601 Найменування колективу як предметна рубрика

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 601)
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

601 Найменування колективу як предметна рубрика

Тег: 601

Назва поля: Найменування колективу як предметна рубрика

Інші назви: Corporate Body Name Used as Subject (англ.), Наименование организации как предмет (рос.), Наименование организации, используемое как предмет (рос.), Име на колективен орган, използвано като предмет (болг.), Vedette matière – Nom de collectivité (фр.), Ime korporacije kot predmetna oznaka (словен.), Nome di ente collettivo usato come soggetto (італ.), Kolektyvo vardas, naudojamas kaip dalykas (литов.)

Визначення поля

Поле містить найменування колективу (організації/установи, заходу), яке є одним з предметів змісту документа, в формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно.

Факультативно до найменування організації може бути додана додаткова тематична, хронологічна і географічна інформація.

Наявність

Факультативне

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: індикатор постійного/тимчасового колективу

Вказує, чи є колектив тимчасовим, чи ні.
0: Постійний колектив
1: Тимчасовий колектив
Якщо неможливо визначити, постійним чи тимчасовим є колектив, позиція індикатора має містити символ заповнення.

Індикатор 2: індикатор форми найменування

0: Найменування в інверсованій формі
Інверсована форма використовується при необхідності формування заголовку під прийнятнішим для пошуку словом.
1: Найменування, що записується під місцем знаходження або адміністративно-територіальною одиницею.
Використовується для найменувань колективів, що відносяться до державних і урядових установ та інших колективів, які записуються під найменуванням їх місцеперебування (EX. 9).
2: Найменування, що записується в прямому порядку
Використовується для інших типів найменувань колективів (EX. 1 8, 10).

Підполя

$a Початковий елемент заголовку рубрики

Фрагмент найменування колективу, використовуваний як початковий елемент заголовка рубрики. Та частина найменування, яка вводить його до впорядкованих списків.

Обов’язкове, якщо поле 601 наявне в записі

Не повторюється

$b Підрозділ або найменування, якщо воно записане під місцезнаходженням

  • Найменування нижнього рівня ієрархії при найменуванні колективу з ієрархічною структурою;
  • Найменування тимчасового колективу як підрозділу постійного колективу
  • Найменування організації, коли воно вводиться, починаючи з місця розташування.

Підполе не допускає наведення додаткової інформації до найменування, складеної каталогізатором, на відміну його від інших колективів, що мають таке ж саме найменування (див. 601$c, 601$g, 601$h).

Обов’язкове за наявності

Повторюється у разі наявності понад одного нижнього рівня ієрархії.

$c Доповнення до найменування або уточнення

Будь-які зроблені каталогізатором доповнення до найменування колективу, окрім номера, місця або дати існування тимчасового колективу (EX. 4, 5, 7, 8).

Факультативне

Повторюється

$d Номер тимчасового колективу та/або номер частини тимчасового колективу

Порядковий номер тимчасового колективу, коли він є частиною нумерованої групи заходів (EX. 10).

Факультативне

Не повторюється

$e Місце знаходження тимчасового колективу

Місце знаходження тимчасового колективу (проведення наради, виставки тощо), якщо воно необхідне як частина заголовку (EX. 10).

Факультативне

Не повторюється

$f Дати існування тимчасового колективу

Дати проведення заходу (конференції, наради, виставки тощо), якщо вони необхідні як частина заголовку (EX. 10).

Факультативне

Не повторюється

$g Інверсований елемент

Будь-яка частина найменування колективу, яка перенесена з початку найменування з метою формування початкового елементу заголовку рубрики.

Факультативне

Не повторюється

$h Частина найменування, що відрізняється від початкового елемента заголовку рубрики й інверсованого елемента

У заголовку з інвертованим елементом — частина найменування, яка наводиться після інверсії.

Факультативне

Повторюється

$j Формальна підрубрика

Термін, який додається до предметного заголовку для визначення виду документу, жанру твору (EX. 2, 3).

Факультативне

Повторюється

$x Тематична підрубрика

Термін, що додається до предметного заголовку для додаткової характеристики теми (EX. 2, 3, 5, 6, 8).

Факультативне

Повторюється (EX. 2)

$y Географічна підрубрика

Термін, який додається до предметного заголовку для визначення місця, пов'язаного з даним заголовком (EX. 6).

Факультативне

Повторюється

$z Хронологічна підрубрика

Термін, що додається до предметного заголовку для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком (EX. 9).

Факультативне

Не повторюється

$2 Код системи

Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.

Не повторюється


Обов’язкове для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$5 Організація і екземпляр, до якого відноситься поле

Найменування (в кодованій або повній формі) організації-власника примірника, до якого відноситься поле (наприклад, якщо в полі вказано ім'я особи, що згадується в рукописних помітках на екземплярі, і т.д.). Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою.

Факультативне.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.

Обов’язкове за наявності відповідного авторитетного запису

Не повторюється

$9 Визначення локальної системи

Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.

Обов’язкове при використанні локальних систем.

Не повторюється

Примітки

Поле призначене для запису найменування колективу, який є одним з предметів змісту документу. Заголовки предметних рубрик структуруються в тій же формі, що й заголовки колективів з інтелектуальною відповідальністю. Підполя $a, $b, $c, $d, $e, $f, $g і $h мають ту ж саму форму, що й відповідні їм у полях 710, 711, 712 тому детальне викладення сфери їх застосування та вмісту знаходиться саме там.

На відміну від полів 710, 711, 712 це поле може містити не тільки інформацію щодо найменування колективу, а й доповнення до нього. Як додаткові характеристики можна використати:

  • формальна підрубрика;
  • тематична підрубрика;
  • географічна підрубрика;
  • хронологічна підрубрика.

Для зв’язку найменування колективу з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.

Пунктуація вводиться відповідно до вимог джерел предметних або класифікаційних даних.

Співвіднесені п/пп

Коли предметною рубрикою є скоріше особисте ім’я, ніж назва організації, використовується поле 600
Коли предметною рубрикою є скоріше родове ім’я, ніж назва організації, використовується поле 602
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.
Політична юрисдикція, представлена географічним іменем, вводиться до поля 607, оскільки вона зустрічається тільки окремо підрозділяється тільки тематичними термінами.

Блок взаємопов’язаних полів — Поля предметних даних:

Приклади

EX 1

601 02$aHardy Heating Co Ltd$21c
A subject heading assigned to the record for Hardy Developments Ltd : test and cases in management accounting.

EX 2

601 02$aChurch of England.$xClergy.$jBiography$21c
A subject heading assigned to the record for Charles Lowder and the ritualistic movement (punctuation is retained in the example).

EX 3

601 02$aStrategic Arms Limitation Talks$xJuvenile literature$21c
A subject heading assigned to the record for a book for children entitled The nuclear arms race.

EX 4

601 02$aBeagle Expeditions$c1831-1836$21c
A subject heading assigned to the record for The adventures of Charles Darwin : a story of the Beagle voyage.

EX 5

601 02$aEgba$cAfrican tribe$xHistory$21c
A subject heading assigned to the record for Lugard and the Abeokuta uprising : the demise of Egba independence.

EX 6

601 02$aCatholic Church$yScotland$xGovernment$2 1c
A subject heading assigned to the record for Scotia pontificia: papal letters to Scotland before the Pontificate of Innocent III.

EX 7

601 02$aSpray$cShip$21c
A subject heading assigned to the record for In the wake of the Spray (the qualifier 'Ship' has been added since the name Spray is not distinctive).

EX 8

601 02$aTemplars$cOrder of chivalry$xHistory$21c
A subject heading assigned to the record for The Knights Templar.

EX 9

601 01$aGreat Britain$bManpower Services Commission$z1981-1985$21c
A subject heading assigned to the record for MSC corporate plan 1981, 1982, 1983, 1984, 1985.

EX 10

601 02$aUnited Nations$bConference on the Law of the Sea$d3rd$f1973-1975$eNew York, etc.$21c
A subject heading assigned to the record for documents on the third UN Conference on the Law of the Sea.

приклад 1

601 02$aМузей витончених мистецтв$cМосква$xКолекція Н.Реріха

приклад 2

601 12$aСтуденстька науково-технічна конференція по проблемах економії енергетичних, матеріальних і трудових ресурсів$f1990$eВітебськ

приклад 3

601 02$aБілоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки $bФакультет комп’ютерного проектування

приклад 4

601 02$aМінський державний медичний інститут$bКафедра психіатрії

приклад 5

601 00$aСідоров$gП.$hРекламно-видавниче агентство$c(Москва)$x поліграфічні послуги$z1991

приклад 6

601 00$aТехинторг$gООО

приклад 8

601 02$aМагнітогорський металургійний комбінат
Предметна рубрика в записі на книгу: „Магнітка: півстоліття в строю“

приклад 9

601 02$aCаратовський політехнічний інститут

приклад 10

601 02$38907$aМузей Метрополітен$cНью-Йорк$xКолекція Р.Лемана$2NLR_SH2

приклад 11

Єрофеєв, Володимир Іванович.
Крок на шляху до довір’я : Стокгольм. конф. по заходах зміцнення довір’я, безпеки роззброєння у Європі, 1984 — 1986 рр. — М. : Міжнар. відносини, 1987. — 93, [2] с.; 17 см. — (ТМ : Трибуна міжнародника).- — 1. Конференція по заходах зміцнення довір’я, безпеки роззброєння у Європі (Стокгольм; 1984)
УДК 327.37 + 327.4 (4) : 061.3 (485-25)
ББК 66.4(0)
200 1#$aКрок на шляху до довіри$eСтокгольм. конф. по заходах зміцнення довір’я, безпеки роззброєння у Європі, 1984 - 1986 рр.
601 12$312341$aКонференція по заходах зміцнення довір’я, безпеки і роззброєння в Европе$f1984$eСтокгольм$2NLR_SH2
700 #1$aЄрофеєв$gВолодимир Іванович

приклад 12

601 02$aОренбургський політехнічний інститут$bОрський філіал

приклад 13

601 02$aПетербургський хіміко-фармацевтичний інститут$bСтуденська конференція$f 1995

приклад 14

601 02$aНавчально-науковий інститут судових експертиз$c(Іжевськ)$iсторія$z1960 -

приклад 15

601 00$3809007$aЕлінін$gР.$hлітературно-видавниче агентство$c(Москва)$xМіжнародна діяльність$z1990 - $2NLR_SH2

приклад 16

601 01$3008907$aТула$bЦентральний районний відділ народної освіти$xСтруктура$jДокументи і матеріали$2NLR_SH2

Приклад 8

Каталог книг Японского информационного центра ДВГНБ, поступивших в 2001 году / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [редкол.: Л. А. Рекуш (сост.), ... Т. В. Кузнецова (гл. ред.) и др.]. - Хабаровск : Импульс-Восток ВТ, 2002. - 21 см.
I. Рекуш, Л. А. II. Кузнецова, Т. В., ред. III. Дальневосточная государственная научная библиотека (Хабаровск). Японский информационный центр. -- 1. Дальневосточная государственная научная библиотека (Хабаровск, город). Японский информационный центр -- Каталоги 2. Японоведение -- Библиография
601 02 $3RU\NLR\AUTH\661420670$aДальневосточная государственная научная библиотека$cХабаровск, город$bЯпонский информационный центр$jКаталоги$2nlr_sh
606 1# #$3RU\NLR\AUTH\66267188$aЯпоноведение$jБиблиография$2nlr_sh

Приклад 9

601 02 $a"Восьмерка", группа художников$cСоединенные Штаты Америки$2rsla-sh

Приклад 10

601 02 $a"Школа мусорных ведер", художественное движение$cСоединенные Штаты Америки$2rsla-sh

Приклад 11

601 02 $aГосударственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина$cМосква$bОтдел личных коллекций$2rsla-sh

Приклад 12

601 02 $a"Витрувианская академия"$cРим$z1542$2rsla-sh

Приклад 13

601 02 $aДжорджо Армани, дом моды$2rsla-sh

Приклад 14

601 02 $3026357364$aOrganisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture$3027232050$xDictionnaires$2rameau

Приклад 1:

601 02$3BY-NLB-ar166944$aГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина$2BY-auth

Приклад 2:

601 10$3BY-NLB-ar2123679$a«Славянский базар в Витебске»$gмеждународный фестиваль искусств$d13$f2004$2BY-auth

Приклад 3:

601 02$3BY-NLB-ar186905$aБелорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники$cМинск$2BY-auth

Приклад 4:

601 02$3BY-NLB-ar201634$aМинский государственный педагогический институт$2BY-auth

Приклад 5:

601 00$3BY-NLB-ar2123679$aСидоров$gП.,$hрекламно-издательское агентство$cМосква$2BY-auth
Поскольку информация перед підполем $h при выводе заголовка из поля 601 может предваряться разными знаками пунктуации, следует вводить в підполе $g необходимый знак пунктуации вручную.

Приклад 6:

601 00$3BY-NLB-ar3325822$a«Бабушкина крынка»$gоткрытое акционерное общество$cМогилев$2BY-auth

Приклад 7:

601 10$3BY-NLB-ar2105571$a"Belarus EXPO"$gнациональная выставка Республики Беларусь в Латвийской Республике$d8$f2010$eРига$2BY-auth

Приклад 8:

601 01$3BY-NLB-ar3156601$aРеспублика Беларусь$bВооруженные Силы$bГлавное управление строительства и эксплуатации$2BY-auth

Приклад 9:

200 1#$aXIII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад – 2006», [18–25 ноября 2006 года]
200 1#$aЛістапад$bИзоматериал$eXIII Минский международный кинофестиваль, 18–25 ноября 2006$e[афиша$eплакат]$fМинистерство культуры Республики Беларусь [и др.]
601 10$3BY-NLB-ar2435730$a«Лістапад – 2006»$gмеждународный кинофестиваль$d13$eМинск$2BY-auth
В примере показано, что независимо от того, в каком порядке на источнике приведено наименование временной организации в части данных о ее типе, заголовок в поле 601 формируется в инверсированной форме, т. е. в підполе $g заносится тип организации и значение второго индикатора «0».

Приклад 10:

601 00$a"Наследие Чернобыля"$gмеждународный фонд$cБудапешт

Див. також