Відмінності між версіями «621 Місце і дата, пов’язані з історією примірника»

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук
(Див. також)
(Взаємопов'язані поля)
Рядок 183: Рядок 183:
  
 
*[[317|317]] ПРИМІТКА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЕКЗЕМПЛЯРА
 
*[[317|317]] ПРИМІТКА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЕКЗЕМПЛЯРА
:    Поле містить відомості про походження примірника. Поле відповідає примітці про особливості примірника в Області примітки  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
+
:    Поле містить відомості про походження примірника. Поле відповідає примітці про особливості примірника в ''Області примітки'' [[ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.8]].
 
*[[620|620]] МІСЦЕ І ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ, ВИКОНАННЯ І Т. Д.
 
*[[620|620]] МІСЦЕ І ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ, ВИКОНАННЯ І Т. Д.
 
:    Містить інформацію, пов'язану з історією окремого примірника, після того, як документ був виданий (проведений і т. д.). Інформація представлена ​​у формі точки доступу.
 
:    Містить інформацію, пов'язану з історією окремого примірника, після того, як документ був виданий (проведений і т. д.). Інформація представлена ​​у формі точки доступу.

Версія за 15:19, 12 червня 2019

621 Місце і дата, пов’язані з історією примірника

Тег: 621

Назва поля: Місце і дата, пов’язані з історією примірника

Інші назви: Place and Date of Provenance (англ.), Место и дата, связанные с историей экземпляра (рос.), Lieu et date de provenance (фр.), Kilmės vieta ir data (литов.)

Визначення поля

Поле містить структуровані дані про місце і дату, пов'язані з походженням і історією окремого примірника, описуваного в записі. Інформація в полі представлена у​в формі точки доступу.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Країна

Факультативне.

Не повторюється.

$b Республіка/штат/провінція і т. п.

Перший рівень адміністративно-територіального поділу всередині країни.

Факультативне.

Не повторюється.

$c Край/область/округ/графство/департамент і т. п.

Другий і наступні рівні адміністративно-територіального поділу, не включаючи міста і т. п.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць адміністративно-територіального поділу різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

$d Місто

Назва міста, селища, села чи іншого населеного пункту, який не є частиною більш великого населеного пункту (див. підполе $k).

Факультативне.

Не повторюється.

$e Будівля, транспортний засіб і т. д.

Будинки, міські об'єкти, транспортні засоби, що мають власні назви.

Факультативне.

Повторюється, якщо один об'єкт являє собою частину іншого об'єкта, наприклад: $eEly Cathedral$eChapter House.

$f Дата 1

Дата, пов'язана з походженням примірника; дата може вказуватися в зв'язку з певною географічною назвою або окремо.

Може вказуватися окрема дата або початкова дата діапазону. Рекомендується приводити дату відповідно до ISO 8601 (в короткій або в розширеній формі). У виняткових випадках, якщо відомий тільки місяць і число, але невідомий рік, замість будь-якої невідомої цифри року вказується «u».

Факультативне.

Не повторюється.

$g Сезон

Пора року або інший природний сезон (весна, літо, сезон дощів і т. д.), а також сезони в широкому значенні (жнива і т. п.). Сезони, що асоціюються з релігійними святами і обрядами (різдво, і т. д.), розглядаються як події і повинні записуватися в підполі $h.

Факультативне.

Не повторюється.

$h Подія

Подія, з яким пов'язана історія примірника, наприклад, церковні свята, обряди, ритуали та інші події (наприклад, Успіння, Різдво, Дівалі, виставки коней і т. д.).

Факультативне.

Не повторюється.

$i Дата 2

Кінцева дата діапазону дат. Дата повинна наводитися в стандартній формі відповідно до ISO 8601 (в короткій формі, без дефісів). У виняткових випадках, якщо відомий тільки місяць і число, але невідомий рік, замість будь-якої невідомої цифри року вказується «u».

Факультативне.

Не повторюється.

$k Район міста і т.п.

Район, квартал, вулиця населеного пункту.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

$m Інші географічні об’єкти

Назви географічних об'єктів, що не пов'язані з адміністративно-територіальним поділом, наприклад, океани, моря, острови, гори і т.д.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

$n Позаземні географічні об’єкти

Будь-який позаземний географічний об'єкт.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

$o Географічна область

Географічна область будь-якого рівня більше країни - світ, півкуля, континент і т. д.

Якщо підполе $o використовується, воно повинно передувати усім іншим підполям у полі.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

$2 Код системи

Код джерела, з якого взяті терміни в підполях $a-$d і $k-$o, якщо використовуються терміни опублікованого довідника, тезауруса і т.д. Якщо необхідний код відсутній, може бути використано повна назва джерела.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного/нормативного запису

Контрольний номер авторитетного/нормативного запису.

Обов'язкове, якщо існує авторитетний/нормативний запис.

Не повторюється.

$5 Організація і екземпляр, до якого відноситься поле

Найменування (в кодованій або повній формі) організації-власника примірника, до якого відноситься поле (наприклад, якщо в поле вказано ім'я особи, що згадується в рукописних помітках на екземплярі, і т. д.). Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою.

Факультативне.

Не повторюється.

$6 Зв’язок між полями

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці даних зв'язати поле з іншими полями в записі. Найбільш ймовірно використання підполя для зв'язку поля 621 з одним з полів 7-2, що містять інформацію про колишніх власників, дарувальників, аукціоністах і т. д.

Порядок застосування підполя $6 описаний у Розділі 3.13 комунікативного формату. Код, що пояснює зв'язок ($6/0), завжди повинен мати значення «b» = зв'язок з окремим екземпляром, за винятком випадків, якщо причиною встановлення зв'язку між полями є альтернативне графічне представлення.

Факультативне.

Повторюється.

Примітки про зміст поля

Поле може мати ієрархічну форму запису (наприклад, Країна - Область - Місто) або не мати її (наприклад, Місто або Будівля), в залежності від практики бібліографуючої установи і необхідного ступеня повноти інформації.

Поле за визначенням містить інформацію, пов'язану з конкретним екземпляром, і має завжди містити підполе $5. У разі необхідності використовується підполе $6 для зв'язку даного поля з полем, що містить точку доступу для попереднього власника, дарувальника і т.д. (702, 712, 722) і з полем 317 Примітка про походження примірника.

Підполя $c, $k, $m, $n і $o повторюються, якщо терміни взяті з довідника або тезауруса, в якому використовується ієрархічна структура запису географічних назв, наприклад, $oAmericas$oNorth America$aCanada.

Підполя $f-$i, якщо вони використовуються, як правило, йдуть за підполями $k-$n, якщо вони присутні в записі.

Підполя $m Інші географічні об'єкти і $n Позаземні географічні об'єкти, ймовірно, не отримають широкого використання стосовно історії примірника, проте включені в поле для забезпечення сумісності з іншими полями. Наприклад, документ, який містить автограф, підписаний на круїзному лайнері, може кодуватися $m<Океан>$e<Судно>$f<дата>.

В підполі $2 Код системи, якщо код необхідного тезауруса (довідника і т. п.) відсутній, назва джерела може бути скорочена відповідно до ISO 4: 1997 - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications (Правила скорочення слів у заголовках публікацій).

Усі підполя мають статус «факультативних» або «обов'язкових за умови».

Взаємопов'язані поля

  • 317 ПРИМІТКА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЕКЗЕМПЛЯРА
    Поле містить відомості про походження примірника. Поле відповідає примітці про особливості примірника в Області примітки ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.8.
  • 620 МІСЦЕ І ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ, ВИКОНАННЯ І Т. Д.
    Містить інформацію, пов'язану з історією окремого примірника, після того, як документ був виданий (проведений і т. д.). Інформація представлена ​​у формі точки доступу.
  • 702 ІМ'Я ОСОБИ - ВТОРИННА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  • 712 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ - ВТОРИННА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  • 722 РОДОВЕ ІМ'Я - ВТОРИННА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    Ці поля можуть містити точки доступу, що визначають колишніх власників, дарувальників, аукціоністів і т. д. Якщо ці поля використовуються разом з полями 317 і 621, вони повинні включати підполя $4 Код відношення і $5 Організація, до якої відноситься поле; крім того, рекомендується використовувати підполе $6 Зв'язок між полями, особливо в разі, якщо запис містить більше однієї примітки про походження примірника, що відносяться до одного і того ж екземпляру.

Приклади

Приклад 1

Примечания о происхождении экземпляров:
317 ##$6b01$aSignature «Aymon», 17e siècle, au f. a2$5FR-693836101: Rés Inc 233
317 ##$6b02$aEx libris ms. 16e siècle au titre d’Antoine Gérard. Ex-libris ms. 17e siècle au f. a2 du Collège de la Trinitè des Jésuites de Lyon$5FR-693836101: Rés Inc 501
Точки доступа на место и даты, связанные с происхождением экземпляров:
621 ##$aFrance$f16$5FR-693836101: Rés Inc 233
621 ##$6b01$aFrance$f15$5FR-693836101: Rés Inc 501
621 ##$6b02$aFrance$cRhône$dLyon$eCollège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus$f16$5FR-693836101: Rèés Inc 501
Точки доступа на имена лиц и наименования организаций:
702 #1$6b01$aGérard$bAntoine$factif en 15--$4390$5FR-693836101: Rés Inc 501
712 02$6b02$aCollège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus$cLyon$4390$5FR-693836101: Rés Inc 501

Приклад 2

317 ##$aInscription on fly-leaf: To Louisa, from E.W., with love, 25th March
621 ##$juuuu0325
В надписи на экземпляре указана только дата, год неизвестен.

Приклад 3

621 ##$6b01$aGreat Britain$bEngland$cHertfordshire$dWare$eWare Park $5UK-WlAbNL: WingU124
621 ##$6b02$aGreat Britain$f17731227
621 ##$6b03$aGreat Britain$bWales$cGlamorgan$dPont-y-clun$eTal-y-garn$5UKWlAbNL: WingU124
702 #1$6b01$aByde$bEdward$dd. 1712$4390$5UK-WlAbNL: WingU124
702 #1$6b02$aDimsdale$bThomas$cBaron$f1712-1800$4390$4320$5UK-WlAbNL: WingU124
702 #1$6b02$aZachary$bJohn$4390$5UK-WlAbNL: WingU124
702 #1$6b03$aClark$bGeorge Thomas$f1808-1898$4390$5UK-WlAbNL: WingU124
Данные о происхождении и связанные с ними поля вторичной ответственности экземпляра издания Nicolai Vptoni De studio militari, libri quatuor. ... Londini, 1654, хранящегося в Национальной библиотеке Уэльса. Підполе $5 используется для связи полей, содержащих информацию об этом экземпляре. Соответствующие группы полей 621 и 702 связаны с помощью підполя $6. См. пример 14 к полю 316, пример 6 к полю 317 и пример 2 к полю 702.

Див. також