Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

545 Назва розділу

545 Назва розділу

Тег: 545

Назва поля: Назва розділу

Інші назви: Section Title (англ.), Заглавие части (рос.), Заглавие на част (болг.), Titre de section (фр.), Titolo di sezione (італ.), Skyriaus antraštė (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву загального розділу, в якому знаходиться каталогізована аналітична одиниця.

Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви

Перший індикатор визначає, чи буде назва розділу розглядатися як самостійна точка доступу, тобто чи буде створюватися для неї точка доступу (або додатковий запис).
0 Назва розділу незначуща
Точка доступу не створюється.
1 Назва розділу значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

Може застосовуватися будь-яке підполе з зазначених у полі 510, але на практиці, використовується $a.

$a Назва розділу

Не повторюється.

$b Уточнення

Будь-яке уточнення, додане для розрізнення ключових назв, які без нього сприймаються як ідентичні. Уточнення може бути скороченим або ні. Відповідно до практики ISSN (раніше ISDS - International Serials Data System) уточнення наводиться у круглих дужках.

Не повторюється.

$e Інші відомості щодо назви

Підназви та інші відомості щодо назви у перекладі, що є підпорядкованими перекладеній назві (EX 2).

Не повторюється.

$h Нумерація частини

Нумерація розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменуванням та найменуванням підрозділу з перекладом або без перекладу їх назви.

Повторюється.

$i Найменування частини

Найменування розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменування та найменуванням підрозділу.

Повторюється.

$j Том або дата, пов’язані з ключовою назвою

Поле використовується, коли запис містить більш ніж одну ключову назву, яка надавалась діапазонам томів та/або дат на протязі існування періодичного видання. Дані розрізнюють періоди, протягом яких застосовувалась відповідна ключова назва.

Не повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

Повторюється (500:EX 6, 9).

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова перекладеної назви

Підполе визначає мову перекладеної назви.

Див. Додаток А: Список кодів мов.

Не повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Взаємопов’язані поля

Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полів — Інші співвіднесені назви:

Приклади

EX 1

200 1#$aNSBThe NSEScience of eating well
545 0#$aNutrition Letter

приклад 1

Грыцкевіч А.П.
Пасляслоўе та палемікі наконт старадаўняга герба Слуцка / Анатоль Грыцкевіч // Спадчина. — 1996. — № 6. — с. 168-170. - (Інтэрпрэтацыі).
200 1#$aПасляслоўе та палемікі наконт старадаўняга герба Слуцка$fАнатоль Грыцкевіч
463 #0$12001#$aСпадчына$v1996.- № 6. — с. 168-170
545 #1$aІнтэрпрэтацыі

приклад 2

Пастернак Б.Л.
"Пока ви билися з Еріванью" // Бебутов Р. Віддзеркалення. — Тбілісі, 1973. — с. 59. — В спогадах "Співдружність поетів".
200 1#$a"Пока ви билися з Еріванью"
215 ##$aС. 59
463 #0$12001#$aОтражения$1210##$aТбилиси$d1973$1700#1Бебутов$bГ.
545 1#$aСпівдружність поетів
700 #1$aПастернак$bБ.Л.

приклад 3

200 1 SaОцінка продуктивності нейрокомпьютеров
545 0 $aТеоретичні основи обчислювальної техніки
Стаття поміщена в журналі в розділі "Теоретичні основи обчислювальної техніки".

Див. також