Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

700 Ім’я особи — первинна інтелектуальна відповідальність

700 Ім’я особи — первинна інтелектуальна відповідальність

Тег: 700

Назва поля: Ім’я особи — первинна інтелектуальна відповідальність

Інші назви: Особисте ім'я - первинна інтелектуальна відповідальність (укр.), Personal Name – Primary Responsibility (англ.), Имя лица - первичная ответственность (рос.), Лично име - Първична интелектуална отговорност (болг.), Nom de personne – Responsabilité principale (фр.), Osebno ime - primarna odgovornost (словен.), Autore personale - responsabilità principale (італ.), Asmens vardas – pirminė atsakomybė (литов.)

Визначення поля

Поле містить ім’я* особи з первинною інтелектуальною відповідальністю за твір у формі точки доступу, за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.

*Ім’я — умовне поняття, яке включає прізвище, ініціали або особисте ім’я (імена); прізвище та ім’я по батькові; псевдонім, особисте ім’я або прізвисько в якості прізвища.

В полі вноситься ім’я першого або єдиного автора, тобто особи, що має первинну інтелектуальну відповідальність. Таким чином, поле 700 формує заголовок основного опису під індивідуальним автором. Поле 700 не може бути присутнє в тому ж записі, де є поле 710 Найменування організації — первинна інтелектуальна відповідальність або 720 Родове ім’я — первинна інтелектуальна відповідальність, оскільки запис може мати тільки одну точку доступу з первинною інтелектуальною відповідальністю.

Наявність

Факультативне

Обов'язкове, якщо повинна бути створена основна точка доступу на ім'я особи, для якої визначено статус первинної відповідальності.

Воно не може бути наявним в записі з заповненим полем 710 Назва колективного автора — первинна інтелектуальна відповідальність, 720 Родове ім’я — первісна інтелектуальна відповідальність або полем 740 Умовне найменування / назва для законодавчих та релігійні текстів — первинна відповідальність, оскільки запис може мати тільки одну точку доступу з первісною інтелектуальною відповідальністю. Якщо принцип основного опису під заголовком не застосовується в правилах каталогізування або у вихідному форматі воно відсутнє, це поле не заповнюється: використовується поле 701 для всіх особистих заголовків (дивіться Пов’язані поля).

Не повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор форми імені

Цей індикатор визначає, чи ім’я вводиться під першим наведеним ім’ям (особисте ім'я) в прямому порядку, або, під прізвищем, родовим ім’ям або еквівалентом, зазвичай з інверсією (EX 5).
0 — ім’я, яке вводиться під особистим ім'ям у прямому порядку
1 — ім’я, яке вводиться під прізвищем (фамільним, родовим, тощо)

Підполя

$a Початковий елемент вводу

Entry Element (англ.).

Частина імені, яка використовується, як початковий пошуковий елемент в заголовку (частина імені, під якою ім’я вноситься до упорядкованих списків).

Обов’язкове, якщо поле 700 наявне в записі.

Не повторюється.

$b Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу

Part of Name Other than Entry Element (англ.)

Остання частина імені, яка використовується тоді, коли початковим елементом вводу є прізвище або родове ім’я (EX 1-11, 14). Воно містить власні імена та інші привласнені імена. Коли використовується це підполе, індикатор форми імені повинен дорівнювати 1, якщо це підполе використовується. Розширення ініціалів має вводитися до $g.

Містить особисті імена (не прізвища), ініціали і інші привласнені імена. При використовуванні підполя індикатор форми представлення імені повинен бути 1. Призначені для друку розкриті ініціали записуються в підполі $g.

Відповідно до Формату UNIMARC підполе $g не може бути присутнім в полі 700 без підполя $b. Може містити прийменники, частки, артиклі, які беруть участь у сортуванні записів (що стоять після прізвища або особистого імені і написані з малої літери).

Між ініціалами проставляється пробіл.

Обов’язкове, якщо є дані. Завжди заповнюється, якщо було заповнено підполе $g.

Не повторюється.

$c Доповнення до імені окрім дат

Будь-які доповнення до імен (окрім дати), які не є складовою частиною імені. Містить титули, епітети, відомості про спеціальність, сферу діяльності або посаду, слова „отець“, „син“, „молодший“, „старший“ тощо (EX 6, 7, 8, 12, 15, 16).

Обов’язкове за наявності даних.

Повторюється для іншого або наступного випадку таких доповнень (EX 8, 16).

$d Римські цифри

Римські цифри, які пов’язані з іменами Римських пап, членів королівських сімей і церковнослужителів (EX 12), або при наявності нумерації, пов'язаної з епітетами (EX 17). Індикатор форми імені повинен дорівнювати 0 при використанні підполя.

Обов’язкове за наявності даних.

Не повторюється.

$f Дати

Дати, які приєднуються до імен разом зі словами, що визначають їх зміст (тобто, епоха, „жив“, „народився“, „помер“) у повній або скороченій формі (EX 15).

В підполі вводяться дати, приєднувані до імен осіб разом із словами, що розкривають значення дат (народився, роки життя, помер) в повній або скороченій формі.

Обов’язкове за наявності даних.

Не повторюється.

$g Розкриття ініціалів власного імені

Повна форма імені, коли вона відома,а ініціали занесені у підполе $b(EX 2).

Дається повна форма особистого імені, якщо вона відома і коли ініціали записані в підполі $b.

Обов'язкове при відсутності авторитетного запису, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$k Додаткові відомості, які стосуються встановленню авторства

У разі, якщо автор твору невідомий, або авторство не доведено, але можливо вказати зв'язок між автором і відомою особою, в підполі містяться відомості про цей зв'язок. Ім'я особи записується в попередніх підполях.

Факультативне.

Повторюється.

$o Міжнародний стандартний ідентифікатор імені/найменування

ISNI або інший міжнародний стандартний ідентифікатор, присвоєний імені, яке записано в полі. Перед номером наводиться буквене позначення, яке вказує тип ідентифікатора (наприклад, ISNI).

Факультативне.

Повторюється.

$p Службові відомості про особу

Це підполе містить відомості про місце роботи особи під час, коли твір було підготовлено (найменування організації/установи, адресу) (EX 18), адресу електронної пошти.

Приводяться службові відомості, адреса, місце роботи, адреса електронної пошти (e-мail).

Факультативне.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовка (EX 3).

Обов’язкове за наявності відповідного авторитетного запису.

Не повторюється.

$4 Код відношення

Код використовується, щоб визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ (автор, композитор тощо). Список кодів міститься в Додатку C.

Обов’язкове, якщо особа, вказана в полі, не є автором документа. Відсутність в полі підполя $4 говорить про те, що особа, чиє ім’я було наведено в полі, є автором документа.

Повторюється.

$j Термін відношення

Relator Term (англ.).

Повторюється.

Додано у 2016, див. „The 26 th Meeting of the Permanent UNIMARC Committee“.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Матеріали, до яких відноситься інформація в полі, якщо ця інформація стосується лише частини одиниці опису.

Факультативне.

Не повторюється.

$9 Додаткове підполе зв’язку (застаріле)

Підполе використовувалося для зв’язку прийнятої форми імені з варіантними формами, що поміщаються в поля 79- (Приклади 15, 16). Замість підполя $9 для зв’язку будь-яких полів використовується повторюється підполе $6.

Факультативне.

Повторюється.

Примітки

Форма:

Форма імені в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю, які застосовуються агентством, що відповідає за підготовку запису. Дати можуть бути введені відповідно до різних календарних обчислень.

Вибір підполів:

При конвертуванні запису до UNIMARC не завжди зрозуміло, які піделементи імені у вихідному форматі відповідають тим чи іншим підполям UNIMARC. Ці примітки призначені, щоб надати загальні рекомендації, але вони не є вичерпними. Необхідно підкреслити, що імена, зформовані у відповідності до різних правил каталогізування, або походять з різних авторитетних файлів, що базуються на таких саме правилах, не завжди можуть бути коректно переданими з файлу до файлу та у тій самій послідовності.

It is necessary to be aware that names formed according to different cataloguing rules, or even originating from different authority files based on the same rules will not always inter-file correctly in one sequence.

Стандартні правила, що встановлені UNIMARC, забезпечують тільки схему ідентифікації певних елементів даних. Єдиним засобом визначення відмінностей між Початковим елементом вводу ($a), Частиною імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу ($b), Доповненнями до імені окрім дати ($c) є аналіз їхнього використання. Перший елемент вводу — це слово, під яким опис буде впорядковано в електронному каталозі. Інформація, яка міститься у підполі $b є другим елементом впорядкування в електронному каталозі. Третій елемент, Доповнення до імені інші окрім дат, використовується як третій елемент впорядкування, або може у деяких випадках ігноруватися для цілей впорядкування, особливо, коли вони передують Частині імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу.

Якщо родові імена починаються зі службової частини мови (наприклад, з частки, прийменника) вона буде розміщена на початку підполя $a. Якщо ім’я вводиться під наступним після прийменника елементом, прийменник зазвичай буде розміщено наприкінці імені. У такому випадку прийменник рекомендується вносити у підполе $b Частини імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу (EX 9, 10, 11). Адреси, епітети або уточнюючі дані щодо імен , які додаються каталогізатором, мають бути внесеними до підполя $c.

Пунктуація

Стандарти щодо пунктуації у цьому полі відсутні. Однак, рекомендується зберігати пунктуацію вихідного формата. У вихідному форматі, де пунктуація відсутня, але автоматично проставляється за допомогою алгоритмів, згенерованих на основі аналізу підполів, рекомендується включати до запису UNIMARC ту пунктуацію, яка призначена для виводу на дисплей.

Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі UNIMARC має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агентства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Подробиці мають бути включеними в документацію, яка супроводжує стрічки обміну (Дивись Додаток K).

Порядок проходження підполів в полях 700-702 визначається не алфавітом їх ідентифікаторів, а правилами каталогізації. Тому підполе $d частіше за все передує підполю $c, якщо обидва ці підполя приводяться в полі. Підполе $4 приводиться тільки для осіб, що не є авторами або якщо автор в створенні документа виконував і інші функції.

Зміст поля

Індикатор 0 — ім’я записано в прямому порядку

Ім’я
Ім’я по батькові
Ім’я прізвисько (епітет, визначення)
Ім’я [прізвище ім’я по батькові] духовне звання
Ім’я ім’я ім’я (китайські і інші східні імена)
Скорочене ім’я (.) ініціал
Ініціал (.) скорочене або повне ім’я

Індикатор 1 — ім’я записано під прізвищем, родовим ім’ям, по батькові

Прізвище (,)
Ім’я по батькові
(те ж в ініціальній формі)
Прізвище (,) ім’я (теж ініціали)
Прізвище
Прізвище (-) прізвище (,) ім’я по батькові (теж в ініціальній формі)
Прізвище прізвище прізвище (,) ім’я .(теж ініціали)
Скорочене прізвище (,) ім’я (теж ініціали)

(у всіх схемах можуть бути також присутні ідентифікуючі ознаки)

Артиклі, артиклі, злиті з прийменниками, прийменники, приставки, частки, які написані перед прізвищем окремо, через дефіс або апостроф, вносяться в підполі $a і розташовуються на його початку, якщо початковим елементом введення є прізвище. Артиклі, артиклі, злиті з прийменниками, прийменники, приставки, що стоять після прізвищ перед ім'ям, вносяться в кінець підполів $b і $g. Імена бірманських, китайських, корейських, в'єтнамських авторів, що складаються з двох або трьох слів, вносяться в підполі $a, при цьому значення другого індикатора поля 700 дорівнює 0 (приклад 7).

Порядок проходження підполів в полях 700-702 визначається не алфавітом їх ідентифікаторів, а правилами каталогізації. Підполя вводяться в наступному порядку $a $b $g $c $f або $a $d $c $f.

Співвіднесені п/пп

Дані в поле 200 записуються, якщо вони присутні у документі. Ім'я особи, яка наведена в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність щодо документа буде введена у 700 у формі необхідній для точки доступу.
Якщо інші особи, що мають рівну або альтернативну інтелектуальну відповідальність відносно особи, яка зазначена в полі 700, поле 701 використовується, щоб зформувати необхідні точки доступу для них. Це застосовується тоді, коли документи написані Glenn L. Jenkins, Adelbert M. Knevel, Frank E. Di Gangi, або за умовами певних правил каталогізування, коли доповнюючий текст і ілюстрації, наприклад, фотографії і супровідний текст є об’єктами відповідальності різних осіб. Одна чи друга особа з рівною відповідальністю буде занесена до поля 700, інші до поля 701, без будь-якого зазначення, що ім’я особи, занесене до поля 701 має меншу відповідальність щодо документа, ніж те, що занесено до поля 700. За правилами каталогізування, які не додержуються принципу "основного опису" під заголовком, особи з первинною відповідальністю, заносяться до поля 701, а поле 700 не використовується.
Якщо наявні особи з меншою інтелектуальною відповідальністю, ніж зазначено у 700, вони мають бути занесеними до поля 702.

Блок взаємопов’язаних полів — Особисті імена:

    Поле містить варіантну або паралельну форму імені особи, для якого встановлена та чи інша ступінь відповідальності по відношенню до каталогізованого документа. Поле використовується до введення загальної системи авторитетних файлів для створення додаткових точок доступу і організації системи посилань.

Приклади

EX 1

700 #1$aBenson,$bRowland S.
Форма точки доступу імені: Benson, Rowland S.

EX 2

700 #1$aLawrence$bD.H
700 #1$aLawrence$bDavid Herbert
700 #1$aLawrence$bD.H.$gDavid Herbert
Приклади ілюструють різне заповнення поля 700 різними агентствами у залежності від варіантів форми точки доступу: Lawrence, D.H. or Lawrence, David Herbert or Lawrence, D.H. (David Herbert). Такі варіанти є результатом застосування різних правил каталогізування для заголовків. У третьому прикладі наведено круглі дужки для розрізнення переважної форми ініціалів та повної форми.
The variations result from the application of different cataloguing rules for headings. The third example above includes parentheses to distinguish between the preferred form of the forenames and the full form.

EX 3

700 #1$3014678$aBridges-Webb,$bCharles$3014678
Charles Bridges-Webb (написане через дефіс ім’я) занесено під Bridges-Webb. Номер в авторитетному файлі 014678.

EX 4

700 #l$aDay Lewis,$bCecil
C. Day Lewis - складне прізвище без дефіса. За правилами каталогізування ім’я занесено як: Day Lewis, Cecil.

EX 5

700 #0$aMao Tse Tung
700 #l$aMao,$bTse Tung
Китайські імена у нормальному використанні (не при каталогізації) записуються починаючи з першого родового імені. Це впливає на різність обробки за різними правилами каталогізування. Mao Tse-Tung (одна можлива передача імені романським алфавітом) може бути занесено за одними правилами каталогізування як: Mao Tse-Tung; за іншими - Mao, Tse-Tung. Це тому, що одні правила вважають, що пунктуація, у даному випадку поділяюча кома ',' показує розділення між родовим ім’ям та наданими іменами; інші вважають, що кома визначає інверсію від звичайної форми та її необхідно опускати, оскільки інверсія не потрібна.
Зазначимо, що коли ім’я заноситься у прямому порядку, іншими словами, під першим іменем та повне ім’я заноситься у відповідне підполе, другий індикатор, Індикатор форми імені, дорівнює 0. Однак, якщо перший елемент розглядається як прізвище, за аналогією обробки східних прізвищ, то другий індикатор дорівнює одиниці.

EX 6

700 #1$aStanhope,$cLady$bHester
Автор має титул, що наводиться перед іменем відповідно до використовуваних правил каталогізування.
An author has a title which comes before the given names according to the cataloguing code used. The order of subfields is retained, as always in UNIMARC.

EX 7

700 #1$aParker,$bTheodore$c(Spirit)
Правила каталогізування у форматі-джерелі обумовлюють, що епітети використовуються за певних умов: Parker, Theodore (Spirit).
The cataloguing code of the source format stipulates that epithets be used under certain circumstances: Parker, Theodore (Spirit).

EX 8

700 #1$aArundel,$bPhilip Howard,$cEarl of,$cSaint
Особа має два окремих титула; вони заносяться до окремих підполів. У відповідності до правил каталогізування Arundel є першим елементов вводу.
An individual has two separate titles; they are entered in separate subfields. According to the cataloguing code used, 'Arundel' is the entry element.

EX 9

700 #1$aBergh,$bGeorge van der
Опис у каталозі: Bergh, George van der. У залежності від префікса, деякі імена заносяться під префіксом, інші - ні.
Entry in catalogue: Bergh, George van der. Depending on the prefix, names are sometimes entered under the prefix, at other times not.

EX 10

700 #1$aLa Fontaine Verwey$bHerman de
Опис у каталозі: La Fontaine Verwey, Herman de
Entry in catalogue: La Fontaine Verwey, Herman de

EX 11

700 #1$aDu Perron,$bE.
Опис у каталозі: Du Perron, E.
Entry in catalogue: Du Perron, E.

EX 12

700 #0$aVittorio Emmanuele$dII,$cre d'Italia
Монархи заносяться під їх власними іменами за більшістю правил каталогізування.
Monarchs are entered under their given names in the majority of cataloguing rules.

EX 13

700 #0$aPan Painter
700 #0$aJackie
Pseudonyms sometimes consist of a phrase or other appellation that does not contain a real name and are then usually entered in direct order.

EX 14

700 #1$aOrwell,$bGeorge
700 #1$aOther,$bA.N.
Pseudonyms having the appearance of a forename, forenames or initials, and a surname are according to most cataloguing codes entered under the pseudo-surname.

EX 15

700 #0$aJoannes,$cDiaconus,$ffl.1226-1240
An example of the name of a medieval person consisting only of a given name. An epithet and date are added.

EX 16

700 #0$aAlexandra,$cEmpress,$cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia

Two epithets are separately identified in the source format. This distinction should be carried over into UNIMARC.

EX 17

700 #0$aJohn$dII Comnenus,$cEmperor of the East

EX 18

700 #1$aBrown$bB.F.$pChemistry Dept., Harvard University

EX 19

700 #1$aCallas,$bMaria$4721$4vso
In addition to $4721 (singer), one can code specifically for the voice range ($4vso = soprano).

EX 20

700 #1$aBrendel,$bAlfred$4545$4kpf
In addition to $4545 (musician), one can code specifically for the instrument played by the musician
($4kpf = piano).

приклад 1

Скрипкін, Юрій Костянтинович, Хамаганова, І.В.
Дерматологічні аспекти інфекції, обумовленої вірусом імунодефіциту людини : Метод. рекомендації / Акад. РАМН, проф. Скрипкін Ю.К., доц. Хамаганова И.В. ; М-во охорони здоров’я пром-ті РФ, Рос. держ. мед. ун-т ...
200 1#$aДерматологічні аспекти інфекції, обумовленої вірусом імунодефіциту людини$eМетод. рекомендації$fАкад. РАМН, проф. Скрипкін Ю.К., доц. Хамаганова І.В.$gМ-во охорони здоров’я пром-ті РФ, Рос. держ. мед. ун-т
700 #1$aСкрипкін$bЮ.К.$gЮрій Костянтинович
701 #1$aХамаганова$bІ.В.
Приклад бібліографічного запису на документ, що має двох авторів. У полі 200 їх імена заносяться у формі, представленій на виданні. Ім’я першого з авторів у формі точки доступу записується в полі 700. Відсутність підполя $4 вказує на те, що особа, наведена в полі, є автором документа. Відсутність підполя $3 — на те, що установа, що бібліографує, не має у своєму розпорядженні авторитетного/нормативного запису, що містить дані про цю особу. Ім’я співавтора, на яке повинна бути створений точка доступу, записано у полі 701.

приклад 2

700#1$aРоманов$bК.К.$cвеликий князь$f1858-1915$gКонстантин Костянтинович

приклад 3

700#0$aПетро$dI$cімператор
Приклад запису під особистим ім’ям — другий індикатор = 0.

приклад 4

700#1$aБиков$bВасиль

приклад 6

700 1$aKrauss$bM.

приклад 7

700 1$aІванова$bО.Л.

приклад 9

700 1$aШрайберг$bЯ.Л.
700 1$aШрайберг$bЯків Леонідович
700 1$aШрайберг$bЯ.Л.$gЯків Леонідович

приклад 10

700 1$aБогомолов$bН.Н.$cпрофесор$f1937-

приклад 11

700 #0$aПетро$dI$cімп.$f1672-1725
Приклад запису імені монарха — під особистим іменем (другий індикатор — 0), з прийнятою римською нумерацією (підполе $d), ідентифікуюча ознака ($c) необхідна у даному випадку для відмінності від інших імен з таким же підполем $a (напр. Петро, ігум.). Дати, що відносяться до імені записані відповідно до Правил.

приклад 12

700 #0$aОлександр Македонський
Приклад запису імені у прямому порядку.

приклад 13

700 #1$aБоголюбов$bН.Н.$gМикола Миколайович$cмол.
Приклад запису під прізвищем (другий індикатор — 1). Розкриті ініціали, призначені для друку, записуються у підполі $g. Для відмінності від іншої особи, що має те ж прізвище, ім’я та по батькові, використовується ідентифікуюча ознака, внесена у підполе $c.

приклад 14

700 #0$aСофія Олексіївна$cцарівна$f1657-1704
Приклад запису особи царського прізвища — під особистим іменем (другий індикатор — 0).

приклад 23

Капнінській, Володимир Васильович.
Сніжинка : Казка : [Для дітей] / Авт. Вол. Капнінській; Намалював Бор. Сеновський...
200 1#$aСніжинка$eКазка$e[Для дітей]$fАвт. Вол. Капнинский$gНарисовал Бор. Сеновський.
700 #1$aКапнінський$bВ.В.$gВолодимир Васильович
Приклад бібліографічного запису, складеного під заголовком індивідуального автора (поле 700). В підполях $f і $g поля 200 імена осіб, несучих інтелектуальну відповідальність за створення документа, приведені у формі, представленій на виданні. В полі 700 автора документа був приведено у формі точки доступу: під прізвищем (другий індикатор — 1) з ініціалами, розкритими для друку (підполе $g). Відсутність підполя $4 указує на те, що особа, приведена у полі, є автором документу. Відсутність підполя $3 — на те, що бібліографуюча установа, не має у своєму розпорядженні авторитетного/нормативного запису, що містить дані про цю особу. Точка доступу на художника не потрібна, тому поле 702 в записі не приводиться.

Приклад 15

Агапит (Agapetus ; диакон ; 6 в.)
Царский свиток / посвященный греческому императору Иустиниану, Агапитом Константинопольския Софийския церкви диаконом, состоящий в LXXII главах, полезными примечаниями снабженных ; на российский язык перевел Василий Рубан. – Санкт-Петербург : [Типография Сухопутного шляхетного кадетского корпуса], 1771. – 159, [12] с., [1] л. фронт.; 12°.
Посвящение в стихах В.Рубана.
Другой перевод вышел под загл.: "Изложение глав или статей увещательных греческому императору Иустиниану".
Экз. ЗНБ СГУ деф.: отсутствует фронт.
Из содерж.: "Иоанна Августина Гребелия и других ученых мужей, ко всем Агапитова Царскаго свитка, главам, нравоучительныя примечания, в лепйцигском греко-латинском 1733 г. издании приложенныя, которыя в некоторых местах сокращены, а в других, по приличности материи, из новейших писателей выписками и ссылками дополнены, ныне при переводе на российский язык" (С.41-159).
700 #0$3RU\NLR\AUTH\7724725$6a01$aАгапит$cдиакон$f6 в.
700 #0$6a01$7ba$aAgapetus$cdiaconus
702 #1$aРубан$bВ. Г.$f1742-1795$gВасилий Григорьевич$4730
702 #1$9z02790$$aГребель$bИ. А.$gИоганн Августин$4570
790 #1$9z02702$7ba$aGroebel$bJ. A.$gJohann Augustin$4570
712 02 $aСухопутный шляхетный кадетский корпус$bТипография$cСанкт-Петербург$4610
790 #1$9z02702$aГребелий$bИ. А.$gИоанн Августин

Приклад 16

Amvrosij (Protasov, Aleksej Ivanovič 1762-1831).
Carmen, quo eminentissimo ac illustrissimo domino Platoni, augustioris Synodi Rossicae membro dignissimo, sanctissimo metropolitae Mosguensi et Calugensi, nec non Laurae SS. Trinitatis Sanctique Sergii hiero-archimandritae, suo autem directori ac protectori indulgentissimo novum 1791 annum summa cum devotione animi gratulatur Mosquensis Slaveno-Graeco-Latina Academia / [Alexius Protasow]. - Mosquae [Moskva]: Typis Societatis typographicae ex permissione edicto S. C. M. congrua, 1791. - 7 с. ; 4°.
В конце текста авт.: Alexius Protasow.
700 #0$6a01700$9z02790$aAmvrosij$cProtasov, Aleksej Ivanovic$f1762-1831
700 #0$6a01700$7ca$9z03790$aАмвросий$cПротасов, Алексей Иванович
790 #1$9z02700$aProtasov$gAleksej Ivanovic$4070
790 #1$9z03700$aПротасов$gАлексей Иванович$4070
790 #1$9z02700$aProtasow$gAlexius$4070

Приклад 17

200 1#$aПринц, бывший Пятнаш$dSpots alias Proncg$eрассказ для детей Эсфирии Слободкиной$gпер. с англ. и ил. авт.
700 #1$aСлободкина$bЭ.$gЭсфирь$4070$4440$4730

Приклад 18

700 #1$aCallas$bMaria$4721$4vso
Дополнительно к коду 721 = певец в підполе $4 указан код vso = сопрано.

Приклад 19

700 #1$aBrendel$bAlfred$4545$4kpf
Дополнительно к коду 545 = музыкант в підполе $4 приведен код kpf = пианино для указания музыкального инструмента.

Приклад 20

700 #1$aPainter$bUriah Hunt$f1837-1900$4600
Запись содержит описание фотографии, автор которой – Uriah Hunt Painter. В підполе $4 указан соответствующий код отношения.

Приклад 21

700 #0$aBartolomeo$cFra$f1472-1517$kFollower of
Запись описывает рисунок неизвестного автора. Установлено, что автор рисунка является последователем Фра Бартоломео (1472-1517). Сведения о связи между неизвестным автором и Фра Бартоломео записаны в $k.

Приклад 22

700 #1$aBach$bCarl Philipp Emanuel$f 1714-1788$4230
702 #1$aBach$bJohann Sebastian$f1685-1750$4385
Запись описывает трио-сонату для флейты, скрипки и бассо-континуо H569 композитора Карла Филиппа Эммануила Бах, которая ранее приписывалась Иоганну Себастьяну Баху (BWV 1036).

Приклад 5:

700 #1$3BY-NLB-ar93575$aРихтер$bС. Т.$gСвятослав Теофилович$f1915–1997$4545$4kpf
В дополнение к коду 545Музыкант в підполе $4 приведен код инструмента, на котором музыкант исполняет произведения (kpf – фортепиано).

Приклад 6:

700 #1$3BY-NLB-ar95591$aПаваротти$bЛ.$gЛучано$f1935–2007$4721$4vte
Дополнительно к коду 721Певец приведен код голоса vte – тенор.

Приклад 7:

700 #0$3BY-SEK-ar1578575$aКим Тхэк Вон$cкандидат технических наук

Див. також