Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

532 Розширена назва

(Перенаправлено з 532)

532 Розширена назва

Тег: 532

Назва поля: Розширена назва

Інші назви: Expanded Title (англ.), Расширенное заглавие (рос.), Развито заглавие (болг.), Titre développé (фр.), Razširjeni naslov (словен.), Titolo per esteso (італ.), Išplėstinė antraštė (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву у розширеній (розкритій) формі, якщо це потрібно для організації додаткової точки доступу, коли основна або ключова назва містять абревіатури, ініціали, скорочення, цифри або символи, які можуть створити проблеми при сортуванні, неправильно відтворюватися при виведенні або які повинні бути додані до вмісту запису.

Наявність

Обов'язкове, якщо за Правилами потрібне створення додаткової точки доступу для розширеного заголовка.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості розширеної назви

0 Розширена назва не значуща
Точка доступу не створюється.
1 Розширена назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: індикатор типу розширення

Визначає підставу необхідності для розширення назви. В позиції індикаторів використовуються наступні значення:
0 Абревіатури. Розширення відбувається шляхом розкриття початкових літер відповідними повними словами. (EX 3).
1 Цифрові значення. Розширення відбувається шляхом написання цифр повними словами. (EX 6).
2 Скорочення. Розширення відбувається шляхом написання повних слів замість скорочених (EX 1, 2).
3 Інші символи. Наприклад, символ, що не належить до кириличного або латинського алфавіту. Застосовується будь-яке інше розширення, таке як заміна символу на текст. (EX 4, 5), Напр., '&' замінюється на 'and' або 'et'.
Якщо наявна комбінація умов скорочення, вибирається значення вищого рівня. Якщо конкретна підстава необхідності розширення невідома, використовується значення 3.

Підполя

Може використовуватись будь-яке підполе, що входить до поля 510.

$a Розширена назва

Повний текст розширеної назви.

Обов'язкове, якщо поле 532 присутнє в записі.

Не повторюється.

$b Уточнення

Будь-яке уточнення, додане для розрізнення ключових назв, які без нього сприймаються як ідентичні. Уточнення може бути скороченим або ні. Відповідно до практики ISSN (раніше ISDS - International Serials Data System) уточнення наводиться у круглих дужках.

Не повторюється.

$h Номер частини

Нумерація розділу або частини для документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та відноситься до назви на додатковому титульному аркуші, що записана до $a.

Повторюється.

$i Найменування частини

Найменування частини документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та розташовуються на додатковому титульному аркуші.

Повторюється.

$j Том або дата, пов’язані з ключовою назвою

Поле використовується, коли запис містить більш ніж одну ключову назву, яка надавалась діапазонам томів та/або дат на протязі існування періодичного видання. Дані розрізнюють періоди, протягом яких застосовувалась відповідна ключова назва.

Не повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

Повторюється (500:EX 6, 9).

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється.

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова назви

Підполе визначає мову розширеної назви.

Списки кодів найменувань мов ISO 639-2 та ГОСТ 7.75-97 див. Додаток А.

Якщо використовується код з іншого джерела, це джерело вказується в підполі $2.

Факультативне.

Див. Додаток А: Список кодів мов (EX 5).

Не повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Джерело, з якого отримано код (коди) мови в підполі $z, якщо використовується код не з ISO 639-2. Список кодів додаткових джерел див. Додаток A.3.

Факультативне.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Примітки до змісту поля

За певних обставин ISSN (раніше ISDS - International Serials Data System) вимагає, щоб ключова назва з і скороченнями була розширена. Така назва заноситься до поля 532 (EX 2, 3, 4, 5, 6).

В поле може бути записано будь-яку розширену назву. Така назва може бути формою подання основного заголовку або в разі продовжуючих ресурсів - ключового заголовка. При певних обставинах правила Міжнародного центру ISSN вимагають, щоб ключова назва, що містить скорочення, була розширена. Розширена назва може бути записана в полі 532.

Співвіднесені поля

Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полів — Інші співвіднесені назви:

Приклади

EX 1

532 12$aSaint Mirren Football Club centenary brochure
Основна назва документа, записана до поля 200: St. Mirren F.C. centenary brochure. Скорочення у назві розкриті у полі 532 для створення більш корисної точки доступу.

EX 2

532 12$aTechnical bulletin South Dakota University Agricultural Experiment Station
Назва: TB South Dakota University. Agricultural Experiment Station.

EX 3

532 10$aInstitute of Electrical and Electronics Engineers transactions on aerospace and electronic systems.
Назва: IEEE transactions on aerospace and electronic systems.

EX 4

532 13$aThirty-seven design and environment projects
Назва: 37 design & environment projects починається з числа та містить символ &. Варіант назви записується зі значенням другого індикатору 3, яке визначає розширення символів і т. і. повніше, ніж значення 2.

EX 5

532 13$aUn plus un$zfre
Назва: 1+1. Вона французькою мовою, тому числа та символи розширені французькою.

EX 6

532 11$aFive ways
Назва: 5 ways.

EX 7

532 10$aСоветскай Социалистическай Республикасал Союзачи Конституцияни проектавани докладалахани$zgld$2iso639-3
The title is “ССР Союзачи Конституцияни проектавани докладалахани”. Code for the Nanai language in field 532 is derived from ISO 639-3, thereof the source of code is indicated in subfield $2.

EX 8

532 11$aВāт тāл$zmns$2iso639-3
The title is “30 тāл” in the Mansi language. Fields 532 contain expanded title, code for the Mansi language is derived from ISO 639-3. Source of code is indicated in subfield $2.

приклад 7

200 1#$aК.Р.
532 10$aКостянтин Романів
Розширення є розкриттям ініціалів "К.Р."

приклад 8

200 1#$a50 коротких біографій майстрів західно-європейського мистецтва XIV-XIX в.
532 11$aП’ятьдесять коротких біографій . . .
В заголовку цифри замінюються відповідними словами.

приклад 9

200 1#$aІАСУ в комплексній програмі країн-членів СЕВ
53212$aІнтегровані автоматизовані системи управління в комплексній програмі країн-членів СЕВ

приклад 10

200 1#$aІнтер’єр & дизайн
532 13$aІнтер’єр і дизайн

приклад 11

200 1#$a2+2
532 01$aДва плюс два

приклад 12

200 1#$a333. За зеленим забором
532 02$aЗа зеленим забором

Приклад 3

200 1#$aБ. Окуджава$e[сборник]$fпод ред. д.филол.н., проф. Р. Р. Чайковского 532 10$aБулат Окуджава

Приклад 4

Пятенко, Сергей Васильевич.
9 основ менеджмента : книга руководителя / Сергей Пятенко. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2004. - 606 с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Бизнес-класс"). – На 4-й с. обл. авт.: С. В. Пятенко - д.э.н. - Библиогр. в подстроч. примеч. – 4000 экз. - ISBN 5-94723-976-0.
200 1#$a9 основ менеджмента$eкнига руководителя$fСергей Пятенко
...
532 11$aДевять основ менеджмента

Приклад 5

200 1#$aOona & Salinger
532 13$aOona et Salinger$zfra$2iso639-3
Расширенное заглавие в поле 532 на французском языке. Код французского языка взят из ISO 639-3, источник кода указан в подполе 532$2.

Приклад 6

200 1#$a170 години од осветувањето на црквата "Свето Благовештение" во Прилеп
532 11$aСто седумдесет години од осветувањето на црквата "Свето Благовештение" во Прилеп$zmkd$2iso639-3
Расширенное заглавие в поле 532 на македонском языке. Код македонского языка взят из ISO 639-3, источник кода указан в подполе 532$2.

Приклад 7

200 1#$aСоюзачи Конституцияни проектавани докладалахани
532 10$aСоветскай Социалистическай Республикасал Союзачи Конституцияни проектавани докладалахани$zgol$2knia
Расширенное заглавие в поле 532 на нанайском языке. Код нанайского языка взят из ГОСТ 7.75-97, источник кода указан в подполе 532$2.

Приклад 8

200 1#$a30 тāл
532 11$aВāт тāл$zvog$2knia
Расширенное заглавие в поле 532 на мансийском языке. Код мансийского языка взят из ГОСТ 7.75-97, источник кода указан в подполе 532$2.

Див. також