Auth / 305 Посилальна примітка „див. також“

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

305 Посилальна примітка „див. також“

Тег: 305

Назва поля: Посилальна примітка „див. також“

Інші назви: Textual See Also Reference Note (англ.), Ссылочное примечание «см. также» (рос.), Note de renvoi textuel "Voir aussi" (франц.), Note de renvoi textuel « Voir aussi » (франц.), Opomba z besedilnim napotilom "glej tudi" (словен.), Dalinės (žr. taip pat) nuorodos pastaba (литов.)

Визначення поля

Поле 305 наводиться в авторитетному/нормативному записі (тип запису x) для пояснення складної зв'язку тільки між встановленими точками доступу, а також для приведення прикладів встановлених точок доступу, що уточнюють застосування найменування в поле блоку 2ХХ.

Поле 305 виводиться в будь-яку вихідну форму, в тому числі і в список.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Визначає тип примітки

    0 - Примітка про використання точки доступу в якості імені або заголовку (не в якості найменування предмету)
    1 - Примітка про використання точки доступу в якості предметної рубрики

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Текст примітки

Обов'язкове, якщо поле 305 наводиться в записі.

Повторюється.

$b Точка доступу, до якої робиться посилання

Пов'язана точка доступу наводиться відповідно до правил каталогізації/предметизації, використовуваними в бібліографуючій установі, включаючи необхідну пунктуацію.

Повторюється.

Контрольні підполя

$6 Дані для зв'язку полів

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці записи пов'язувати одне поле з іншими полями.

Повторюється.

$7 Графіка

У підполі наводять код використовуваної графіки.

Не повторюється.

Детальніше про використання контрольних підполів див. $6 і $7.

Примітки про зміст поля

Поле 305 наводиться в авторитетному/нормативному записі (тип запису x) для пояснення зв'язку між точкою доступу в полі блоку 2-- і пов'язаними точками доступу в полях блоку 5--, якщо посилання „див. також“ не може бути адекватно сформована тільки з змісту полів блоку 5--.

Прийнята точка доступу, від якої робиться посилання, є точкою доступу з блоку 2-- авторитетного/нормативного запису. Кожна прийнята точка доступу, до якої робиться посилання, і текст „див. також“ (або подібний) наводяться в полі 305.

Примітка зазвичай використовується в записах для пов'язаних точок доступу на додаток, а не замість посилань „див. також“ блоку 5--. Це означає, що точки доступу, наведені в підполі $b поля 305, повинні також бути приведені у відповідних полях блоку 5--. Якщо в цієї примітки немає посилання безпосередньо до інших прийнятих точок доступу, а містяться лише приклади, то відповідні поля блоку 5-- не формуються. У цьому випадку точка доступу з поля 2-- наводиться в полі 825. Приклад, наведений в примітці в авторитетному/нормативному записі, точка доступу якого наведений як приклад.

Примітка: у випадку предметних рубрик рекомендується використовувати поле 305 тільки для зведених посилань.

Однак примітка в полі 305 не створює логічний зв'язок між точками доступу в базі даних, а значить, не формується гіперпосилання до пов'язаних точок доступу. Тому вона зазвичай використовується на додаток, а не замість посилання „див. також“ в полі блоку 5-- авторитетних записів.

Всі назви, які вказані в полі 305 як пов'язані встановлені точки доступу, повинні бути в БД АЗ і повинні бути наведені в цьому ж записі в полях блоку 5--, якщо зв'язок взаємний. У разі навзамін зв'язків, тобто якщо встановлені точки доступу згадані в полі 305 тільки для довідки або як приклади, вони не наводяться в полях блоку 5-- і цьому ж записі (див. приклади 5, 6, 7).

При взаємних зв'язках уніфікована точка доступу поля блоку 2-- запису, що містить поле 305, представляється як посилання „див. також“ поля блоку 5хх в авторитетних записах, складених на кожне найменування, до якого робиться посилання в поле 305.

У прикладі 1 поле 305 внесено в авторитетний запис № 1, складений на прийняте ім'я „Лупаты“ в функції „колективний псевдонім“. Це прийняте (уніфіковане) ім'я, до посилання від якого наводиться пояснення в підполі $a поля 305, є основною прийнятою точкою доступу в полі блоку 2-- даного авторитетного запису. Кожне уніфіковане ім'я, до якого робиться посилання, наводиться в полі 305 у підполях $b. Оскільки посилання між уніфікованими точками доступу у вказаному записі взаємні, то і в полях блоку 5-- цього запису дані також уніфіковані точки доступу, наведені в підполях $b поля 305. У авторитетних записах, складених на кожного з членів творчого колективу, також може бути наведене поле 305, відсилає до колективного псевдоніму. В поле 500 дається колективний псевдонім, але немає необхідності наводити в полях блоку 5-- цих записів імена інших учасників колективу, оскільки це вже інший за своїм змістом зв'язок.

У прикладі 2 в кожному з трьох авторитетних записів, складених на кожне з прийнятих, історично існуючих найменувань однієї організації, можна внести поле 305, наводячи в ньому два інших найменування. Якщо пояснювальний текст для кожного найменування має відмінності, то поле 305 може бути повторено для посилання на кожне з найменувань зі своїм специфічним текстом.

Приклад 3 демонструє випадок поєднання в групі трьох пов'язаних імен двох різних за змістом типів відносин, також по-різному представлених пов'язаними авторитетними записами. Відношення „справжнє ім'я — кілька псевдонімів“ реалізовано за схемою застосування поля 305, а нетипове симетричне відношення між двома псевдонімами — за звичайною схемою зв'язків через поле блоку 5-- і пояснювального тексту в підполі $0.

Якщо примітка не відсилає прямо до інших уніфікованих точок доступу, а дає тільки приклади або пояснення щодо вживання пов'язаних встановлених точок доступу, тоді співвідносні посилання в полях блоку 5-- не потрібні. На приклади, наведені в полі 305, у файлі повинні бути авторитетні/нормативні записи, в кожній з яких основною точкою доступу поля блоку 2-- є найменування, наведене в якості прикладу в іншому записі. У цих записах має бути сформовано поле 825, в якому дається вміст поля блоку 2-- запису, що містить приклад, з передуючим йому формулюванням „Приклад в записі на точку доступу …“ або схожою. Тобто в полі 825 зазначається, що прийнята точка доступу в полі блоку 2-- цього запису (містить поле 825) наведена як приклад в полі 305 іншого авторитетного запису, складеного на найменування, вказане в даному полі 825. Записи, що відображають приклади, не повинні містити поле блоку 5--, в якому б наводилося найменування, внесене в поле 825, так як це не пов'язані безпосередньо один з одним точки доступу.

Взаємопов'язані поля і підполя

Приклади

Приклад 1.

Запис 1 (тип запису - x)
210 01$aConnecticut$bDept. of Social Services
300 0# $aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Service split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance
305 0# $aWorks by these bodies are found under the following access points according to the name used at the time of publication:$bConnecticut. Dept. of Social Services; $bCon. Dept.of Human Resources; $bConnecticut. Dept. of Income Maintenance
330 1# $aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body
410 01$aConnecticut$bSocial Services, Dept. of
510 01$5b0$aConnecticut$bDept. of Human Resources
510 01$5b0$aConnecticut$bDept. of Income Maintenance
Запис 2 (тип запису - x)
210 01$aConnecticut$bDept. of Income Maintenance
300 0# $aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept.of Social Services split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance
305 0# $aWorks by these bodies are found under the following access points according to the name used at the time of publication:$bConnecticut. Dept.of Social Services; $bConnecticut Dept.of Human Resources; $bConnecticut Dept.of Income Maintenance
330 1# $aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body
410 01$aConnecticut$bIncome Maintenance, Dept. of
510 01$5a0$aConnecticut.$bDept.of Social Services
510 01$5z0$aConnecticut$bDept.of Human Resources
Запис 3 (тип запису - x)
210 01$aConnecticut$bDept.of Human Resources
300 0# #$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance
305 0# $aWorks by these bodies are found under the following access points according to the name used at the time of publication:$bConnecticut. Dept. of Social Services; $bConnec. Dept. of Human Resources; $bConnecticut. Dept. of Income Maintenance
330 1# $aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body
410 01$aConnecticut$bHuman Resources, Dept. of
510 01$5a0$aConnecticut$bDept.of Social Services
510 01$5z0$aConnecticut$bDept.of Income Maintenance

Приклад 2. (тип запису - x)

200 #1$aPage$bH.A.
305 0#$aFor works of this author written under his real name, see also$bJaap, Alexander H.
305 0#$aFor works written under another pseudonym, see also$bGray, E. Condor

Приклад 3.

Запис 1 (тип запису - x)
250 ##$aCollectors and collecting
300 1# $aSee also subdivisions$bCollectors and collecting$aand $bCollection and preservation $aunder names of objects collected, e.g.,$bPostages stamps-Collectors and collecting,$bZoological specimens-Collection and preservation
[Примечание: Поле 305 содержит информацию и примеры, но указание на конкретные авторитетные точки доступа отсутствует; поэтому в запись не включаются поля блока 5-- с полями, связанными с точками доступа, приведенными в качестве примеров. Записи на точки доступа, приведенные в качестве примеров (в данном случае - Postage stamps и Zoological specimen), должны содержать поле 825 ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ, которое содержит указание, что в записи Collectors and collecting точка доступа приводится в качестве примера.]
Запис 2 (тип запису - x)
250 ##$aPostage stamps
825 ##$aExample under Collectors and collecting.

Приклад 4. (тип запису - x)

210 02$7ba$8scr$aZavod za geoloska, hidrogeoloska, geofizicka i geotehnicka istrazivanja$cBeograd
305 0# $7ca$7ba$aИздания Института до его преобразования см. также: $bZavod za geoloska i geofizicka istrazivanja$cBeograd

Приклад 5. (тип запису - x)

210 02$aИнститут почвоведения и фотосинтеза$cПущино
305 0# $aВ 1983 г. образован путем слияния 2-х институтов, издания которых см. в каталоге:$bИнститут фотосинтеза (Пущино)$bИнститут агрохимии и почвоведения (Пущино-на-Оке)

Приклад 6. (тип запису - x)

210 01$7ba$8eng$aUS$bNuclear regulatory commission
300 0#$aОбразована 19/1-1975 г. путем разделения Atomic energy comission
305 0#$aИздания Комиссии до реорганизации см.: $bUS. Atomic energy comission

Приклад 7. (тип запису - x)

210 02$aРоссийская академия наук
305 0#$aC 1917 по 1991 гг. см. в каталоге:$bАН СССР
305 0#$aДо 1917 г. см. в каталоге:$bАкадемия наук (Санкт-Петербург)
410 02$5z$aАН РСФСР
410 02$5d$aРАН
410 02$5z$aАкадемия наук России

Приклад 8.

Запис 1 (тип запису - x)
200 #0$aКукрыниксы$cхудожники
300 0#$aКоллективный псевдоним художников М. В. Куприянова, П. Н. Крылова и Н. А. Соколова
305 0#$aСм. также под подлинными фамилиями художников:$bКуприянов М. В.$bКрылов П. Н.$bСоколов Н. А.
500 #1$5f0$aКуприянов$bМ. В.
500 #1$5f0$aКрылов$bП. Н.
500 #1$5f0$aСоколов$bН. А.
[В каталоге данного библиографирующего учреждения есть издания, автором которого являются Куприянов М. В., Крылов П. Н., Соколов Н. А., поэтому для каждого из этих авторов составлена отдельная нормативная / авторитетная запись, а ссылки на них введены в поля 500. В этой записи используется справочное примечание в поле 300, поле 500 для ссылки "см. также" и поле 305 для ссылочного примечания.]
Запис 2 (тип запису - x)
100##$a19970128arusy0189####ca
200 #1$aКуприянов$bМ. В.
500 #1$5l0$aКукрыниксы$cхудожники
300 0#$aСовместно с Крыловым П.Н. и Соколовым Н.А. писал под коллективным псевдонимом Кукрыниксы
[в этой записи используется справочное примечание в поле 300 и поле 500 для ссылки "см. также", а поле 305 не применяется. Ср. пример 9]

Приклад 9.

100##$a19960316arusy0189####ca
200 #0$aКукрыниксы$cхудожники
305 1# Коллективный псевдоним художников Куприянов Михаил Васильевич$bКрылов Порфирий Никитич$bСоколов Николай Александрович
400 #1$5f$aКуприянов$bМ. В.$gМихаил Васильевич$f1903-
500 #1$5f0$aКрылов$bП. Н.$gПорфирий Никитич$f1902-
500 #1$5f0$aСоколов$bН. А.$gНиколай Александрович$f1903-
[в библиографирующем учреждении нет работ Куприянова М.В., поэтому фамилия этого автора записана в поле 400, в отличие от Крылова П.Н. и Соколова Н.А., работы которых имеются в фондах учреждения и которые записаны в полях 500. Ср. пример 8]

Приклад 10.

200 #1$aТолстой$bА. К.$gАлексей Константинович
305 0# $aСовместно с братьями Жемчужниковыми и Ершовым Петром Павловичем писал также под псевдонимом$bКозьма Прутков
500 #0$5l0$aКозьма Прутков

Приклад 11.

230 ##$aБиблия
305 0# $aПод этим заголовком находятся книги, относящиеся к двум основным разделам Библии$bБиблия. Ветхий Завет$bБиблия. Новый Завет
530 ##$5|0$aБиблия$iВетхий Завет
530 ##$5|0$aБиблия$iНовый Завет
[Библия; Библия. Ветхий Завет; Библия. Новый Завет. Все варианты заголовков, представляющих собой унифицированные заглавия этого исторического памятника, в каталоге соединены перекрестными ссылками "см. также".]

Приклад 12.

Запис 1 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\889976008
210 02$a"Красная Башкирия", газета$cУфа
305 0#$aС 1951 по 1999 гг. см. в каталоге:$b"Советская Башкирия", газета (Уфа)
305 0#$aС 1999 по 2001 гг. см. в каталоге:$b"Известия Башкирии", газета (Уфа)
305 0#$aС 2001 г. см. в каталоге:$b"Республика Башкортостан", газета (Уфа)
410 02$5z$a"Уфимский рабочий", газета
410 02$5z$a"Вперед", газета$cУфа
410 02$5z$a"Власть труда", газета$cУфа
410 02$5z$a"Известия", газета$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\889978607$5b0$a"Советская Башкирия", газета$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\889974162$5b0$a"Известия Башкирии", газета$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\8810092067$5b0$a"Республика Башкортостан", газета$cУфа
Запис 2 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\889978607
210 02$a"Советская Башкирия", газета$cУфа
305 0#$aДо 1951 г. см. в каталоге:$b"Красная Башкирия", газета (Уфа)
305 0#$aС 1999 по 2001 гг. см. в каталоге:$b"Известия Башкирии", газета (Уфа)
305 0#$aС 2001 г. см. в каталоге:$b"Республика Башкортостан", газета (Уфа)
510 02$3RU\NLR\AUTH\889976008$5a0$a"Красная Башкирия", газета$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\889974162$5b0$a"Известия Башкирии", газета$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\8810092067$5b0$a"Республика Башкортостан", газета$cУфа
Запис 3 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\889974162
210 02$a"Известия Башкири", газета$cУфа
305 0#$aДо 1951 г. см. в каталоге:$b"Красная Башкирия", газета (Уфа)
305 0#$aС 1951 по 1999 гг. см. в каталоге:$b"Советская Башкирия", газета (Уфа)
305 0#$aС 2001 г. см. в каталоге:$b"Республика Башкортостан", газета (Уфа)
510 02$3RU\NLR\AUTH\8810092067$5b0$a"Республика Башкортостан", газета$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\889976008$5a0$a"Красная Башкирия", газета$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\889978607$5a0$a"Советская Башкирия", газета$cУфа
Запис 4 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\8810092067
100 ##$a20070125arusy0179####ca
152 ##$aRCR
210 02$a"Республика Башкортостан", газета$cУфа
305 0#$aДо 1951 г. см. в каталоге:$b"Красная Башкирия", газета (Уфа)
305 0#$aС 1951 по 1999 гг. см. в каталоге:$b"Советская Башкирия", газета (Уфа)
305 0#$aС 1999 по 2001 гг. см. в каталоге:$b"Известия Башкирии", газета (Уфа)
410 02$5z$aРеспубликанская обществено-политическая газета "Республика Башкортостан"$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\889976008$5a0$a"Красная Башкирия", газета$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\889978607$5a0$a"Советская Башкирия", газета$cУфа
510 02$3RU\NLR\AUTH\889974162$5a0$a"Известия Башкирии", газета$cУфа

Приклад 13.

210 02$aВсесоюзный институт экспериментальной медицины им. А.М.Горького
300 0#$aДо 1934 г. ин-т находился в Ленинграде. В 1934 г. был переведен в Москву
305 0# $aВ 1945 г. ин-т разделился на несколько самостоятельных ин-тов, а в Ленинграде на базе Ленинградского филиала был вновь открыт Ин-т эксперим. медицины, издания которого с 1945 до 1994 г. см. в каталоге:$bИнститут экспериментальной медицины (Ленинград)
510 02$31234556$5a0$aИнститут эксперим. медицины$cЛенинград
510 02$31538586$5a0$0До 1994 г. см. в каталоге$aИнститут экспериментальной медицины$cПетербург

Приклад 14.

250 ##$aКультурная политика
305 1# $aЛитературу о культурной политике отдельных стран см. также под названием страны, например $bРоссия - Культурная политика
550 ##$3RU\NLR\AUTH\6662244$5g$aКультура

Приклад 15.

220 ##$aБах (семья музыкантов)
305 1# $aСм. также под личными именами представителей семьи$bБах, Иоганн Себастьян (1685 - 1750)$bБах, Карл Филипп Эммануил (1714 - 1788)$bБах, Иоганн Элиас (1705 - 1755)
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120137$5h0$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120236$5h0$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 -1788
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66120138$5g$aМузыка немецкая$z18 в.
500 #1$3RU\NLR\AUTH\661371666$5h0$aБах$bИ. Э.$gИоганн Элиас$f1705 - 1755

Приклад 16.

Запис 1
245 ##$1200#1$aГорький$bМ.$gМаксим$f1868-1936$12352#$aАвтобиографические повести
305 1# $aСм. также под названиями отдельных повестей$bГорький, Максим, 1868 - 1936. Детство$bГорький, Максим, 1868 - 1936. В людях$bГорький, Максим, 1868 - 1936. Мои университеты
540 ##$5|0$1200#1$aГорький$bМ.$gМаксим$f1868 - 1936$1230##$aДетство
540 ##$5|0$1200#1$aГорький$bМ.$gМаксим$f1868 - 1936$1230##$aВ людях
540 ##$5|0$1200#1$aГорький$bМ.$gМаксим$f1868 - 1936$1230##$aМои университеты
Запис 2
240 ##$1200#1$aГорький$bМ.$gМаксим$f1868-1936$1230##$aДетство
305 1#$aСм. также под названиями других частей$bГорький, Максим, 1868-1936 - В людях
545 ##$5|0$1200#1$aГорький$bМ.$gМаксим$f1868-1936$12352#$aАвтобиографические повести
Запис 3
240 ##$1200#1$aГорький$bМ.$gМаксим$f1868-1936$1230##$aВ людях
545 ##$5|0$1200#1$aГорький$bМ.$gМаксим$f1868-1936$12352#$aАвтобиографические повести
825 ##$aИспользуется как пример в записи Горький, Максим, 1868-1936 - Детство

Приклад 17.

215 ##$aСНГ
305 1#$aДо 1991 года литературу о СНГ см. также под рубрикой $bСССР
515 ##$3RU\NLR\AUTH\661251288$5a0$aСССР

Приклад 18.

Запис 1
250 ##$aУлицы
305 1# $aЛитературу об улицах отдельных городов см. также под назв. соответствующего города с подзаголовком - Улицы, например $bМосква, город - Улицы
Запис 2
215 ##$aМосква, город$xУлицы
825 ##$aИспользуется как пример в записи: Улицы

Приклад 19.

215 ##$aБашкирия
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1992 г., см. также под рубрикой$bБашкортостан, Республика
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1919 по 1992 гг., см. также под рубрикой$bБашкирская АССР
515 ##$3RU\NLR\AUTH\66118669$5b0$aБашкортостан, Республика
515 ##$3RU\NLR\AUTH\6672028$5b0$aБашкирская АССР

Приклад 20.

250 ##$aСистемы программирования
300 1#$aСовокупность процессов, связанных с разработкой программ.
305 1# $aСм. так же под название систем программирования, например:$bMICROSOFT VISUAL STUDIO 6.0, система программирования$bJBUILDER, система программирования

Приклад 21.

210 02$aАлександровский лицей$cСанкт-Петербург, город
305 1#$aДо 1844 г. см. также под ПР:$bЦарскосельский лицей
305 1#$aС 1917 г. см. также под ПР:$b"Лицей", музей (Пушкин, город; Санкт-Петербург, город)
510 02$3RU\NLR\AUTH\661270011$5a0$aЦарскосельский лицей
510 02$3RU\NLR\AUTH\666521202$5b0$a"Лицей", музей$cПушкин, город; Санкт-Петербург, город

Приклад 22.

280 ##$aЭнциклопедии
300 1# $aСправочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде кратких статей, расположенных в алфавитном или систематическом порядке
305 1# $aСм. также под названием отдельных предметов с подзаголовком "Энциклопедии", например:$bТехника - Энциклопедии
580 ##$3RU\NLR\AUTH\661050182$5h$aЭнциклопедические словари

Приклад 1:

Запис 1
001 BY-NLB-ar80
100 ## $a19991123abely50######ca0
101 ## $abel
102 ## $aBY
106 ## $a0
120 ## $axa
200 #0 $aЛупаты$cпiсьменнiкi
305 0# $aКалектыўны псеўданiм пiсьменнiкаў: $bБрыль Янка (1917–2006)$bЛужанiн Максiм (1909–2001)$bПанчанка Пiмен (1917–1995)$bТанк Максiм (1912–1995)
500 #1 $3BY-NLB-ar81$aБрыль$bЯ.$gЯнка$f1917–2006
500 #1 $3BY-NLB-ar82$aЛужанiн$bМ.$gМаксiм$f1909–2001
500 #1 $3BY-NLB-ar83$aПанчанка$bП.$gПімен$f1917–1995
500 #1 $3BY-NLB-ar84$aТанк$bМ.$gМаксiм$f1912–1995
Запис 2
001 BY-NLB-ar81
100 ## $a19991123abely50######ca0
101 ## $abel$arus
102 ##BY
106 ## $a0
120 ## $aba
200 #1 $aБрыль$bЯ.$gЯнка$f1917–2006
305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Лупаты» сумесна з пiсьменнiкамi: $bЛужанiн Максiм (1909–2001)$bПанчанка Пiмен (1917–1995)$bТанк Максiм (1912–1995)
500 #0 $3BY-NLB-ar80$5l$aЛупаты$cпiсьменнiкi
Запис 3
001 BY-NLB-ar82
100 ## $a19991123abely50######ca0
101 ## $abel$arus
102 ##BY
106 ## $a0
120 ## $aba
200 #1 $aЛужанін$bМ.$gМаксім$f1909–2001
305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Лупаты» сумесна з пiсьменнiкамi: $bБрыль Янка (1917–2006)$bПанчанка Пiмен (1917–1995)$bТанк Максiм (1912–1995)
500 #0 $3BY-NLB-ar80$5l$aЛупаты$cпiсьменнiкi
Запис 4
001 BY-NLB-ar83
100 ## $a19991123abely50######ca0
101 ## $abel$arus
102 ## $aBY
106 ## $a0
120 ## $aba
200 #1 $aПанчанка$bП.$gПiмен$f1917–1995
305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Лупаты» сумесна з пiсьменнiкамi: $bБрыль Янка (1917–2006)$bЛужанiн Максiм (1909–2001)$bТанк Максiм (1912–1995)
500 #0 $3BY-NLB-ar80$5l$aЛупаты$cпiсьменнiкi
Запис 5
001 BY-NLB-ar84
100 ## $a19991123abely50######ca0
101 ## $abel$arus
102 ## $aBY
106 ## $a0
120 ## $aba
200 #1 $aТанк$bМ.$gМаксiм$f1912–1995
305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Лупаты» сумесна з пiсьменнiкамi: $bБрыль Янка (1917–2006)$bЛужанiн Максiм (1909–2001)$bПанчанка Пiмен (1917–1995)
500 #0 $3BY-NLB-ar80$5l$aЛупаты$cпiсьменнiкi

Приклад 2:

Запис 1
001 BY-NLB-ar3010
210 01 $aРеспублика Беларусь$bМинистерство статистики и анализа
305 0# $6z01510$aИздания Министерства до августа 1987 г. см.: $bБССР. ЦСУ
305 0# $6z02510$aИздания Министерства с августа 1987 г. по 1994 г. см.: $bБССР. Государственный комитет по статистике
510 01 $3BY-NLB-ar3012$6z01305$5a$aБССР$bЦСУ
510 01 $3BY-NLB-ar3011$6z02305$5a$aБССР$bГосударственный комитет по статистике
Запис 2
001 BY-NLB-ar3011
210 01 $aБССР$bГосударственный комитет по статистике и анализу
300 0# $aОбразован в августе 1987 г. из Центрального статистического управления БССР.
305 0# $6z01510$aИздания до августа 1987 г. см.: $bБССР. ЦСУ
305 0# $6z02510$aИздания с 1994 г. см.: $bРеспублика Беларусь. Министерство статистики и анализа
510 01 $3BY-NLB-ar3012$6z01305$5a$aБССР$bЦСУ
510 01 $3BY-NLB-ar3010$6z02305$5b$aРеспублика Беларусь$bМинистерство статистики и анализа
Запис 3
001 BY-NLB-ar3012
210 01 $aБССР$bЦСУ
300 0# $aВ августе 1987 г. преобразован в Государственный комитет по статистике БССР.
305 0# $6z01510$aИздания с августа 1987 г. по 1994 г. см.: $bБССР. Государственный комитет по статистике
305 0# $6z02510$aИздания с 1994 г. см.: $bРеспублика Беларусь. Министерство статистики и анализа
510 01 $3BY-NLB-ar3011$6z01305$5b$aБССР$bГосударственный комитет по статистике
510 01 $3BY-NLB-ar3010$6z02305$5b$aРеспублика Беларусь $bМинистерство статистики и анализа

Приклад 3:

Запис 1
001 BY-NLB-ar805
200 #1 $aЗайцев$bС. М.$gСергей Михайлович$cученый-медик
300 0# $aАвтор пишет под этим именем научно-популярные книги медицинской тематики.
305 0# $aДетективные произведения автора см. под псевдонимами: $bПетров Алексей $bКрымов Егор.
500 #1 $3BY-NLB-ar807$5e$aПетров$bА.$gАлексей
500 #1 $3BY-NLB-ar806$5e$aКрымов$bЕ.$gЕгор
Запис 2
001 BY-NLB-ar807
200 #1 $aПетров$bА.$gАлексей
500 #1 $3BY-NLB-ar805$5f$aЗайцев$bС. М.$gСергей Михайлович$cученый-медик
500 #1 $0Другой псевдоним автора: $3BY-NLB-ar806$aКрымов$bЕ.$gЕгор
Запис 3
001 BY-NLB-ar806
200 #1 $aКрымов$bЕ.$gЕгор
500 #1 $3BY-NLB-ar805$5f$aЗайцев$bС. М.$gСергей Михайлович$cученый медик
500 #1 $0Другой псевдоним автора: $3BY-NLB-ar807$aПетров$bА.$gАлексей

Приклад 4:

230 ## $aПсалтирь$k1576$mцерковнославянский
300 0# $a«Псалтирь» издан Петром Мстиславцем в 1576 году в типографии Мамоничей в Вильно.
305 0# $6z01500$aО других книгах, изданных Петром Мстиславцем, см. также рубрику: $bМстиславец, ПетрТимофеевич
305 0# $6z02510$aО других книгах, изданных в типографии Мамоничей, см. также рубрику: $bТипография Мамоничей
500 #1 $3BY-NLB-ar8046$5xxxxb$6z01305$aМстиславец$bП. Т.$gПетр Тимофеевич$f16в.$4610
510 02 $3BY-NLB-ar1076$5xxxxb$6z02305$aТипография Мамоничей$yВильно$z16–17вв. $4650

Приклад 5:

LDR 00000nx##c2200000###45##
001 BY-NLB-ar30
100 ## $a20031113abely50######ca0
150 ## $aa
152 ## $aRCR
160 ## $ae-bw
215 ## $aБеларусь
300 1# $aЭтнічная тэрыторыя беларусаў.
305 1# $aДакументы, прысвечаныя гісторыі Беларусі за канкрэтны перыяд, гл. пад: $bПолацкае княства$bТураўскае княства$bСмаленскае княства$bВялікае княства Літоўскае$bРэч Паспалітая$bПаўночна-Заходні край$bБеларуская Народная Рэспубліка$bЛітоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка$bБеларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка$bЗаходняя Беларусь$bБеларусь, Рэспубліка
330 1# $aПад гэтай рубрыкай збіраюцца дакументы, якія адлюстроўваюць гісторыю Беларусі больш чым за адзін перыяд.
515 ## $3BY-NLB-ar11$aБеларусь, Рэспубліка
515 ## $3BY-NLB-ar31$5w$aБеларусь

Приклад 6:

Запис 1
LDR 00000nx##j2200000###450#
250 ## $aШКОЛЫ$mау1
305 1# $aДля значения «направление в литературе, науке, искусстве и т. д.» используй: $bНАУЧНЫЕ ШКОЛЫ $bФИЛОСОФСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ$bСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ$bХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
330 1# $aучебные заведения
Запис 2
LDR 00000nx##j2200000###450#
250 ## $aНАУЧНЫЕ ШКОЛЫ$mих1
825 ## $aУпоминается в поле 305 в записи на : ШКОЛЫ.

Приклад 7:

Запис 1
LDR 00897nx##j2200217###450#
001 BY-NLB-ar8529
100 ## $a20001231arusy50######ca0
250 ## $aДАВЛЕНИЕ$mсв1
300 1# $aФизическая величина.
305 1# $aДля обозначения специфических отраслевых понятий используй отраслевые дескрипторы, например : $bАТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ$bПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ$bАРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
686 ## $2rugasnti$aZZ
Запис 2
LDR 00745nx##j2200187###450#
001 BY-NLB-ar2522
100 ## $a20001231arusy50######ca0
250 ## $aАРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ$mсв1
825 ## $aИспользуется как пример в записи на : ДАВЛЕНИЕ.

Див. також