Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

501 Типова назва

501 Типова назва

Тег: 501

Назва поля: Типова назва

Інші назви: Загальна уніфікована назва (укр.), Collective Uniform Title (англ.), Унифицированное типовое заглавие (рос.), Обобщающее унифицированное заглавие (рос.), Унифицирано общо заглавие (болг.), Rubrique de classement (фр.), Titolo uniforme collettivo (італ.), Bendroji unifikuota antraštė (литов.)

Визначення поля

Поле містить типові назви для зведення творів одного автора.

Поле містить слова або словосполучення, що позначають типову назву, під якою збираються твори автора, який видав безліч творів (наприклад, зібрання творів, вибране, сонати, розповіді, нариси, повісті, листи, етюди і т.д.).

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор виду типової назви. Індикатор поділяє типові назви на три види.

0 Повне зібрання творів
1 Вибрані твори/зібрання творів.
2 Вибране: збірки за жанром, уривки з творів тощо.
Терміни, що використовуються в даному випадку, можуть не точно відповідати термінам, які у окремих правилах каталогізації, але в цілому повинні приблизно збігатися.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Типова назва

Термін, використаний для зведення творів одного типу.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Загальне визначення матеріалу

Текст загального визначення матеріалу.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Типова підназва

Наступний термін або терміни, використані для підрозділу типової назви (EX 1, 4).

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми

Опис цього підполя можна знайти нижче (перед $x)

$k Дата публікації

Дата документа, коли вона додається до типової назви для подальшого підрозділу. (EX 2).

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Мова (якщо є частиною заголовку)

Мова документа, як частина типової назви з метою угрупування документів одною мовою. (EX 2).

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$r Засоби виконання музичних творів

Інструментовка тощо, зазначена в документі (EX 3).

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$s Порядкове визначення музичного твору

Номер, що надається для розрізнення творів. Номер може бути серійним, номером опусу або номером тематичного покажчика, чи датою, використаною як номер.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$u Ключ музичного твору

Назва музичного ключа, використана як частина типової назви.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$w Відомості про аранжування музичного твору

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням. (EX 4).

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми

Термін, доданий до предметного заголовку, для подальшої специфікації виду або жанру матеріалу. Підполе використовується, коли поле 501 є включеним до 604 ІМ”Я ТА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. у полі 604.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x Тематичний підрозділ

Термін, доданий до назви, коли використовується як предметний заголовок (як заголовок предметної рубрики), для подальшого визначення тематики, яку представляє заголовок предметної рубрики. Використовується лише, коли поле 501 є включеним до 604 ІМ”Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$y Географічний підрозділ

Термін, доданий до назви, використаної як заголовок предметної рубрики, для визначення місцевості по відношенню до предмету, який представляє заголовок предметної рубрики. Підполе використовується, коли поле 501 є включеним до 604.ІМ”Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Хронологічний підрозділ

Термін, доданий до назви, яка використовується як заголовок предметної рубрики для визначенні періоду часу по відношенню до предмету, який представляє заголовок предметної рубрики. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої походить заголовок предметної рубрики. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису

Номер авторитетного запису для заголовку. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

Примітки до змісту поля

Використання загальних типових назв в бібліографічному описі документа в основному є практикою окремих бібліотек для внутрішніх потреб (наприклад, для використання електронного каталогу в якості алфавітного). Проте записи з типовими назвами можуть бути предметом обміну, якщо вони сконструйовані відповідно до правил каталогізації та практики агентства, що створює запис.

Поле містить слова або словосполучення, що позначають типовий заголовок, під яким збираються твори автора, що видав велику кількість творів (зібрання творів, розповіді, нариси, повести, листи, и т.п. ). Як самостійне поле 501 використовується тільки при каталогізації зібрань творів і збірок вибраних творів (навіть якщо типовий заголовок 'Вибраний' на титульному листі не був приведений). В решті випадків поле 501 вставляється в полі 604 разом з полем 700.

Поле 501 дозволяє в уніфікованій формі розмежувати повне зібрання творів, зібрання вибраних творів, збірники творів одного жанру, що належать одному автору. Це дає можливість програмно впорядкувати твори автора в потрібній послідовності при формуванні видань національної бібліографії або в інших цілях.

Співвіднесені поля

Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полів — Уніфіковані форми назв:

Поле 500 використовується для наявних різночитань назв з метою угрупування разом усіх записів для того ж самого твору. Поле 501 використовується для угрупування подібних типів творів або зібрань одного автора.
Застосовується в тому випадку, якщо ім’я автора і заголовок твору необхідно представити в пошуковому образі документа. Поле 501, разом з полем 700, вставляється в полі 604.
Використовується системами предметизації для конкретного словесного позначення виду документа, що каталогізується („словники фразеологій“, „військові мемуари“, „вірші в прозі“).

Приклади

EX 1

501 2 #$aPlays$eSelections
Документ має назву Plays of Oscar Wilde але записаний під колективною уніфікованою назвою Plays. Selections.

EX 2

501 0 #$aWorks.$mRussian.$k1975
В окремому зібранні, яке має значну кількість документів Шекспіра, всі повні зібрання творів згруповані разом, поділені за мовною ознакою, а в подальшому впорядковані за датою публікації. Документ, який є повним зібрання творів російською мовою, опублікований у 1975, буде мати загальний заголовок опису (правила каталогізації використовують для заголовку термін “Твори” для повного зібрання творів)

EX 3

501 2#$aSonatas$rpiano

EX 4

200 1#$aThree fugues for guitar trio
501 2#$aKeyboard music$eSelections$warr.
Загальна уніфікована назва для трьох фуг Баха для клавішних, що аранжована для гітарного тріо.

приклад 5

Колас, Якуб.
Зібрання творів : В 4 т. / Колас Якуб ; Вступ.ст. І.Науменко ...
200 1#$aЗібрання творів$eВ 4 томах$fКолас Якуб$gВступна стаття І.Науменко
501 0#$aЗібрання творів$k1982
700 #1$aКолас$bЯ.$gЯкуб

приклад 6

Рембо, Артюр.
Твори = Oeuvres / Рембо = Rimbaud. — М. : Радуга,1988. — 544 с. — Перед вып. даними загол.: Поетичні твори у віршах і прозі. — Текст парал.:фр., рос.
200 1#$aПроизведения$dOeuvres$fРембо$fRimbaud
501 1#$aВибране$k1988
700 #1$aРембо$bА.$gАртюр

приклад 7

Недзвецкий, Валентин Олександрович.
Романи І.А.Гончарова. — М.: Вид-во Моськ. ун-та : Освіта, 1996. — 99 с. — (Перечитуючи класику).
604 ##$1700#1$aГончаров$bИ.А.$gИван Александрович$15011#$aРомани$k1983

приклад 8

Пушкин А.С. (1799-1837).
Повне зібрання творів : [В 17 т.] / Пушкін; [Ред. грудка. М. Горький і др.]. — [Перєїзд.] ...
200 1#$aПовне зібрання творів$e[В 17 т.]$fПушкін$g[Ред. грудка. М. Горький і др.]
...
501 0#$aПовне зібрання творів$k1992
700 #1$aПушкін$bА.С.$f(1799-1837)

приклад 9

501 0#$aПовне зібрання творів$mфранц.

приклад 10

501 1#$aТвори

Приклад 4:

Шостакович, Дмитрий Дмитриевич (композитор; 1906–1975).
Романс из музыки к кинофильму «Овод» [Звукозапись] ; Полька из сюиты «Золотой век» ; Гавот из Балетной сюиты № 3 ; Полька из Балетной сюиты № 2 / Д. Шостакович ; [исполняют:] Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Э. Хачатурян (1), Оркестр Большого театра СССР, дирижер М. Шостакович (24) ; соло на скрипке Г. Кемлин (1). – [Москва] : Мелодия, [1968]. – 1 грп. [ГОСТ 5289-68] (ок. 16 мин) : 33 об/мин, моно ; 17 см, в конверте.
200 1#$aРоманс из музыки к кинофильму «Овод»$bЗвукозапись$aПолька из сюиты «Золотой век»$aГавот из Балетной сюиты № 3$aПолька из Балетной сюиты № 2$fД. :Шостакович$g[исполняют:] Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Э. Хачатурян (1), Оркестр Большого театра СССР, дирижер М. Шостакович (24)$gсоло на скрипке Г. Кемлин (1)
210 ##$a[Москва]$cМелодия$d[1968]
215 ##$a1 грп. [ГОСТ 5289-68] (ок. 16 мин) $c33 об/мин, моно $d17 см, в конверте
423 #0$12001#$aПолька из сюиты «Золотой век»$150010$aЗолотой век$lсюита
423 #0$12001#$aГавот из Балетной сюиты № 3$150010$aБалетная сюита № 3
423 #0$12001#$aПолька из Балетной сюиты № 2$150010$aБалетная сюита № 2
500 10$aОвод$lмузыка к кинофильму$iРоманс
501 2#$aИзбранное$eотрывки
Поскольку одним из объектов записи является часть музыкального произведения (Романс из музыки к кинофильму «Овод»), то, согласно правилам описания музыкальных произведений, в качестве унифицированного заглавия, приведенного в поле 500 выбрано название всего произведения.

Приклад 5:

Питер Пауль Рубенс [Изоматериал] : 400 лет со дня рождения : [1977 : табель-календарь] / оформление художника М. Занегина. – [Москва] : Изобразительное искусство, 1976. – 1 л. : цв. фотомеханическая печать ; 45х29 см.
Содержание: Меркурий и Аргус (фрагмент) ; Автопортрет (фрагмент) / П. П. Рубенс.
200 1#$aПитер Пауль Рубенс$bИзоматериал$e400 лет со дня рождения$e[1977$eтабель-календарь]$fоформление художника М. Занегина
215 ##$a1 л.$cцв. фотомеханическая печать$d45х29 см
327 1#$aСодержание: Меркурий и Аргус (фрагмент) ; Автопортрет (фрагмент) / П. П. Рубенс
464 #0$12001#$aМеркурий и Аргус$eфрагмент
464 #0$12001#$aАвтопортрет$eфрагмент
501 2#$aИзбранное$eфрагменты
517 1#$a1977
На табеле-календаре, посвященном 400-летию со дня рождения Рубенса, помещены фрагменты двух произведений этого художника.

Приклад 6:

Рембрандт, Харменс ван Рейн (1606–1669).
Рембрандт [Изоматериал] : Детали картин : [комплект открыток] / Рембрандт Харменс ван Рейн.
200 1#$aРембрандт$bИзоматериал$eДетали картин$e[комплект открыток]$fРембрандт Харменс ван Рейн
501 2#$aЖивопись$eдетали картин
700 #1$aРембрандт$bХарменс ван Рейн$f1606–1669

Див. також