Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

517 Інші варіанти назв

(Перенаправлено з 517)

Зміст

517 Інші варіанти назв

Тег: 517

Назва поля: Інші варіанти назв

Інші назви: Other Variant Titles (англ.), Другие варианты заглавия (рос.), Други варианти на заглавието (болг.), Autre variante du titre (фр.), Drugi variantni naslovi (словен.), Altri titoli varianti (італ.), Kiti antraštės variantai (литов.)

Визначення поля

Поле містить будь-який інший варіант назв, який не визначений у полях 510, 516 або 518. Наприклад, назва на обкладинці швидкозшивача, шмуцтитулі, суперобкладинці, футлярі, неповна назва. Коли у вихідному форматі спеціально не ідентифікуються назви, які заносяться до полів 510-516, або 518, ці назви можуть заноситись до поля 517.

Поле містить:

  •     будь-який інший варіант назви, не визначений у полях 510-516 або 518 (назву на обкладинці швидкозшивача, суперобкладинці, футлярі, назву в випускних даних),
  •     неповну назву,
  •     альтернативну назву (частину основного заголовка, поєднану з ним сполучником «або» і записується з великої літери),
  •     залежну назву,
  •     іншу назву,
  •     іншу форму відомостей, що відносяться до заголовка, якщо для неї повинна бути організована точка доступу.

Поле не використовується для створення приміток.

Наявність

Обов’язкове, якщо за Правилами потрібне створення додаткового запису під іншим варіантом заголовка.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості інших варіантів назв

0 Інший варіант назви не значущий.
Точка доступу не створюється.
1 Інший варіант назви значущий.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510. Найбільш ймовірно використання полів $a, $e, $z.

$a Інший варіант назви

Інший варіант назви без відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність.

Не повторюється.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа

Текст про матеріал носія в цілому.

Повторюється.

$e Інші відомості щодо назви

Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається у $a.

Повторюється.

$h Номер частини

Нумерація розділу або частини для документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та відноситься до назви на додатковому титульному аркуші, що записана до $a.

Повторюється.

$i Найменування частини

Найменування частини документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та розташовуються на додатковому титульному аркуші.

Повторюється.

$j Підрозділ форми твору

Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

Повторюється (500:EX 6, 9).

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється.

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку "4--" (500:EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку "4--".

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова інших варіантів назв

Ідентифікує мову інших варіантів назв. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для інших варіантів назв мовами, які не бажані в базах даних приймачів.

Див. Додаток А Список кодів мов.

Не повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Примітки до змісту поля

Якщо потрібна примітка про визначення джерела цієї назви, вона заноситься до поля 312. Поле 517 для генерації примітки не використовується.

Якщо потрібна примітка, що ідентифікує специфіку цього заголовку, вона записується в полі приміток 300. Поле 517 не використовується для створення приміток. В полі 517 записуються ті і тільки ті взаємопов'язані заголовки, приведення яких потрібно за Правилами. Додаткові заголовки, не потрібні Правилами (наприклад, використовувані інформаційно-бібліографічними службами), вводяться в поле 540.

Співвіднесені поля

Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Примітка, що визначає джерело варіанту назви, може альтернативно бути занесена до поля 312.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.
  • 510-516 Варіанти назв
Перевага надається використанню полів 510-516, коли джерело запису забезпечує інформацію для ідентифікації різновидів назв.
  • 540 Додатковий заголовок, застосовуваний каталогізатором
    В полі 540 вводяться додаткові варіанти заголовка документа, не обумовлені Правилами.

Примітки до змісту поля

Якщо потребується примітка про визначення джерела цієї назви, вона заноситься до поля 312. Поле 517 для генерації примітки не використовується.

Приклади

EX 1

517 1#$aScotland
312 ##$aBinder's title: Scotland
Точка доступу може генеруватися від поля 517, а примітка від поля 312.

EX 2

517 l#$aGregorian chants from Hungary
312 ##$aTitle on case: Gregorian chants from Hungary
Основна назва на титульнім аркуші документа, вміщеного до футляру: Magyar Gregorianum. Назва на футлярі: Gregorian chants from Hungary.

EX 3

200 1#$aComputing engineering index
312 ##$aAlso known as: COMPENDEX
517 1#$aCOMPENDEX
Покажчик також відомий під акронімом.

приклад 4

200 1#$aШанс для динозавра
300 ##$aЗаголовок суперобкладинки: Динозавра шукайте в глибинах
517 1#$aДинозавра шукайте в глибинах

приклад 5

200 1#$aВ стороні сибірській
300 ##$aЗаголовок шмуцтитула: День починається
517 1#$aДень починається.

приклад 6

200 1#$aТвори$dOeuvres$fРембо$fRimbaud
300 ##$aПеред випускними даними: Артюр Рембо. Поетичні твори у віршах і прозі
517 1#$a Поетичні твори у віршах і прозі

приклад 7

"Участь молодих учених у виконанні Продовольчої програми", киргизька респ. конф. ( 1987 ; Фрунзе).
Тезисы докладів конференції молодих учених "Участь молодих учених у виконанні Продовольчої програми". — фрунзе : Б.і., 1987. — 20см.
У вып. даний. загл.: Тези докладів республіканської конференції " Задачі молодих учених у виконанні Продовольчої програми". В надзаг.: Гос. агропром. грудка. Кирг. РСР, :Респ. правл. НТО сіл. хоз-ва, Респ. порада НТО, Будинок техніки Кирг. РСР, ЦК ЛК СМ Киргизії, Ради молодих вчених НВО із землеробства, НВО по тваринництву, НДІ по ветеринарії, НДІ грунтознавства, НДІ економіки, НИТКИ пасовищ і кормів, СХИ им. Ськрябіна До. І.
200 1#$aТезисы докладів конференції молодих учених "Участь молодих учених у виконанні Продовольчої програми"
...
300 ##$aВ вып. даний. загл.: Тези докладів республіканської конференції " Задачі молодих учених у виконанні Продовольчої програми"
517 1#$aТезисы докладів республіканської конференції "Задачі молодих учених у виконанні Продовольчої програми"
710 12$a"Участие молодих учених у виконанні Продовольчої програми", киргизька респ. конф.$f(1987;$eФрунзе)

Приклад 2

Чайный гриб, мед, прополис, мумие и другие целебные средства в домашней энциклопедии : целительная природа : [+ 140 рецептов / авт.-сост. Любовь Смирнова]. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2005. – 463 с. ; 27 см.
В вып. дан. и макете: Целительная природа : чайный гриб, мед, прополис, мумие и другие целебные средства в домашней энциклопедии. – Загл. колонтит.: Целительные природные средства. – 10100 экз. – ISBN 5-17-033392-7 (АСТ). - ISBN 985-13-4869-4 (Харвест).
200 1# $aЧайный гриб, мед, прополис, мумие и другие целебные средства в домашней энциклопедии$eцелительная природа$e[+ 140 рецептов$fавт.-сост. Любовь Смирнова]
300 ## $aВ вып. дан. и макете: Целительная природа : чайный гриб, мед, прополис, мумие и другие целебные средства в домашней энциклопедии
300 ## $aЗагл. колонтит.: Целительные природные средства
515 1# $aЦелительные природные средства
517 1# $aЦелительная природа$eчайный гриб, мед, прополис, мумие и другие целебные средства в домашней энциклопедии

Приклад 3

Самсонов, Антон Владимирович.
Материальный мир, как система, или Ключики к познанию Божественного Начала / Самсонов Антон Владимирович. - Санкт-Петербург : Корона Принт, 2006. - 20 с. ; 20 см. - На тит. л. в вых. дан.: 2005-2006. - Библиогр.: с. 19 (7 назв.). - 1000 экз. - ISBN 5-7931-0339-2.
200 1# $aМатериальный мир, как система, или Ключики к познанию Божественного Начала$fСамсонов Антон Владимирович
...
517 1#$aКлючики к познанию Божественного Начала

Приклад 4:

200 1#$aАнглийский юмор, или Не бейте медузу лопатой$fГай Браунинг$g[перевод с английского Е. И. Филипповой]
517 1#$aНе бейте медузу лопатой
В поле 517 создана точка доступа на альтернативное заглавие как вариант неполного заглавия.

Див. також