Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

577 Ім’я/назва — вираження (попереднє)

(Перенаправлено з 577)

Зміст

577 Ім’я/назва — вираження (попереднє)

Тег: 577

Назва поля: Ім’я/назва — вираження (попереднє)

Інші назви: Name / Preferred Access Point – Identification of an Expression (Provisional) (англ.), Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное) (рос.), Vardas / aprobuotas kreipties elementas – išraiškos identifikavimas (laikinas) (литов.)

Визначення поля

Поле містить точку доступу, що є ім'я/назва та віднесені до вираження твору, втілення якого описується в бібліографічному записі. Поле може включати ідентифікатор авторитетного запису; таким чином встановлюється зв'язок з авторитетним записом, який описує це вираження.

Якщо з твором не асоціюється ні одне ім'я автора, використовується поле 507.

Поле призначене для використання в каталогах, в яких реалізована модель FRBR, і використовується в записі, який описує втілення. У таких каталогах поля 506 Назва (твір), 507 Назва (вираження), 576 Ім’я/назва (твір), 577 Ім’я/назва (вираження) використовуються замість поля 500 Уніфікований заголовок.

Наявність

Факультативне.

Повторюється для точок доступу в альтернативній графіці.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор основної точки доступу

    Вказує, чи є назва основною точкою доступу. При значенні першого індикатора 1 в записі не допускається використання інших полів, що містять основні точки доступу, тобто полів 700, 710 або 720, а також інших полів блоку 5-- зі значенням першого індикатора = 1.
    0 - Назва не є основною точкою доступу
    1 - Назва є основною точкою доступу

Індикатор 2: Індикатор структури

# - Не застосовується (техніка вбудованих полів) або відсутня доступна інформація (техніка стандартних підполів)
0 - Неструктурована назва (техніка стандартних підполів)
1 - Структурована назва (техніка стандартних підполів)

Підполя

A) Підполя: Техніка вбудованих полів

$1 Дані зв’язку

Кожне підполе $1 (одиниця) містить повністю поля даних з міткою, індикаторами та ідентифікаторами підполів.

Обов'язкове, якщо поле 577 присутнє в записі.

Повторюється для кожного вбудованого поля.

Notes on field contents

Each element is coded according to the 7-- field appropriate to the element: 700 Personal name – primary responsibility, 710 Corporate body name – primary responsibility, or 720 Family name – primary responsibility for the name; and a 507 Preferred access point – identification of an expression for the title. The tag, indicators, and data subfields for the name and title are embedded in a field 577, with each preceded by subfield identifier $1.

A more detailed description of embedded fields can be found under the 4-- field block.

Б) Підполя: Техніка стандартних підполів

In the list of subfields below, those pertaining to the related work are marked with the wording “[Work]”. They can be copied from the record describing the related work. The subfields pertaining to the expression are marked with ‘[Expression]’.

$a Ім’я [твір]

Name [Work] (англ.).

The name of the person, corporate body or family with primary intellectual responsibility for the work registered in subfield $t. When subfield $a is a composite of more than one standard subfield use the punctuation prescribed by the cataloguing rules used by the bibliographic agency to separate the elements.

Обов'язкове.

Не повторюється.

$t Назва [твір]

Title [Work] (англ.).

The title by which the work is known.

When the title of the work is unstructured (indicator 2 = # or 0) subfield $t is a composite of more than one standard subfield and the punctuation prescribed by the cataloguing rules used by the bibliographic agency is used to separate the elements.

When the title of the work is structured (indicator 2 =1) subfield $t is the title by which the work is known without any qualifications or mention of any part.

This subfield should be present whenever field 241 is used.

Обов'язкове.

Не повторюється.

$h Номер розділу або частини [твір]

Number of section or part [Work] (англ.).

The number of a part when the item to which the title is being applied is only a part of the work named in the title.

Повторюється для підрозділеної частини.

$i Назва розділу або частини [твір]

Name of section or part [Work] (англ.).

The name of a part when the item to which the title is being applied is only a part of the work named in the title.

Повторюється для підрозділеної частини.

$c Форма твору [твір]

Form of work [Work] (англ.).

Standard phrase indicating class or genre to which a work belongs.

Не повторюється.

$d Дата твору [твір]

Date of work [Work] (англ.).

The date of the work, when required as part of the title in order to differentiate a work from another work.

The date of the work is the earliest date associated with a work. Date of work may be the date the work was created or the date the work was first published or released.

Не повторюється.

$e Місце походження твору [твір]

Place of origin of work [Work] (англ.).

The place of origin of the work, when required as part of the title in order to differentiate a work from another work. The place of origin of the work is the country or other territorial jurisdiction from which a work originated.

Не повторюється. If more than one place need to be recorded, all of them should be entered in a single subfield $e.

$f Оригінальна мова твору [твір]

Original language of the work [Work] (англ.).

The original language of the work, when required as part of the title of the work.

Не повторюється. If the work is in more than one language, all languages should be entered in a single subfield $f.

$k Інші характеристики твору [твір]

Other distinguishing characteristics of a work [Work] (англ.).

Any characteristic other than form of work, date of work, or place of origin of the work that serves to differentiate a work from another work with the same title or from the name of a person, family, or corporate body.

Повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів) [твір]

Medium of performance (for music) [Work] (англ.).

The instrumentation, etc., of the work.

Повторюється.

$s Цифрове позначення (для музичних творів) [твір]

Numeric designation (for music) [Work] (англ.).

A number assigned by the composer or others to distinguish works. The number may be the serial, opus or thematic index number or date used as a number.

Повторюється.

$u Ключ (для музичних творів) [твір]

Key (for music) [Work] (англ.).

The musical key used as part of the title.

Не повторюється.

$l Форма вираження [вираження]

Form of the expression [Expression] (англ.).

Standard phrase indicating class or genre to which an expression belongs.

Не повторюється. (EX 3)

$m Мова вираження [вираження]

Language of the expression [Expression] (англ.).

The language of the expression.

Не повторюється. If the expression is in more than one language, all languages should be entered in a single subfield $m.

$n Тип змісту [вираження]

Content type [Expression] (англ.).

Categorization reflecting the fundamental form of communication in which the content is expressed and the human sense through which it is intended to be perceived. The content type is expressed through a standard phrase.

Не повторюється.

$o Дата вираження [вираження]

Date of expression [Expression] (англ.).

The original date of the expression of the work when required as a means to identify the expression. The original date of the expression is the earliest date associated with an expression. The date of the earliest manifestation embodying the expression may be treated as the date of expression.

Не повторюється. (EX 6)

$v Засоби виконання (для музичних творів) [вираження]

Medium of performance (for music) [Expression] (англ.).

The instrumentation, etc., of the expression.

Повторюється.

$w Інші характеристики вираження [вираження]

Other characteristics of expression [Expression] (англ.).

Any characteristic other than content type, language of expression, date of expression, or form of expression that serves to differentiate an expression from another expression of the same work. It can be a version statement, the name of the person or corporate body responsible for the expression.

Повторюється. (EX 4, 6)

$j Підрозділ форми

Form subdivision (англ.).

A term added to a subject access point to further specify the kind(s) or genre(s) of material. Agencies not using this subdivision should use $x instead.

Повторюється.

$x Тематичний підрозділ

Topical subdivision (англ.).

A term added to a subject access point to specify further the topic that the access point represents.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Geographical subdivision (англ.).

A term added to a subject access point to specify a place in relation to a title which the subject access point represents.

Повторюється.

$z Хронологічний підрозділ

Chronological subdivision (англ.).

A term added to a subject access point to specify the period in time in relation to a title which the subject access point represents.

Повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Authority Entry Record Number (англ.).

The identifier for the authority record for the expression as identified by the name/title authorized access point identifying the expression. This subfield is for use with UNIMARC Authorities format field 242 Authorized access point – name/title (expression).

Не повторюється.

Примітки про зміст поля

Поле 577 містить вбудовані поля, що описують відповідно ім'я і назву. Як ім'я може використовуватися ім'я особи, родове ім'я, найменування організації. Як заголовок використовується назва вираження.

Кожне вбудоване поле (ім'я та назва) записується відповідно до аналогічних елементів полів:

Для імен:

Для назв:

Для встановлення зв'язку з авторитетним/нормативним записом на ім'я/назва вираження рекомендується вказувати ідентифікатор цього запису у вбудованому полі 001 в підполі $1, що передує всім іншим входженням підполя $1.

Взаємопов'язані поля

506 Назва (твір)
507 Назва (вираження)
576 Ім’я/назва (твір)

Приклади

Приклад 1A (техніка вбудованих підполів)

577 1# $1001[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$1700#1$aAzzarone$bPietro$1507##$aStoria della letteratura italiana$mitalien

Приклад 1B (техніка стандартних підполів)

577 11$3[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$aAzzarone, Pietro$tStoria della letteratura italiana$mitalien

Приклад 2A (техніка вбудованих підполів)

577 1# $1001[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$1700#1$3$aGenette$bGérard$f1930-....$1507##$aFigures$h2$mfranÇais

Приклад 2B (техніка стандартних підполів)

577 11$3[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$aGenette, Gérard (1930-....)$tFigures$h2$mfrançais

Приклад 3A (техніка вбудованих підполів)

577 1# $1001[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$1700#1$aPlutarque$f0046?-0120?$15071#$aVies parallèles $iDémosthène-Cicéron$mfranÇais$lExtraits

Приклад 3B (техніка стандартних підполів)

577 11$3[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$aPlutarque (0046?-0120?)$tVies parallèles$iDémosthène-Cicéron$mfrançais$lExtraits

Приклад 4A (техніка вбудованих підполів)

577 1# $1001[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$1700#1$aManzoni$bAlessandro$f1785-1873$15071#$a≠NSB≠Il ≠NSE≠conte di Carmagnola$mfrançais$wClavareau

Приклад 4B (техніка стандартних підполів)

577 11$3[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$aManzoni, Alessandro (1785-1873)$tIl conte di Carmagnola$mfrançais$wClavareau

Приклад 5A (техніка вбудованих підполів)

577 1# $1001[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$1700#1$aChopin$bFrédéric$f1810-1849$15071#$aBallades$rPiano$sCT 5$uFa mineur$nMusique notée

Приклад 5B (техніка стандартних підполів, структурована назва)

577 11$3[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$aChopin, Frédéric (1810-1849)$tBallades$rPiano$sCT 5$uFa mineur$nMusique notée

Приклад 5C (техніка стандартних підполів, неструктурована назва)

577 10$3[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$aChopin, Frédéric (1810-1849)$tBallades. Piano. CT 5. Fa mineur. Musique notée

Приклад 6A (техніка вбудованих підполів)

577 1#$1001[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$1700#1$aBizet$bGeorges$f1838-1875$15071#$aCarmen$hActe 2, n° 17$i≠NSB≠La ≠NSE≠fleur que tu m’avais jetée$nMusique interprétée$o1995$wAlagna$wArmstrong$wLondon Philharmonic

Приклад 6B (техніка стандартних підполів, структурована назва)

577 11$3[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$aBizet, Georges (1838-1875)$tCarmen$hActe 2, n°17$i≠NSB≠La ≠NSE≠fleur que tu m’avais jetée$nMusique interprétée$o1995$wAlagna$wArmstrong$wLondon Philharmonic

Приклад 6C (техніка стандартних підполів, неструктурована назва)

577 10$3[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$aBizet, Georges (1838-1875)$tCarmen. Acte 2, n°17, La fleur que tu m’avais jetée. Musique interprétée (1995 ; Alagna ; Armstrong ; London Philharmonic)

Приклад 7 (техніка вбудованих підполів)

577 1# $1001[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$1700#1$aКэрролл$bЛ.$f1832 - 1898$gЛьюис$4070$15071#$aАлиса в Стране Чудес$mрус.

Приклад 8 (техніка вбудованих підполів)

577 1# $1001[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$1700#1$aШостакович$gДмитрий Дмитриевич$bД.Д.$f1906 - 1975$15071#$aИгроки$cопера$sсоч.63$rСимфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии$wГ. Рождественский

Приклад 9 (техніка вбудованих підполів)

577 1# $1001[Ідентифікатор авторитетного запису на вираженння]$1700#1$aШопен$bФ.$gФридерик$f1810 - 1849$4230$15071#$aКонцерт №2$uфа мин.$rфортепиано с оркестром$v2 фортепиано

Див. також