Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

510 Основна паралельна назва

(Перенаправлено з 510)

Зміст

510 Основна паралельна назва

Тег: 510

Назва поля: Основна паралельна назва

Інші назви: Паралельна основна назва (укр.), Parallel Title Proper (англ.), Параллельное заглавие (рос.), Параллельное основное заглавие (рос.), Паралелно основно заглавие (болг.), Titre parallèle (фр.), Vzporedni stvarni naslov (словен.), Titolo parallelo proprio (італ.), Gretutinė pagrindinė antraštė (литов.)

Визначення поля

Поле містить паралельну назву (основну назву іншою мовою або графікою), для якої бажано створення примітки або точки доступу.

Наявність

Обов'язкове, якщо за Правилами потрібне створення додаткової точки доступу для паралельного заголовку.

Повторюється для кожної з паралельних назв, для яких організовується точка доступу.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості паралельної назви

0 Паралельна назва не значуща
Точка доступу не створюється.
1 Паралельна назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

Поля від 510 до 545 можуть використовувати будь-яке з підполів поля 500.

$a Паралельна назва

Основна назва документа іншою мовою або графікою за виключенням будь-якої іншої інформації до назви цією мовою або графікою.

Не повторюється.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа

Текст про матеріал носія в цілому.

Повторюється.

$e Інша інформація щодо назви

Підназви та інші відомості щодо назви, які підпорядковані паралельній назві в $a та необхідні як частина точки доступу або примітка.

Повторюється.

$h Номер частини

Нумерований розділ або частина документа, з загальною основною назвою та назвою підрозділу, що відносяться до паралельної назви у $a.

Повторюється.

$i Найменування частини

Найменування розділу або частини документів, які ідентифікуються основною назвою та назвою підрозділу і відносяться до паралельної назви у $a.

Повторюється.

$j Том без індивідуальної назви або дати, які є визначенням тому, пов’язані з паралельною назвою

Частина багатотомного документа або серіального видання.

Не повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Різна інформація

Текстовий коментар до одного з підполів з відповідним розташуванням у запису для відображення у вигляді примітки.

Не повторюється.

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється.

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку "4--" (500:EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку "4--".

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова назви

Мова паралельного заголовку.

Ідентифікує мову паралельної назви. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для паралельних назв мовами, які не бажані в базах даних приймачів.

Списки кодів найменувань мов ISO 639-2 та ГОСТ 7.75-97 див. Додаток А. Якщо використовується код з іншого джерела, це джерело вказується в підполі $2.

Див. Додаток А Список кодів мов.

Не повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Джерело, з якого отримано код (коди) мови в підполі $z, якщо використовується код не з ISO 639-2. Список кодів додаткових джерел див. Додаток A.3

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Коди мов наводяться в порядку проходження відповідних паралельних назв.

Факультативне.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Примітки до змісту поля

Поле повинно використовуватися для паралельної назви, до якої створюється примітка, або від якої потрібно зробити точку доступу. Якщо індикатор 1 має значення 1, дані мають бути занесені у формі точки доступу.

Поле використовується у тому випадку, коли:

  • на паралельний заголовок, приведений в підполі 200$d, необхідно створити точку доступу (тобто забезпечити пошук и/или створити додатковий опис під паралельним заголовком при побудові вихідних форм; підполе 200$d такої можливості не дає);
  • основний заголовок на іншій мові або в іншій графіці не був приведений в підполі 200$d, оскільки ці відомості на виданні не були приведені на основному або паралельному титульному листах; проте каталогізуюча установа вважає, що відомості про паралельний заголовок повинні бути приведені не тільки в примітці (що можна зробити за допомогою поля 300), але і бути доступні в пошуку; в цьому випадку можна використовувати поле 300 для вказівки місця паралельного заголовка на джерелі опису, а поле 510 — для забезпечення пошуку по паралельному заголовку.

Співвіднесені поля

Якщо до 200$d дані заносяться як надано на документі, то до поля 510 вони заносяться у формі точки доступу.
Паралельний заголовок наводиться в записі в області опису в полі 200 разом з основним заголовком, інформацією про інший заголовок і відомостями про відповідальність в тій формі і послідовності, в якій вони представлені в документі.
Підполе 200$d не може бути отримано з даних, записаних в полі 510, для генерації вихідної інформації відповідно до правил каталогізації (це загальне правило неможливості отримання даних для підполів поля 200 на основі еквівалентних їм даних полів інших блоків).
Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Примітка про паралельну назву або примітка, що об’єднує паралельну назву з приміткою про неї, якщо назва не записується у полі 200$d, вона заноситься до поля 304 з відповідним текстовим коментарем.
Якщо паралельна назва записується до поля 200$d, примітка про характер паралельної назви заноситься до поля 312.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полів — Варіанти назв:

Паралельні назви визначаються як назви іншими мовами, які знаходяться на документі. Якщо назва іншою мовою на документі не знаходиться, але перекладена каталогізатором чи її переклад взятий з іншого джерела, вона має записуватися до поля 541.

Приклади

EX 1

200 l#$aResúmenes sobre población en América Latina$fPrograma de información sobre Población en America Latina$d= Latin American population abstracts$fLatin American :Population Information Program$zeng
510 l#$aLatin American population abstracts$zeng
Серіальне видання Resúmenes sobre población en America Latina має паралельну назву Latin American population abstracts. Обидва занесені до поля 200 для забезпечення опису документа, але для забезпечення додаткового запису на основну назву англійською мовою англійська назва повторюється у полі 510.

EX 2

200 l#$aInformation transfer
510 l#$aTransfert de l'information$zfre
Точка доступу буде генеруватися з підполя 510 $a і з цього ж підполя може створюватися наступна примітка:
Паралельна назва: Transfert de l'information

приклад 3

200 1#$aФінанси і управління
510 0#$aFinanсe & Management

приклад 4

200 1#$aМаркетинг по базах данних$dDatabase Marketing$fИэн Линтон$fIan Linton
510 1#Database Marketing

приклад 5

200 1#$aДоклади Академії наук Беларуси$dDoklady Academy Sciences Belarus
510 1#$aDoklady Academy Sciences Belarus$zeng

приклад 6

200 1#$aВісник Беларуськага дзяржаўнага эканамiчнага унiверсiтэта$dВестник Білоруського державного економічного університету
510 1#$aВісник Білоруського державного економічного університету$zrus

приклад 7

Ржевській, Леонід Денисович (1905-1986).
Язык і тоталітаризм = Language and totalitarism = Sprache und Totalitarismus / Ржевский Л.Д. — Мюнхен : Би. і., 1951. — 65 с., 21 см. — (Дослідження і матеріали / Ін-т по изуч. історії і культури СРСР).
Парал. загл. також на фр. яз. Рез. на англ., німий. і фр. яз. Б-ка Р. А. Андреева — Хомякова.
200 1#$aЯзык і тоталитаризм$dLanguage and totalitarism$dSprache und Totalitarismus$f-Ржевский Л.Д.
510 0#$aLanguage and totalitarism$zeng
510 0#$aSprache und Totalitarismus$zger

приклад 9

200 1 $aТепло-и массаобмен в багатокомпонентних системах газ-рідина
510 1 $aHeat and mass transfer in multicomponent gas-liquid systems$zeng
Паралельний заголовок приведений на англійській мові.

EX 3

Сравнительный словарь пермских языков = Пермкылъёслэн чошатон кылсузьетсы = Перм кывъяслон откодялом кывчукор = Пермской кыввэзлон сравнительной кывчукор / Сыктывк. гос. ун-т ; Р. Ш. Насибуллин [и др.]. - Сыктывкар : Сыктывк. гос. ун-т, 2004. - 256 с. ; 20 см.
200 l#$aСравнительный словарь пермских языков$dПерм кылъёслэн чошатон кылсузьетсы$dПерм кывъяслон откодялом кывчукор$dПермской кыввэзлон сравнительной кывчукор$fСыктывк. гос. ун-т$gР.Ш. Насибуллин [и др.]$zmul
510 1#$aПерм кылъёслэн чошатон кылсузьетсы$zudm$2iso639-3
510 1#$aПерм кывъяслон откодялом кывчукор$zkpv$2iso639-3
510 1#$aПермской кыввэзлон сравнительной кывчукор$zkoi$2iso639-3
Краткий сравнительный словарь трех пермских языков: удмуртского, коми-зырянского и коми-пермяцкого. Для создания дополнительных точек доступа параллельные заглавия на каждом из этих языков вводятся в поле 510, с указанием кода языка в подполе 510$z. Используются коды из ISO 639-3; соответствующая информация в кодированном виде указана в подполе $2.

EX 4

Мифы, сказки, предания манси (вогулов) = Маньси махум ялпын мoйтыт, нас мoйтыт, йис потрыт : в записях 1889, 1952, 1958 - 1960, 1968, 1978, 1992, 2002 гг. / [подгот. текстов, пер., вступ. ст., коммент., указ., слов., сост. компакт-диска Е. И. Ромбандеевой]. - Москва ; Новосибирск : Наука, 2005 (Новосибирск : СП "Наука" РАН). - 469, [5] с., [76] л. цв. ил., карты : ил. ; 22 см. + CD-ROM. - (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока ; т. 26).
200 1#$aМифы, сказки, предания манси (вогулов)$dМаньси махум ялпын мoйтыт, нас мoйтыт, йис потрыт$eв записях 1889, 1952, 1958 - 1960, 1968, 1978, 1992, 2002 гг.$f[подгот.текстов, пер., вступ. ст., коммент., указ., слов., сост. компакт-диска Е.И. Ромбандеевой]$zfiu
510 1#$aМаньси махум ялпын мoйтыт, нас мoйтыт, йис потрыт$zmns$2iso639-3
Сборник произведений фольклора северных манси с параллельным заглавием на мансийском языке. В поле 200 для отражения языка параллельного заглавия используется коллективный код «fiu» из ISO 639-2, поэтому $2 не требуется. Для создания дополнительной точки доступа параллельное заглавие введено в поле 510. Код мансийского языка в подполе 510$z («vog») взят из ГОСТ 7.75-97. Кодированная информация об источнике кода представлена в подполе $2.

Див. також