповідного поля блоку 4--. Якщо застосовується поле 311, то другий індикатор відповідного поля блоку 4-- має значення 0.
Поле застосовується при аналітичному описі складової частини документа для зв'язку з фізичною одиницею, що містить дану складову частину, або для приведення відомостей про фізичну одиницю, якщо запис на неї відсутній в електронному каталозі.

Приклади

EX 1: Embedded fields technique:

Record label, pos. 6 : a ; pos. 7 : m
200 1#$aRégularisation des eaux du Léman$bTexte imprimé$etrois générations d'aménagement$fJacques Bruschin, Arthur Harmann
210 ##$a Lausanne$cBibliothèque centrale de l'EPFL$cdiff. Payot$d1983
215 ##$a5 p.$cill.$d30 cm
225 1#$aPublication$fÉcole polytechnique fédérale de Lausanne$v216
412 #1$1001<Record identifier>$1011##$a0251-0979$15300#$aIngénieurs et architectes suisses$v(1983-08-18)n°17
Standard subfields technique:
Record label, pos. 6 : a ; pos. 7 : m
200 1#$aRégularisation des eaux du Léman$bTexte imprimé$etrois générations d'aménagement$fJacques Bruschin, Arthur Harmann
412 #1$0<Record identifier>$tIngénieurs et architectes suisses$x0251-0979$v(1983-08-18) n°17
The article Régularisation des eaux du Léman was first published within issue No. 17 (Aug. 18, 1983) of the periodical Ingénieurs et architectes suisses, and further issued separately as an offprint. The record above describes the offprint, which is a monographic item, as shown on the Record label position 7.
The note generated from the 412 data might appear displayed as follows: Is an offprint from: Ingénieurs et architectes suisses, ISSN 0251-0979. — (1983-08-18) n°17

Приклад 1

Маркер: поз. 6 – a
поз. 7 – m
200 1#$aRegularisation des eaux du Leman$bTexte imprime$etrois generations d'amenagement$fJacques Bruschin, Arthur Harmann
210 ##$aLausanne$cBibliotheque centrale de l'EPFL$cdiff. Payot$d1983
215 ##$a5 p.$cill.$d30 cm
225 1#$aPublication$fEcole polytechnique federale de Lausanne$v216
412 #0 $1001 ідентифікатор запису
$1011##$a0251-0979
$15300#$aIngenieurs et architectes suisses$v(1983-08-18)n 17
Стаття „Regularisation des eaux du Leman“ була опублікована у випуску 17 (Aug. 18, 1983) періодичного видання „Ingenieurs et architectes suisses“; пізніше вона була видана у вигляді окремого відбитку. При формуванні запису окремий відбиток розглядається як монографічний документ (поз. 7 маркера запису = m).
Зі змісту поля 412 може бути сформована примітка такого змісту:
Окр. відбиток з: Ingenieurs et architectes suisses, ISSN 0251-0979. — (1983-08-18)n 17

Приклад 2

200 1#$aИз истории борьбы за русский литературный язык в Подкарпатской Руси в половине XIX ст.$fВ. А. Францев
210 ##$aПрага$cИздат. общество «Единство»$d1931
215 ##$a[1], 38 с.$d24
300 ##$aОтд. оттиск из "Карпаторусского сборника". 1930 г.
412 #0$12001#$aКарпаторусский сборник$v1930
Індикатор у полі 412 встановлений в 0, оскільки відповідна примітка виводиться з поля 300.

Приклад 3

200 1#$aО Дарьяльском граните$dSur le granite du Darial$fД. С. Белянкин$zfre
210 ##$aСанкт-Петербург$cУпр. по сооружению ж.д.$d1914
215 ##$a54 с., [4] л. ил., цв. карт.$cил.$d24
300 ##$aОтд. отт. из. "Геол. исслед. в обл. Перевал. ж.д. через Гл. Кавк. хребет". СПб.,1914. Разд . паг.
412 #0 $1001 идентификатор записи
$12001#$aГеологические исследования в области Перевальной железной дороги через Главный Кавказский хребет
$1210##$aСанкт-Петербург$cУпр. по сооружению ж.д.$d1914

Приклад 1:

200 1#$aСвита императора Александра I Польской армии$eотдельный оттиск из исторического очерка «Императорская Главная Квартира – История Государевой Свиты»$fКвадри В. В.
210 ##$aСанкт-Петербург$cТипография П. П. Сойкина$d1905
215 ##$a2, 72 с., 2 грав., 1 репродукция грамоты
412 #1$1001BY-NLB-rr27008440000$12001#$aСтолетие военного министерства, 1802–1902$eИмператорская Главная Квартира$eИстория Государевой Свиты$eцарствование императора Александра I$1210##$aСанкт-Петербург$cТипография Н. П. Собко$d1904

Приклад 2:

200 1#$aДерпт – Юрьев$e(к вопросу о «равноправии»)$fИ. Бодуэн-де-Куртене 210 ##$a[Москва$d1916]
215 ##$aС. 260–272 $d20 см
311 ##$aОтдельные страницы из сборника: В Прибалтийском крае : эсты и латыши, их история и быт. – Москва, 1916
412 #0$12001#$aВ Прибалтийском крае$eэсты и латыши, их история и быт$eсборник статей под редакцией профессора М. А. Рейснер$1210##$aМосква$cтип. Иванова$d1916

Приклад 3 (описание оттиска по его копии):

200 1#$aЛепельский уезд Витебской губернии$fсоставил И. Д. Горбачевский
210 ##$aВитебск$cГубернская типография$d1895
215 ##$a38 с.
311 ##$aОттиск из: Витебские губернские ведомости. 1895. №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14–18
310 ##$aДоступно только в виде ксерокопии
325 ##$aОписано по ксерокопии. Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2011
412 #0$12001#$aВитебские губернские ведомости $1210 ##$aВитебск $d1895

Приклад 4 (ксерокопия фрагмента документа):

200 1#$aРазбор сочинения И. Носовича «Алфавитный указатель старинных слов, извлеченных из «Актов, относящихся к истории Западной России», изданных в 1853 году»$fсоставил академик И. И. Срезневский
210 ##$d1999
215 ##$aС. 14–16$d20 см
324 ##$aКсерокопия
412 #1$12001#$aОтчет о восьмом присуждении наград графа Уварова, читанный в публичном заседании Императорской академии наук 25 сентября 1865 г.$1210##$aСанкт-Петербург$cТипография Императорской Академии наук$d1866

Див. також