Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

541 Перекладена назва, надана каталогізатором

(Перенаправлено з 541)

541 Перекладена назва, надана каталогізатором

Тег: 541

Назва поля: Перекладена назва, надана каталогізатором

Інші назви: Перекладена назва складена каталогізатором (укр.), Translated Title Supplied by Cataloguer (англ.), Перевод заглавия, сделанный каталогизатором (рос.), Переведенное заглавие, составленное каталогизатором (рос.), Преведено заглавие, добавено от каталогизатора (болг.), Titre traduit ajouté par le catalogueur (фр.), Prevedeni naslov (словен.), Titolo tradotto supplito dal catalogatore (італ.), Kataloguotojo pateiktas antraštės vertimas (литов.)

Визначення поля

Поле містить переклад одної з назв, що наявні на документі, зроблений каталогізатором.

Наявність

Факультативне.

Повторюється для кожного з перекладів основного заголовка.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви

Визначає, чи буде перекладена назва розглядатись як незалежна точка доступу, тобто чи буде створена точка доступу або додатковий запис для неї.
0 Перекладена назва не значуща
Точка доступу не створюється.
1 Перекладена назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл(не визначено)

Підполя

Може використовуватись будь-яке підполе, що входить до поля 510.

$a Перекладена назва

Основна назва без будь-яких інших відомостей про назву у перекладі. (EX 3).

Не повторюється.

$b Уточнення

Будь-яке уточнення, додане для розрізнення ключових назв, які без нього сприймаються як ідентичні. Уточнення може бути скороченим або ні. Відповідно до практики ISSN (раніше ISDS - International Serials Data System) уточнення наводиться у круглих дужках.

Не повторюється.

$e Інші відомості щодо назви

Підназви та інші відомості щодо назви у перекладі, що є підпорядкованими перекладеній назві (EX 2).

Не повторюється.

$h Нумерація частини

Нумерація розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменуванням та найменуванням підрозділу з перекладом або без перекладу їх назви.

Повторюється.

$i Найменування частини

Найменування розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменування та найменуванням підрозділу.

Повторюється.

$j Том або дата, пов’язані з ключовою назвою

Поле використовується, коли запис містить більш ніж одну ключову назву, яка надавалась діапазонам томів та/або дат на протязі існування періодичного видання. Дані розрізнюють періоди, протягом яких застосовувалась відповідна ключова назва.

Не повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

Повторюється (500:EX 6, 9).

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється.

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова перекладеної назви

Підполе визначає мову перекладеної назви.

Списки кодів найменувань мов ISO 639-2 та ГОСТ 7.75-97 див. Додаток А Якщо використовується код з іншого джерела, це джерело вказується в підполі $2.

Факультативне.

Не повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Джерело, з якого отримано код (коди) мови в підполі $z, якщо використовується код не з ISO 639-2. Список кодів додаткових джерел див. Додаток A.3.

Факультативне.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Примітки до змісту поля

Поле використовується тільки для назв, які було перекладено каталогізатором або переклад був взятий з будь-якого джерела, крім документа, до якого було прикладено правила каталогізації. Перекладені назви, які вимагаються деякими правилами каталогізації, зазвичай вважаються за уніфіковані назви і записуються до поля 500. Підполя мають ті ж значення, що підполя поля 200.

Співвіднесені поля

Назва, на якій базується переклад, завжди повинна бути наявною у полі 200. На додаток перекладена назва, наявна на самому документі, має заноситися до 200 $d, паралельна назва в полі приміток, якщо вона не є головним джерелом інформації.
Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.
Поле 500 містить будь-які перекладені назви, які вимагаються як уніфіковані назви правилами каталогізації.
Назва іншою мовою на самому документі записується до поля 510, якщо вона потребує створення точки доступу.

Блок взаємопов’язаних полів — Інші співвіднесені назви:

Приклади

EX 1

200 1#$aNSBDer NSESpiegel
541 1#$aNSBThe NSEMirror$zeng
Титульний аркуш читається як Der Spiegel.

EX 2

200 1#$aNSBDie NSEZentralafrikanische Zoll- und Wirtschaftsunion$eIntegrationswirkungen bei Ländern im Frühstadium der industriellen Entwicklung$fR.J. Langhammer
541 1#$aNSBThe NSECentral African Customs and Economic Union$eintegration effects in countries in the early stage of industrial development$zeng
Титульний аркуш читається як Die Zentralafrikanische Zoll- und Wirtschaftsunion: Integrationswirkungen bei Ländern im Frühstadium der industriellen Entwicklung / R.J. Langhammer.

EX 3

200 1#$aNSBDe NSErol van de universiteit bij de ontwikkeling van een Land
541 1#$aRole of universities in national development$zeng
Агентство перекладає всі назви іншими мовами на англійську, випускаючи усі початкові несортовані символи, наприклад "The". Титульний аркуш читається як De rol van de universiteit bij de ontwikkeling van een Land.

EX 4

100 ##$a/22-24 fiu
101 0#$aeng
200 1#$aAlice's Adventures in Wonderland
541 1#$a<Title in Mansi>$zmns$2iso639-3
An agency translates title into local Mansi language. The code for Mansi is derived from ISO 639-3, thereof the source of code is indicated in subfield 541$2.

приклад 4

200 1#$aL'italien tout simplement
541 1#$aІталійська — зовсім просто$eМетодичний посібник$eДля початківців і продовжуючих вивчення з помішкою$zrus

приклад 5

200 1#$aInventario artistico de Sevillo у su provincia
541 0#$aХудожній опис Севільї$zrus

приклад 6

101 0#$ager$aita
200 1#$aJosef Zotti, Archtekt und Designer$d=Josef Zotti, architteto e designer$zita
541 0#$aЙозеф Цотті, архітектор і дизайнер$zrus

приклад 7

2001 $acreative marketer
5411 $aТворчий маркетинг

Приклад 2:

200 1#$a558 Aircraft Repair Plant$bИзоматериал$ejoint stock company$eMig-29BM$e[плакат]
541 1#$a558 авиаремонтный завод$zrus

Приклад 3:

200 1#$aJiетjежа (заходышнополiська) штудijно-прахтыцька конф. (13–14 апр. 1990 р.)$eматырjелы$fГромад.-культур. згуртованне «Полiсьсе»$gЛытвынськиj фонд культуры$gБырысьтijськэ товарыство «Вiды»
210 ##$aПынськ$cГромад.-культур. згуртованне «Полісьсе»$d1990
541 1#$aЯцвяжская (заходнепалеская) навукова-практычная канферэнцыя (13–14 апр. 1990 г.)$zbel
В 541 поле помещен перевод основного заглавия на белорусский язык с полесского говора.

Приклад 4:

200 1#$aЯк выскочыв воробіей$eпесні, колыханкі, забаўлянкі і вылічанкі белорускіх діті з Пудляшша
210 ##$aBielsk Podlaski$cОб’еднаньне Музей Малуой Батькувшчыны ў Студзіводах$d2008
300 ##$aТэкст на беларускім падляскім дыялекце
541 1#$aЯк выскачыў верабей$eпесні, калыханкі, забаўлянкі і лічылкі беларускіх дзяцей з Падляшша$zbel

Приклад 3

100 ##$a/22-24 fiu
101 0#$aeng
200 1#$aAlice's Adventures in Wonderland
541 1#$a<Заглавие на языке манси>$zmns$2iso639-3
Библиографирующее учреждение перевело заглавие на язык манси. Код языка манси взят из ISO 639-3, источник кода указан в подполе 541$2.

Див. також